Zumba® - jak se stát lektorem

„Mám přebytek energie, trávím spoustu času v posilovně, chci ještě lépe využít svůj volný čas sportem“. I takové myšlenky se vám mohou honit hlavou. Vyzkoušejte tedy něco nového, kreativního, zábavného. Staňte se lektorem Zumby®.

Stručný úvod o Zumbě®

Zumba® je jednoduché, zábavné a efektivní cvičení působící na srdíčko a svalstvo. Cviky jsou koncipovány tak, aby posílily tělo shora dolů. Míra spálených kalorií záleží na intenzitě cvičení. Lekce je sestavena z pomalejších a rychlejších intervalů, ale záleží také na míře vydaného pohybu a energie cvičícím. Čím více je cvičící osoba motivována provádět cviky přesně, silou a dle rytmu hudby, tím více dochází ke spalování kalorií. V průběhu jedné lekce je možné spálit od 300 do 600 kalorií. A to není málo!

Zumba ® je tanec, Zumba ® je cvičení, Zumba® je zábava! To vše musí být vidět a cítit z jednotlivých lekcí Zumby®. Nejde o stereotypní počítání kroků, ale o posílení těla zábavnou a efektivní formou, kterou si cvičící ani sám kolikrát neuvědomí. Správně prováděné cviky ve správné intenzitě a rychlosti vedou k očekávaným výsledkům.

Proč se stát lektorem Zumby®?

Je jen na Vás, jakým způsobem se rozhodnete trávit svůj volný čas. Někdo jej tráví prací, někdo čtením knih, posezením s přáteli nebo nic neděláním. Pokud patříte do skupiny lidí, kteří svůj volný čas plánují a mají rádi pohyb, péči o tělo, zábavu a zároveň rádi udělají něco pro druhé, může být pro vás motivující stát se lektorem/lektorkou Zumby®.

Pokud si tedy o sobě myslíte, že patříte do skupiny aktivních lidí s jasným cílem, neváhejte a načerpejte informace, jak se stát lektorem Zumby®.

Mohu se stát instruktorem Zumby®?

Zkuste si položit následující otázky a racionálně si na ně odpovědět. Pokud bude převažovat odpověď ano, pak jděte do toho a neváhejte!

 • Mám rád/ráda sport?
 • Mám rád/ráda tanec?
 • Mám zkušenosti s fitness?
 • Setkávám se rád/ráda s lidmi?
 • Chci se bavit, komunikovat?
 • Umím motivovat lidi?
 • Umím vést kolektiv?
 • Mám volný čas, který chci pravidelně věnovat sportovní aktivitě?
 • Líbí se mi zkoušet nové netradiční věci?
 • Mám chuť si přivydělat?
 • Umím se věnovat zajímavým věcem na plno?

Pokud sami cítíte, že patříte do této skupiny lidí, udělejte první krok vpřed. Získejte více informací, jak se stát lektorem Zumby®.

Dobrý versus špatný lektor Zumby®?

Není vždy jednoduché stát se rychle tím, čím chceme být. Chcete být lektorem Zumby®, to je váš cíl. Pro to je ovšem nutné absolvovat určité kroky, které vám zajistí, že nebudete jen „nějakým" instruktorem, ale dobrým instruktorem Zumby® .

Velkou výhodou je, máte-li zkušenosti a praxi jako skupinový fitness trenér. V tomto případě máte velký náskok před ostatními, víte, jak vést kolektiv několika desítek lidí, kteří se rozhodli navštívit vaši lekci. Neznalost nebo obava z vedení skupiny lidí může vést k tomu, že se lektor uzavře sám do sebe a nevěnuje pozornost cvičícím, nekomunikuje s nimi, nemotivuje je k lepším a uvolněnějším výkonům. Po takovéto hodině se nesetkáte s kladným ohlasem a můžete očekávat odliv zájemců.

Abyste se stali autorizovaným lektorem Zumby®, není podmínkou, abyste měli jako skupinový fitness trenér osvědčení. Je nutné mít zkušenosti s fitness. Sami si ale dobře uvědomte, jste-li i povahově typ člověka, který nemá problém zaujmout větší skupinu lidí a vesele s nadhledem je bavit. Vaši návštěvníci lekce to totiž očekávají, oni jsou ti, kteří jsou bojácní a vy jste ti, kteří v nich mají probudit touhu zatančit si latinsko-americké tance.

Na základě jakého osvědčení mohu vyučovat Zumbu®?

Pro výuku Zumby® je nutné získat osvědčení a to účastí na workshopech. Máte-li certifikát pro fitness, skupinové cvičení či jiné osvědčení, které ověřuje vaši kvalifikaci v oblasti vyučování sportovních aktivit, získáváte na trhu konkurence významný kredit. Každý návštěvník Zumba ® lekce si jistě ověří kvalitu svého lektora.

Jste-li oprávněni vyučovat hodiny Zumby® **, budete zapsáni v seznamu lektorů, který najdete na www.zumba.com.** Dále budete vlastnit certifikát, který ověřuje vaši oprávněnost k výuce hodin Zumby®.

Kdo je „Certified Zumba® Instructor?

Mezi lektory je jeden zásadní rozdíl. Jsou zde autorizovaní lektoři s osvědčením, kteří po absolvování workshopů mohou používat název Zumba® pro své vyučovací lekce a Zumba® logo pro propagaci. „Certified Zumba ® Instructor" je takový lektor, který je členem ZIN (Zumba Instructors Network). Každý člen zde musí platit pravidelný příspěvek. Pokud se stanete členem ZIN, máte právo využívat hudby a choreografií, kterou vám ZIN poskytne. Tuto certifikaci můžete získat pouze od organizací ACE (American Council on Exercise) nebo AFAA (American Fitness Association of America).

Jak komunikovat s „tančícím davem"?

Zásadní otázkou, kterou si musí lektor Zumby® položit je, jestli má stát k „tanečníkům" čelem nebo zády. Myslíte, že je žádoucí, aby vám účastníci koukali celé cvičení na záda? Jak pak s nimi budete komunikovat? Jak je budete motivovat, pobízet úsměvem nebo slovy? Někteří z účastníků by byli velmi rádi, kdybyste se v průběhu lekce na ně ani nepodívali. Ale to potom nebude Zumba®. Zumba® má cvičící vtáhnout do víru tance a pohybu, jako na nějaké dobré párty.

Neváhejte a otočte se ke své „taneční skupině" čelem. Čekají to od vás, a ti, co to nečekají a jsou ostýchaví, tak je pobídněte, uvolněte atmosféru a pokuste se je začlenit do vaší skupiny. Dále máte možnost vizuálně kontrolovat pohyby jednotlivých „tanečníků" a tak předejít případným zraněním.

Velkou výhodu nabízí sály se zrcadly. I když jste ke cvičícím zády, můžete je stále kontrolovat prostřednictvím zrcadel. I oni sami na sebe vidí a cítí se více vázání skupinou. Ale i v tomto cvičebním prostředí neváhejte a vizuálně i slovně komunikujte, otočte se k nimi čelem.

Dobrý lektor Zumby®...

... chce pomáhat druhým zlepšovat jejich fyzickou a psychickou kondici.

... vytvoří takové lekce obsahující taneční kroky a cviky, které napomáhají účastníkům zlepšit fyzickou kondici, posílit tělo, spálit kalorie a zároveň budou zvládnutelné (pro začátečníky či pokročilé).

... se těší na všechny své účastníky lekce, komunikuje s nimi, usmívá se, vtipkuje a navozuje příjemnou atmosféru.

... předvede každý cvik, vysvětlí jeho podstatu a účinky. Upozorní na případné možnosti, kdy by mohlo vzniknout zranění. Cílem je provádět cvik efektivně, nikoliv jen s ohledem na vzhled jeho provedení (líbivost).

... je zábavný. Cvičící se budou smát, tančit, nebudou chtít hodinu ukončit.

... se stále vzdělává v oblasti fitness.

Workshopy Zumby®

Základní:

Zumba ® Basic Steps Level 1 - lektoři se zde učí filozofii Zumby® a základní kroky, na kterých je Zumba® postavená. Získáním certifikátu pro tento stupeň se stáváte oprávněnými k výuce Zumby®.

Rozšiřující:

Zumba ® Basic Steps Level 2 - lekce jsou založeny na rychlejších a náročnějších cvičeních, používá více tanečních kroků. Učíte se sestavovat náročnější choreografie, zapojujete svou představivost, kreativitu.

Zumba ® Gold - tyto výukové lekce jsou určeny pro starší lidi, lidi trpící nadváhou, absolutní začátečníky nebo ty, kteří nejsou zvyklí cvičit. Naučíte se takové taneční kroky a posilovací cviky, které jsou ohleduplné na pohybový aparát. Lekce jsou založeny na nižší intenzitě, ale i tak vedou ke zlepšení stability těla, flexibilitě a posilují srdíčko. Tyto lekce se pro účastníky vyučují po dobu 30 nebo 45 minut, ne déle. Důležitá je zahřívací pasáž na začátku lekce, která musí být důkladná.

Zumba Toning™ - v rámci workshopu se naučíte cviky, které jsou zacílené na efektivní spalování kalorií, tvarování a posilování těla. Při cvičení se využívají činky. Tyto mají za úkol udržet a zdůraznit rytmus hudby a posílit svaly. Nemáte-li tuto certifikaci, nevyučujte  tyto lekce! Cvičící se mohou při náročných posilovacích cvicích zranit. Doporučte vašim účastníkům lekce nosit si vlastní činky nebo je zajistěte komplexně. Záleží zejména na počtu lidí a pravidelnosti návštěv. Další nutnou pomůckou je ručník, který se bude na sto procent hodit.

Aqua Zumba - lekce Zumby®, která je vedená ve vodě. Dochází tak k odlehčení pohybového aparátu. Jedná se o náročné cvičení, kdy musíte překonat odpor vody. Tyto lekce jsou vhodné pro lidi v rehabilitačním režimu, při nadváze.

Zumbatomic ®- cvičení, které je určené dětem od 4 do 12 let. Lektoři se učí, jak správně motivovat a přitáhnout děti k tomuto cvičení, aby bylo dosaženo optimálních výsledků. Při cvičení se děti zbavují výbuchů vzteku, získávají lepší schopnost soustředit se a posiluje se jejich tělo a zdravotní kondice.

Byla lekce Zumby® úspěšná?

Na tuto otázku vám odpoví už jen vaši účastníci lekce. Cítí se uvolnění, rozdovádění, smějí se, na konci hodiny tleskají? Pak si můžete být jisti, že nebudou váhat navštívit další hodinu a pozvat na ni i své přátele, rodinu nebo kolegy z práce. I po skončení cvičení s nimi komunikujte, ptejte se na jejich názory a snažte se poznat svou „taneční skupinu". Jen tak se přiblížíte jejich požadavkům a dokážete sestavit takové hodiny, které je naplno uspokojí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15498 (rodina-finance.cz#20517)


Diskuze a zkušenosti

Lenka | 04.10.2010 20:35
ale kde??? Super článek!! ale pořádně jsem se nedozvěděla, kde se dá stát tou cvičitelkou.. do Zumby jsem se zamilovala.. jsem ji možná posedlá..:-)) chtěla bych tuto radost zkusit předávat dále.. nemám sice žádnou zkušenost s vedením fitnes hodiny, ale chtěla bych to opravdu zkusit...děkuji moc za jakoukoli reakci. Lenka PS: jsem z Brna

Naďa Stefanová | 29.10.2010 15:21
zumba-jak se stát lektorem Ano. I mě by zajímalo, kde se stát tím lektorem.

Marta | 02.11.2010 20:43
super zumba tak jsem další kdo se tady nedozvěděl kde se stát lektorkou:-(

Roman | 01.12.2010 00:20
velky zajem Zdravim všechny příznivce zumby:):)moc bych se chtěl stát lektorem zumby,byl jsem na zumbamaratonu a moc mi to dalo a jsem asi zavyslak! 150 žen a já jediný chlap a přesto jsem tam šel.Kdyby jste mohly poradit kde ,budu vděčný za každou radu dík moc:);)tel:739 950 852 Romi Šternberk.Morava:):):)mějte se.

Alena | 17.12.2010 22:24
..... ahoj chci se zeptat kolik je ten poplatek v ZIN klubu???

Veronika | 22.12.2010 15:55
Lektorka Zumby A kde že se mám tedy dočíst jak se stát lektorkou Zumby?

Lenka | 21.02.2011 10:22
Zumba lekotři Zumba instruktorovi nestačí jen školení. Sice Vám to tam neřeknou ale Živnostenský úřad České republiky vyžaduje kromě živnostenského listu i akreditaci MŠMT a pojištění odpovědnosti. Doporučuji mít vše v pořádku. Hodně se tu Zumbainstruktoři rozmáhají jen s licencí za vidinou lehkého výdělku. Pro zumba.com také příval peněz. Ale až Vás sousedka nahlásí bude po srandě. Myslím že po kontrole hodně instruktorů ubyde / hlavně těch co už to dělají za 20,-kč/, vyhozené peníze za licenci. Takže s poctivostí nejdál dojdeš.

Maruška | 23.02.2011 09:14
akreditace Jaká akreditace MŠMT? O tom mě nikdo na školení neinformoval???

zumba | 21.03.2011 21:29
certifikát Není třeba ho mít, pokud dotačný cvičí pod fitkem nebo provozuje např. výuku tance , latino dance atd.. je to pouze pokud by si někdo otevřel svoje studio a nebo chodil cvičit po tělocvičnách...

Andrea Chalupová | 17.10.2011 15:02
kde se stát lektorem dobrý den..zumbu miluju..mám otázku kam mám jít? kde mě vyučí a získám licenci..a kolik stojí ty kurzy? děkuji za odpověd :)

lllůca | 12.04.2012 19:59
Dotaz Dobrý den,chtěla bych se zeptat od kolika let se můžu stát instruktorkou Zumby :-) Předem děkuji za odpoveď.

senegalla | 25.03.2013 23:36
Zumba Dobrý den,ráda bych se zúčastnila základního kurzu Zumby BASIC,ale nikde se nemohu dočíst,kolik by to stálo.Předem děkuji za odpověď.

Kamča | 03.04.2013 10:40
školení Zumby Basic 1 Ahoj. Prosím nechystá se náhodou někdo na školení 22 - 23.6. do Pardubic? Jedu sama a tímto bych uvítala nějakou spřízněnou duši. "myska1136@seznam.cz"

patyy | 16.10.2013 16:01
zumba Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda někdo nevíte kde by se dal udělat certifikát na lektorku zumby ?? předem děkuji odpovědi.


Přidat komentář