Osobní trenér fitness v Praze 10 a 1

Pokud jste se rozhodli cvičit a navštěvovat nějaké to "fitko",tak neváhejte a nechte se vést zkušeným trenérem. Vyhnete se tak mnoha začátečnickým chybám, které by Vám cvičení mohli znechutit nebo, v horším případě, přivodit zdravotní obtíže.

Džungle v posilovně

Chystáte-li se do posilovny prvně, připravte se na to, že některým věcem asi bez bližšího vysvětlení rozumět nebudete. Některá cvičící stanoviště spíše vypadají jako starověké mučící nástroje (což možná někdy pro někoho jsou), než-li zařízení určené k pohybu a cvičení. Obvykle to bývají ocelové konstrukce s uloženým závažím, které se uvádí do pohybu pomocí různých lanek, kladek a řetězů; za které se tahá, někam se tlačí, nebo se dělá jiný "nepřirozený" pohyb.

Občas u některého stroje nebo lavičky narazíte na mohutného, upoceného a obrovského chlapa, který bude zvedat masivní jednoruční činky a v horším případě u toho bude ještě hekat a vydávat jiné nesrozumitelné zvuky jako pralesní op v říji. Budete se ho snažit napodobit, ale ruce Vás jakoby nebudou poslouchat, závaží bude příliš lehké a nebo naopak, příliš těžké. Taky s technikou to nebude nejvalnější. To vše Vás může v prvním okamžiku od posilování odradit.

Co dělat, aby k takovéto situaci nedošlo? ** **

Hledáte někoho, kdo by Vám pomohl zredukovat tělesný tuk, zhubnout, nabrat svalovou hmotu, vytvarovat postavu nebo zlepšit fyzickou kondici?

Nechte si odborně poradit osobním trenérem fitness Martinem Hrazdilem.

Osobní trenér fitness v Praze 10 a 1 - více informací zde.

** **

** **

Působí jako osobní fitness trenér. Na základě Vašich cílů a potřeb přizpůsobí individuální tréninkový plán, správnou volbu a provádění cviků. S pomocí osobního trenéra dosáhnete svých cílů rychleji, než kdybyste se o to pokoušeli sami.

Nabízí služby:

 • osobní trénink
 • diagnostika pohybového aparátu
 • odborná konzultace
 • sestavování individuálních tréninkových programů + ukázka
 • konzultace o správném stravování
 • pasivní strečink

Zajistí:

 • správné provádění cviků
 • správnou volbu cviků, série, opakování, zátěže a přestávek
 • zabránit poranění nesprávným cvičením
 • pomoc při řešení problémů spojené s cvičením
 • motivaci a pravidelnost cvičení

Kde působí?

Fitness AMA

Praha 10 - Zahradní Město - Hyacintová 20. Podrobnosti naleznete na stránkách www.fitness-squash.cz Fitness Vagón

Praha 1 - Národní třída 961/25. Podrobnosti naleznete na stránkách www.fitness-vagon.cz Po dohodě lze sjednat:

 • cvičení ve Vašem oblíbeném fitcentru v Praze
 • domácí cvičení pro jednotlivce i v kolektivu

Zaměření:

 • všechny věkové kategorie
 • ženy, muže

Neváhejte a kontaktujte se na tel: 720757501 nebo na emailu: mhrazdil@seznam.cz

## První kontakt s osobním fitness trenérem

Ještě před tím, než poprvé otevřete dveře fitness centra s cílem si jít zacvičit, vyplatí se již předem domluvit si termín s osobním trenérem. Buď to telefonicky, e-mailem, osobně... jak každému vyhovuje nejlépe. Při tomto prvním kontaktu nanečisto máte možnost si o osobním trenérovi udělat alespoň základní obrázek. Není nic důležitějšího, než aby si cvičitel a cvičenec tak říkajíc "sedli". Je to potom pro obě strany mnohem příjemnější z hlediska budoucí komunikace a tedy také z hlediska dosahování zamýšlených cílů cvičícího. Je dobré trenérovi nechat na sebe telefonní či jiný kontakt, protože i osobní trenér je jenom člověk a může se někde zdržet nebo se přihodit jiná lapálie. Případná komunikace je potom tedy mnohem jednodušší a lze kdykoliv pohodlně navrhnout a odsouhlasit si náhradní termín.

Na druhou stranu ani trenér by neměl první kontakt s klientem nějak podcenit. Měl by Vás upozornit na to, co je potřeba si s sebou vzít. Obvykle se tato doporučení týkají vhodného oblečení, které by mělo být pohodlné, čisté a mělo by překrývat všechny větší klouby pohybového aparátu. Dále pak by měl osobní trenér doporučit vhodnou sportovní obuv, která zabezpečí stabilitu při cvičení a chrání před úrazem. Zásadní věcí, bez které se v posilovně neobejdete je dostatečně velký ručník, který se při cvičení pokládá na místa, kde dochází ke styku polstrování posilovacího stroje s lidským tělem. Doporučuje se mít ručníky dva - jeden na cvičení, jeden do sprchy.

1. lekce s osobním trenérem

Po té, co otevřete poprvé dveře fitness centra s cílem jít si zacvičit, měl by Vás již trenér očekávat a být připraven na Váš příchod. V prvé řadě by Vás měl seznámit s chodem samotného fitness centra - počínaje od toho, kde se máte přezout a převléci do cvičebního oděvu, přes to kde najdete WC (pro někoho velice důležité!), až po možnosti občerstvení u fitness baru a pravidel pohybu s občerstvením po ploše posilovny.

Po krátkém praktickém úvodu, ale ještě před samotným cvičením, by měla přijít na řadu diagnostika Vaší osoby. Postup a rozsah samotné diagnostiky se může u různých trenéru lišit, v zásadě by jste ale jako kandidáti na "prvocvičence"  měli osobnímu trenérovi odpovědět na několik otázek, a tak říkajíc, trochu se mu ukázat. V zásadě by se takový "přijímací pohovor" měl odehrávat asi takto:

 • Pohovořit s trenérem o tom, co mě do posilovny přivádí a jaké jsou mé cíle

 • Změření váhy, výšky, obvodů základních tělesných partií

 • Zhodnocení somatotypu těla (stavby těla)

 • Zhodnocení svalového korzetu: jeho tvar, symetrie, ochablost, napětí.

 • Zhodnocení pohybových stereotypů, správného nebo vadného držení těla a pod.

 • Konzultaci stravovacích návyků.

 • Vytvoření individuálního tréninkového plánu, popřípadě také stravovacího plánu

Průběh vstupního pohovoru je dán jak možnostmi fitness centra, tak znalostmi a vzděláním trenéra. Někteří z nás jsou také více hovornější a budou s trenérem komunikovat jednoduše, z některých to poleze "jak z chlupaté deky". A tady se musí osobní fitness trenér ukázat jako dobrý psycholog a rétor, který má za úkol zjistit o Vás všechny potřebné informace, které pro určení správného a efektivního plánu cvičení potřebuje znát.

www.trenerfitness.eu

Vzdělání a kvalifikace osobního fitness trenéra

Ke svému vzdělání může přijít osobní fitness trenér různě. Buď využije našeho školského systému a pro svou profesi se připraví v rámci specializované školy, nebo navštíví některý z pořádaných trenérských kurzů.

Ani jedna varianta ho ovšem automaticky neudělá kvalitním fitness trenérem. K tomu je zapotřebí mnohem více:

 1. Trenér musí být dobře teoreticky obeznámen s oborem - mimo to, aby trenér věděl, po jaké trajektorii je potřeba vést činku pro nejefektivnější záběr svalu, měl by mít znalosti v oboru moderní teorie tělesné výchovy, základy anatomie, pedagogiky, psychologie, fyziologie, biochemie a biomechaniky. Dále by se pak měl zajímat o všechny nové trendy v oblasti fitness, a to jak z hlediska nových poznatků technik a možností cvičení, tak i sledovat technický vývoj na fitness trhu.

 2. Trenér musí být profesionál každým coulem - cvičení je jedna věc, ale pokud osobní fitness trenér nepochopí alespoň trochu psychiku jeho svěřence, jaké pohnutky ho ke cvičení vedou, co chce docílit a co pro to je schopný udělat, nebude nikdy spojení trenéra a cvičence fungovat. Měl  by být tedy dobrým psychologem, mít schopnost empatie, umět Vás motivovat a v neposlední řadě by měl být také výřečný, aby svému klientovi byl schopen vysvětlit co od něho žádá a jak by měl být cvik proveden.

Osobní fitness trenéři se většinu snaží rozšířit svou kvalifikaci také o další znalosti a dovednosti, což ve většině případů přímo navazuje na jejich trenérskou práci. Můžete se tak setkat s trenérem, který je zároveň odborníkem na výživu, masérem nebo rehabilitačním pracovníkem.

Osobní fitness trenér a jeho funkce

Splněním funkce průvodce po zákoutích posilovny a provedením vstupního diagnostického rozhovoru práce trenéra zdaleka nekončí - spíše začíná!

Fitness trenér by měl na základě údajů získaných při rozhovoru posoudit fyzický a psychický stav cvičence a na podkladě toho vytvořit odpovídající cvičební plán. Měl by mu vysvětlit základní principy cvičení ve fitness centru a nějakou dobu s ním cvičit. Je dobré, když s Vámi trenér udělá několik "koleček". To znamená, že každý trénink se sestává z několika cviků na určité svalové partie. Před každým započetím nového cviku by měl osobní fitness trenér krátce a výstižně vysvětlit popis cviku - co do techniky, a také na kterou svalovou partii má působit. Není na škodu, aby také klientovi sdělil, co by asi měl při prováděném cviku cítit. Samozřejmostí je praktická ukázka provedení cviku.

Trenér s klientem takto stráví několik prvních lekcí. Po posouzení schopností cvičícího, zda je schopen dále pokračovat samostatně, se ani zde práce s trenérem nepřerušuje. Osobní fitness trenér dále plní funkci dohližitele a konzultanta, který dle potřeby přispěchá s radou nebo nápadem.

Po určité době, aby se trénink nezdál jednotvárný a také tělo se zatížilo trochu jinak a svaly dostaly nové impulsy, je potřeba obměnit cvičební plán. I tady je funkce osobního trenéra nezastupitelná, kdy trenér by měl na základě dalšího rozhovoru s klientem zjistit, jak na tom je. Které cviky mu vyhovují, které ne. Které partie se cvičí lépe, na kterých je potřeba ještě trochu zapracovat. Na podkladě těchto zjištění upraví a doladí stávající tréninkový, popřípadě stravovací, plán.

www.trenerfitness.eu

Důvody proč se obrátit na osobního trenéra

Budeme-li se tedy snažit v kostce shromáždit všechny důvody, pro které je dobré začít cvičit s osobním fitness trenérem, vyjde nám z toho asi následující:

 1. Důvod zdravotní – osobní trenér při prvním diagnostickém pohovoru klienta vyšetří, posoudí případné svalové dysbalance a navrhne cvičební program s ohledem na tato zjištění. Trenér dohlíží na správnou techniku provedení cviků a zamezuje tak vzniku zdravotních obtíží s nadměrného zatížení nebo nesprávného provedení pohybu.
 2. Důvod sociální - jak již bylo výše zmíněno, při vstupu do posilovny se člověk ocitne ve světě upocených triček a kovových kotoučů. Ne každý se dokáže s tímto vnitřně vyrovnat a může to na někoho působit odpudivě, nebo přímo strašidelně. Proto by měl osobní fitness trenér svého klienta do tohoto prostředí pomoci socializovat a být mu u prvních lekcí trenérem a zároveň průvodcem.
 3. Důvod psychologický – klient nechce jen cvičit, chce s trenérem také komunikovat. Rád probírá stávající úspěchy i neúspěchy, chce být motivován.
 4. Důvod řídící – použijeme-li slova klasika, můžeme říci, že by trenér měl být "přísný, ale spravedlivý". Trénovat cvičence znamená řídit ho v jeho snažení dosáhnout nějakého cíle. Ne nadarmo se v například v Anglické fotbalové soutěži říká trenérovi "manager". Osobní fitness trenér je taky takový manager - řídí, plánuje, koriguje, vyhodnocuje a pokud je dobrý manager, tak i chválí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16048 (rodina-finance.cz#22267)


Přidat komentář