Operace očí laserem

Zrak, i když je pro nás jedním nejdůležitějším smyslem, málokdy si uvědomíme, jak bychom bez něj fungovali. Až když začneme mít zdravotní potíže, zjistíme, že dobrý zrak není samozřejmostí. S jakými očními vadami si dokáže poradit laser?

Hlavní oční vady, které lze operovat laserem

 • Krátkozrakost - paprsky sbíhající se před sítnici
 • Dalekozrakost - paprsky sbíhající se za sítnicí
 • Astigmatismus - optický systém oka nemá ve všech meridiánech shodnou optickou mohutnost

Korekce očních vad laserem

Jedná se o refrakční chirurgii, která využívá pro korekci očních vad tzv. excimerový laser. Mezi současné metody rohovkové laserové refrakční chirurgie patří metody PRK (Fotorefrakční keratektomie), LASEK (Laser Subepithelial Keratectomy), LASIK (Laser in Situ Keratomleusis), FemtoLASIK. Kdy PRK, LASEK a Epi-LASIK se řadí mezi povrchové metody, LASIK a SBK mezi metody s vytvářením epitelostromálního laloku.

Rozdělení laserových metod podle léčby očních vad

Povrchové metody LASEK, PRK, EPILASIK, LASIK, FemtoLASIK

Těmito metodami lze úspěšně léčit:

 • Krátkozrakost, a to do -10 Dsf
 • Dalekozrakost, a to do +5 DsF
 • Astigmatismus, a to do 5 Dcyl

Uvedené hranice jsou orientační, vždy záleží na předoperačním vyšetření konkrétních očí, které ukáže nejvhodnější metodu. Platí, že korekce vyšších refrakčních vad většinou spadá do oblasti nitrooční refrakční chirurgie s implantací fakických nitroočních čoček.

Povrchová metoda laserového zákroku LASEK

Průběh operace laserovým zákrokem LASEK

Povrch oka je znecitlivěn anestetickými kapkami. Následně je oko i jeho okolí zakryté sterilní rouškou, a pod víčka je vložen malý rozvěrač, který Vám zabrání v mrkání během operace. Laserem Vám jsou odstraňovány mikroskopické částečky tkáně z povrchu oka.

Po operaci je povrch oka překryt speciální kontaktní čočkou, která má za úkol chránit oko, a to po dobu prvních dnů hojení. Tato čočka Vám zůstává v oku po dobu čtyř dní, ve dne i v noci.

Doba laserového zákroku LASEK

Celá operace jednoho oka trvá zhruba pět až patnáct minut.

Pooperační průběh operace laserovým zákrokem LASEK

Hojení trvá celkem tři až čtyři dny, kdy poté se již můžete naplno věnovat Vašemu zaměstnání, řízení automobilu atd. K úplné stabilizaci dochází v průběhu druhého až čtvrtého měsíce po operaci.

Komplikace spojené s laserovým zákrokem LASEK

V průběhu prvních dnů můžete pociťovat menší, či větší řezání a pálení očí, slzení, zčervenání očí. Tyto komplikace, či spíše reakce na operaci, jsou zcela normální a jsou tlumeny antibiotickými kapkami.

V dalších týdnech můžete zaznamenat sníženou ostrost vidění za šera, pocit suchých očí apod. Tyto příznaky zpravidla mizí v průběhu dalších měsíců po zákroku.

Výhody metody LASEK

 • kombinuje výhody metody LASIK a metody PRK

 • neinvazní zákrok bez řezu do rohovkové tkáně

 • technicky jednodušší zákrok

Povrchová metoda laserového zákroku PRK

Průběh operace laserovým zákrokem PRK

Stejně, jako u laserového zákroku LASEK, je povrch oka znecitlivěn anestetickými kapkami. Následně je oko i jeho okolí zakryté sterilní rouškou, a pod víčka je vložen malý rozvěrač, který Vám zabrání v mrkání během operace. Laserem Vám jsou odstraňovány mikroskopické částečky tkáně z povrchu oka. Laser v průběhu operace vyhodnocuje polohu ošetřovaného oka, a to několik tisíckrát za vteřinu. Po operaci je povrch oka překryt speciální kontaktní čočkou, která má za úkol chránit oko, a to po dobu prvních dnů hojení. Tato čočka Vám zůstává v oku po dobu čtyř dní, ve dne i v noci.

Doba laserového zákroku PRK

Celá operace jednoho oka trvá zhruba pět až deset minut.

Pooperační průběh operace laserovým zákrokem PRK

U jedinců, kteří mají vyšší počet dioptrií a jedinců s rizikem abnormálního hojení, je aplikováno v některých případech po vlastním laserovém zákroku na povrch rohovkového stromatu speciální antibiotikum MMC, které modeluje pooperační hojení rohovky.

V průběhu několika dní po PRK vrstva epitelu spontánně regeneruje a dokonale obnoví hladký a lesklý povrch oční rohovky. Hojení trvá celkem tři až čtyři dny, kdy poté se již můžete naplno věnovat Vašemu zaměstnání, řízení automobilu atd.

Komplikace spojené s laserovým zákrokem PRK

V průběhu prvních dnů můžete pociťovat menší, či větší řezání a pálení očí, slzení, zčervenání očí. Tyto komplikace, či spíše reakce na operaci, jsou zcela normální a jsou tlumeny analgetiky a anestetickými kapkami.

V dalších týdnech můžete zaznamenat sníženou ostrost vidění za šera, pocit suchých očí apod. Tyto příznaky zpravidla mizí v průběhu dalších měsíců po zákroku.

Podpovrchová metoda laserového zákroku LASIK

Průběh operace laserovým zákrokem LASIK

Povrch oka je znecitlivěn anestetickými kapkami. Následně je oko i jeho okolí zakryté sterilní rouškou, a pod víčka je vložen malý rozvěrač, který Vám zabrání v mrkání během operace. Mikrokeratom jemně a precizně seřízne podle potřeby 130 -180 mikrometrů povrchu rohovky. Poté operatér průhlednou lamelu odklopí a zaměří excimerový laser, který je naprogramován tak, aby odstranil vnitřní části rohovky potřebné množství tkáně zvané stroma.

Na závěr Vám operatér přiloží lamelu rohovkové tkáně zpět na původní místo. Lamelu není nutné přišívat, protože během několika minut po přiložení dojde k jejímu pevnému přisátí k rohovkovému stromatu. Díky přirozené hojivé schopnosti přilne rohovková lamela pevně ke zbývající rohovkové tkáni, a to do 48-ti hodin.

Doba laserového zákroku LASIK

Celá operace jednoho oka trvá zhruba pět až deset minut.

Pooperační průběh operace laserovým zákrokem LASIK

Již v průběhu prvních dní začínáte vidět jasně s minimem rušivých příznaků. K úplné, konečné stabilizaci vidění dochází v průběhu prvního měsíce.

Komplikace spojené s laserovým zákrokem LASIK

V průběhu prvních dnů můžete pociťovat pouze mírný pocit suchých očí, sníženou ostrost vidění za šera, tříštění světla aj.

Výhody metody LASIK

 • minimální míra přechodných nežádoucích projevů

 • minimální nebo žádná bolestivost v pooperačním období

Podpovrchová metoda laserového zákroku FemtoLASIK

Jedná se o nejmodernější techniku, která je podobná metodě LASIK, ovšem s využitím femtosekundového laseru.

Výhody metody FemtoLASIK

 • šetrnost

 • bezpečnost zákroku

Průběh předoperačního vyšetření pro oční operace laserem

Předoperační vyšetření zahrnuje:

 • refrakci objektivní a subjektivní - měření dioptrických vad oka,
 • nekorigovanou zrakovou ostrost,
 • korigovanou zrakovou ostrost,
 • kontrastní citlivost,
 • rohovkovou topografii - zakřivení oční rohovky,
 • pupilometrii - měření průměru zorničky,
 • pachymetrii - měření tloušťky oční rohovky,
 • biometrii - měření mohutnosti nitrooční čočky,
 • přítomnost vaskularizací - dochází-li k prorůstání drobných cév do rohovky.

Součástí předoperačního vyšetření je současně měření nitroočního tlaku, eventuálně vyšetření zorného pole a další specifická vyšetření.

Předoperační opatření zahrnuje, u nositelů kontaktních čoček, také vysazení měkkých kontaktních čoček, a to 2 týdny před zákrokem, tvrdých kontaktních čoček, a to 1 měsíc před zákrokem, totéž platí i pro předoperační vyšetření.

V den operačního zákroku je důležité, abyste neměli make-up, pleťový krém, parfém či jiný lokální přípravek.

Osoby, které nemohou podstoupit oční operaci laserem

 • Jedinci mladší 18 let
 • Těhotné a kojící ženy
 • Jedinci užívající například steroidy, imunosupresiva (kortikosteroidy a dále lékové skupiny, zasahující nejrůznějším způsobem do imunitních reakcí)
 • Jedinci, kteří provozují kontaktní sport, jako například box
 • Jedinci s autoimunitním onemocněním, jako například systémový lupus erytematodes, revmatoidní artritida, Sjögrenův syndrom aj.
 • Jedinci, kteří mají nestabilní refrakční vadu oka, glaukom, prodělali úrazy oka, mají velmi široké zornice, mají tenkou rohovku, mají syndrom suchého oka, mají keratokonus.

Osoby, které jsou vhodným kandidátem na operaci laserem

 • Jedinec starší 21 let se stabilní refrakční vadou
 • Jedinec bez očních onemocnění
 • Jedinec bez onemocnění pojiva
 • Jedinec bez jiných závažných celkových chorob

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15995 (rodina-finance.cz#21266)


Diskuze a zkušenosti

Daniel | 05.03.2013 16:25
zakrok - frakcni laser CO2 dobry den, mam zajem podstoupit zakrok frakcnim laserem CO2 a to celeho obliceje. Prosim o sdeleni ceny za zakrok a jaka je cekaci doba. dekuji zdravi D.N


Přidat komentář