Jak zvládnout zkušební dobu a udržet si tak místo

Uspěli jste ve výběrovém řízení a získali pracovní místo? To je skvělá zpráva. Ovšem, jedna věc je být tím nejvhodnějším kandidátem a druhá věc je udržet si pracovní místo, respektive úspěšně zvládnout zkušební dobu. Je třeba nejen ze sebe vydat maximum.

 

Je také nutné vědět, jak se chovat, jak zapadnout do týmu, jak hovořit s nadřízenými, kolegy a případnými podřízenými. Zkušební doba může trvat měsíc, dva, či tři. Je to poměrně dlouhá doba. A bohužel můžete kdykoli čekat během zkušební doby verdikt znějící, že s Vámi zaměstnavatel končí. Následující řádky Vám poskytnou pár rad a tipů, jak se dá úspěšně zvládnout zkušební doba a těšit se z pracovního místa po delší dobu.

Zkušební doba

Během zkušební doby si všímejte detailů, ale velmi důležitých. Nastoupíte na nové pracovní místo, a hned první den se Vám něco nebude zdát. Třeba budete svědkem „šamponování“ Vašeho kolegy, kdy ho zaměstnavatel za něco poměrně intenzivně káral. Taková zkušenost hned pro začátek ve Vás může zanechat ne zrovna příjemné pocity. A tak se rozhodnete druhý den již do práce nepřijít? Právo na to samozřejmě máte, ale promyslete to. Mohlo by se jednat o příliš ukvapené rozhodnutí. Můžete být svědkem i jiných obdobných „zážitků“. Pokud však nemáte veškeré detailní informace, není na místě soudit a hned na základě jedné příhody, jednat.

Výhody zkušební doby pro Vás

Možná vnímáte zkušební dobu jako zásadní výhodu pro Vašeho nového zaměstnavatele, zatímco Vy nemůžete nic. Takto však k tomu nepřistupujte. I když je v současné době poměrně těžké najít pracovní místo, a to ještě k tomu takové, které by Vás naplňovalo, jak zájmově, tak finančně, máte možnost tzv. vzít zpátečku.

Výhody zkušební doby pro zaměstnavatele

Ve zkušební době má navrch zaměstnavatel? Zkuste se podívat na danou situaci jeho očima. Vezměte, že byste Vy byli zaměstnavatelem. Co si budeme povídat, výběrový pohovor trvá poměrně krátkou dobu, a navíc, ne každý uchazeč se během pohovoru chová tak, jaký ve skutečnosti je. Včasnost, loajalita, pečlivost, zájem se naučit nové věci aj., vyjdou na povrch až během zkušební doby. Z výběrového pohovoru nic takového zaměstnavatel nezjistí.

Málokterý zaměstnavatel propustí nováčka týmu hned první týden, a to z důvodu, že například nechápe novou práci. Jak se říká, žádný učený z nebe nespadl. Zaměstnavatelé zcela chápou, že je třeba se nejprve rozkoukat, obrazně řečeno obšlápnout terén a následně získat nové pracovní návyky. Očekávejte však, že během zkušební doby si s Vámi zaměstnavatel promluví. Navzájem si sdělíte, jak se vyvíjí stav, zda Vaše vzájemná očekávání se naplňují apod. A pokud vše jde, jak má, pak Vás ještě čeká rozmluva na konci zkušební doby. To je poslední příležitost pro Vás i zaměstnavatele, abyste si ujasnili, zda budete nadále pokračovat ve spolupráci, či nikoliv.

Úspěšné zvládnutí zkušební doby

Jak si zajistit, aby tato závěrečná rozmluva pro Vás dopadla dobře? Samozřejmě, máte-li o pracovní místo nadále i Vy zájem. Pak Vám mohou pomoci následující tipy a rady.

Neseďte v koutě

Je jasné, že se budete v nové práci cítit nejistí. Nikoho nebudete znát. Budete-li přemýšlet, jakou vhodnou taktiku zvolit, pak určitě nevolte takovou, že se budete snažit být neviditelnými. Vaše povaha může být zcela opačná, ale Vy se budete stavět do jiné role. V tomto případě určitě neplatí obrazně řečeno „kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Nebojte se zapojit do diskuzí, vyjádřit Váš názor, nabídněte pomoc apod.

Nebuďte středem pozornosti

Jak se říká, když dva dělají totéž, není to totéž. A tak, i když jste třeba nastoupili na pracovní pozici, kterou jste před tím vykonávali, můžete se u nové firmy setkat se zcela jiným systémem práce. Nemusí se Vám spousta věcí zdát. Dokonce z Vašeho profesního úhlu si budete třeba myslet, že něco nedává logiku a jde to udělat rychleji a snadněji jinak. Rozhodně však není dobré ostatní hned poučovat. Pokud se do takového role dostanete, pak v ostatních spolupracovnících, ale také nadřízených, vyvoláte dojem typu „na Vás jsme tu čekali…“.

Váš názor je důležitý, ostatní si ho budou cenit, ale je nutné ho podat ve vhodnou dobu a vhodným způsobem. Určitě ne stylem, že daná věc je zcela špatná, na nic apod. Zkuste například říci, že byste mohli věc vyřešit inovativním způsobem aj.

Nestraňte se kolektivu, nebuďte ani komikem

Ať už budete přijati na pozici řadového pracovníka, nebo pracovníka vedoucího, je dobré dát o sobě vědět. Z pohledu kmenových zaměstnanců jste jakýmsi neznámým vetřelcem. Vetřelcem, který může ohrozit jejich teritorium. Abyste se zbavili tohoto označení, je třeba se zajímat o ostatní. Jistěže to neznamená, že budete každý den obcházet kanceláře a Vaše kolegy, či podřízené s cílem si poklábosit. Za to Vás zcela jistě zaměstnavatel neplatí, pokud tedy zrovna nejste na pozici firemního psychologova. Pro začátek úplně stačí, když nezapomenete na pozdravy a prohození pár zdvořilostních vět. Ostatní z Vás pak vycítí zájem a začnou si o Vás poupravovat prvotní obrázek. Nikdy nevíte, zda kupříkladu vrátný, recepční aj., nebude tzv. rozhodovacím poradcem Vašeho nadřízeného.

Pozornost ano, ale všeho moc škodí

Na druhou stranu se však ani nesnažte na sebe doslova strhnout pozornost, ať už zábavnými historkami, vtipy apod. Mohli by Vás kolegové a podřízení považovat za baviče, ale nemuseli by Vás brát vážně na poli pracovním.

Snažte se být nestrannými

Nenajde se snad zaměstnání, kde by se netvořili skupinky, ať už dvoučlenné, nebo vícečlenné. A jak již to tak u skupinek bývá, pak jedni pomlouvají druhé. Jaká bude Vaše ideální pozice, když se ocitnete mezi různými skupinkami? Snažte se být neutrálními, nestrannými. Vůbec nejhorší snad je, když se střídavě budete připojovat k jednotlivým skupinkám a budete s nimi pomlouvat ty druhé. A tímto stylem budete pokračovat u dalších skupinek. Nemyslete si, že se jednotliví členové mezi sebou nebaví. Vždy se najde nějaký „záškodník“, který to hraje na více stran. Vy však takoví být nemusíte. Zvláště, pokud si teprve budujete Vaší pozici ve firmě a jste ve zkušební době.

Nebuďte příliš horliví v práci

I když jste třeba zvyklí pracovat od nevidím do nevidím, pak rozhodně v nové práci „netrhejte“ rekordy, co se týká pracovních hodin navíc. Může to totiž působit prvoplánově. Ostatní si mohou myslet, že se snažíte zalíbit Vašemu nadřízenému, i když to tak být nemusí.

Je zcela logické, že když nastoupíte do nové práce, tak budete doslova zahlceni novými informacemi. A tak Vás to bude stát více času, než do práce vplujete. Pokud opravdu nestíháte a nemáte rádi nedokončenou práci pro daný den, pak je snad lepší si ji vzít domů, jde-li to. Jen i v tomto buďte obezřetní. Sice nebudete mít přehršel oficiálních přesčasových hodin, ale budete působit, že toho velmi mnoho zvládnete. A tak si tzv. můžete sami kopat hrob v tom směru, že Vám bude zaměstnavatel nakládat mnohem více práce.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15850 (rodina-finance.cz#23361)


Přidat komentář