Homeopatie - obor alternativní medicíny

Homeopatie je v současné době jeden z nejrozšířenějších oborů alternativní medicíny. Tuto léčebnou metodu známe již dvě stě let. Objevil ji německý lékař Samuel Hahnemann. Máte odvahu vzít zdraví do vlastních rukou? Svěřte ji do rukou homeopatie!

V čem spočívá léčebná síla homeopatie?

Léky klasické medicíny jsou schopné odstranit pouze příznak nemoci – horečku, kašel, vyrážku atd. To vypadá velmi příjemně, protože tyto příznaky skutečně zmizí. Zmizí ale taky se vším všudy zdroj nemoci z organismu? Jinými slovy - stane se po opakovaném používání výše zmiňovaných léků klasické medicíny organismus odolnějším?, bude mít díky těmto lékům člověk více síly příště nemoci odolat? Pokud člověk po nějaké době opět onemocní a znovu a znovu se tyto symptomy  opakují, pak je jasné, že organismus sám nemá dostatek síly se s danými potížemi vypořádat a že mu tuto sílu nedodaly ani léky klasické medicíny. Pokud by to tak bylo, pokud by léky klasické medicíny kromě odstranění vnějších příznaků také organismus posilovaly, pak by se daná nemoc neopakovala. Chronicky nemocný organismus nemá dost vlastní-vitální síly se bránit nemocem a léky klasické medicíny nejsou schopny organismus celkově posílit. Vitální sílu organismu dokáží postupně zvýšit právě homeopatické léky.

Jak je to možné?

Vitální síla organismu není a nemůže být omezená pouze na rovinu fyzických příznaků, protože ani náš organismus nefunguje pouze na fyzické úrovni. Lidský organismus funguje na třech úrovních: na výše zmiňované fyzické úrovni a také na úrovni psychické a mentální. Celková síla organismu se tedy týká všech uvedených rovin.  Jinak řečeno, náš organismus musí být dostatečně silný na všech těchto úrovních, aby byl schopný dobře a dostatečně čelit přicházejícím vlivům a nemocem. Na rozdíl od léků klasické medicíny jsou homeopatické léky schopné zasáhnout celý organismus, všechny jeho roviny fungování, nejen rovinu fyzických příznaků. Jak můžeme toto s takovou určitostí tvrdit? U všech homeopatických léků se prováděly zkoušky ve skupině zdravých lidí a odchylky od jejich původního zdravého stavu se pečlivě zaznamenávaly. Vždy bylo zjištěno, že po podání homeopatického léku nevznikají tyto odchylky pouze na úrovni fyzické, ale že organismus vykazuje změny také na úrovni psychické a mentální – homeopatický lék je tedy schopný zasáhnout celý organismus a jako takový ho také celkově posílit.

Podáváním homeopatického léku tak postupně dojde k tomu, že se organismus s danou chronickou nemocí dále již vypořádává vlastní silou – obnovenou a získávanou právě pomocí homeopatického léku, a tak nemoc a její příznaky postupně zdolá úplně. **

Něco z historie ….

Zakladatel homeopatie

Princip homeopatie objevil německý lékař Samuel Hahnemann, který žil na přelomu 18. a 19. století. On také vytvořil její název z řeckých slov homeo – stejný a pathos – utrpení. Díky svým experimentům zjistil, že podobné lze léčit podobným. To znamená, že látka, která u zdravého člověka vyvolává příčinu nemoci, ji dokáže u nemocného člověka vyléčit. Tímto způsobem vyzkoušel mnoho přírodních látek. Všechny své poznatky pak shrnul do svého díla Organon léčebného umění, který zůstává až dodnes jednou ze základních učebnic homeopatie.

Už od svého vzniku má homeopatie velký úspěch!

Samuel Hahnemann se dočkal díky své léčebné metodě velkého uznání. V Německu a v USA byly založeny homeopatické kliniky. Po celé Evropě začaly vznikat lékařské homeopatické společnosti. V Anglii byla homeopatie dokonce podporována královskou rodinou. Díky tomu vznikla v Londýně první homeopatická lékařská fakulta a mnoho dalších specializovaných škol.

Co lze vyléčit homeopatií?

Dalo by se říci, že homeopatie dokáže léčit téměř vše. Od nemocí jako je chřipka, angína, kožní či zažívací potíže, až po pro klasickou medicínu nevyléčitelné či chronické nemoci, jakými jsou například rakovina, alergie, astma apod. Kromě uvedeného je homeopatie schopna pomoci také při úrazech, ulevit od bolesti či zmírnit psychické potíže včetně jejich doprovodných problémů jako jsou např. poruchy spánku, potíže s příjmem potravy, tiky atd.

U tak vážných nemocí, jako je například rakovina, je v některých případech možné i úplné uzdravení, i když určitá stádia jsou již neléčitelná. Také třeba pro diabetiky je homeopatie velmi užitečná, protože dokáže zamezit zhoršování stavu a zmírnit další průvodní symptomy diabetu.

A jaká je míra léčitelnosti?

Míra léčitelnosti záleží jak na stavu organismu pacienta, tak na úrovni homeopata, který musí nalézt co nejpodobnější lék danému organismu. Bez vlivu není ani schopnost homeopata lék dobře dávkovat podle reakcí pacienta. U některých pacientů nastane výrazné zlepšení už po jedné-dvou dávkách, zatímco u dalších je potřeba na efekt počkat i několik měsíců.

Kdo může léčit pomocí homeopatie?

Homeopatii může praktikovat pouze odborně vzdělaný homeopat. Může jím být jak lékař, tak nelékař, vždy ale musí jít o absolventa homeopatické školy. Pro každého člověka a jeho potíže musí homeopat najít pro daný čas jediný správný lék. Každý člověk má své individuální problémy, které je potřeba dobře rozpoznat a na základě toho určit způsob léčby. Vysoká profesionalita homeopat je tedy naprosto nezbytná.

Odvětví homeopatie

Od základního principu klasické homeopatie, který je ve světě nejrozšířenější, byly odvozeny různé směry homeopatie podle přístupu k pacientovi a jeho nemocem. Např. tzv. francouzská škola léčí pouze danou nemoc, jinak řečeno - v jejím pojetí jsou léky klasické medicíny pouze nahrazeny homeopatiky a ta jsou podobně jako v klasické medicíně použita jen podle příznaku „na něco“, nejde tedy o rozpoznání příčiny potíží a jejich odstranění. Takový a podobné přístupy nemohou vést a nevedou k trvalým výsledkům v případě chronických potíží organismu.

Chcete se léčit sami pomocí homeopatie?

Neláká vás návštěva homeopata? Samozřejmě existují i příručky domácí samoléčby, které Vám doporučí léky vhodné pro různé druhy potíží. Jedná se však pouze o zjednodušenou homeopatii, pomocí které v akutním stavu možná dokážete nahradit léky klasické medicíny. Pokud ale chcete skutečně vyřešit chronické, opakující se zdravotní problémy, je potřeba, abyste navštívili odborného homeopata.

Homeopatie versus konvenční medicína

Přesto, že homeopatie a klasická konvenční medicína spolu nemají mnoho společného (viz výše), pokud se chcete nechat léčit homeopatem a zároveň nechcete opustit svého ošetřujícího lékaře, i to je po vzájemné dohodě s homeopatem možné. U vážných případů se dokonce doporučuje dohled lékaře a to i samotným homeopatem, mj. proto, že profesionální homeopat nemusí být vždy zároveň lékařem klasické medicíny.

Homeopatické léky – homeopatika

Homeopatie na rozdíl od klasické medicíny nepoužívá léky založené na chemických, uměle vytvořených látkách. Jako surovina k výrobě homeopatických léků se používají pouze látky přírodního původu, tj. původu rostlinného (Pulsatilla = koniklec), původu živočišného (Calcarea carbonica = skořápka škeblí), minerálního (Aurum = zlato), prvky a jejich sloučeniny (Phopshorus, Calcarea phosphorica) nebo kyseliny (Phosphoric acid = kyselina sírová).  Zvláštní skupinu tvoří nosody, což jsou homeopatické léky vyrobené z produktů nemoci, tj. z patologických sekretů (Medorhinum = sekret kapavky), chorobou napadených tkání (Carcinosin) či ze samotných virových či bakteriálních kultur (Streptococcinum). Jakákoli rostlina či látka živočišného původu (hadí jed, sepiový inkoust apod.) jsou smíchány s lihem, minerály se nejprve v podobě pilin třou s laktózou (mléčným cukrem). Tak vzniká matečná tinktura jako základ pro další homeopatické zpracování – ředění léků. V podobě matečné tinktury se léky téměř nepoužívají (někdy k vnějšímu lokálnímu účinku), většina léků se podává ředěných v homeopatické potenci.

A pokud patříte mezi ochránce zvířat, tak vás určitě potěší, že homeopatické léky nejsou testovány na zvířatech. Homeopatika nejsou návyková a účinkují i při léčbě dětí a zvířat.

Kde lze homeopatika koupit?

Tyto léky si můžete koupit jak v lékárnách, tak také přes internet, kde najdete odkazy na internetové homeopatické lékárny nejen u nás, ale i v Anglii. Léky si pak objednáte poštou do ČR. Na velkou většinu homeopatických léků nemusíte mít v našich lékárnách recept, při objednávce přes internet v zahraničí ho nepotřebujete také. Pokud jste pacientem profesionálního homeopata, většinu léků dostanete právě od něj.

Jak je to s homeopatií v Česku?

V naší zemi je homeopatie známá od počátku dvacátého století, přesto u nás patří mezi poměrně nové léčebné metody. V období komunistického režimu byly téměř veškeré kořeny homeopatie přerušeny a tak se u nás homeopatie znovu objevuje až v devadesátých letech minulého století. Rozšiřování homeopatie probíhá velmi pomalu, protože tato metoda je velmi náročná a její důkladné studium zabere řadu let.

U nás zatím neexistuje žádná organizace, která by seskupovala homeopaty a která by současně kontrolovala jejich činnost. Díky tomu se může stát, že homeopatii provozuje někdo, kdo má příliš nízké vzdělání a může ostatním homeopatům kazit jejich dobrou pověst.

Na závěr několik zajímavostí….

Víte, že i známé osobnosti používají homeopatii? Z těch historických osobností to byly například : Johann Wolfgang Goethe, Charles Dickens, Mark Twain, Papež Pius X, Henry W. Longfellow , Charles Darwin a také američtí prezidenti James Garfield a William McKinley. Mezi současné osobnosti patří: Catherine Zeta-Jones, Tina Turner, Cher, Tony Blair, Priscilla and Lisa Marie Presley, Pamela Anderson, Whoopi Goldberg, Jane Seymour, Martina Navrátilová a další. Mezi příznivce homeopatie patří již od jejího vzniku i celá anglická královská rodina.

Anglie – „kolébka homeopatie“

V Anglii patří homeopatické nemocnice ke státní zdravotní péči a homeopatické ošetření je tudíž placeno ze zdravotního pojištění. Tyto nemocnice jsou zatím pouze ve čtyřech anglických městech-Londýn, Liverpool, Glasgow a Tunbridge Wells.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15928 (rodina-finance.cz#20090)


Přidat komentář