Cestovní lékárnička

Ať se chystáte na výlet či delší dovolenou, je dobré si kromě oblečení a proviantu sbalit lékárničku. Nikdy nevíte, co se Vám na cestách za dobrodružstvím přihodí, ať už by se jednalo o škrábnutí či něco horšího. Co by tedy měla lékárnička obsahovat?

Cestovní lékárnička jistě tvoří nezbytnou součást výbavy každého cestovatele, ať už vyráží za poznáním naší krajiny nebo se vydává na delší cesty po Evropě, případně zámořských končin. Především v některých oblastech tropů a subtropů je lékárnička rozhodně namístě, protože lékařská péče tam nebývá vždy snadno dosažitelná. Samozřejmě i v případě, že lékař je nablízku, měli bychom si umět sami poradit, a to okamžitě ošetřit drobná poranění použitím dezinfekčního roztoku, náplasti, obvazu, abychom předešli případnému zanícení rány a nepříjemným hnisavým komplikacím. Zkrátka dobře vybavená lékárnička nám pomůže zvládnout mnoho zdravotních potíží, které naši cestu mohou znepříjemnit.

Vybavení lékárničky vzhledem k délce cesty

Při balení lékárničky je důležité přihlížet k délce naší cesty, náročnosti cesty, k předpokládané dosažitelnosti lékaře, k počtu osob, které ji budou využívat. Při delších náročnějších cestách do oblastí s řídkou sítí zdravotnických zařízení je žádoucí, abychom také znali zásady první pomoci. Z toho důvodu by měl alespoň jeden náš člen výpravy absolvovat kurz první pomoci.

Obsah lékárničky

Do lékárničky rozhodně patří:

 • Hydrofilní pletené sterilní obinadlo pro ošetření poranění
 • Pružné obinadlo použitelné například při distorzi kloubu
 • Škrtící pryžové obinadlo k zastavení krvácení na končetinách, popřípadě pro první pomoc při uštknutí hadem, bodnutí štírem, kousnutí pavoukem
 • Gáza
 • Vata
 • Náplasti různých velikostí
 • Leukoplast odolná proti vodě
 • Pinzeta
 • Nůžky
 • Jehla
 • Sterilní rukavice, které využijete například při ošetření krvácení neznámé osoby
 • Nerozbitný teploměr
 • Tinktura k ošetření kůže při drobných poraněních
 • Jelení lůj
 • Léky proti teplotě a bolestem
 • Léky proti prevenci a léčení letadlové, automobilové, mořské nemoci
 • Lék proti průjmu
 • Léky proti zácpě
 • Projímadlo
 • Oční kapky, které se používají k odstranění cizích těles pro prevenci očních infekcí
 • Gel s protisvědivým účinkem při kopřivce, poštípání hmyzem, lehkých popálenin, proti zarudnutí po intenzivním slunění
 • Antibiotikum, které předepíše lékař, pokud cestujete do oblasti, kde lze předpokládat nesnadnou dosažitelnost lékaře
 • Speciální léky pro chronicky nemocné pacienty
 • Glukózové tablety, popřípadě jednorázovou stříkačku s jehlou a roztokem glukózy k okamžitému použití pro diabetiky. Potřebný počet stříkaček, jehel, inzulinu, perorálních antidiabetik
 • Léky na potlačení projevů alergií pro alergiky
 • Opalovací krém s vysokým ochranným faktorem pro jedince trpící sluneční alergií
 • Speciální léky proti vysokému tlaku, srdečním chorobám, proti kolikám, pro cestovatele trpící zmíněnými obtížemi
 • Repelentní přípravek pro odpuzování hmyzu
 • Insekticidy
 • Hypermangan
 • Speciální filtry pro úpravu vody nebo přípravky pro dezinfekci vody
 • Trojcípý šátek na fixaci horních končetin
 • Resuscitační rouška, která se používá při umělém dýchání z úst do úst

Při převážení většího množství léků, stříkaček, jehel, požádejte raději příslušného lékaře, aby Vám vystavil potvrzení, v němž bude uvedeno množství těchto léků a nezbytného příslušenství. Pro celní orgány je nutné uvést, že léky a ostatní zdravotnický materiál slouží výhradně pro osobní potřebu vás cestovatelů, a jsou pro vás životně důležité. Toto prohlášení je důležité mít napsané v jazyku cílové země, kam jedete. Potvrzení, že standardní cestovní lékárnička je určena také pro vlastní potřebu, je rovněž vhodné uvést pro příslušné celní orgány, a to do zemí, kde dovoz léků podléhá zvláštním předpisům.

Očkování na cesty

V dostatečné době před odjezdem kontaktujte hygienicko-epidemiologickou stanici a informujte se na potřebná očkování.

Zdravotní pojištění na cesty

Samozřejmostí při cestování je kvalitní zdravotní pojištění, které pokryje náklady na ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Ověřte si před Vaší cestou rozsah Vašeho pojištění a jeho platnost pro konkrétní zemi. Počítejte s případným požadavkem zaplatit v hotovosti, veškeré doklady o placení pečlivě uschovejte pro následné jednání s pojišťovnou po návratu domů.

Zásady první pomoci

Budete-li cestovat po České republice a nastane situace, že bude nutné volat tísňovou linku záchranné služby, pamatujte na pár bodů, které operátorovi sdělíte:

 • Co se stalo - podáte informaci o tom, zda se přihodil úraz či něco jiného, na jaké části těla k němu došlo, rozsah daného poranění, počet raněných. Popište stav postiženého, jedná-li se o dítě, dospělého, je-li při vědomí, či v bezvědomí apod.
 • Kde se příhoda stala - uveďte operátorovi jméno postiženého, víte-li ho, přesnou adresu, kde se nacházíte, poschodí bytu.
 • Kdo volá - sdělte operátorovi Vaše jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte. Operátor na základě Vámi poskytnutých údajů vyšle záchrannou posádku na příslušné místo. Bude-li to nutné a situace to vyžaduje, budete na telefonu, dokud záchranná posádka nepřijede a budete se řídit pokyny operátora, jak zacházet s postiženou osobou.

Poskytnutí první pomoci, než přijede záchranná služba

Pokud je člověk v bezvědomí, nereaguje na vnější podněty, dochází k poruše dýchání, poskytněte postiženému v rámci Vašich možností oživování, v kombinaci nepřímé masáže srdce a dýchání z plic do plic. Nepřímou masáž srdce je vhodné doplnit dýcháním z úst do úst nejpozději po 3 minutách, kdy je již vyčerpán kyslík z krve. Jste-li na místě nehody pouze Vy a postižený, můžete prvních pět minut pouze masírovat. Je-li Vás více, kombinujte masáž srdce a umělé dýchání, a to při 30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům z plic do plic.

Technika umělého dýchání

 • Položte postiženého na záda na pevnou podložku a klekněte si vedle něho.
 • Dejte mu jednu ruku na čelo a jemně na ně přitlačte, aby se hlava naklonila mírně vzad. Otevřete mu ústa.
 • Zdvihněte postiženému bradu a předsuňte dolní čelist dopředu. Otevřete mu ústa a stiskněte nos. Hlava postiženého je zvrácená do zadu.
 • Zhluboka se nadechněte, přitiskněte svoje rty na ústa postiženého, aby spojení bylo co nejtěsnější, a potom jemně vydechněte.
 • Sledujte hrudník postiženého, zda se při Vašem výdechu zvedne. Pokud se hrudník zvedne, oddalte ústa a nechte postiženého vydechnout. Čtyřikrát rychle a jemně vydechněte, potom zjistěte, zda postiženému pracuje srdce.

Technika nepřímé masáže srdce

 • Položte postiženého na záda, na rovnou tvrdou podložku, klekněte si vedle něho.
 • Přiložte dlaň, respektive zápěstní hranu dlaně do středu hrudní kosti. Druhou ruku položte na ni. Prsty obou rukou sepněte. Pokud je postižená osoba dítě do jednoho roku, přiložte ukazovák a prostředník na dolní 1/3 hrudní kosti.
 • Nataženými pažemi stlačujte hrudní kost, u dospělých o 4 - 5 cm, u dětí o 1/3 předozadního průměru hrudníku.
 • Každé Vaše stlačení musí být vystřídáno uvolněním. Jak uvolnění, tak stlačení by mělo trvat stejně dlouho.
 • Frekvence stlačení hrudníku je 100x za minutu, u novorozenců je 120x za minutu.

První pomoc při krvácení pacienta

Krvácí - li postižený, je to známka fungujícího oběhu a zástava krvácení má přednost. Volte tlakový obvaz, škrtidlo dočasně naložené, tlak prstů v ráně apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15951 (rodina-finance.cz#20487)


Přidat komentář