Drogový test M-3 Multipanel

Drogový test M-3 Multipanel je imunografický test na principu těhotenského testu, který dokáže stanovit drogové metabolity v lidské moči. Je skvělým pomocníkem k rychlému zjištění užití drog.

Drogy obecně

Drogy, neboli omamné či psychotropní látky jsou chemické sloučeniny, které primárně působí na centrální nervový systém člověka. Mění jeho mozkové funkce a tím způsobují změny ve vnímání, prožívání, náladě i chování. Časté užívání těchto látek může vést ke vzniku fyzické i psychické závislosti. Název pochází z nizozemského slova "droog"(česky „suchý").

Drogy - historie

Archeologické nálezy dokazují užívání drog člověkem již před 10 000 lety. Drogy se užívaly jak v lékařství, při náboženských obřadech, tak k rekreaci. Užívání drog začalo být trestně stíháno až ve 20. století spolu s výrobou drog a obchodováním s nimi.

Způsoby zjištění drog v těle

Zjistit přítomnost drog v těle se dá pomocí drogových testů. Testovat se mohou různé tělní tekutiny, například krev, sliny, moč, pot ale i vlasy. Přičemž právě ve vlasech zůstávají stopy po drogách nejdéle, a to až 90 dní. Na trhu existuje několik volně prodejných drogových testů, které dokáží zjistit přítomnost drog v těle ze slin a moči. Pomocí těchto testů pracujících s močí a slinami je zjištění drog v těle poměrně jednoduché. S močí například pracuje Drogový test M-3 Multipanel.

Drogový test M-3 Multipanel

Drogový test M-3 Multipanel je imunografický test fungující na principu těhotenského testu. Jeho použití je tedy velmi snadné. Test dokáže zjistit přítomnost drogových metabolitů v lidské moči.

Drogový test M-3 Multipanel dokáže detekovat následující látky: THC - marihuanu, hašiš a cannabis, MET - extázi, pervitin a další metamfetaminy a MOR - heroin a další opiáty. Přičemž detekční mez pro THC je 50 ng/ml, pro metamfetamin a 3,4-methylendioxymetamfetamin je 50 ng/ml, pro morfin a kodein je 300 ng/ml a detekční mez pro hydronmorfin je 400 ng/ml.

Drogy, které Drogový test M-3 Multipanel dokáže indikovat - informace

Marihuana

Marihuana se skládá z usušených a rozmělněných listů a vrchních okvětních části konopí setého (Cannabis sativa), konopí indického (Cannabis sativa var. indica) případně konopí rumištního (Cannabis ruderalis) s obsahem nad 0,3 % THC. Po vykouření jednoho jointu lze prokázat 40–50 % metabolitů THC v buněčných membránách po 4–8 dnech, 10–20 % drogy po 30 dnech a 1 % dokonce po 48–138 dnech. Při pravidelnějším užívání se neaktivní metabolity THC hromadí v organismu.

Hašiš

Jde o pryskyřice z rostlin konopí setého (Cannabis sativa). Stejně jako u marihuany je účinnou látkou u hašiše THC. Hašiš je účinnější verzí marihuany. Je pevného skupenství a po zahřátí měkne. Po nadrolení se s tabákem ubalí hašišový joint.

Extáze

Extáze má vysoké stimulační účinky. Nejčastěji se požívá ve formě pilulek. Účinky se začínají projevovat do hodiny od spolknutí. Extáze dodává velké množství energie, kterou tělo musí nějak využít. Účinky drogy trvají 3 - 6 hodin, poté následuje tzv. dojezd, kdy se může dostavit depresivní nálada.

Pervitin

Pervitin, nebo metamfetamin je stimulační droga, která se vyrábí z efedrinu. Metamfetamin se z moči dá zjistit 4 - 10 dní po požití drogy. Dávka pervitinu může být do těla vpravena inhalací, šňupáním nebo nitrožilně. Mezi její účinky patří pocit zvýšené výkonnosti, hovornost, potlačení pocitu únavy, hladu a zvýšená bdělost. Tyto účinky odeznívají po 3 - 12 hodinách v závislosti na dávce.

Heroin

Heroin, neboli diacetylmorfin je polosyntetický opioid, derivát alkaloidu morfinu. Heroin je silná a velmi návyková droga, která vyvolává silnou euforii. Nástup účinku heroinu je závislý na způsobu užití. Pro černý trh je heroin vyráběn rafinací surového opia.

Obecné rozdělení drog

Tvrdé a měkké drogy

Tvrdé drogy

 • Extáze
 • Heroin
 • Kokain
 • LSD
 • Lysohlávky
 • Morfin
 • Pervitin
 • Toluen

Měkké drogy

 • Marihuana
 • Hašiš
 • Kokový čaj
 • Káva
 • Čaj

Rozdělení podle účinku

 • stimulanty
 • halucinogeny
 • hypnotika (též narkotika)
 • inhalanty
 • kanabinoidy
 • taneční drogy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15974 (rodina-finance.cz#20772)


Přidat komentář