Detektivní kancelář - služby, metody práce

Potřebujete vypátrat, sledovat určitou osobu? Nebo naopak potřebujete monitoring vozidel, budov aj., ale nemáte k tomu dostatek času, techniky, zkušeností? Využijte odbornosti, profesionality a zkušeností detektivní kanceláře.

### Detektivní kancelář Damacod s.r.o.

Přenechejte své obchodní nebo soukromé starosti společnosti Damacod, která Vám okamžitě pomůže v jakékoliv krizové situaci....

Společnost DAMACOD s.r.o. Vám nabízí profesionální konzultační služby, které jsou ve velké míře řešením v nelehkých životních či obchodních situacích. K  službám vždy nabízí loajálnost, důraz na rychlost a efektivnost řešení založenou na etickém kodexu společnosti. Při jakémkoli poskytnutí služby vždy případ řeší individuálně s ohledem na konkrétní požadavky a možnosti klienta.

Dále se zabývají sledováním osob, získáváním informací, pátráním a došetřováním případů odložených orgány činnými v trestním řízení (i závažné trestné činnosti), získávají a předkládají důkazní materiály před úřady a soudy České republiky a ostatní státy Evropské Unie. Provádí právní poradenství a speciální služby přizpůsobené požadavkům klienta. Společnost Damacod se také úspěšně angažuje na poli lobbingu, volného obchodu, získávaní zahraničních kontaktů na vládní ůrovni.

Detektivní kancelář Damacod - to jsou skvělé služby a výjmečné metody práce

více informací naleznete na www.damacod.cz, nebo klikněte ZDE!

nebo** VOLEJTE** na telefoní číslo +420 776 676 667

DAMACOD, s. r. o.

Václavské nám. 66/808,  110 00  Praha 1

email: info@damacod.cz

Informace stále více nabývají na důležitosti nejenom v obchodním světě, proto je nezbytné je CHRÁNIT a ZÍSKÁVAT...
** Demacod klade prioritu na ochranu zajmů klienta.**
Společnost DAMACOD patří mezi přední konzultanty v oblasti informací. Poskytují klientovi kvalitní informační servis ve finančních, hospodářských a ekonomicko-bezpečnostních oblastech a to v mezinárodním měřítku. Tyto služby jsou směřovány jak pro právnické, tak pro osoby fyzické. Nabízí efektivní činnosti nezávislého vyšetřování v oblasti hospodářské a závažné trestné činnosti, pátraní po osobách a věcech, ochrannou a kontrašpionážní činnost po celém světě.

Využijte služeb společnosti Damacod - věříme, že budete maximálně spokojeni...

Rozsah služeb, které poskytují detektivní kanceláře

Detektivní kanceláře se liší od rozsahu poskytovaných služeb.

Detektivní služby určené fyzickým osobám

 • Monitoring motorových vozidel, a to pomocí skryté techniky
 • Prokazování partnerské nevěry – navíc doplňková služba spočívající v právním servisu, poradenství při rozvodovém řízení, majetkové vypořádání mezi manželi apod.
 • Monitoring objektů
 • Sledování osob
 • Pátrání po pohřešovaných jedincích
 • Pátrání po osobách, jenž se vyhýbají platebním povinnostem, například placení výživného
 • Prověřování osob
 • Vyhledání dlužníků
 • Konzultace
 • Právní poradenství

Detektivní služby určené právnickým osobám

 • Monitoring motorových vozidel, a to pomocí skryté techniky
 • Vyhledávání dlužníků
 • Monitoring a odhalování krádeží na pracovištích
 • Prověřování zaměstnanců
 • Kontrola nemocných zaměstnanců
 • Střežení při přepravě hotovosti nebo cenných zásilek
 • Sledování volnočasových aktivit Vašich ratolestí
 • Prověřování společností
 • Prověřování obchodních partnerů
 • Zjištění majetkových poměrů Vašich dlužníků
 • Zajištění ochrany dat a osobních údajů před zneužitím, krádežemi
 • Konzultace
 • Právní poradenství

www.damacod.cz

Speciální služby detektivní kanceláře

 • Bodyguard
 • Osobní doprovody na služebních cestách, jak v ČR, tak v zahraničí
 • Poradenství v oblasti domácího násilí
 • Poradenství v oblasti návykových látek
 • Psychologický rozbor hledané, sledované osoby

Detektivní služby určené pro advokacii

 • Monitoring motorových vozidel, a to pomocí skryté techniky
 • Sledování osob
 • Monitoring objektů
 • Odhalování padělaného zboží
 • Zajištění důkazních materiálů – například k soudním jednáním
 • Doručování zásilek jedincům, jenž se cíleně snaží vyhnout převzetí – služba zahrnuje také zajištění důkazů, že zásilka byla převzata

Technika, jenž využívají detektivní kanceláře

Technika je nezbytnou součástí detektivní práce, neboť Vám podá skutečně vyčerpávající informace, čímž Vám zajistí objektivní i pravdivé informace. Díky moderní technice lze sledovat nejen osoby, ale také vozidla, objekty aj.

 • Skryté kamery
 • Minikamery
 • GPS lokátory
 • Monitorování počítače
 • Šifrované telefony
 • Odposlechy
 • Rušičky
 • Detektory

www.damacod.cz

Na co se zaměřit při výběru detektivní kanceláře

 • Profesionalita – odbornost, diskrétnost, systematičnost
 • Individuální přístup
 • Možnost nonstop linky
 • Reference
 • Kvalita používané špionážní techniky
 • Rozsah poskytovaných služeb, a to včetně působnosti detektivních služeb (po ČR, v Evropě)
 • Cena za poskytované, vyžádané služby

Jak pracuje detektiv, detektivní kancelář

Vybrali jste detektivní kancelář, která Vám pomůže s Vaším problémem? Ptáte se, jak může vypadat taková spolupráce s detektivní kanceláří?Na začátku spolupráce by měla proběhnout vstupní konzultace, kdy seznámíte detektiva s Vaším problémem. Následně společně dohodnete vhodný postup, jak se bude postupovat.

Dohodnete se, zda využijete osobního sledování, nebo za pomoci elektronických zařízení, či kombinaci obou. Cílem je provedení nejefektivnějšího způsobu sledování, jenž bude vyhovovat Vám a stavu Vaší peněženky.

V případě, že se dohodnete na využití detektivních služeb, bude s Vámi sepsána Smlouva o poskytnutí detektivních služeb.

Při detektivní činnosti dojde i k tzv. obhlídce příslušného místa. Jedná se o obhlídku, jenž poslouží pro potřeby plánování i přípravy akcí soukromé detektivní činnosti.

Během sledování osob, vozidel, objektů aj., detektiv také pořizuje potřebnou fotodokumentaci, kterou Vám následně předá.

Neméně důležitou součástí detektivní práce je zdokumentování každé činnosti, kdy získané informace i důkazní prostředky se zpracují do podoby, jenž je přístupná veřejnosti a použitelná i pro případné správní nebo soudní řízení. Dokumenty může získat detektiv oficiální cestou, tj. z oficiálních zdrojů, nebo naopak neoficiální cestou, kdy jejich obsah je důležité legalizovat, a to právě z důvodu, že jsou kolikráte používané i pro další jednání, jako jsou jednání před soudem, správním orgánem, jako listinné důkazy aj. O jaké dokumenty se může jednat? O listinné důkazní prostředky; spisové materiály; dokumenty prokazující totožnost osob; technické dokumenty; dopisy; protokoly aj.

Během detektivní činnosti dochází k analýze dostupných informací, ověřování i vyvrácení neplatných detektivních verzí, hodnocení výsledků. Detektivní vyhodnocování informací se provádí z otevřených zdrojů, ale také přímo z detektivní databáze, která se vede v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

Po zhodnocení závěrů o pátrání, sledování aj. je důležitým krokem také prověřování vlastních detektivních verzí, a to na základě na začátku stanovených hypotéz.

Metody detektivní práce

 • Detektivní pozorování – statické a dynamické
 • Detektivní pátrání
 • Detektivní vytěžování v podobě cíleného rozhovoru s jedincem, mající důležité informace
 • Detektivní dezinformace spočívající k tzv. infiltraci účelově formulované, ale také záměrně vnesené nepravdivé zprávy do příslušného prostředí, k příslušné osobě aj.

Cena za detektivní služby

Cena za detektivní služby se může lišit, a to dle lokality působení příslušné kanceláři. Některé kanceláře mají jednotnou hodinovou sazbu za nabízené služby. Jiné mohou mít odstupňovaný ceník, a to dle jednotlivých služeb. Některé kanceláře také mají ceny smluvní, individuálně odvozené, a to dle obtížnosti a složitosti příslušné zakázky. Detektivní činnost, jak již výše uvedené informace napovídají, je rozsáhlá a rozmanitá činnost, u které mohou vyplynout další nutné kroky a opatření, z čehož nejde dopředu stanovit konkrétní cenu za jednotlivé služby.

Obecně počítejte s částkou kolem cca 400 až 600 Kč/hod. V této částce není zahrnuta cena za použití vozidla, která se odvíjí od ujetých kilometrů. Také cena za detektivní služby na území mimo ČR je většinou vyšší, než na území ČR, což je pochopitelné, vzhledem k vyšším výdajům detektivní kanceláře například na ubytování, stravné, benzín aj.

Smlouva o poskytnutí detektivních služeb

Při vzájemném dohodnutí o využití detektivních služeb, Vám profesionální detektivní kancelář předloží k podpisu Smlouvu o poskytnutí detektivních služeb. Smlouva by měla být uzavřena dle § 269 Občanského zákoníku.

Co by měla obsahovat taková smlouva? Především „předmět smlouvy“, také vyjmenované „objednané služby“, „sdělení pravdivých informací“, kdy jste povinni sdělovat detektivní kanceláři veškeré skutečnosti, které by mohli mít vliv na plnění objednaných služeb. V případě, že byste detektivní kanceláři sdělili nepravdivé informace, nebo zatajili důležité informace, budete plně odpovídat za případně vzniklé škody, které s tímto souvisí.
Smlouva by také měla obsahovat „způsob informování o výsledcích detektivní činnosti“, kdy Vás budou pravidelně informovat o zjištěných skutečnostech.

Dalším bodem smlouvy je samozřejmě, respektive by měla být, „cena a úhrada za poskytnuté služby“. Ve smlouvě může být uvedena již celková suma, nebo také předběžná smluvní cena. V případě předběžné smluvní ceny si všímejte, jakým způsobem bude řešena konečná cena. Kupříkladu konečná cena by měla být stanovena dle uskutečněných nákladů detektivní kanceláře. Co si můžete dohodnout k ceně? Kolikráte se může stát, že cena, kterou jste ochotni za služby zaplatit, nebo případně cena, která Vám byla odhadem stanovena na začátku spolupráce, překročí daný rámec, a to z důvodu větší obtížnosti služeb, delší potřebné doby pro sledování, pátrání aj. Z toho důvodu je dobré se dohodnout na včasném informování o překročení ceny, kdy se domluvíte, zda bude detektivní kancelář dále pokračovat v činnosti, či ne.
A na závěr by měla smlouva obsahovat datum sjednání smlouvy a podpis obou zúčastněných stran.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15843 (rodina-finance.cz#22247)