Oční diagnostika - výklad z oka

Oční diagnostika – irisdiagnostika se řadí mezi alternativní metodu, díky které je možné odhalit i skryté příčiny psychických, ale i zdravotních problémů tělesné schránky. Nejedná se o žádnou moderní léčbu, naopak je to více než tisíc let známá metoda.

Význam Irisdiagnostiky

Irisdiagnostika odkrývá nejrůznější zdravotní disharmonie člověka. Změny, které se v průběhu života postupně zaznamenávají do našich očí, pak odrážejí náš celkový fyzický a duševní stav. Zkuste se podívat zblízka sami do zrcadla, nebo do očí jiného člověka a všímejte si detailů, jako jsou tečky, kolečka, čárky, barevné skvrnky aj. Oko – ač by se to možná nezdálo, je propojené s celým naším tělem. Jakékoli změny, které se dějí v našem organismu, můžeme zaznamenat právě na očích. Metoda, která umožňuje stanovit predispozici k určitým onemocněním dříve, než se vůbec projeví. Lidské oko nám signalizuje nejrůznější příčiny zdravotních potíží – hormonální nerovnováhu, změnu kvality krve, porušení nervového zásobení orgánu aj.

Duhovka oka

Duhovka oka - je na ní možné vidět veškeré poruchy. Všechny deformace, jenž se projevují v nejrůznějších formách jako jsou skvrny, body aj. mají svůj diagnostický význam. Jednotlivé části duhovky ukazují momentální stav určité části našeho těla. Jakákoli choroba se právě projeví na duhovce a to v podobě jamek, skvrnek, proužků, odchylek apod.

Duhovku lze rozdělit na dvanáct úseků, kdy ke každému úseku náleží určitý orgán nebo část těla. Duhovka je tvořena šesti vrstvami, kdy mezi nejdůležitější patří vrstva pigmentová a svalová. Ve svalové vrstvě najdete svěrač zornice a rozšiřovač zornice. Množství světla, jenž vstupuje do očí, je právě regulováno duhovkou, jenž je uložena mezi čočkou a rohovkou. Jistě jste si také všimli, že někdy je zornička (uprostřed duhovky) malá jako tečka, jindy je roztažená, reaguje tak na intenzitu světla.

Jaké jsou základní znaky oční duhovky

 • Lymfatické mraky - mívají tvar růžence nebo mraků, jenž obklopují tuto ránu či celou oblast duhovky. Obvykle označují nedostatečnou funkci lymfatického systému majícího sklon ke zduřelým nebo zablokovaným lymfatickým uzlinám.
 • Výduť duhovky - znak určuje snížený oběh krve v oblasti hlavy a nedostatek vitaminu B3, kombinovaný s trávicími problémy.
 • Nervové kruhy -vytvářejí se následkem křečí duhovkových vláken způsobených nervovým napětím v těle.
 • Hranice okružní zóny – je možné z ní diagnostikovat zánět nervů, snížené nervové zásobení orgánů ležících v oblasti vzniklé prasklinky, také však střevní nedostatečnost a nedostatečné vstřebávání živin.
 • Příčné rovnoběžky – velmi často naznačují pooperační srůsty, zpomalení toku krve v orgánech, kde se nacházejí záněty, nebo nerovnováhu nervového systému.

Barvy duhovky

Barva duhovky je odvislá od hloubky, ale také množství pigmentu. Pokud například pigment chybí, barva duhovky je potom narůžovělá, neboť přes ni prosvítá červená barva cévnatky. V případě, že je pigment uložen ve spodních vrstvách a současně malém množství, jeví se duhovka jako modrá, případně sivá. Má-li duhovka velké množství pigmentu, je hnědá a další.

Historie oční diagnostiky

Oční diagnostika, jak již bylo výše uvedeno, je známá více než tisíc let. Například v Japonsku a Číně byla tato metoda používána před 6000 lety. Iridologie je také známá jako irisdiagnostika. V současnosti se využívá po celém světe.

Kdo je iridolog

Specialista, který podle nejrůznějších znamének v očích a také jejich rozmístění dokáže rozpoznat zdravotní disharmonie každého z nás. Za duchovního otce moderní iridologie v Evropě se považuje budapešťský lékař Ignátz von Peczely (1825–1911). U nás je nejznámějším průkopníkem iridologie světově uznávaný poradce pro výživu Frank Navrátil, BSc., N.D.

Jak se provádí oční diagnostika iridologem

Nejprve se Vaše očí vyfotografují. Poté iridolog probere Váš zdravotní stav, kterému předchází detailní rozbor očního bělma, duhovky, panenky. Současně obdržíte písemnou zprávu o celkovém Vašem zdravotním stavu. Specialista Vám na základě vyšetření doporučí, jak se stravovat, pít, poukáže na vhodné potravinové doplňky, máte-li nedostatek některých vitamínů, minerálů.

Jaké nástroje k vyšetření očí používá iridolog

V současnosti iridologové používají mikroskopickou kameru a také oční mapy, které jim pomáhají najít oblasti odpovídající různým orgánům.

Pro koho je vhodná oční diagnostika

Tato jedinečná diagnostika je vhodná prakticky pro každého člověka, ať už se jedná o malé dítě, nebo seniora.

Proč využít oční diagnostiku

 • Diagnostikování celkového zdravotního stavu za pomoci teček, znamének, barev v oční duhovce
 • Odhalení zdravotních problémů v samotném počátku
 • Odhalení stavu jednotlivých orgánů i tělních systémů
 • Možnost předejití zdravotních problémů
 • Zjištění skryté příčiny i původu nemoci
 • Zjištění nemocí – nervového původu, jater, ledvin, hormonálního systému, dýchacího systému, krevního oběhu, kostí, svalů, kůže, srdce a další
 • Umožňuje rozeznat chorobné procesy probíhající v organismu člověka pomocí analýzy znaků pozorovaných na duhovce očí
 • Odhalení genetických slabostí
 • Odhalení genetických předností
 • Analyzuje stav tkání, a to tak, jak se odrážejí v duhovce
 • Může vidět negativní dopad virů, baktérií, těžkých kovů, léků, plísní na jednotlivé orgány
 • Bezbolestná metoda
 • Bezpečná metoda
 • Uznávaná, ve světě s úspěchem používaná diagnostická metoda

Irisdiagnostika využívá jedinečné účinky hlívy ústřičné

Hlíva ústřičná je houba z třídy stopkovýtrusných a čeledi hlívovitých. Hlíva roste ve svazcích, trsech nebo řadách, případně vrstvách nad sebou. Trsy hlív mohou dosahovat hmotnosti dokonce až několika kilogramů. Chuť hlívy je nasládlá s typickou houbovitou vůní. Hlíva ústřičná roste na živých a dokonce také odumřelých kmenech stromů, nejvíce na bucích, břízách, olších, vrbách a topolech. Kromě toho si však hlívu můžete pěstovat také doma, třeba ve sklepě.

Nabídka prodeje hlívy ústřičné

Hlíva ústřičná je bohatá na vitamíny skupiny B, dále vitamin C, D, K. Také obsah minerálních látek není zanedbatelný, především železa, draslíku, zinku, fosforu, jódu, selenu, bóru. Hlíva dále obsahuje proteiny, steroly, enzymy, mastné kyseliny, aminokyseliny, cukry. Jednou z velmi prospěšných látek, jenž obsahuje hlíva, je pleruan - fungální beta 1,3D glukan, tzv. polysacharid složený z glukózových jednotek, který vykazuje silnou imunostimulační aktivitu a má rozsáhlé protizánětlivé účinky.

Jedinečné účinky hlívy ústřičné

 • Reguluje hladinu krevního tlaku
 • Zvyšuje obranyschopnost
 • Snižuje hladinu cukru v krvi
 • Zmírňuje dechové potíže
 • Zmírňuje zánětlivé procesy
 • Redukuje akné, svědivou pokožku
 • Účinná v boji s bradavicemi
 • Ulevuje u revmatického onemocnění
 • Snižuje zácpu, a současně i průjem
 • Poradí si s chronickou únavou
 • Udržuje zdravé šlachy
 • Udržuje zdravé klouby
 • Významně ovlivňuje vitalitu pokožky
 • Mírní nejrůznější alergické projevy
 • Snižuje hladinu cholesterolu v krvi
 • Upravuje trávení
 • Odbourává zátěž
 • Snižuje stres
 • Detoxikuje organismus

Forma prodeje hlívy ústřičné

Hlívu ústřičnou můžete jednak konzumovat v pokrmech, tedy čerstvou nebo ve formě:

 • Prášku
 • Kapslí
 • Sirupu
 • Bonbónů
 • Krému

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16054 (rodina-finance.cz#22339)


Přidat komentář