Odstranění znamének a výrustků

Každý z nás má na svém těle nějaké to znaménko, nebo kožní výrůstek. Některá znaménka jsou jen pouhým kosmetickým „problémem“, jiná však mohou být i nebezpečná, protože by se mohlo jednat o zhoubný nádor. Jak se provádí odstranění mateřských znamének?

Znaménka vyskytující se na našem těle

na kůži můžeme zpozorovat rudě zbarvená znaménka, která jsou nahromaděním krevních cévek. Tato znaménka jsou přítomna od narození, nebo se vytvoří krátce po narození. Oproti tomu pigmentová znaménka jsou způsobena nadprodukcí melanocytů, které vytváří hnědé zabarvení kůže. Oba dva zmíněné typy nejsou dědičné a povětšinou neznamenají žádné vážné onemocnění.

Některé typy znamének vyblednou, zmenší se, či zmizí.

Metody, kterými lze odstranit kožní výrůstky a znaménka

Odstranění mateřských znamének, fibromů, bradavic a dalších kožních výrůstků se provádí chirurgickým vyříznutím, výbrusem nebo pomocí laseru. Metody odstranění mateřských znamének, jež se provádějí tekutým dusíkem či laserem, se používají u znamének, u kterých nejsou diagnostikovány nádory kůže: melanomy.

  • Laserové odstranění
  • Elektrochirurgie
  • Tekutý dusík
  • Chirurgické odstranění

Laserové odstranění znamének

Odstraňování laserem, je jeden z nejnovějších typů těchto zákroků. Provádí se v místním znecitlivění, principem ošetření je odpaření kůže v místě ložiska po tisícinách mm. Takto je zaručeno, že kožní kryt je minimálně poškozen. Výsledkem je pak jen zcela malá ploška, která se hojí zhruba čtrnáct dnů stroupkem. Odstranění mateřského znaménka laserem je považováno za jednu z nejšetrnějších metod a navíc je jizva po zákroku zcela minimální.

Odstranění znamének tekutým dusíkem

Odstranění mateřských znamének tekutým dusíkem se nazývá kryoterapie a je využívána v kosmetické chirurgii, dermatologii, gynekologii. Při této metodě odstraňování je možné využít tři způsoby:

  • první využívá štětičky, jenž se namočí do tekutého dusíku a poté se přiloží na mateřské znaménko,
  • jako druhou možnost je možné použít kryosprej, kterým se nastříká tekutý dusík na znaménko,
  • další, třetí možností je kryokauter. Jedná se o přístroj, který je tvořený nádobkou naplněnou tekutým dusíkem. Trubičkami, které vedou až do aplikační části, se poté přikládá na mateřské znaménko, přičemž koncovka kryokauteru přimrzne ke znaménku. Tímto způsobem je lidská tkáň zmražena do hloubky, na chvíli se přidrží a poté se postupně odmrazuje, a to takovým způsobem, aby nedošlo k případnému odtržení mateřského znaménka. Když se tkáň zmrazí, v místě ošetření vznikne zprvu puchýřek, pod ním se poté postupně vytvoří nová pokožka.

Chirurgické odstranění mateřských znamének

Tento typ odstranění patří mezi nejméně populární metody. Chirurgické zákroky se většinou provádí v lokální anestézii, kdy se znaménko znecitliví anestetikem, a to pomocí speciálního krému, či injekcí. Poté po deseti minutách se provede zákrok. Lékař znaménka vyřízne nebo seškrábne. Poté dojde k drobnému krvácení a zašití operační rány. Doba zákroku se pohybuje kolem patnácti minut. V případě, že se jedná o zákrok ze zdravotních důvodů, je pak plně hrazen zdravotní pojišťovnou. Po zákroku se snažte po určitou dobu vynechat saunu, posilovnu, bazén. A pokud se rozhodnete pro odstranění mateřského znaménka „jen“ z kosmetického důvodu, pak si zákrok platíte sami.

Co předchází odstranění znamének a kožních výrůstků

Velmi důležitou i neodmyslitelnou součástí zákroku je předchozí komplexní odborná konzultace, kdy lékař, které navštívíte, nejprve vyšetří příslušnou oblast kožního problému, zhodnotí Váš celkový zdravotní stav. Pokud se s ošetřujícím lékařem domluvíte na řešení odstranění pih, nebo kožních výrůstků (například bradavi), bude Vám objasněn princip i celý průběh zákroku, případná rizika, zásady nutné pro období rekonvalescence po samotném zákroku.

Diagnostika znamének

Pigmentové skvrny na kůži mohou představovat bezvýznamné nezhoubné léze, ovšem také zhoubné nádory kůže, kupříkladu maligni melamon. Samotná diagnostika se opírá o makroskopický vzhled, který lze posoudit pouhým pohledem, či za pomoci dermatoskopu. Pro konečné stanovení diagnózy je však nutné histologické vyšetření chirurgicky odstraněného znaménka.

Nejmodernějším a nejspolehlivějším vyšetřením kožních pigmentací je digitální nebo-li počítačová dermatoskopie. Videomikrokamera, která pracuje se speciálním světlem, proniká do určité hloubky pod kožní povrch. Tímto je možné vyšetřit i hlubší vrstvy podezřelých kožních útvarů, oproti pouhým okem. Lékař může takto vidět přesnější i hloubkový obraz podezřelého útvaru, navíc počítač díky digitálnímu záznamu, útvar zcela přesně analyzuje. V paměti počítače může být uloženo kolem 100 000 nejrůznějších abnormálních kožních útvarů, se kterými počítač srovná právě vyšetřovaný objekt i jeho digitálně zjištěné parametry. Tímto je umožněno lékaři stanovit velmi přesnou diagnózu a následně i doporučit způsob léčby.

Kdy je vhodné odstranit znaménka

Odstranění znamének je většinou prevencí a poté následné jejich vyšetření, respektive jejich buněk, co bylo dané znaménko zač. v případě, že se jakékoliv znaménko začne na těle měnit, může se jednat o varovné znamení. Především si dávejte pozor na zvětšení, změnu charakteru okrajů, svědění, změny barvy, krvácení. V případě, že k takovýmto změnám dojde, většinou Vám dermatolog doporučí jejich odstranění, ať už laserem nebo chirurgicky.

Jak se chovat před zákrokem odstranění znamének

Zhruba šest až osm týdnů před samotným zákrokem nevystavujte místa, která budou ošetřována, vlivům UV záření, jako jsou přímé sluneční paprsky nebo solárium, případně používejte krémy s vysokými ochrannými faktory, minimálně SPF 30+.

Jak probíhá odstranění znamének a kožních výrůstků

Nejprve se příslušná oblast, která bude ošetřována, znecitliví. Aby pro Vás nebyl případně zákrok bolestivý, je možné provést lokální anestézii injekční nebo umrtvením speciálním krémem, který se na ošetřenou oblast aplikuje 30 až 60 minut před zákrokem. Následně během několika desítek sekund proběhne samotný zákrok.

Rekonvalescence po odstranění znamének a kožních výrůstků

Během dvou až třech dnů se na místě po odstranění znamének, kožních výrůstků vytvoří stroupek, jenž se podle zvolené metody během jednoho až čtyř týdnů samovolně odloučí. Poté, po odloučení stroupku je v místě ošetření po několik dnů až týdnů patrné lehké narůžovělé zabarvení, jenž během několika měsíců zmizí.

Jak se chovat po odstranění znamének a kožních výrůstků

Zhruba týden po odstranění se snažte vyhnout koupeli, sauně a dalším aktivitám, při kterých dojde k výraznému zapocení ošetřované oblasti. Nemusíte se však bránit sprchování. Také po dobu šesti až osmi týdnů se chraňte proti slunečnímu záření, a to kvalitními krémy s vysokým ochranným faktorem.

Při běžných pracovních aktivitách a při zábavě Vás provedený zákrok nijak neomezí, v místě ošetření bude patrný jen stroupek velikostně odpovídající velikosti původního projevu.

Dekorativní kosmetiku, jako make-up, pudr, stíny, můžete použít již bezprostředně po zákroku

Vhodná doba pro odstranění znamének a kožních výrůstků

Nejlepší je, pokud podstoupíte zákrok (v obličejové části) v měsících září až duben. V případě, že si necháte odstranit znaménka nebo kožní výrůstky ve vlasové části, či na těle, je možné toto odstranění provést po celý rok.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16032 (rodina-finance.cz#22131)


Přidat komentář