Tantra masáže a relaxační masáže v Ostravě

Tantra je určitý způsob přijímání života. Tantra je nádherný a láskyplný způsob života, může velmi obohatit, může dát životu nový rozměr. Tantra se zabývá nejdůležitějšími jevy života. Tantra je vhodná pro každého člověka bez ohledu na vzdělání nebo věk.

Původ Tantry

Budeme-li se tantrou zabývat poněkud více, zjistíme, že její začátky sahají zejména do Indie. Našli bychom význam slova tantra v budhistickém i hinduistickém pojetí. Základ je však stejný. Slovo** tantra znamená systém**, ale ještě starším významem je tkanina, osnova, splétání, spletenec či zapletenec což sugeruje přítomnost dvou kosmických principů, mužského a ženského, které na sebe neustále vzájemně působí, tvoří a vstřebávají nepřerušeně celé stvoření.** **

Základním tantrickým pojednáním je rozhovor mezi Šivou - božským pánem, zastoupením mužského principu a Šakti - božskou energií, zastoupením ženského principu. Šakti se též nazývá Déví, což znamená božská. Jedno z vysvětlení je**, že Šiva a Déví jsou vnitřní muž a vnitřní žena** a také jejich božské aspekty. Může se jednat o vnitřní dialog jednoho člověka, jednoho boha. Zároveň Šiva a Šakti (Déví) zřejmě byly skutečné historické postavy nebo několik postav, které byly mýtizovány. **Rozhovor mezi Šivou a Déví odhaluje tantrické meditační techniky a postupy.*** ***

Tantrické spisy nebyly koncipovány určitou osobou, ale velcí mudrci je vnímali skrze vize, které pak zjevovali lidstvu. Každé takové spisy jsou charakteristické pro určitou epochu.** Mnoho textů se zabývá téměř výlučně mystickou erotikou** a takto se stávají opravdovými sexuologickými pojednáními, díky kterým je dnes tantra sice známá na Západě, ale často chybně vykládána.

Podstata a základ Tantry

I v dnešní době zůstává vysvětlení slova tantra jako splétat, vše je spolu spojeno. Tantra je dnes označována jako spirituální cesta, která nevylučuje sexualitu. Tantra vysvětluje, že ze sexuální energie vzniká veškerý život, tudíž ona sama je životní energií. Díky tantře se může naše životní energie rozproudit, může nás naučit žít v touze a lásce.

Základem tantry není láska či sex vedoucí bezpodmínečně k vyvrcholení.** Pravým základem tantry je láska k sobě samému, pochopení sebe sama a smíření se se sebou samým.**

K čemu slouží kurzy tantry?

V dnešní době je sexualita často tabu. Často vlastní potřeby a touhy zakrýváme za různé morální zásady, přesvědčení, ale i traumata, špatné zážitky nebo v dětství naučené vzory chování. Právě tyto negativní emoce pomáhá tantra odbourat a dává nám možnost najít nový přístup k životu. V kurzech tantry má každý příležitost naučit se zacházet s pocity jako žárlivost, vztek, strach, smutek, radost a touha. Má příležitost si vyjasnit, v jakém vztahu chce žít, a možnost naučit se upřímnosti k sobě i ostatním.

Tantrické masáže Ostrava

Masáž je jedním z nejpříjemnějších a nejpřirozenějších způsobů tělesného kontaktu mezi lidmi. Má schopnost nás uvolnit, uklidnit a odplavit napětí a stres nastřádané za celý pracovní týden. Po dobře provedené masáži se cítíme jako znovuzrození. Dnešní uspěchaná doba ale kvalitním masážím příliš nepřeje. Na běžném ceníku masážního salonu najdete tělo rozparcelované na záda, šíje, nohy a ruce. U každého s příslušnou cenovkou a časovou dotací. Naše tělo však tvoří jeden celek a máme-li se při masáži opravdu uvolnit, potřebujeme více času a zapojení celého těla. Důležité jsou také přístup tantrického maséra či masérky. Podle tantrického učení o energii se pocity dávajícího přenáší i na přijímajícího, a tak masér předává nejen své pocity, ale i svůj přístup.** **

Tantrický přístup k masáži je založen na plném přijetí všeho, co je člověku přirozené. V Tantře je každý muž i žena vnímán jako jedinečná bytost, jako projev boha Shivy či bohyně Shakti. Člověk je dokonalý právě takový, jaký je, bez potřeby nějakého přetváření. Tantra nikoho nikam netlačí, bere vše tak, jak přichází. Nechává věci volně plynout a otevírá prostor pro nové zážitky a zkušenosti. Ve chvíli, kdy cítíme bezpodmínečnou lásku a zároveň bezpečí hranic, které tantrické masáži dává rituální podoba. Pak můžeme zažít něco nového a odlišného od naší dosavadní zkušenosti.

Co je tantrická masáž?

Technik tantrické masáže existuje celá řada. Některé vychází pouze z tantry, jiné z taoistické tradice, některé se snaží o propojení různých prvků a tradic. Záleží na osobnosti maséra, jeho zkušenostech a světonázoru.

Tantrická masáž v sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže. Je to jemný a smyslný rituál, který rozproudí energii a naplní celé tělo vzrušením a něhou. Láskyplné a léčivé doteky, tantrické masérky či maséra pomáhají k větší úplnosti, celistvosti a láskyplnému sebe-přijetí svého těla a svého vzrušení.

Přečtete si článek o tantrické masáži v magazínu extra-sluzby.cz

Co je součástí tantrické masáže?

Součástí tantrické masáže je i masáž joni a lingamu, různé druhy doteku, od úplně jemných až po dynamické, patří do ní i masáž hlavy a uší, omývání horkými ručníčky, použití speciálních aroma-terapeutických silic, vůní a přírodních vyživujících olejů. A to vše za zvuku příjemné hudby. Díky tantrické masáži člověk přestává prožívat orgasmus pouze ve svých genitáliích, ale přenese jej jako hluboký, naplňující pocit do celého těla. ** Do tantrické masáže nepatří milování, ani erotická výměna.** Při běžném sexuálním kontaktu jsme zvyklí starat se krom sebe také o blaho našeho partnera či partnerky, čímž ale děláme dvě věci najednou a nemůžeme se tolik ponořit do vlastního prožitku.

Průběh tantrické masáže

Během tantrické masáže může člověk naplno prožívat vše, co právě probíhá a nemusí se o nic starat, ani nikomu nic oplácet. To mu umožní ponořit se opravdu hluboko do prožitku a vlastní meditace. Součástí tantrické masáže je také vědomá práce s energií. Podle tantrického učení je na těle člověka 7 hlavních energetických center, které nazýváme čakry. Tato místa odpovídají různým úrovním našeho života. Od úrovně pudové sexuality až po rovinu hluboce duchovní. Během tantrické masáže dochází k propojení sexuality, srdce a duchovnosti tak, aby naše sexualita nebyla prožívána odděleně, pouze v pohlaví, ale abychom ji vnímali také srdcem a duchem. Jedině tak zažijeme pocit naprosté celistvosti.** K práci s energií se používají techniky z biodynamické masáže, dále dech a záměr.** To vše provádí masér, některé techniky se ale může přijímající naučit a umocnit tak svůj prožitek.

Účinky tantrické masáže

To, co získáte v tantrické masáži je krom bezprostředních účinků na tělo i psychiku, především zážitek. Zážitek toho, čím vším může sexualita být. Tento zážitek si můžete přenést do svého vlastního sexuálního života, jakožto princip a na jeho podkladě se pustit do vzrušujícího objevování jeden druhého. Krom toho má masáž pozitivní vliv při předčasné ejakulaci, či poruchách erekce, přílišném množství stresu a celkovém napětí těla vlivem přepracovanosti.** Pomáhá k větší propojenosti a celistvosti.**

Rozdíl mezi tantrickou a erotickou masáží

Rozdíl pocítíte především v prožitku z masáže. Z tantrické masáže vyzařuje opravdové přijetí sexuality a s ní spojené posvátnosti. V tantře je sexualita prostředkem k sebe-léčení a objevování nových životních a vztahových dimenzí. To vše je předáváno skrze dotek, rozhovor, přijetí a pocit.
Kdežto erotická masáž pracuje především s tělem a tělesností. Spirituální rámec zde nemá naprosto žádný význam.

**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16076 (rodina-finance.cz#22528)


Přidat komentář