Pomoc státu - hledání práce

Obtěžují je schůzky se zprostředkovateli práce na úřadech a tak jsou po čase vyřazeni z evidence. Tím jim vzniká povinnost platit si zdravotní pojištění z vlastních prostředků, které nemají. Co na to stát?

Být bez práce je "IN", jak pro koho

Již jste se setkali ve svém okolí s nezaměstnaným absolventem? Pro dnešní mladé lidi, kteří úspěšně ukončili střední školu je na trhu vzduchoprázdno. Bez praxe nemají moc šancí se uplatnit v zaměstnání, jak v jejich profesi tak v žádné jiné. Zaměstnavatelé si mají možnost vybrat na Úřadu práce pro nižší posty i vysokoškolsky vzdělané uchazeče.

Mám pracovat za pakatel?

Nejhorší je poznatek, že oproti zahraničním studentům – kteří pracují i zdarma, jen aby praxi získali, ti naši mladí nejsou ochotni pracovat ani za 50 Kč za hodinu. Obtěžují je schůzky se zprostředkovateli práce na úřadech a tak jsou po čase vyřazeni. Tím jim vzniká povinnost platit si zdravotní pojištění z vlastních prostředků, které nemají. Po čase se diví, že jim spolu s dlužnou částkou naúčtují i penále.

Co je videovizitka?

Videovizitka je jedinečný a velmi moderní způsob vlastní prezentace. V dnešním hektickém světě, kdy čas je vzácnou veličinou, je jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele velmi výhodné využívat tohoto způsobu komunikace. Na rozdíl od životopisu, kde jsou uchazeči pro zaměstnavatele redukováni na pouhá chronologicky seřazená data, se prostřednictvím videovizitky stávají živými originálními bytostmi . V případě, že Vás zaměstnavatel po shlédnutí Vaší videovizitky kontaktuje, máte již velkou šanci nové zaměstnání získat, prošel/la jste totiž prvním „virtuálním „ kolem pohovoru….

 

## Kdo uhradí jejich dluhy?

V lepším případě tyto dluhy uhradí rodiče, v horším vzniká začarovaný kruh, ze kterého se těžko nezkušený člověk vymaní. Zaplatí půjčku a dostávají se do dluhové pasti. Bez práce nejsou koláče nejspíš dnešním mladým málo říká, protože je tu stále někdo, kdo se o ně postará.

Druhy nezaměstnanosti

Cyklická nezaměstnanost - příklad najdeme v létě na polích se sběrem ovoce nebo jiných plodů nebo v zimě v horských střediscích. Vždy v opačném ročním cyklu, zde práci neseženete. Neúplnou zaměstnaností – jsou postiženy především ženy po mateřské dovolené, které zaměstnavatel přijme jen na 4 hod. Není tak plně využita jejich schopnost nebo kvalifikace.

Frikční nezaměstnanost

když se člověk dobrovolně rozhodne odejít a před nástupem do nového místa využít určitého volna pro sebe.

Skrytá nezaměstnanost

lidé bez práce, kteří nehledají pomoc při zajištění nového místa. Takový lidé si místo najdou sami, nebo je-li jim nabídnuto, neodmítnou.

Nepravá nezaměstnanost

Nepravou nezaměstnanost vytvářejí lidé, kteří vědomě čerpají podpory, ale pracovat nechtějí.

Strukturální nezaměstnanost

zde uveďme příklad vysokého počtu absolventů středních a vysokých škol a nedostatek řemeslníků na trhu.

Psychika nezaměstnaného

V tradičním pojetí nebo představě muže jako živitele rodiny zanechává výčitky neschopnost najít si práci a muži se často cítí absolutně zlomeni. Problém je tím hlubší, čím méně se o něm hovoří. Ženy většinou ocení, že manželé se ujmou chodu domácnosti a jim tak ubude jedna zátěž. Kde se takto dohodnou a řeší problémy společně a racionálně mají šanci, že se nezaměstnanost jednoho z nich nedotkne fungování rodiny jako celku. Stává se, že nezaměstnanost naruší a rozbíjí vztahy. Nejen ze stresových situací, ale také nedostatkem finančních prostředků pro chod domácnosti. Situace je tím vyhrocenější, čím více členů v rodině přijde o práci. Z výzkumů z let 30. již víme, že nezaměstnanost mění postavení ve společnosti a ohrožuje zdraví. Stejné je to i dnes jen s malými rozdíly. V minulosti trpěl nezaměstnaný podvýživou nebo nevyváženou stravou, zatím co dnes má bolesti hlavy, zažívací potíže, nemoci dýchacího ústrojí, zvýšený krevní tlak a choroby srdce.

Nezaměstnaný podnikatel?

V praxi je to trochu jinak. Živnostník, který ztratil zákazníky, zakázky nebo jinak má ztíženu možnost obživy, má možnost také registrace na úřadu práce. Avšak s tím rozdílem, že na sociálním odboru nahlásí přerušení činnosti, následně se zaregistruje jako uchazeč o zaměstnání a do třetice donese tyto dokumenty na svoji zdravotní pojišťovnu, kde za něho povinné platby bude hradit stát. Jakmile najde práci, nebo se jeho situace vrátí do normálu, opět se může vrátit k činnosti podnikatele a všechny úřady udělají opačnou změnu.

Poradna pro nezaměstnané

Vezměte nabízenou práci, která třeba neodpovídá přesně Vašim představám a hledejte dál. Čím déle budete sedět doma, tím méně se Vám následně bude chtít nastoupit do každodenního koloběhu. Pro všechny zájemce o radu doporučujeme „Příručku nezaměstnaného v roce 2010“ kterou lze zdarma stáhnout na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí dočtete se zde důležité informace. Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hledání práce - kdy mám začít hledat novou práci?

Jak mám novou práci hledat? Můžu využít nějaké moderní formy pro hledání práce, které garantuje stát? Existuje nějaká osvědčená podoba životopisu? Musím si hledat práci, i když pobírám podporu?

Pomoc státu - hledání práce

Nemám práci a příjem, na koho se můžu obrátit? Co si mám připravit za doklady? Mám nějaké povinnosti, když jsem přihlášený na úřadu práce? Musím vzít jakoukoliv práci, kterou mi úřad práce nabídne? Starám se o děti, bude mě úřad práce nutit pracovat na směny? Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání už delší dobu, co dál? Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti? Kdo nárok na podporu nemá? Jak se vypočítává podpora v nezaměstnanosti? Jak dlouho můžu podporu v nezaměstnanosti pobírat? Když pobírám podporu v nezaměstnanosti, mohu si přivydělat? Kdo za mě, když pobírám podporu, platí zdravotní a sociální pojištění? Kdy nárok na podporu zaniká? Mohou mě z evidence uchazečů o zaměstnání vyškrtnout? Musím někde hlásit, když si najdu práci?

Práce v zahraničí

V jakých zahraničních zemích je možné pracovat? V jakých zemích EU mohu bez problémů pracovat? Co je třeba při práci v zemích EU a Švýcarska? Kdy je možné začít v zemi EU a Švýcarsku pracovat? Jakou mzdu mohu ve státech EU a Švýcarsku Jak je to s pojištěním, když pracuji v zemích EU? Započítává se mi pro český sociální systém doba odpracovaná ve státech? Jak je to s prací v zemích, které nejsou členy? V příručce najdete také statistiky minimální mzdy v zahraničí. Zákony, další statistiky atd.

S nalezením práce si sám neporadím!

Možností je několik. Můžete se obrátit na váš místně příslušný úřad práce a požádat o pomoc. Nebo využijte kontaktní centrum služeb zaměstnanosti. Do kontaktního centra můžete rovněž otázky poslat e-mailem, vyškolení operátoři vám samozřejmě ochotně poradí i po telefonu.

Přejeme pevné nervy a štěstí v hledání vysněné práce

Ať se již vydáte cestou hledání na internetu, v denním tisku, na různých vývěskách nebo si podáte sami inzerát, přejeme Vám hodně štěstí. Budeme velice rádi, když se s námi podělíte v diskusi o své názory na toto téma, nebo napíšete-li své zkušenosti a postřehy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15834 (rodina-finance.cz#20115)


Přidat komentář