Bezpečnost práce - Olomouc

Dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se předchází ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec mají své povinnosti k zachování bezpečnosti práce.

Diskuze, zkušenosti a recenze ke článku

Bezpečnost práce - Olomouc


Diskuze, zkušenosti a recenze

Otakar | 26.11.2010 18:27
Úhrada zaměstnavateli za ochr.prac.pom. Pracoval jsem na dobu neurčitou a dostal jsem všechny ochranné pracovní pomůcky.Na konci zkušební doby jsem dostal výpověď a zaměstnavatel teď po mně požaduje zaplatit poměrnou část za tyto ochranné pomůcky. Není to malá částka peněz a tak se ptám, jestli má na toto právo, když jsem tyto pomůcky nutně potřeboval a byl jsem neustále kontrolován zda je používám.

Mantor | 07.02.2012 10:03
Úhrada zaměstnavateli za ochr.prac.pom. Dle pracovního zákoníku musí k výkonu práce dodat všechny nutné prostředky k výkonu zaměstnání zaměstnavatel. Ochranné pomůcky musí zaměstnavatel poskytnout, jinak mu může být uložena velmi vysoká pokuta ze strany kontroly bezpečnosti práce. Samozřejmě ochranné pomůcky po výpovědi zůstavájí zaměstnavateli a pokud nejsou poškozené, nemusí je zaměstnanec hradit.

V. Pěluchová | 13.09.2016 22:52
Energom Projekty nám díky odborného poradenství a opravdu profesionálně provedených služeb, a to ať už školení, dokumentaci či audit bozp pomohla pozvednout chod celé firmy. Za což také velice děkujeme a těším se na další spolupráci.


Přidat komentář