Alkoholismus a jeho příznaky

Alkohol je společenským pitím, příležitostným. A tak by to taky mělo zůstat. Bohužel velmi často se používá jako nástroj pro řešení problémů. Pak se ale dostáváte vy nebo vaši blízcí do pasti, ze které není jen tak úniku.

Alkohol nás doprovází na každém kroku

Alkohol se považuje za jednu ze surovin, ne-li potravin, která se konzumuje naprosto běžně. Považuje se za něco, co patří do naší společnosti, je to příležitostné pití na různých oslavách a akcích, je to pochoutka po dobře odvedené práci nebo po parném dni.

Alkoholu se nedá vyhnout, schovat se před ním. V televizi vidíte řadu reklam na různé likéry, piva nebo sekty, časopisy jsou inzercemi jen prošpikované, regály v obchodech nikdy nezejí prázdnotou. Musíme se smířit s tím, že alkohol se opravdu stal nedílnou součástí našeho denního života.** **

Je jen otázkou, jestli jej budete konzumovat a pokud ano, tak v jakém množství. Alkohol totiž může být nejen přítel a dobrý společník teplých letních večerů, ale také strašák a démon.

Společenská funkce alkoholu

Do alkoholických nápojů se řadí pivo, víno, šumivá vína, různé likéry, koňaky, slivovice, whisky a jiné více či méně chutné lihoviny. Ať už se jedná o pivo nebo o vynikající velmi drané víno či šumivý sekt, alkohol by měl být vždy konzumován jen při společenské události.

Touto událostí může být rodinná oslava, firemní večírek, společná večeře zamilovaných nebo i občasné pivko s kamarády v hospodě. Vše má ale své hranice. Je nutné si vždy uvědomit, jestli alkohol konzumujete při slavnostních příležitostech, nebo jestli si vytváříte slavnostní příležitosti pro to, abyste mohli konzumovat alkohol.

Ve druhém případě se již alkohol přesunuje z kategorie dobrého společníka do kategorie strašáka a démona.

Kdo konzumuje alkohol?

Naprosto jednoznačně se dá říci, že všichni. Alkohol zkoušejí mladiství, kteří poznávají jeho krásy ale také zrady, pijí jej muži i ženy bez rozdílu věku, povolání, sociálního a rodinného zázemí.

Velký vliv na to, jak budete nahlížet na alkohol v dospělosti, má výchova. Pokud jste byli vychováváni v rodině, kde je alkohol nepřípustný nebo se konzumuje opravdu jen při slavnostních příležitostech (cca 1x do měsíce), je velká pravděpodobnost, že zaujmete k této tekutině stejný postoj.

Pokud naopak pocházíte z rodiny, kde se pravidelně chodí na 5 kousků piva do místní hospůdky denně, může se stát, že budete tento vzor chování považovat za normální a správný. A budete se jím řídit i do budoucna.** **

Alkoholismus

Pokud nastane situace, kdy dochází k nadměrné konzumaci alkoholu, pak je již nutné se zamyslet nad tím, jestli jste nepropadli vy nebo váš známý, kolega či přítel alkoholismu. Alkoholismus je závislost, je to nutnost přijímat určitou dávku alkoholu denně. Pro alkoholiky je nutné zažívat pocit uvolnění, pocit, že všechny problémy nejsou tak velké, jak se zdají, když jsou střízliví.

Alkohol je v tomto případě démon. Svádí na špatnou cestu, protože pitím alkoholu se žádné problémy nikdy nevyřešily. Bohužel ti, kteří si zvolí tuto cestu a věří, že vše bude jednodušší, nechtějí slyšet, že se se svými problémy musí poprat sami. A hlavně za střízlivého stavu.

Kdo může propadnout alkoholismu?

Kdokoliv, kdo má velké problémy, které nedokáže řešit, kdo je psychicky nevyrovnaný, neumí racionálně zvládat běžné denní situace. Alkohol si najde vždy cestu tam, kde jsou potíže.

Pokud dojde ke ztrátě člena rodiny, přijdete o práci, práce, kterou máte, je příliš náročná fyzicky i psychicky, nezvládáte finanční situaci rodiny, výchovu dětí, nebo trpíte psychickou poruchou, jste příliš žárliví – to vše mohou být příčiny nadměrné konzumace alkoholu.

Dostáváte se vy nebo vaši známí do situace, kdy je jednodušší sáhnout po sklence vína nebo si opět zajít s kamarády na pivo. Místo toho, aby se hledala cesta, jak zvládnout problém, je jednodušší se napít. Řeči typu jedna sklenička ještě nikomu neublížila, jsou pak často slyšeny právě od těch, kteří se již dostávají do alkoholové pasti.

Alkoholu může propadnout:

  • ten, kdo žije v rodině s alkoholikem – tady může nastat situace, kdy bude daný člověk pokračovat ve stopách své rodiny nebo naopak, alkohol se mu zhnusí natolik, že bude raději abstinent
  • ten, kdo má velké problémy, které neumí řešit sám, ale zároveň se bojí říct o pomoc svému okolí, ať už se jedná o rodinu a přátele, nebo o cizí pomoc
  • ten, kdo má vysokou zátěž v práci a nedokáže ji zvládat, ale zároveň si danou situaci nepřizná a v daném povolání setrvává
  • ten, kdo trpí nějakou psychickou poruchou, nevyrovnaností, podceňuje sám sebe a snižuje své vlastní kvality, alkoholem pak dohání své vlastní hodnoty a sebevědomí

Alkoholismus může začít i velmi nevinně

Občasná konzumace alkoholu nikomu neškodí, naopak uvolní, pobaví a zvedne náladu. Ale k alkoholismu se můžete dopracovat úplně nevinnou cestou. Rádi s zajdete do hospůdky s kamarády na jedno pivko. Časem ale zjistíte, že jedno pivko je málo, že v hospůdce sedíte hodinku, pak dvě a že vlastně nemáte co pít.

Takto postupně začnete přidávat jedno pivo k druhému a nakonec se z toho stane pravidelnost. Pravidelnost, kdy jednou týdně zajdete na 3 až 5 kousků a pak se s kamarády domluvíte na tom, že to nebude jednou týdne, ale dvakrát. Ve finále je z toho 10 piv za pracovní týden a pak nějaká pivka o víkendu.

I toto je cesta, jak si můžete vypěstovat závislost. Nutkání zajít si do hospůdky, nutkání, koupit nejen jedno pivo. Je pak na zváženou, jestli si uvědomíte, kde je ta správná hranice, která by se neměla překročit.** **

Jsem alkoholik

Pokud se již někdo dostane do problémů s alkoholem, ať jste to vy nebo někdo z vašeho okolí, zásadou číslo jedna je si přiznat, je jste alkoholik. Toto přiznání je velmi složité, ponižující a jistě k němu daná osoba nedojde ihned.

Alkohol nejdříve bude ničit danou osobu, pak začne ničit okolí, rodinu, přátele, kolegy v práci. Až dojde na to, že se okolí začne na danou osobu dívat skrz prsty, posmívat se a pomlouvat, pak teprve dojde k tomu, že „alkoholik“ začne nad danou situací přemýšlet.

Pokud jste již v takovéto situaci, prvním a tím hlavním krokem je přiznání si, že tyto problémy opravdu máte. Trpí-li někdo z vašich blízkých alkoholismem, řekněte mu to. Není co skrývat, není před čím zavírat oči. Když mu to neřeknete vy a teď, tak za nějakou dobu zničí sám sebe a potopí s sebou i rodinu a bude obtěžovat své okolí. Ale nic tím nevyřeší.** **

Protialkoholní léčebna

První krok je již hotov, došlo k přiznání si, že existují reálné problémy s alkoholem. Další krok je rozhodnout se, jak se z této nezávidění hodné situace dostat. Ne vždy je v silách daného člověka, aby tento problém řešil sám nebo za pomoci rodiny. Ve většině případech je nutný odborný zásah.

Proto neváhejte a vyhledejte pomoc odborníků. Není nic horšího si přiznat, že existují problémy s alkoholem, ale tyto problémy neřešit, trápit se, co s tím udělat a tím celou věc ještě zhoršit. Odborníci jsou tady od toho, aby vám či vaší rodině a blízkým pomohli.

Jednou z možností jsou pravidelné návštěvy psychologa, ale efektivnější a účinnější je rozhodnout se pro pobyt v protialkoholní léčebně. Tříměsíční pobyt zde pomůže každému, kdo se rozhodne s tímto démonem bojovat a taky boj vyhrát.

Vlastní silná vůle

Léčebna samozřejmě nevyřeší vaše problémy nebo problémy vašeho známého. Otevře pouze oči a ukáže ten správný směr. Napomůže tomu, aby si člověk věřil, posílil své vlastní sebevědomí a pochopil, že řešení problémů skrz alkohol stejně nikam nevede.

Pokud je vůle alkoholika silná a je odhodlaný se léčit a neobtěžovat sám sebe a celé své okolí neustálým opíjením, pak je na dobré cestě vrátit se zpět do normálního života. Je to ale vždy jeho vlastní rozhodnutí a odhodlání se s tímto problémem poprat.

S problémy nejste nikdy sami

Po návratu z léčebny se vyléčený alkoholik dostává do prostředí, kde je alkohol na denním pořádku. Je v obchodech, jeho přátelé chodí do hospody na pivo, venku se pořádají různé letní párty a grilovačky. I po úspěšně dokončeném pobytu v léčebně se doporučuje navštěvovat psychologa.

Důvodem je neustálý kontakt s odborníkem, který bude probírat daný problém a bude mít vyléčeného alkoholika pod pomyslnou kontrolou. Tato kontrola funguje jako brzda, jako pomoc.

Rodina a přátelé jsou ti, kteří také zajisté nabídnou pomocnou ruku. Neváhejte a nechte si pomoct od svých blízkých, kteří vás za minulé chyby neodsoudí. A pokud se do této situace dostal váš blízký, nabídněte mu pomoc. Neodvracejte se od něj, pokud s alkoholismem bojuje a chce se zařadit zpět do normálního života.** **

Neodvracejte svou tvář od alkoholika

Může být velmi složité se rozhodnout pro to, abyste pomohli někomu, kdo propadl alkoholismu. Ano, většinou si za to může sám, je to jeho chyba, jeho neschopnost řešit své problémy, komunikovat.

Když utápěl své problémy v alkoholu, tak vás tím jen obtěžoval, byl hrubý, nepříjemný nebo dokonce sprostý. Pokud se ale rozhodl s tím bojovat, neodvracejte se od něj. Bude potřebovat vaši pomoc. Dejte mu šanci, aby získal zpět vaši důvěru, kterou samozřejmě nesmí zklamat. To je velký závazek, který by ho měl motivovat.

Nabídněte mu pomoc a věřte, že až se vy jednou dostanete do tísnivé situace, najdou se ve vašem okolí lidi, kteří vám nezištně pomohou a budou doufat v to samé, že je v budoucnu nezklamete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15984 (rodina-finance.cz#21059)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 19.08.2010 22:13
Odvracení tváře Je tady sice moc hezky napsané,že se nemáte odvracet od alkoholika,když se chce léčit.Dobře to je sice pravda,ale co když už z vás alkoholik vycucá veškerou energii a když mu tu pomocnou ruku už podáváte po několikáté,tak pak už se vám nechce a nevěříte,že veškerá vaše snaha a všechny ty stresy a nervy jsou vůbec k něčemu,protože po roce střízlivění opět do toho spadne a nadělá další dluhy a jiné problémy,které vy jste pak za něj nuceni řešit a z těch problému ho opět vytáhnete stím,že on se chce opět léčit..:o(

evievi | 13.09.2010 01:51
maminka moje maminka je alkoholik,je jí 67 a pije vlastně neustále.od rána,až do nočních hodin,denně tak litr vína a půl litru tvrdého alkoholu.zajímavé je, že pokud je doma, ve svém prostředí, je v pohodě,problémy nastávají na návštěvách,kdy se bojí že to na ní všichni poznají, a kdy se nekontroluje, a vypije vše na co přijde, a co jí kdo nabídne.je to jinak vzorná babička,jen neustále doplnuje hladinu.ve vypjatých situacích je tedy trochu mimo realitu,ale ten věk...má smysl ji tlačit do návštěvy odborníka, v tomto věku by jí to asi víc ublížilo než dalo,nevím.myslím že trpí soc.fobií související s tím že si uvědomuje svou závislost.pokud to přežene, tak to ví, můj bratr s ní odmítá komunikovat po 19hodině, že je mimo,ale já vím že je trochu mimo vlastně stále.vzorně ode mne užívá lipovitan, je nekuřačka,cpe se vitamínama,má vzornou stravu.bratr s rodinou jí mají za alkoholičku která nemá šanci,ale mě to přijde že je to její životní styl a nijak bych ji netýrala s návštěvou odborníka.můj strýc,její bratr zemřel na cirhozu jater, asi jsou tam dispozice. pracuji ve zdravotnictví,ale i tak-můžete někdo poradit zda ji směrovat na odbornou pomoc?děkuji.

pomoc | 17.10.2011 22:06
pritel Dobrý den můj přítel taky pije v poměrně silných dávkách. Já ho vytáhla z ulice, podala mu pomocnou ruku a ted to došlo tak daleko že nevím jestli ho nechat a jít svou cestou nebo dál chodit po nocích s ním a hlídat ho aby neusnul na každém patníku po cestě. Přítel denně vypije 10piv a k tomu 8panáků rumu a litr vína. Každý den sedí v hospodě. Doma mám díky němu hádky jelikož bydlíme v bytě ze svou matkou. Sama nevím jak tuto situaci řešit a co dál dělat aby přestal. Navíc mám dvouletou dcerou sice není jeho ale i já bych uvítala aby mě podpořil, pomohl mi a dal to co potřebujeme. Je od něj pěkné že chodí do práce ale je mi to k ničemu když vše propije. Přemýšlela jsem že bych vztah ukončila a odůvodnila to tím že moc pije třeba by se kopnul do zadku a začal něco dělat. Prosím poradte mi jak tuto situaci řešit. Přece nemůžu každý den chodit po nocích a ráno se věnovat malé když jsem věčně unavená. Předem děkuji za Odpoved

pomoc | 17.10.2011 22:07
pritel Dobrý den můj přítel taky pije v poměrně silných dávkách. Já ho vytáhla z ulice, podala mu pomocnou ruku a ted to došlo tak daleko že nevím jestli ho nechat a jít svou cestou nebo dál chodit po nocích s ním a hlídat ho aby neusnul na každém patníku po cestě. Přítel denně vypije 10piv a k tomu 8panáků rumu a litr vína. Každý den sedí v hospodě. Doma mám díky němu hádky jelikož bydlíme v bytě ze svou matkou. Sama nevím jak tuto situaci řešit a co dál dělat aby přestal. Navíc mám dvouletou dcerou sice není jeho ale i já bych uvítala aby mě podpořil, pomohl mi a dal to co potřebujeme. Je od něj pěkné že chodí do práce ale je mi to k ničemu když vše propije. Přemýšlela jsem že bych vztah ukončila a odůvodnila to tím že moc pije třeba by se kopnul do zadku a začal něco dělat. Prosím poradte mi jak tuto situaci řešit. Přece nemůžu každý den chodit po nocích a ráno se věnovat malé když jsem věčně unavená. Předem děkuji za Odpoved

diana | 26.06.2012 19:58
nerovný boj alkohol je mým démonem a provází mě víceméně od narození-moje máma k němu měla blízko,pak na stavbě,v práci-vybrala jsem si i vcelku vhodné povolání-kuchař číšník,můj první manžel byl alkoholik,jeho otec s matkou jakbysmet,a nyní mám přítele,z kterého se vyklubal další,momentálně díky alkoholu přišel už podruhé o práci a já už unavená tím věčným bojem s alkoholem neřeším jestli pomoct jemu,ale jak pomoct sobě a dětem,on sám to řešit nechce,za vše prý stejně můžu já a děti,takže vlastně pokud si to sám nepřizná,tak mu pomoci není,jen doufám,že z dětí nevyroste něco podobného

Martina | 25.08.2012 11:17
moje mama Dobry den, ani nevim, kde zacit.Moje mama pila asi od jakziva, jen to nebylo v takove mire jako ted. Anebyvala opila denne. ted bohuzel, pije porad, kdyz ma penize, kdyz nema ., pujci si, ci pije dluh..., schovava si flasky vsude, i v popelnici.Hadame se s ni vsichni, jsme uz vsichni zoufaly, uz ani deti ji s+verit nemuzeme, protoze je schopna se napit i s kocarem, mam pocit, ze uz to nejde vratit, je to v takove fazi, ze proste..., uz nam vsem dochazeji sily, nejhorsi je, ze si to nechce priznat, ze ten problem ma, tolikrat nescetnekrat zklamala. Kdyz je strizliva, tvrdi, ze se nenapije, za hodinu je vsechno jinak........, vcera to uz byla posledni kapka, ktera mne uz asi zlomila..., prijela jem k ni a potrebovala jsem jen zajet k dr, byla naprosto strizliva, nechala jsem tam sve dve deti, s tim, ze do hodky jsem zpet. Prijela sem za necelou hodku a mama opila, bylo dopoledne..., zballa jsem deti a odjela...., rekla jsem, ze uz nikdy neprijedu, ja uz proste nemuzu., jsem zoufala

tereza | 27.08.2012 19:32
alkohol je mocná droga Alkohol je nejhorší droga společnosti.Je horší než tvrdé drogy ,které jsou zakázané jako např.heroin,pervitin ,opium atd.Vyrůstala jsem v rodině,kde alkohol nepatřil mezi pitný režim rodičů a tak jsem moc zkušenností neměla.Nyní jsem již dospělá,mám dvě velké děti.Nevím,co se stalo,jestli jsem sociálně klesla,ale najednou mám kolem sebe spoustu lidí závislých na alkoholu.Že by to bylo tou dobou?Je to smutné,protože jsou to fajn lidi a člověk jim nemůže pomoci.Proto se lidi dobří vyvarujte alkoholu,vždyť si nebudu mít za chvíli ani s kým normálně popovídat

Jarka | 03.12.2012 09:21
Co dál Můj manžel pije tak,že neví co dělá,má plné kalhoty,já se za něho stydím,přišla jsem o vnoučata,protože děti je nechtějí k nám pouštět.Může mi někdo poradit,jak ho můžu dostat z domu,patří na psychiatrii, ale nikdo ho nedonutí.Já nemám kam jít a manžel z domu nechce.Je mi sedmdesát let a začít někde znovu bude asi velmi těžké,nevím jak dál Jarka

Ivana 52 let | 26.06.2013 11:20
Alkoholici v mém životě Celý můj život se točí kolem alkoholiků ,první můj otec,druhý můj, manžel,který mi několikrát ukázal kdo má doma poslouchat.Parkrát otřes mozku a modrý obličej.Mám tři děti a zanechalo to na nich velké následky.Do třetice mám přítele alkoholika snaží se nepít ale je to vysilující,ponížujíci ho hlídat.Myslíte si pořád že to zvládneme.Alkohol je dobrý sluha špatný pán a ničí všechno hezké.


Přidat komentář