Nadváha a obezita - epidemie 3. tisíciletí?

Obezitě se někdy říká tzv. epidemie 3. tisíciletí. Obezita trápí jak vyspělé, tak rozvojové země a počet lidí, kteří jí trpí, se zvyšuej. Alarmující je skutečnost, že obezita není problém jenom dospělých, ale také dětí.

O obezitě se hovoří jako o zmnožení tuku, či tukových zásob v těle

Za nadváhu a obezitu jsou zodpovědné vnější faktory a genetické dispozice. Jsou určitá období, která jsou pro rozvoj obezity klíčová. U dívek se jedná o období dospívání, u žen je to období těhotenství a doba po porodu, nebo období menopausy. Pro všechny jedince jsou pak riziková období stresu, redukce pohybu (např. různé problémy, měna zaměstnání, odchod do penze aj.). Někdy může dojít i k tomu, že se tukové buňky jen nezvětšují, ale zároveň přibývá jejich počet. S tímto případem se můžeme setkat především u obézních dětí. Takový jedinec má potom s hubnutím velký problém a když už se mu podaří zhubnout, tak je zapotřebí se neustále omezovat.


Co způsobuje obezitu

  1. Nesoulad mezi energetickým příjmem a výdejem: Zde existují dvě varianty- buď přijímáme příliš energie, nebo ji nedostatečně vydáváme (zpravidla se jedná o jejich kombinaci). Přílišný příjem energie vniká zejména nadměrnou konzumací tuků a nedostatečné vybití energie je způsobenou nízkou pohybovou aktivitou, častým sezením apod.
  2. Genetické vlivy: Pokud jsou vaši rodiče obézní, existuje u vás vyšší riziko vzniku obezity než u jedinců, jejichž rodiče mají normální hmotnost.
  3. Metabolické, hormonální faktory, neurologické faktory: Může se jednat například o poruchu, kdy necítíme, že jsme zasyceni, sníženou funkci štítní žlázy, zvýšení hladiny určitých hormonů, individuální metabolické vlivy apod.
  4. Léky: Jedná se třeba o léky proti depresím, léky na uklidnění a jiné, které mohou podporovat chuť k jídlu a tudíž i váhový přírůstek.
  5. Psychika, zvyklosti: Někdo má například v depresi, stresu, osamění apod. potřebu více jíst. Nebezpečné je také vypěstovat si nevhodné stravovací návyky, kterých se posléze těžce zbavujeme.

Tuk a svaly

Když si stoupneme na váhu, tak sice zjistíme naši hmotnost, ale údaj o množství tuku nám zůstane utajen. I když mají třeba dva lidé stejnou váhu, jeden z nich může mít výrazně větší množství tuku v těle. Bude to ten, který již několikrát hubnul a prodělává velké výkyvy na váze. Ten druhý, který nehubnul, ale má neustálý pohyb, má tak více svalů a méně tuku. Z toho vyplývá, že kdo hubne i se zařazením pohybové aktivity, tomu to jde sice pomaleji, ale tuk ubývá.

Měření tuku v těle

Když měříme složení těla, zjistíme obsah tukové tkáně, svalové hmoty, vody a jiných složek v těla. V dnešní době se dá tuk jednoduše změřit metodami, které se zakládají na tzv. bioelektrické impedanci, což spočívá ve vodivosti jednotlivých složek těla a kladení odporu. Pozor na fakt, že v době menstruace může být měření tuku zkresleno (v těle je nahromaděna voda). A výsledek? Normální množství tuku u žen se pohybuje mezi 18- 30 %, u mužů pak mezi 10- 25 %. Pozn.: Se zvyšujícím se věkem může být obsah tuku mírně vyšší.

Index tělesné hmotnosti (BMI)

Pro posouzení obezity je známý tzv. Body Mass Index. Spočítáme si jej tak, že naši hmotnost v kilogramech vydělíme druhou mocninou výšky v metrech. Podle tabulek se pak zhodnotí váš stav. Nelze se však spoléhat pouze na tento ukazatel, protože tak by se mohlo stát, že svalnatému sportovci vyjde, že je má nadváhu, či dokonce obezitu.

Rozložení tuku v těle

Ze zdravotního pohledu se, spíše než počet kilogramů, bere v úvahu rozložení tuku v těle. Mluvíme o tzv. gynoidním typu (tvar těla ve tvaru hrušky- tuk především na stehnech a hýždích) a androidním typu (tvar těla ve tvaru jablka- tuk zejména na břichu a hrudníku). Gynoidní typ je charakteristický u žen a androidní u mužů. Více nebezpečný pro naše zdraví je typ androidní (riziko kardiovaskulárních nemocí).

Obezita u dětí

Rodiče nebo prarodiče často vykrmují děti v rodině a boubelatost jim dokonce připadá roztomilá. Nadváha se pomalu mění v obezitu, a problém stále nikdo neřeší. Dítě je však ohroženo mnohými zdravotními a také psychickými problémy.

Pro děti je důležitý pohyb

Dítě dorazí ze školy domů, hodí aktovku do kouta a usadí se buď k počítači, nebo k televizi. K tomu si rozbalí brambůrky, čokoládu, nebo nějaký fast food. Tento možná přehnaný příklad se samozřejmě netýká všech, nicméně v některých domácnostech se mu začínáme pomalu ale jistě přibližovat. Jenom asi dvě třetiny dětí vykonávají nějakou mimoškolní sportovní aktivitu. Zbylá jedna třetina se tedy věnuje pouze nuceným hodinám tělocviku, což rozhodně nestačí. Pohyb je pro děti ale opravdu nezbytný. Dítě, které nemá dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, je také méně odolné vůči nemocem. Doporučuje se, aby děti trávily venku minimálně 1- 2 hodiny času, v průběhu kterého se může dítě odpoutat od povinností, školní zátěže a aktivovat metabolismus. Dostatečná pohybová aktivita pozitivně ovlivňuje psychiku dítěte, předchází chronickým onemocněním, cukrovce, vysokému krevnímu tlaku, onemocnění pohybového aparátu aj.

Jaká je normální váha dítěte?

Normální hmotnost dítěte lze zjistit pomocí jednoduchého výpočtu. Od výšky dítěte udané v centimetrech odečtěte rovných 100 a to, co vám vyjde, je nejvyšší možná hranice normální váhy pro dané dítě. Například u dítěte s výškou 140 cm je maximální hmotnost 40 kg.

Obezita a její vliv na psychiku dítěte

Obezita po dítě představuje něco, jako psychosociální handicap. V dnešní době jsou normy tvrdě nastaveny a kdo je nesplňuje, může se snadno stát obětí posměchu, šikany, vyloučení apod. Obézním dětem se vrstevníci smějí nejen kvůli tomu, jak vypadají, ale i pro jejich neobratnost a pomalost ve srovnání s ostatními při sportovních aktivitách. Důsledkem je vyhýbání se dítěte pohybovým aktivitám vůbec, ještě menší výdej energie, pocity méněcennosti aj. Obézní dítě by si také mělo umět ze sebe udělat legraci, protože tak bude více odolné, než když ukáže, že je to pro něj citlivé téma. Jenomže u dětí je to dost problematické.

Přístup pedagoga k obéznímu dítěti

Správný a profesionální pedagog by se měl snažit dítěti pomoci- například zdůraznit, že je dobrý zase v jiných věcech (zpívání, kresba). Je žádoucí také vytvoření situace, ve které bude dítě úspěšné a ostatní to budou vidět- tím je možné i ovlivnit postoje ostatních k obéznímu žákovi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15924 (rodina-finance.cz#20027)


Přidat komentář