Zdravotnické zařízení komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny Praha

Hlas používáme zcela automaticky, reflexivně a bez zaváhání, je naší součástí a jeho důležitost a složitost nám obvykle dojde až když je něco v nepořádku, nemůžeme mluvit.

Hlas je pro nás důležitý nejen z důvodu vyjádření svých myšlenek, příjemného poklábosení s kamarádkou, domluvě s rodinou, či k různým emocionálním projevům, je to hlavně prostředek mezilidské komunikace a pro několik miliónů lidí na světě i pracovním nástrojem. Proto je potřeba si uvědomit důležitost hlasu v našich životech a pečovat o něj.

Jak vzniká a co je to hlas?

Zvuk vytvářený hlasivkami v průběhu výdechu. Proud vzduchu rozechvívá hlasivky a díky sevřeným svalům a chrupavkám vznikají zvuky o různých kmitočtech, které se dále tvarují za pomocí mluvidel (jazyk, rty, zuby, patro) v řeč. Jakýmkoli poškozením hlasivek, či okolí může dojít k poruchám hlasu, ať už k nejčastějšímu chrapotu, přeskakování, změně výšky hlasu, či naprosté ztrátě hlasu. Výzkumem a léčbou hlasu se zabývá Otorinolaryngologie, jinak u nás známou spíše jako ORL, či nosní – krční – ušní; dále pak foniatrie, fonetika a logopedie.

logo

Co je to Foniatrie?

Foniatrie se zabývá výzkumem a léčbou hlasových dysfunkcí spojených s řečí. Tyto problémy jsou způsobeny z různých příčin a dají se členit do několika kategorií:

 • Dysfázie bývá někdy označovaná také i za afázii, je neschopnost ovládat řeč. Lidé mají problém s ovládáním svého jazyka.
 • Apraxie je vrozenou vadou, ale i získanou, jako následek různých úrazů anebo třeba po mrtvičce. Je to stav, kdy nemocný sice rozumí, ale není schopen správně říct, co „věci“ znamenají.
 • Dysartrie je zkreslená, nezřetelná řeč. Do této skupiny patří i tolik frekventované huhňání.
 • Dysprosody znamená intonační nepořádek. Člověk klade důraz na nesprávné slabiky, trpí špatným rytmem slov.
 • Mutismem nejčastěji trpí děti, ale ani u dospělých není ničím výjimečným. Vyskytuje se na pro dotyčného specifických místech (veřejnosti, pódiu, škola, zkoušky a podobně).
 • Vady řeči se týkají potíží spojených s řečí, kdy lidé nejsou schopni produkovat správně řeč.

Mezi nejčastější vady řeči však** patří chrapot a různé přeskakování hlasu,** které je způsobeno různými důvody.

logo

Jak vzniká chrapot

Chraptění vzniká drážděním anebo po zranění hrtanu, kdy bývá omezen pohyb hlasivek, které se nemohou podle potřeby tvarovat.

Příčin je mnoho, ale nejčastěji tento stav způsobuje zánět, pak nadužívání hlasu, či jeho zneužíváním (křikem, zpěvem, hlasitým čtením). Kromě těchto důvodů za chrapotem mohou stát i různé alergie, polypy v hrtanu, kouření, problémy se štítnou žlázou, traumata hrtanu, neurologické důvody jako CMP anebo Parkinson a v poslední řadě čím dál více i rakovinové onemocnění.

Proto je důležité včasné stanovení diagnózy. Pokud chraptíte déle než dva až tři týdny je víc než vhodné navštívit specialistu na ORL a nechat se pořádně vyšetřit. Může se jednat o zcela banální záležitost, ale i ta může následně způsobit dlouhodobé poškození hlasu. Co se týče nádoru hlasivek je v devadesáti procentech léčitelný bez trvalých následků, avšak je potřebné, aby se přišlo včas. To se však bohužel nestává, a proto pak dochází k odstranění celého hrtanu s vývodem průdušnice na kůži.

Jak chrapotu předejít?

Ztráta hlasu má pro každého člověka hluboké sociální a psychické následky, a proto je potřebné o svůj hlas řádně pečovat.** Chraptění se totiž dá v určitých situacích i vyhnout.**

 • snižte zbytečné přetěžování hlasu, pokud je to možné používejte mikrofon
 • pijte dostatečné množství tekutin, pocit sucha v hrdle nepatří k fyziologickým
 • omezte pobyt v zakouřeném prostředí na minimum
 • nekřičte
 • nekuřte
 • snižte stres
 • při letu letadlem zvyšte přísun tekutin

Co dělat, když se chrapot přeci jen objeví?

 • přestat kouřit
 • pít dostatečné množství tekutin
 • krk zabalit do tepla
 • pít teplé tekutiny
 • vyhněte se kofeinu, ale i kořeněným jídlům
 • zkuste dát hlasivkám šanci a nechat je odpočinout (nemluvit)
 • blahodárně na hrdlo působí kuřecí vývar s česnekem
 • rozhodně se vyhněte aspirinu, který hlasivky ještě více zatěžuje
 • zapomeňte na alkohol
 • lečte si kašel
 • v žádném případě nepoužívejte kloktadla! Ve většině je obsažený alkohol, který krk ještě více dráždí a vysušuje, což zvětšuje otok
 • cucejte bylinkové uklidňující bonbony, mimo to, že uklidňují podporují tvorbu slin a zvyšují vlhkost
 • navštivte odborníky, kteří přesně diagnostikují problém a pomohou vám jej vyřešit

logo

Comhealth s.r.o. Praha

V současné době si odborníci čím dál více uvědomují důležitost a zdraví hlasového projevu, a proto vzniká čím dál více specializovaných institucí, které se na problematiku hlasu a vším s ním související zaměřují.

Jednou takovou specializovanou institucí, na kterou se můžete obrátit je iCOMHEALTH, s.r.o. v Praze (Zdravotnické zařízení komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny Praha), která je vedena paní doktorkou Hanou Valáškovou, která své zdravotní zařízení komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny zaměřuje** na léčbu hlasových poruch, vad řečí a sluchu** za využití alternativní medicíny s poradenstvím hlasových profesionálů. V rámci myšlenky, kdy tělo a duše spolu souvisí jsou zde nabízeny komplexní služby pro regeneraci těla i duše jakými jsou například jsou:

 • Foniatrie
 • Logopedie
 • ORL
 • audiologie
 • hlasový pedagog a terapeut
 • sluchová protetika
 • zvuková laboratoř
 • rodinná psychoterapie
 • Shamballa
 • Reiki
 • masáže (včetně Vojtovy metody)
 • parafín
 • biolampa
 • čínská medicína
 • thajské masáže
 • arterarapie
 • péče o kuřáky
 • péče o pacienty s afázií, autismem a roztroušenou sklerozou

Dále pro Vás připravují víkendové pobyty

Procedury jsou vedeny v jednotném konceptu pod vedením skutečných profesionálů, kteří spolu navzájem spolupracují. Jejich středisko se zaměřuje na komplexní diagnostiku, preventivní terapeutickou péči, péči o klienty s poruchami hlasu, vadami sluchu, onemocněními uší, dýchacích cest a polykání. To vše mohou doložit desetiletou praxí, kdy se snaží pomoci všem nemocným. Jejich specializací je hlavně péče o zpěváky, herce, studenty konzervatoří, manažery, lékaře, prodavače, učitele, telefonní operátory, či trenéry fitness.

Naleznete je v Praze na Poliklinice Mazurská v přízemí a třetím patře, kde ordinují od pondělí do pátku od osmi rána do osmi večer, čímž vycházejí v ústrety všem pracujícím. Nebrání se ani případné domluvě a realizaci procedur v průběhu soboty, či neděle.

V tomto případě je však potřebné se domluvit telefonicky na číslech:

774 229 170, 283 024 317

 

logo

Alternativní medicína v COMHEALTH, s.r.o.

Využívá poznatků, že nejsme pouze bytosti z masa a kostí, fungující za pomoci různých chemických procesů a vitamínů, či minerálů. Vnímá člověka jako celek k němuž bezesporu patří i duše, psychika, která umí velmi významně naše zdraví ovlivnit. Je ověřeno, že téměř každá nemoc je propojená s fyzickými, psychickými, emočními a sociálními vlivy, které současně působí na člověka. Stejně jako je známo, že kolikrát tělesné potíže přetrvávají pokud člověk nevybředne z psychických, sociálních či jiných důvodů. Zároveň se ví, že pokud má někdo dlouhodobé tělesné potíže, vedou k duševnímu přetížení, které se může projevit nějakými psychickými problémy. Prostě vše spolu souvisí. Potíže s mluvením patří k velkým problémům, které člověka vyřazují ze společnosti a on trpí jak psychicky, tak i sociálně. Proto je zde alternativní přístup s podporou duševna velice vhodný.

Co je Shamballa?

Shamballa a nebo také Šambala je novou léčebnou metodou (2003), která urychluje rozšíření vědomí a vědomí lidstva. Pomáhá naučit každého poslouchat svůj vnitřní hlas a naplnit se láskou. Zkráceně řečeno, jedná se vlastně o šetrnou metodu pro harmonizaci těla. Naučit se ji může každý, nejedná se o náboženství, dělí se do čtyř kategorií, tu nejvyšší má mistr – učitel. Je velice dobré před kurzem Reiki absolvovat i lekce Shambally.

Reiki

**relaxace
**

Reiki v COMHEALTH, s.r.o.

Japonská technika pro snížení stresu a relaxaci, která podporuje léčení. Slovo Reiki je složeno ze dvou japonských slov – Rei – boží moudrost a Ki, což znamená životní energii. Reiki dělíme do třech stupňů. Je velice snadné se ji naučit, protože není závislá na našem intelektu, je určená skutečně pro každého. Není to náboženství, leč náleží do skupiny tzv. Orientální medicíny.

Dikša v COMHEALTH, s.r.o.

Orientální metoda, která napomáhá probudit se do přirozeného stavu bytí. Zbavuje iluzí a špatné energie, napomáhá probuzení energetických center (čakry). Tyto změny se projeví na lidském vědomí. Pomáhají ukončit vnitřní utrpení a zklamání a jsou přínosem pro život a lásku.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16119 (rodina-finance.cz#22746)


Přidat komentář