Zelený zákal - Glaukom - léčba

Zelený zákal je vlastně jen nesprávné pojmenování nemoci glaukom. Nejedná se totiž o žádné zakalení, ale omezená cirkulace nitrooční tekutiny. Zelený zákal se mu přezdívá pro zelené zbarvení duhovky při pokročilém stádiu nemoci.

Zelený zákal - Glaukom

Zelený zákal neboli glaukom je jedno z nejčastějších onemocnění u nás, které vede k trvalé slepotě. Ve skutečnosti ale nejde o zákal, tedy poruchu průhlednosti některého z čirých částí oka. Název byl již dříve odvozen od zelené barvy duhovky v pokročilých stádiích tohoto onemocnění. Trpí jim dvě procenta populace nad 40 let u nás a je-li diagnostikován včas, lze slepotě předejít.

Co to je glaukom?

Glaukom je vlastně nitrooční tlak,** poškozující zrakový nerv**. Tlak v nitru oka vznikne nepoměrem mezi tvorbou nitrooční tekutiny a jejím odtokem. Logicky je tvorba vyšší než odtok. Nitrooční tekutina se produkuje řasnatým tělesem a proudí dopředu mezi čočku a duhovku a přes zornici do přední komory. V přední komoře je také komorný úhel, tj. prostor kde se stýká rohovka s duhovkou, v něm se nitrooční tekutina filtruje a odtud pokračuje dalšími cestami do krevního řečiště.

Cirkuluje-li takto nitrooční tekutina, je vše v pořádku, tlak v oku je přiměřený a tvar oka je správně kulatý. Jestliže je však koloběh nitrooční tekutiny porušen, nitrooční tlak se zvýší a působí na vlákna zrakového nervu. Zejména pak v oblasti, kde se nervová vlákna sbíhají ve svazek - optický nerv, odkud jako jeden celek postupují dál do mozku. Působením vyššího tlaku, než je obvykle, nervová vlákna odumírají, což se projeví poruchou přenosu světel, tedy poruchou vidění.

Jak se glaukom pozná?

Člověk glaukom sám na sobě jen stěží pozná. Teda aspoň zpočátku, neboť probíhá nepozorovaně, až do doby, kdy se zhorší centrální vidění. A to už je jedna z vrcholových fází glaukomu. Jen někteří si ještě před touto fází všimnou špatného zaostření na předmět, či pocit tupého vidění. Pro toto onemocnění není typická bolest a tlak v očích či okolo nich, ač si to mnoho lidí myslí.

Oční ordinace MUDr. Marcela Vyvijalová

Se zeleným zákalem i s jinými zdravotními problémy Vaších očí Vám velice ráda pomůže a poradí ordinace paní MUDr. Marcela Vyvijalová, její ordinace se také specializuje na kosmetické zákroky na víčkách, aplikací botoxu,předpisu brýlí, aplikací kontaktních čoček, kontroly šedého zákalu s návazností na operativu . Doporučujeme shlédnout internetovou adresu www.ocni-vyvijalova-ocumed.mypage.cz.

Glaukom chronický

Nicméně tak mimo zcela není, neboť bolesti v popsaných oblastech lide trpí při tzv. chronickém glaukomu, neboli glaukomem s otevřeným úhlem. To proto, že nitrooční tekutina má normální odtok, a problém znamenají miniaturní změny v tramčinách úhlu.
Hodnoty tlaku jsou na počátku onemocnění mírné nebo jen středně zvýšené, což postižený obvykle nepozná a bohužel i tento nižší tlak způsobí poškození zrakového nervu. Čím déle tlak působí, tím se logicky zvyšuje a neléčený chronický glaukom vede k těžkým poruchám vidění a vyloučena není ani slepota.

Velmi výjimečně se může stát to, že i normální hodnoty tlaku mohou způsobit stejné změny nervových vláken jako tlak vysoký. Zde se mluví o glaukomu s nízkou tenzí.

Glaukom akutní

Další variantou glaukomu je glaukom akutní s uzavřeným komorovým úhlem. Zde dochází k občasnému neodtoku nitrooční tekutiny. Stane se to tak, že duhovka se posune dopředu a ucpe tak tramčinu komorového úhlu. Glaukom akutní poznáme díky zarudlému oku hlavně silné a náhlé bolesti oka. V některých případech si postižený dokonce stěžoval na bolesti hlavy, nebo ucha. Zrak se také náhle zhorší, kolem světel vidí duhu, necítí se dobře, obvykle zvrací. To všechno dovede postiženého do ordinace lékaře, a ihned nasazená léčba může oko zachránit. Bohužel jsou známy i případy, kdy ani okamžitá léčba nedokázala postiženému zrak obnovit. Proto je nutné nepodceňovat návštěvu očního lékaře a pravidelně svá očka nechávat prohlédnout.

Je glaukom dědičný?

Ať glaukom chronický, tak glaukom akutní jsou formy glaukomu primárního. Zda je dědičný a proč u někoho vzniká a u někoho ne není dodnes zcela objasněno. Je však známo, že v některých rodinách je výskyt častý a tudíž je tu možnost i dědičného vlivu. Je tedy namístě, aby se při výskytu onemocnění u jednoho člena rodiny, podrobili vyšetření na glaukom i další rodinní příslušníci.

Někdy se také glaukom může vyvinout na základě jiného očního onemocnění, nebo úrazu. Jedná se o sekundární projevy glaukomu. Velice vzácně může glaukom postihnout i děti. Více o tom v článku o očním onemocnění u dětí.

Diagnostika nemoci - Zelený zákal - Glaukom

Diagnostika glaukomu je u jednotlivých typu také odlišná. Akutní glaukom má jasné a viditelné příznaky, čímž si je lékař ihned jist, o jakou že oční trampotu se jedná. Stačí mu k tomu obraz pod mikroskopem.
To u chronického glaukomu je tomu právě naopak. Už jen proto, že příznaky u chronického glaukomu nejsou specifické a příznačné. Lékař musí provést hned několik různých vyšetření, aby si s diagnózou mohl být jist.

Mimo klasické pozorování mikroskopem se také provádí tonometrie, což je měření nitroočního tlaku, dále oftalmoskopie, neboli vyšetření očního pozadí a vyšetření zorného pole, které se nazývá perimetrie.

Léčba - Zelený zákal - Glaukom

Jestliže lékař glaukom potvrdí, začne léčba. Ta ve většině případů trvá po celý život, neboť jen u málo případů se dá glaukom zcela vyléčit. Určitě se ale nemusí nijak extra omezovat. Léčba spočívá v kapání očních kapek, potírání mastí a pravidelná kontrola nitroočního tlaku.
U akutního glaukomu, dojde-li k okamžité léčbě, se dá zrak vrátit do původního normálu. Při chronickém onemocnění se dá potíž s viděním o něco zmírnit, nikdy však ne zcela do původního stavu.

Nejčastějším lékem používaným při léčbě glaukomu jsou samozřejmě kapky. Na trhu je celá řada, oční lékař vždy vybere ty nejvhodnější a obvykle jich několik kombinuje. Je nutné, aby pacient vždy léčbu dodržoval a pravidelně, dle pokynů kapky aplikoval a vždy je měl u sebe.
Někdy se léčba provádí laserovým paprskem, anebo i chirurgickým zákrokem.

Laser - Zelený zákal - Glaukom

Z laseru, ať zní jakkoli nemusí mít pacient strach. Naopak, objevení laseru způsobilo a otevřelo cestu dalšímu modernímu způsobu léčby, která má tu výhodu, že nehrozí riziko infekce, často k zákroku stačí pouze ambulantní návštěva pacienta a je zbaven skoro úplně bolesti.

Operace Zelený zákal - Glaukom

Nezaberou-li kapky ani laser, přikloní se lékař k operaci. Samozřejmě vše je na dohodě s pacientem, kde má dotyčný své poslední slovo.
Nicméně je v uvedeném případě nutná, aby uvolnila tlak a umožnila nitrooční tekutině cirkulovat. Pacient nesmí očekávat, že mu operace navrátí původní dobrý zrak. Jde skutečně jen o to, aby se tlak nezvyšoval a naopak se o něco mohl snížit.
Jaká operce se konkrétně bude provádět, určí lékař dle diagnózy a druhu glaukomu. Nicméně se vesměs všechny operace glaukomu provádí s místním znecitlivěním.

Stav po operaci je individuální u každého pacienta. Glaukom se může lepšit a není pak už nutné podávat kapky, jindy je v léčbě kapkami nutné pokračovat. Někdy se naopak zrak může zhoršit a vyskytly se i případy, kdy se u pacienta objeví šedý zákal. To jsou však všechno fakta, se kterými se musí počítat.

Nejlepší obranou před takovými patáliemi je pravidelná kontrola vlastního zraku odborným lékařem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15981 (rodina-finance.cz#21002)


Přidat komentář