Sedavé zaměstnání a bolesti zad

Sedavé zaměstnání, které je dnes reprezentované především prací s počítačem, přináší vážná zdravotní rizika mimo jiné související s přetěžováním páteře. Kupříkladu nedostatek pohybu a nezdravý způsob života způsobují bolesti zad.

Lidská páteř

Páteř má ze strany tři prohnutí. V oblasti krční páteře je prohnutí konvexitou dopředu (lordóza), v hrudní dozadu (kyfóza) a v bederní opět dopředu (lordóza). Tato zakřivení umožňují dostatečnou pružnost páteře a vzájemné optimální postavení obratlů a rovnoměrné rozložení tlaků na meziobratlovou ploténku a meziobratlové klouby. Páteř se skládá ze 7 krčních, 12 hrudních a 5 bederních obratlů, křížové kosti a kostrče. Každá skupina má jinou funkci, odlišný tvar a přechody mezi jednotlivými úseky páteře jsou místem se zvýšeným rizikem vzniku poškození. Maximální zatížení na páteři při vzpřímeném držení představuje přechod bederní páteře a křížové kosti. Poslední segmenty bederní páteře jsou nejpohyblivějšími a nejpřetíženějšími segmenty celé páteře.

Vliv nesprávných návyků na páteř

V posledních desetiletích jsme výrazně omezili pohybovou zátěž. Většinu denních činností vykonáváme v předklonu nebo ochablém sedu, který ruší bederní lordózu, navozuje předsunuté držení hlavy a přetížení krční páteře. Špatné držení těla, oslabení trupového a mezilopatkového svalstva vede k přetížení vazů a bolestem páteře a hlavy. V oblasti bederní páteře se při špatném držení těla nebo sedu při napřímené nebo až kyfotické (prohnuté směrem dozadu) bederní lordóze posunuje jádro meziobratlové ploténky dozadu a zadní vaz umožní výhřez meziobratlové ploténky. Výhřez meziobratlové ploténky tlačí na vystupující nervové kořeny a způsobí silnou bolest vyzařující do dolních končetin. V oblasti krční páteře obdobně do horních končetin. Špatné držení těla, svalstvo oslabené špatnými pohybovými stereotypy a také špatné sezení může způsobit nejen bolesti bederní páteře, ale i bolesti šíje, hlavy, hrudníku, kostrče, břicha a končetin.

Potíže se zády způsobuje:

 • nezdravý způsob života
 • nedostatek pohybu
 • snížená svalová činnost

Hlavní příčiny způsobující přetěžování páteře

 • Sezení ve vynucené fixované poloze často na nevyhovující židli
 • Práce ve stresu
 • Nepřirozená poloha rukou při psaní na klávesnici, nebo při práci s myší
 • Opakované malé drobné pohyby rukou a prstů - funkce svalu spočívá ve stahu a uvolnění. Při práci s počítačem jsou ale svaly rukou v trvalém napětí, hůře se prokrvují a rychle se unaví.
 • Doba jejich regenerace se postupně prodlužuje a dostaví se bolest.

Jak si uspořádat počítačové pracoviště

 • Monitor snadno a volně posunovatelný, natáčecí a naklápěcí by neměl stát těsně u okna ani čelem a nebo zády k oknu. Měl by být souběžně s oknem, aby světlo přicházelo z boku. ** **
 • Obrazovka by měla být kolmo na směr pohledu, vzdálena od očí minimálně 40 až 50 cm, horní okraj ve výšce očí. Při psaní se doporučuje zvolit velikost písma 12, protože nenamáhá zrak.
 • Klávesnice s matným povrchem, s kontrastními a dobře čitelnými symboly by měla být volně posunovatelná. Měla by mít nízkou konstrukční výšku - střední část průměrně 3 cm, sklon 15 stupňů. Prostor před klávesnicí musí být dostatečný (cca 10 cm), aby umožnil oporu rukou a předloktí.
 • Pracovní stůl by měl být dostatečně prostorný (optimální je výškově nastavitelný), aby umožnil co nejlepší uspořádání pracovního prostoru, umístění monitoru a klávesnice. Doporučená výška stolů by se měla podle použití pohybovat mezi 62 až 82 cm.

Doplňky - držák na dokumenty a opěrky na ruce** ** mají své opodstatnění.

 • Držák na dokumenty by měl být stabilní, výškově nastavitelný, stejně vzdálen jako obrazovka a umístěný kolmo na osu pohledu, aby umožnil minimální pohyby očí.** **
 • Opěrky pro ruce (tzv. ergoresty) se užívají při rutinní práci trvající více než 4 hodiny denně.** **
 • Kvalitní židle je základem pracovní pohody. Dobré pracovní sedadlo musí být stabilní a umožňovat tzv. dynamické sezení.
 • Práce na počítači
 • Optimální doba práce na počítači je 4 hodiny v pracovní směně při trvalém sledování obrazovky.** **
 • Přijatelná doba práce na počítači je 6 hodin v pracovní směně s využitím 3 až 4 relaxačních přestávek 5 minut po 1 hodině práce nebo 10 minut po dvou hodinách práce. Přestávky by si měl volit zaměstnanec individuálně a měl by alespoň jednu využít ke kompenzačním cvikům.
 • Maximální doba práce na počítači je 9 hodin denně ne víc než 2x v týdnu a ne víc než 5x v měsíci.

Kritéria pro výběr správné židle

 • Bezpečnost - symbolem bezpečnosti židle je její stabilita. Ideální je pětiramenné podnoží s proti skluzovými kolečky (na tvrdou podlahu měkká, na koberec a měkkou podlahu tvrdá).** **
 • Nastavitelnost - ovládání jednotlivých prvků by mělo umožnit přizpůsobit sezení antropologickým zvláštnostem každého jedince. Ovládání nastavovacích prvků, zejména výšky sedadla, výšky bederní opěrky a šířky vzdálenosti mezi předloketními opěrkami by mělo být vhodně umístěno.** **
 • Kvalita - při výběru židle bychom se měli zaměřit především na nehořlavost použitého materiálu, elastičnost čalounění, odolnost proti vlhku a teplotním výkyvům, bezpečné oblé hrany a odpružení dosedu. ** **
 • Komfort sezení - správná židle by měla zajišťovat optimální změny polohy těla podle typu pracovní činnosti. Sedací plocha by měla snižovat statickou zátěž na pánev a kostrč, měla by pomoci správnému držení pánve a páteře a měla by zajišťovat stabilitu při změně polohy.** **

Doporučené optimální rozměry židle

 • Výška sedací plochy by měla být 3-5 cm pod úrovní podkolení rýhy ve stoje a při úplném opření zad by chodidla měla být lehce opřena celou plochou o zem.** **
 • Šířka sedací plochy by měla** ** zajišťovat dostatečný prostor pro boky a hýždě a umožňovat změnu polohy. ** **
 • Hloubka sedací plochy by měla umožnit využití zádové opěrky. Aby nedocházelo ke stlačení podkolení oblasti, měla by sedací plocha končit asi na vzdálenost dlaně od podkolenních jamek.** **

Správné sezení - jak má vypadat ideální sed** **

Aby zátěž páteře byla co nejmenší, musíme se naučit správnému sezení. Ideální sed zachovává bederní lordózu, sklápí pánev dopředu a udržuje vzpřímené postavení hrudní a krční páteře.

Tři typy sedu

 • Přední poloha - nejčastější pracovní poloha. Trup je mírně nakloněn dopředu, těžiště je před sedacími hrboly a zátěž může být i na horních končetinách. ** **
 • Střední poloha - celé sedadlo židle je rovnoměrně zatěžováno pánví. Aby nedocházelo k předklonu krční páteře, musí být při této poloze sedu horizontální osa pohledu.** **
 • Zadní poloha - při této poloze sedu je trup mírně nakloněn dozadu, úhel v kyčelních kloubech je výhodný. Tento relaxační sed dovoluje vyšší bederní opěrku.** **

Doporučení: nejdůležitější je změna poloh a stálá aktivace trupového svalstva, která je zajištěna při tzv. dynamickém sezení, které zabraňuje jednostrannému zatížení a jsou při něm udržovány a stimulovány přirozené procesy těla. Neustálá změna pozice má pozitivní vliv na svalový systém, meziobratlové ploténky, metabolismus, krevní oběh a nervový systém.  Výhodná je i bederní opěrka, která stálým nastavitelným tlakem dopředu aktivuje trupové svalstvo. ** **

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15841 (rodina-finance.cz#21563)


Přidat komentář