Váhy s měřením podílu vody a tuku

Spočítali jste si BMI index a vyšlo Vám, že máte nadváhu? Jedná se však o zkreslenou informaci. Váha sice určuje naši hmotnost, ovšem důležitý je i podíl vody, tuku, a to především pro naše zdraví. A právě moderní váhy Vám sdělí složení Vašeho těla.

Složení lidského těla

Lidské tělo, to není jen svalovina a tuk. Lidské tělo je tvořeno převážně vodou, poté tukem, proteiny, minerálními látkami. Pokud jste v domnění, že většinu tvoří právě tuk nebo proteiny, není tomu tak. Lidské tělo je v největší míře složeno z vody. Všechny složky lidského těla utváří jeden celek, který poté tvoříc Vaši celkovou hmotnost těla. To, zda máte tyto složky v rovnováze, můžete zjistit právě díky moderním vahám. Složky těla nejsou však neměnné. K jejich změnám dochází během dospívání, ale také s postupným stárnutím. Jiné složení těla má muž, jiné žena. Například muži mají v těle vyšší procento vody, než ženy, a také se u nich významně liší obsah tuku v těle.

Tělesný tuk se rozděluje na podkožní, útrobní, nitrosvalový, a to v poměru 80:15:5.

Jednotlivé končetiny se skládají ze svalové hmoty, tuku a kostí.

Význam tuku pro lidské tělo

 • Je potřeba však mít na paměti, že tuky jsou v určité míře pro naše zdraví nezbytné a nepostradatelné. Patří totiž společně se sacharidy a bílkovinami, mezi tři základní zdroje kalorií v našem těle.
 • Tuk je zdrojem esenciálních mastných kyselin, které si naše tělo nedokáže samo vytvářet.
 • Tuky jsou také nezbytným zdrojem naší energie.
 • V neposlední řadě, tuky pomáhají absorbovat a distribuovat vitamíny A, D, E, K.

Optimální složení lidského těla u dospělého muže

 • Obsah vody: 62,4%
 • Obsah proteinů: 16,5%
 • Obsah tělesného tuku: 15,3%
 • Obsah minerálních látek: 5,8%

Podíl tuku u muže mladšího 30 ti let

 • 4,0 - 11,0% tuku v těle a 66,0 - 61,2% vody v těle = velmi nízký podíl tukových tkání v těle
 • 11,1 - 15,5% tuku v těle a 61,1 - 58,1% vody v těle = nízký podíl tukových tkání v těle
 • 15,6 - 20,0% tuku v těle a 58,0 - 55,0% vody v těle = normální podíl tukových tkání v těle
 • 20,1 - 24,5% tuku v těle a 54,9 - 51,9% vody v těle = vysoký podíl tukových tkání v těle
 • 24,6 - 45,0% tuku v těle a 51,8 - 37,8% vody v těle = velmi vysoký podíl tukových tkání v těle

Podíl tuku u muže staršího 30 ti let

 • 4,0 - 15,0% tuku v těle a 66,0 - 58,4% vody v těle = velmi nízký podíl tukových tkání v těle
 • 15,1 - 19,5% tuku v těle a 58,3 - 55,3% vody v těle = nízký podíl tukových tkání v těle
 • 19,6 - 24,0% tuku v těle a 55,2 - 52,3% vody v těle = normální podíl tukových tkání v těle
 • 24,1 - 28,5% tuku v těle a 52,2 - 49,2% vody v těle = vysoký podíl tukových tkání v těle
 • 28,6 - 45,0% tuku v těle a 49,1 - 37,8% vody v těle = velmi vysoký podíl tukových tkání v těle

Optimální složení lidského těla u dospělé ženy

 • Obsah vody: 56,5%
 • Obsah proteinů: 15,2%
 • Obsah tělesného tuku: 23,0%
 • Obsah minerálních látek: 5,3%

Podíl tuku u ženy mladší 30 ti let

 • 4,0 - 16,0% tuku v těle a 66,0 - 57,8% vody v těle = velmi nízký podíl tukových tkání v těle
 • 16,1 - 20,5% tuku v těle a 57,7 - 54,7% vody v těle = nízký podíl tukových tkání v těle
 • 20,6 - 25,0% tuku v těle a 54,6 - 51,6% vody v těle = normální podíl tukových tkání v těle
 • 25,1 - 30,5% tuku v těle a 51,5 - 47,8% vody v těle = vysoký podíl tukových tkání v těle
 • 30,6 - 45,0% tuku v těle a 47,7 - 37,8% vody v těle = velmi vysoký podíl tukových tkání v těle

Podíl tuku u ženy starší 30 ti let

 • 4,0 - 20,0% tuku v těle a 66,0 - 55,0% vody v těle = velmi nízký podíl tukových tkání v těle
 • 20,1 - 25,0% tuku v těle a 54,9 - 51,6% vody v těle = nízký podíl tukových tkání v těle
 • 25,1 - 30,0% tuku v těle a 51,5 - 48,1% vody v těle = normální podíl tukových tkání v těle
 • 30,1 - 35,0% tuku v těle a 48,0 - 44,7% vody v těle = vysoký podíl tukových tkání v těle
 • 35,1 - 45,0% tuku v těle a 44,6 - 37,8% vody v těle = velmi vysoký podíl tukových tkání v těle

Faktory, které ovlivňují procento vody v lidském těle

Vyváženost vody v těle je ovlivňována:

 • zvyky,
 • životním stylem,
 • menstruačním cyklem u ženy, kdy během cyklu může hodnota vody kolísat, nebo může být nestabilní
 • koupelí, kdy po koupeli mohou být naměřené hodnoty vody nižší,
 • po jídle nebo konzumaci jídla mohou být naměřené hodnoty vody vyšší.

Ztráta vody v těle je také ovlivněna nemoci nebo namáhavou fyzickou aktivitou, při které se silně potíte a dochází tak k dehydrataci.

Snížení podílu tuku v těle ovlivňuje léčbu nemocí, jako je:

 • Cukrovka
 • Žlučový kámen
 • Artritida
 • Neplodnost
 • Rakovina děložního hrdal
 • Rakovina prsu
 • Srdeční onemocnění
 • Onemocnění dýchacích cest
 • Ledvinová onemocnění
 • Arterioskleróza

Funkce vah s měřením vody a tuku

 • Váží tělesnou hmotnost
 • Měří procenta vody v těle - kontrola hydratace Vašeho těla
 • Měří procenta tuku v těle - váha pracuje na principu bioimpedance, kdy tělesný tuk má nízkou elektrickou vodivost. Naměřená vodivost tělesné tkáně se převede na výslednou hodnotu, jako % tělesného tuku v lidském těle.
 • Měří procento svaloviny
 • Počítá BMI index
 • Možnost přepnutí pouze na vážení hmotnosti

Pro koho není váha s měřením vody a tuku určená

 • Váha, respektive její naměřené hodnoty podílu vody a tuku nejsou směrodatné u těhotné a kojící ženy. Z toho důvodu váhu využívejte „pouze“ na zjištění celkové Vaší hmotnosti, a podílu naměřených hodnot vody a tuku si nevšímejte.

Dále není váha vhodná pro:

 • děti mladší 10 let,
 • osoby starší 100 let,
 • osoby s příznaky horečky, otoky, osteoporózy,
 • osoby podstupující léčbu dialýzou,
 • osoby, které se léčí léky na kardiovaskulární onemocnění,
 • osoby, u kterých jejich srdeční puls je nižší než 60 tepů za minutu,
 • atlety, kteří podstupují více než 10 hodin intenzivní sportovní aktivity.

Funkce elektronické osobní váhy měřící podíl vody a tuku

Vyhodnocování tělesného tuku je založeno na standardizované metodě měření. Výsledná hodnota je vypočítána pomocí vzorce, který byl vyvinut na základě rozsáhlých vědeckých studií.

Umístění elektronické osobní váhy

Váhu před vážením umístěte na pevnou, rovnou plochu. Nestavte ji na rohože, nebo koberce.

Péče o elektronickou osobní váhu

 • Pro čištění váhy používejte jemný suchý hadřík, nebo hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku neutrálního čisticího prostředku.
 • Pro čištění nikdy nepoužívejte chemické roztoky, jako například benzín, líh.
 • Jestliže povrch váhy navlhne, může se stát kluzkým, což se stane pro Vás nebezpečné. Zajistěte tedy, aby byla deska váhy pro vážení vždy před použitím zcela suchá.
 • V případě, že váhu nebudete po delší dobu používat, vyjměte z ní baterie, aby nedošlo k jejich případnému vytečení.
 • Váha by Vám neměla spadnout na zem z výšky, když s ní manipulujete. Ve váze je elektronika a náhlé otřesy, nárazy, by mohly konstrukci poškodit.
 • Při vážení na ní rozhodně neskákejte, stačí na ni jemně stoupnout.
 • V případě, že by se Vám váha porouchala, nikdy ji neotevírejte násilím.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15888 (rodina-finance.cz#21180)


Přidat komentář