Biofarmy a bioprodukty

Ekologické farmy nabízejí kvalitní maso i rostlinné produkty. Zvířata jsou zde díky pohybu na čerstvém vzduchu zdravější. Také rostlinstvo hnojené přírodními hnojivy má vhodnější složení pro zdravou výživu.

Zdravé potraviny

V poslední době stále více lidí vyhledává zdravé potraviny.  I když pro mnohé z nás je stále rozhodující cena, stále častěji se díváme i po složení výrobků. Přestože se se vstupem České republiky zpřísnily normy potravin, stále mnoho z nich nelze označit za vyloženě zdravé.

Ekologické farmy

K základním producentům zdravým potravin patří ekologické farmy zkráceně ekofarmy. Tento druh hospodaření bere zřetel na přirozené koloběhy, díky čemuž může vyrábět kvalitní a hodnotné potraviny. K hlavním zásadám ekologických farem patří etický přístup k chovaným zvířatům, ochrana životního prostředí a šetření neobnovitelných zdrojů. Ty využívají pouze organickým hnojiv, jako jsou například hnůj, kejda nebo kompost.

Rozvoj ekologického zemědělství

Ekologické zemědělství se rychle rozvíjí hlavně v posledních 20 letech. V České republice tomu je od společenských změn roku 1989. Dnes naše republika patří s celkovým počtem ekologických farem dosahující cifry 836 k špičce mezi novými členskými zeměmi Evropské unie. U nás je ekologicky obhospodařováno 263 hektarů, což činí 6 % veškeré výměry zemědělské půdy. Tím jsme nad průměrem Evropské unie, kde tento údaj je pouze 4 %. Ekologické zemědělství je nejvíce využíváno u travnatých porostů, které tvoří téměř 90 % všech takto obhospodařovaných ploch. Po nich následuje orná půda (7,5 %) a sady a vinice (0,4 %).

Principy ekologického zemědělství

Základem pro ekologické zemědělství je zdravá půda. To je taková, která nebyla hnojena chemickými hnojivy. Místo něj se na zlepšení úrodnosti využívá organické a zelené přihnojování, pestré osevní postupy a šetrné zpracování půdy. Střídáním plodin na poli a pestré kulturní krajině v okolí se dosahuje biologické rovnováhy. Chovaná zvířata jsou krmena vlastní produkcí získanou z těchto zemědělských ploch. Případný nákup krmiv může být pouze od jiných ekologických zemědělců. Zvířatům musí být umožněn volný pohyb mimo stáje a to i v zimních měsících. Masový chov je proto vyloučen.

Prasata

Prasata jsou častými živočišnými zástupci na biofarmách. Zároveň patří k nejrozšířenějšímu druhu dobytka chovanému ve střední Evropě. Prase domácí vzniklo domestikací prasete divokého již před devíti tisíci lety. Jedná se o všežravce, jehož potravu činí převážně brambory, obilný šrot, kořeny, hmyz, červi a vejce. U nás jsou chovány hlavně ve vepřínech a u soukromých chovatelů v chlívcích. V ekologické zemědělství jsou prasata v uzavřeném výběhu často s malou boudičkou určenou ke spánku a kalištěm pro vyválení. Prasata rychle přibývají na váze. Samice může zabřednout dvakrát do roka. Rodí zpravidla 8 – 14 selátek.

Krávy

K další živočichům chovaných v ekologickém zemědělství patří krávy. Ty na rozdíl od prasete poskytují ještě mléko, proto jsou po praseti nejoblíbenějším chovným zvířetem. Své využití našla také kravská kůže, z které se vyrábí ložené oblečení a boty. Hovězí maso patří k biologicky nejhodnotnějším druhům. Kravské mléko a sýry patří k nejrozšířenějším potravinám svého druhu.

Ovce

Ovce dnes jsou častěji chovány na ekologických farmách než v jiných chovech. Tito malí domestikovaní přežvýkavci poskytují maso, mléko a vlnu. Jsou společenská zvířata, která je nemožné chovat odděleně. Jehněčí maso má svou typickou vůni, vysoký obsah bílkovin, vápníku, fosforu, železa a vitamínu B 2. Vhodné je pro zdravou nízkotučnou stravu a bezlepkovou dietu. Doporučuje se také dětem a novorozencům. Také sýry a jogurty vyrobené z ovčího mléka jsou velice zdravé.

Kozy

Také kozy najdeme častěji u drobných zemědělců na** ekofarmách** než v masových chovech. Toto kdysi hojně chované zvíře bylo v 80. letech doslova zapomenuto. Kozí maso má nízký objem tuků a hlavně kůzlečí je velmi zdravé. Koza nám poskytuje také mléko typické svou nezaměnitelnou vůní. Z něj se vyrábějí další mléčné produkty hlavně sýry a jogurty.

Klokani

Ekologické zemědělství se zaměřuje také na exotická zvířata. Jedním z nich je klokan. Toto zvíře má svůj původní domov v Austrálii. Samec dorůstá výšky 1,4 m a váží až 85 kg, samice jsou však menší.  Jejich vzrůst je 1,1m a hmotnost 35 kg. Jeho štíhlé tělo je porostlé krátkou, červenohnědou srstí. Má svalnatý ocas, který dorůstá až do délky jednoho metru. Pohybuje se pomocí skoků, které mohou dosáhnout až 12m. Dosahuje rychlosti 65 km za hodinu. Klokaní maso je velice kvalitní s nízkým obsahem cholesterolu. Svou tuhostí připomíná hovězí.

Drůbež

Také drůbež je chována v** ekologických chovech**. Kuřata jsou zde na podestýlce přírodního původu nejčastěji na pilinách a mají k dispozici písek pro hrabání. Stálý přísun do výběhu nebo pastvin je na ekofarmách samozřejmostí. Chovají se do dosažení minimálního věku, který u kuřat činí 81 dnů.

Rostlinná výroba

V oblasti rostlinné výroby se ekologické farmy zaměřují na pěstování brambor, ovoce, bylin a dalších potravin. Ty některé farmy zpracovávají do svých dalších produktů. A tak se můžeme setkat s** bio džemy, bio kompoty nebo bio víny**.

Turistické služby

Biofarmy se nacházejí většinou na atraktivních místech. Tento fakt spolu s chovanými zvířaty využívají v turistických službách. Ekologická hospodářství umožňují návštěvníkům prohlédnout si chov a seznámit se s provozem statku. Na mnohých lze najít i zvířata chovaná jen pro pobavení příchozích. K těm patří třeba koně, kteří jsou zapůjčovány k vyjížďkám po okolí. Mnohé farmy disponují také vlastní restaurací, kde návštěvníci mohou ochutnat jídla vyrobená z místních surovin. Někteří zemědělci nabízejí možnost ubytování a v rámci ekoturistických programů možnost žít nějakou dobu na farmě a tak poznat farmářský každodenní život. Zájemci se mohou i zúčastnit běžných činnosti například dojení nebo výroby sýrů.

Farmářské trhy

Farmářské trhy jsou jedním z míst, kde lze koupit zdravé potraviny. Jejich obliba rok od roku roste, a proto se s nimi můžeme dnes setkat takřka po celé České republice. Pro svou oblíbenost se jich zúčastňují také zahraniční farmáři. Zemědělské trhy u nás mají dlouhou tradici. Zemědělci byli již v minulosti zvyklí nabízet svou produkci ve městech. Tento způsob prodeje však po II. světové válce začal u nás upadat. Mohla za to kolektivizace zemědělství, kdy zemědělská družstva a státní statky nabízely maso, zeleninu a ovoce pouze obchodním sítím.

Kde koupit bio produkty?

Produkty ekologického zemědělství nabízí také většina velkých obchodních řetězců, které mají speciální oddělení zaměřující se na zdravou výživu. Kromě toho vznikly v posledních letech obchody nabízející biopotraviny. Ty je také možno objednat prostřednictvím e – shopů. Provozovatelé ekologického zemědělství své produkty také většinou nabízejí ve svých obchůdcích nacházejících se přímo na zemědělských usedlostech.

Zdravá strava nemusí být vždy drahá

Lidé by si více měli uvědomovat, čím se stravují. Ani kvalitní potraviny nemusí být vždy drahé. Kromě kvalitního masa a zemědělských produktů se setkáváme i s pekárenskými produkty vyrobenými z obilí z ekologických hospodářství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15919 (rodina-finance.cz#23393)


Přidat komentář