Akupunktura - tradiční čínská medicína

Léčba akupunkturou nemá prakticky nežádoucí účinky, působí v duchu tradiční medicíny, na naši psychiku i tělesnou stránku. Trápí Vás migréna, snížená imunita, alergie, únava, poruchy trávení? Vyzkoušejte akupunkturu.

Co je akupunktura

Akupunktura je metodou z rodiny léčebných postupů tradiční čínské medicíny. Vvychází z teze, že v lidském těle existuje kromě cévního a mízního řečiště také síť drah a kanálů, jimiž proudí Qi (čti čchi). V češtině pro tento výraz neexistuje ekvivalent, lze jej však přibližně (a nepřesně) opsat jako životní sílu. Kanály, jimiž Qi proudí na povrchu těla, obsahují určitá místa, na kterých lze tok Qi přesně ovlivňovat a regulovat. Nástrojem tohoto ovlivňování jsou akupunkturní jehly. Na základě určené diagnózy je třeba sestavit výběr bodů nejvhodnějších pro úpravu daného stavu a danou sestavu pravidelně aplikovat a zárovň přezkoumávat ve světle změn, ke kterým v průběhu léčby dochází. Možných kombinací bodů je téměř nepřeberně, výběr odpovídající kombinace bodů je tudíž možný pro každý stav, resp. pro každou nemoc. Frekvence léčby jehlami závisí na intenzitě nobtíží - čím akutnější stav, tím častější je potřeba napichování.

Další metody tradiční čínské medicíny

Bylinná léčba:

Bylinná léčba je v současnosti považována za nejmocnější nástroj léčby metodami TCM. Oproti akupunktuře, která je časově poměrně náročná, lze bylinnou léčbu realizovat ambulantním způsobem. Léčba je předepsána obvykle na 15 - 28 dní, doma je pak užívána bylinná směs. Bylinná terapie je vhodná zejména pro chronické stavy spojené s vyčerpáním a únavou, dlouhodobé trávicí obtíže, gynekologické potíže a pod. Pomocí bylin lze totiž významně obnovit funkci vnitřních orgánů, které byly dlouhodobě vystavené působení nemoci nebo jejích následků, popř. nevhodné léčby.
Bylinné směsi jsou striktně individuální záležitostí. Předpis bylinné léčby se mění při každé návštěvě, protože během uplynulé doby podávání bylinné léčby již došlo ke změně stavu. Bylinná léčba se těmto změnám musí přizpůsobovat, aby byla zachována její maximální účinnost. Ilustrativní je v tomto případě přirovnání k trezoru s časově proměnným zámkem. Pokud chceme vstoupit, respektive změnit daný zdravotní stav, je nezbytné do zámku použít odpovídající klíč, v našem případě optimálně sestavenou bylinnou směs v odpovídající formě.

Cvičení:

V Číně je cvičení součástí života stejně jako u nás např. procházka v přírodě. Tato cvičení však mají jen velmi málo společného se sportem. Jde o ovlivňování biologických pochodů uvnitř těla pomocí přesně koordinovaných pohybů končetin a trupu spolu se silným soustředěním se na tento pohyb. Určitou formou tohoto cvičení jsou bojová umění.

Masáže:

Masáže, zvláště pak tuina masáže, mají svoje pevné místo mezi nejúčinnějšími metodami působícími ovlivňováním drah a bodů na nich. Oproti akupunktuře se tak děje speciálními masážními technikami. Tyto masáže se obvykle užívají u bolestivých stavů pohybového aparátu, lze jimi však významně ovlivňovat i trávicí obtíže, problematickou menstruaci apod. Tuina masáž je často vyhledávaným způsobem jak dosáhnout maximální relaxace. Během masáže totiž dochází k vyrovnávání všech fyziologických pochodů v těle. Po masáži je pak pacient jako znovuzrozený."

V praxi doposud trvající 13 let se pan Ing. Sedláček setkal 2x se ztrátou vědomí během akupunktury, a to vždy u akutních stavů. Běžně to rozhodně nenastává. Ostatní komplikace za celou dobu praxe nezaznamenal ani ve své ordinaci ani u svých kolegů.

Redukční program

** Redukční program** je určen klientům, kteří hledají způsob jak snížit svoji tělesnou hmotnost. Specifická pro tento program je kombinace přesně vypracovaného vyváženého jídelníčku s aplikací ušní akupunktury, díky které celý program probíhá v ovzduší vnitřního uvolnění a vyrovnanosti. Redukční program trvá dvacet dní. Během této doby pravidelně dochází k úbytku 6 -7% počáteční hmotnosti, často však dochází k úbytkům podstatně větším.

Redukční kúra je pojímána jako první krok na cestě ke změně životosprávy a nastavení životního stylu tak, aby co nejvíce odpovídal požadavkům na zachování a udržení zdraví. V případě dodržení určitých pravidel stravování a životosprávy jsou pak úbytky hmotnosti trvalé.

Redukční kúru lze opakovat, nejdříve však za tři týdny po ukončení předchozí kúry. Lze ji souběžně kombinovat s aplikací metod TCM, ať už jde o akupunkturu, bylinnou léčbu nebo tuina masáže.

Jaké potíže lze léčit akupunkturou

Akupunktura se především hodí:

 • pro léčbu funkčních nemocí,
 • pro léčbu chronických nemocí,
 • k posílení celkového stavu organismu kondice,
 • k posílení imunity,
 • k posílení psychické stability,
 • pro odvykací kůry, jako je alkoholismus, obezita, kouření,
 • pro léčení migrény, bolesti hlavy,
 • k ovlivnění neurotické poruchy všeho druhu,
 • pro léčení koktavosti,
 • k léčení nechutenství,
 • k léčení všech alergií,
 • pro léčení onemocnění dýchacích cest,
 • k léčení funkčních poruch trávení,
 • k léčení některých gynekologických potíží,
 • jako preventivní léčba komplikací cukrovky,
 • jako diagnostická metoda.

Komplexnost působení vpichů jehličkou je představována celou řadou následných pochodů a vyplavením řady látek, které mají protibolestivý, sedativní, protialergický, a imunitu posilující účinek.

Způsoby léčení akupunkturou

Neexistují jednoduché sestavy bodů použitelné podle obtíží. Vždy je nutno provést díagnostiku dle zásad tradiční čínské medicíny a na základě zjištěných skutečností vytvořit sestavu bodů vhodnou pro daný stav.

 • Léčení pomocí jehlovými vpichy v bodech individuálně stanovovaných.
 • Standardizovaná akupunktura, která používá jednoduchý předpis pro vpichy v bodech zad a zadní strany nohou.
 • Simulovaná akupunktura, která spočívá v přitlačení hrotů na body, aniž by docházelo ke vpichům.

Klasická akupunktura je jednou z nejstarších a současně nejoblíbenějších metod tradiční čínské medicíny, stará několik tisíc let. Současná akupunktura patří k mezioborovým lékařským disciplínám s uceleným systémem diagnostiky, prevence, léčby i doléčování. Systémovým

přístupem a celostním pohledem na člověka a jeho prostředí vede akupunktura k celkovému pozitivnímu ovlivnění způsobu života.

 

 


Metodické prostředky akupunktury

 • Cíl léčby je jediný - obnovení zdraví a ukončení léčby, přístroje se (jak už je v článku uvedeno) při klasické akupunktuře nepoužívají.

Materiální prostředky akupunktury

 • Akupunkturní jehly - ocelové, stříbrné, zlaté aj.(nejběžnější jsou jednorázové ocelové jehly o průměru okolo 0,22mm)

Systémy akupunkturních bodů

 • Systém bodů ruky a nohy
 • Systém bodů v dutině ústní
 • Systém bodů na hlavě
 • Systém bodů na boltci ucha
 • Tělový systém

Akupunkturní body v těle člověka

Akupunkturních bodů je v lidském těle celkem 365, a to většinou akupunkturních bodů párových. Akupunkturní body jsou rozděleny do 12 akupunkturních drah. Akupunkturní body jsou umístěny pod povrchem kůže a poskytují přístup k energetickému systému v hloubce těla. Prakticky každý syndrom může být léčen stimulací jednoho nebo několika odpovídajících akupunkturních bodů.

Účinky akupunktury

Podstatou účinku akupunktury je působení na regulační subsystémy lidského organismu, nejčastěji jsou ovlivněny nervový, endokrinní, imunitní systém. Cílem akupunkturní léčby je obnovení humorální, vegetativní a energetické rovnováhy organismu. Specifickou zvláštností akupunktury je, že využívá podrobně rozpracovanou i ověřenou soustavu akupunkturních bodů a drah a jejich tkáňových a orgánových vztahů. Akupunktura působí stimulačně na efektivní struktury akupunkturních bodů ve tkáních, kdy dojde k podráždění rozličných typů receptorů, se současnými charakteristickými pocity.

Jaké léčebné cíle sleduje akupunktura

 • Upravování narušené motorické a senzitivní funkce.
 • Odstraňování nebo tlumení ložisek chorobné vzruchové aktivity.
 • Blokování, či modulování bolesti na rozličných úrovních nervového systému.
 • Upravování akutně, či chronicky narušené regulace vnitřních orgánů.

Mnoho chronických obtíží reaguje poměrně dobře na akupunkturu. Příjemným vedlejším účinkem může být i zlep

šená schopnost reagovat příznivěji na měnící se skutečnosti, jako jsou náhlá změna počasí, rodinné, pracovní nároky aj.

Nejvýznamnější indikace akupunktury

 • Onemocnění páteře, kloubů, svalů, šlach
 • Bolesti zubů, hlavy, fantómové bolesti
 • Funkční a jiné reverzibilní poruchy somatické, psychosomatické, vegetativně-viscerální
 • Metabolické poruchy
 • Zánětlivá onemocnění
 • Revmatické choroby
 • Některé nemoci krve
 • Onemocnění pohybového aparátu
 • Alergická onemocnění
 • Onemocnění centrálního nervového systému
 • Klimakterické potíže
 • Impotence
 • Sexuální poruchy
 • Bezbolestný porod
 • Kožní onemocnění - akné, pásový opar, ekzémy
 • Psychické poruchy - deprese, stres, nespavost, úzkost
 • Toxikománie
 • Akutní stavy jakou součást první pomoci
 • Traumata
 • Onemocnění smyslových orgánů

Komplikace související s léčbou akupunktury

Komplikace nebývají časté. Jaké komplikace mohou při jehlové akupunktuře nastat, jaké je jejich řešení:

 • Zablokování jehly okolními strukturami - elektroakupunktura, magnetické pole, vyčkání, promasírování okolí.
 • Ohnutí jehly - vytáhnutí jehly pinzetou, a to ve směru ohnutí.
 • Mdloba - horizontální poloha pacienta, zvednutí nohou, výše, než je hlava, vytáhnutí jehly.
 • Infekce - pečlivá sterilizace jehly, dezinfekce místa vpichu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id16002 (rodina-finance.cz#21387)


Diskuze a zkušenosti

Lenka | 06.03.2013 07:14
akupuktura a akupresura Dobrý večer,chtěla bych se zeptat,zda nabízíte v Českých Budějovicích kurz akupuktury a akupresury a možná i homeopatie...? Měla bych v budoucnu o to zájem. Pokud kurzy pořádáte,chtěla bych se zeptat jak kurz probíhá,jak dlouho trvá,cena kurzu a zda po absolvování obdrží absolvent nějaký certifikát...A také jestli absolvent potom může sám akupukturu a akupresuru či homeopatii vykonávat ? Předem děkuji za odpověd...s podravem


Přidat komentář