Alkohol testery - Alkoholmetry

Není radno jet autem s alkoholem v krvi. Nejenže porušíte zákon, přijdete o body, ale především ohrozíte zdraví a život Váš, spolucestujících a ostatních řidičů. Pořiďte si alkohol tester, díky kterému zjistíte, kdy už můžete vyjet na silnici.

Jak alkohol tester funguje

Alkohol tester je měřicí přístroj, který měří množství alkoholu v krvi jednotkou promile. Aby se určilo správné množství alkoholu, který jste požili, musíte přístroj použít nejdříve 30 minut po posledním požití alkoholu. Pokud byste takto neučinili, naměří se zbytkové množství alkoholu ve vašich ústech místo v plicích a to by mohlo mít za následek větší naměřené množství promile.

Měření zajišťuje citlivé polovodičové čidlo. Po nadýchání do přístroje se informace zpracovávají mikroprocesorem a konečný výsledek je zobrazen na výstupní straně na displeji. Lepší alkohol testery mívají paměť pro předchozí hodnoty měření a také můžou mít možnost propojení s počítačem.

Jak alkohol tester zaznamená alkohol z dechu

Přístroj měří koncentraci alkoholu v krvi. V plicích se mísí vdechnutý vzduch s krví. Při foukání do přístroje se do krve naváže kyslík a tím se uvolní z krve oxid uhličitý a jiné plyny, v tomto případě třeba alkohol, který má přístroj za úkol zaznamenat. Koncentraci alkoholu v krvi lze zjistit přepočtem z vydechnutého vzduchu. Digitální alkohol testery vám rovnou zobrazí koncentraci alkoholu v krvi.

Zásady při měření alkoholu

Jak už bylo uvedeno, měření se musí provádět nejpozději 30 minut po požití posledního alkoholu, abyste alkohol nadýchali z plic a ne z úst, což by vedlo k většímu množství naměřeného alkoholu.

Nefoukejte do přístroje cigaretový kouř ihned po vypití alkoholu, u většiny testerů by se tím mohlo zničit čidlo.

Přístroj je nutné po nějaké době nechat kalibrovat. Cena kalibrace se pohybuje podle typu alkohol testeru od 100,-Kč do 500,-Kč.

Pozor na levné alkohol testery

Jedná se o spoustu nekvalitních a nepřesných alkohol testerů. Tyto alkohol testery mohou zaujmout nízkou cenou, ale jsou úplně k ničemu. Tyto levné přístroje vám ale neřeknou, kdy můžete usednout za volant a to je informace kterou řidiči potřebují nutně znát. Levné přístroje nedokážou naměřit malé množství alkoholu. Například si můžete dát jedno pivo, ale levný přístroj takovéto malé množství alkoholu nenaměří a bude hlásit nulovou koncentraci alkoholu ve vaší krvi, tudíž takovéto přístroje není potřeba ani kupovat. Ve většině případů čím větší je cena, tím větší kvalita přístroje.

Množství alkoholu v krvi ovlivňující při řízení motorového vozidla

Účinky alkoholu se ještě mohou násobit v kombinaci s vysokými teplotami a únavou. Už při 0,2 až 0,5 promile se začíná razantně zhoršovat schopnost řídit, větší riskování, nepřiměřená sebedůvěra, zhoršená schopnost rozeznat pohybující se světla, horší odhad vzdálenosti. Řidič v takovémto stavu má sklon přeceňovat svoje schopnosti.

 • Při 0,5 až 0,8 promile nastávají další symptomy a to prodloužený reakční čas, větší přeceňování vlastních schopností, při přechodu z tmy do světla a naopak se oči obtížně přizpůsobují, horší vnímání barev, zhoršená schopnost se soustředit, porucha rovnováhy a dále se zhoršuje také odhad vzdálenosti.
 • Při 0,8 až 1,2 promile nastává takzvané tunelové vidění, další zhoršení soustředění, prodloužení reakčního času, bezohlednost při řízení.
 • Při 1,2 promile a více, nadále se zhoršují poruchy soustředění, dlouhý reakční čas, zhoršení rovnováhy a nekritickosti, špatná orientace, při takovémto množství alkoholu je velmi nebezpečný i zkušený řidič, jelikož si může splést pedály u auta.
 • Stav, který nastává po vymizení alkoholu z těla, se jmenuje kocovina. Má za následek bolest hlavy, vyšší riziko spánku, nevolnost a další tělesné a duševní potíže. Může také nastat krátkodobá ztráta vědomí v důsledku poklesu krevního cukru neboli hypoglykémie.
 • Rapidně také stoupá pravděpodobnost nehody, od 0,3 do 0,9 promile je možnost nehody 7x vyšší, od 1 do 1,4 promile je 31x vyšší a nad 1,5 promile je pravděpodobnost nehody až 128x vyšší.
 • Prokázání zhoršení schopnosti řídit se pohybuje už po dávce 10 g alkoholu, což je jako půl litr 10° piva.

Rychlost odbourávání alkoholu v těle

 • Jak u žen, tak u mužů je rychlost odbourávání alkoholu různá, za hodinu na 1kg tělesné hmotnosti odbourají ženy 0,085 g alkoholu a muži 0,1 g alkoholu v krvi. Vstřebání rychlosti alkoholu můžeme zpomalit nebo dokonce i zmenšit, když požijeme potravinu, která obsahuje bílkoviny.
 • Množství alkoholu v jednotlivých nápojích se značně liší, např. v jednom litru piva je cca 30,8 g alkoholu, 1litr vína obsahuje od 79,5 g do 111 g alkoholu, lihoviny mají v jednom litru nad 300 g alkoholu.
 • Řekněme si menší srovnání těchto nápojů, půl litru 12° piva obsahuje cca 15,4 g alkoholu, 2dl bílého vína mají cca 15,9 g alkoholu a 0,5 dcl (velký panák) 40% lihoviny á cca 15,8 g alkoholu.
 • Osudný pro řidiče také může být zbytkový alkohol, který může být naměřen.
 • Za hodinu se tělo může zbavit asi 0,1 promile alkoholu. Není ale vůbec důležité co přitom člověk dělá, či spí nebo sportuje. Vstřebání alkoholu nám neurychlí ani káva a tučná jídla, pouze čas.

Rozdělení alkohol testerů

Alkohol testery rozdělujeme na 3 kategorie, na AL sérii, FC sérii a Alkotestery. Jen dodám, že všechny přístroje mají možnost připojení k počítači a výsledky měření si archivovat.

 • AL série je razantně levnější, jelikož má na displeji pouze údaj o naměřených promile, nemají připojení k tiskárně až na pár výjimek, které se potom cenou pohybují hodně nahoru.
 • FC série se cenově pohybují od 18 tisíc korun a víš. Nejsou potřeba náustky, má obrovsky vetší možnosti než série AL a také déle vydrží.
 • Alkotestery které používá policie, se pohybuje s cenou od 24 tisíc korun a výše. Není potřeba náustek, možnost se připojit k bezdrátové tiskárně a vytisknout data a také možnost archivace v PC.

Tresty za řízení pod vlivem alkoholu

Zákon, který platí od 1. Července 2006 č. 411/2005 Sb. O silničním provozu. Pokud řidič získá 12 trestných bodů, bude řidiči odebrán řidičský průkaz na dobu 12 měsíců. Při řízení pod vlivem alkoholu je sankce 7 trestných bodů.

Řekneme si několik případů za udělení 7 trestných bodů:

 • Stav, který vylučuje způsobilost řidiče, který si způsobil požitím alkoholu nebo jiné návykové látky

 • Odmítnutí řidiče se podrobit dechové zkoušce na výzvu policisty, ke zjištění, jestli není ovlivněn alkoholem

 • Odmítnutí řidiče se podrobit na výzvu lékařskému vyšetření jestli není ovlivněn alkoholem, v případě že dechová zkouška byla pozitivní, aby nedošlo k nebezpečí jeho zdraví.

 • Řízení vozidla ihned po požití alkoholu, nebo v době kdy je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li obsah alkoholu vyšší než 0,3 promile.

 • Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky je považováno už za trestný čin.

 • Pokuta za řízení motorového vozidla s alkoholem v krvi se v ČR pohybuje od 25 000,-Kč až do 50 000,-Kč.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16005 (rodina-finance.cz#21433)


Přidat komentář