Kyslíková terapie/oxygenoterapie v Praze

Kyslík představuje jeden z nejdůležitějších prvků, které potřebujeme k životu. Není pak divu, že k dobré fyzické a psychické kondici přispívá to, co je pro nás podstatné. Seznamte se proto s oxygenoterapií, kterou k údržbě své kondice využívá i Madonna.

Co je oxygenoterapie neboli kyslíková terapie?

Metoda je založena na principu přijímání kyslíku v jeho nejčistší podobě. Tím se dosahuje co nejkvalitnějších výsledků, které nám pomáhají udržovat se v co nejlepší kondici. Kyslík je totiž nejen dobrý pro to, abychom mohli dýchat. Jeho příjem pomáhá očišťovat náš organismus, protože se většina odpadních látek vylučuje právě dechem. Tím se napomáhá k lepší funkci vnitřních orgánů, zejména pak srdce, tělo snadněji odolává zátěžím, podporuje se činnost mozku a vytváří se přirozená obranyschopnost organismu.

 

Jak oxygenoterapie funguje?

Při proceduře vdechujete vzduch, který je obohacen kyslíkem. Ten představuje 40 až 60% obsahu vdechovaného vzduchu. Tím znásobujete dávku tohoto prvku, který blahodárně působí na organismus, protože představuje jeden z důležitých činitelů pro zdraví a optimální fungování lidského těla. Tím, že přijímáte kyslík, tak znásobujete cirkulaci látek, které proudí ve vašem organismu, čímž dochází k větší výživě a zároveň k lepšímu odstraňování odpadních látek.

Jedná se o zcela přirozenou cestu, jak obnovit a osvěžit váš organismus, protože vše se děje na přirozené bázi. Nejsou vám podávány žádné toxické látky, vaše tělo není nijak invazivně zasaženo a nemusíte se bát, že vdechovaný vzduch představuje nějaká rizika jako jiné typy vdechování např. plynů. Jedná se o zcela přirozený proces, který je jen zintenzivněn. Není na tom nic škodlivého, když si uvědomíte, že jste denně vystavováni různým stresům a ne zcela přirozeným zátěžím, které vznikají v důsledku vyvíjející se civilizace. Na to není naše tělo běžně stavěno, a proto se musí občas podpořit. V dnešní době různých podpůrných prostředků se tak příjem kyslíku jeví jako nejpřirozenější cesta. Různé medikamenty sestávající se z nepřírodních látek mají jen krátkodobý účinek a ne vždy jsou optimální.

Jak pracuje kyslík v našem těle?

Tím, že vdechujeme kyslík, se nám pročišťuje organismus. Do těla se nám** přivádí živiny, díky vzduchu se okysličují životně důležité orgány** a z těla se odvádí látky již nepotřebné. I z tohoto důvodu se kyslík stal nejdůležitějším činitelem v lékařské oblasti.

Když dýcháme a přijímáme vzduch do našeho těla, tak jenom mozek si vezme 80% kyslíku, který přijmeme. Mozek je nejdůležitější orgán pro náš život, protože řídí funkce v našem těle. Když lidé totiž umírají, tak smrt se stanovuje teprve až když přestane fungovat mozek. Ostatně, jak asi víte, tak v podstatě vše lze transplantovat, i srdce, ale mozek nikoli. To by totiž byla transplantace těla, nikoli orgánu. Mozek je samostatná jednotka, která řídí vaše tělo, a když tedy vezmeme v úvahu, kolik spotřebuje kyslíku, tak bychom jej měli našemu organismu dopřát.

Jak dýcháme?

Naše tělo má asi 750 000 000 plicních sklípků. I když používáme v průměru asi každý dvacátý, tak si představte, jak je kyslík důležitý, když je pro něj uzpůsobeno tolik jednotek, které ho následně zpracovávají. A přitom to je jen malá součást dýchací soustavy. Tou další je i bránice, která představuje největší sval v těle.

Cirkulace kyslíku umožňuje vyloučit největší množství odpadních látek. Až 70% se totiž vyloučí výdechem, zatímco ostatních 20% se odplaví kůží a zbylých 10% se dostane ven pomocí výdeje zažívacího systému.

Kde ještě vzduch pomáhá?

Pokud ještě zůstaneme u mozkové činnosti, tak zanedbatelná není ani duševní pohoda. Tím, že se vám okysličí mentální centrum, tak se vám osvěží paměť, získáte lepší náladu, dostanete nový náboj a energii, budete hýřit nápady a znovu nabytou vitalitou. Jen si vzpomeňte na situace, kdy je např. inverze a vám se hůře dýchá. Jakmile se dostanete do prostředí, kde je lepší vzduch, tak vám je lépe. Nebo když šlapete do kopce a lapáte po dechu. Jakmile nasajete znovu dostatečné množství tak se vám uleví. Protože přijímáte větší množství kyslíku a rychleji funguje cirkulace, tak se vám do těla dostává čistý prvek, který vám dělá dobře. Což poznáte jak v prvním, tak i ve druhém příkladě. Když totiž změníte prostředí, tak vaše tělo okamžitě zareaguje a hned si vezme kvalitnější vzduch. Stejně tak i po fyzické námaze. Až se dostanete do běžné frekvence dýchání, tak i tak budete pozorovat, že se cítíte lépe než běžně.

Kyslík i pro dobré fungování srdce

Nemalý význam představuje kyslík ale i pro dobré fungování srdce, kde podporuje prokrvení tohoto svalu. Větší množství prvku pak tedy blahodárně působí na srdeční činnost a zabraňuje tím různým nemocem.

Za zmínku pak stojí, že všemi výše zmíněnými vlivy se samozřejmě napomáhá i odolnosti organismu a tím pádem se snižuje riziko různých onemocnění.

Kontraidikace oxygenoterapie

Kontraindikace zde rovněž existuje. Proto předem proberte s odborníkem svůj zdravotní stav, aby se předešlo případným komplikacím. Mezi ty patří:

  • TBC
  • Glaukom
  • Odchlípení sítnice
  • Při srdečních onemocněních důležitá konzultace s lékařem

Čemu se konkrétně vyhnout při oxygenoterapii?

Protože se kyslík dostává přímo do určitých orgánů (což je dáno biologicky a lépe do organismu žádnou jinou látku nevpravíte), tak jednoduše přirozeně, nenásilně a účinně zlepšujete fungování organismu a tím se vyhnete určitým rizikům.

Mezi ty se řadí různá onemocnění a příhody, které se mohou dotknout mozkové činnosti. Patří sem jak různé poruchy fyzického rázu, tak i psychické rozpoložení. Vlivem kyslíku se budete cítit více v pohodě a nebudete ve výrazném napětí. I to poté souvisí s fyzickou činností, což je celkem logické, protože všechny funkce v těle jsou nějak propojené a navzájem na sebe působí.

Tím, že kyslík ovlivňuje i činnost srdce, tak se vlivem kyslíku zlepšuje jeho funkčnost a rovněž se nemusíte tolik obávat různých chorob spojených právě se srdečním svalem. Mezi ty nejčastější patří tolik obávaný infarkt či angina pectoris, jejichž možnost výskytu se při vlivu kyslíku eliminuje.

A samozřejmě, když vzduch ovlivňuje tolik důležité orgány, tak blahodárně působí na celkový fyzický stav těla. Zlepšuje se fyzická kondice, snadněji se odolává různým chorobám a zkvalitňuje se průběh i délka života.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16061 (rodina-finance.cz#22427)


Přidat komentář