Zprostředkování řidičského průkazu

Ať už plánujete, že budete jen víkendovým řidičem, nebo potřebujete jezdit autem do práce každý den, musíte vlastnit řidičský průkaz. Být držitelem řidičského průkazu se v dnešním hektickém světě vyplatí.

O získání řidičského průkazu bude stále zájem, o tom nemůže být pochyb. A to nejen díky tomu, že každoročně přibývají noví zájemci z řad středoškoláků a vysokoškoláků, ale také z řad více než náctiletých zájemců, kteří jsou již nějaký ten rok v zaměstnaneckém poměru a jejich zaměstnavatel vyžaduje občasné služební cesty.

Zájem o vlastnění řidičského průkazu

I když cena za získání řidičského průkazu více než dvojnásobně stoupla, v porovnání s dobou před osmnácti lety, zájem vlastnění řidičáků je stále.

Mít řidičské oprávnění vyžaduje dnešní doba, kdy stále více cestujeme kvůli zaměstnání. A i když zrovna nemusíme využívat auto v zaměstnání, díky stále vyšším nárokům zaměstnavatele na nás, kolikráte strávíme v práci více času. Jak se pak dostat nejrychleji domů v pozdních večerních hodinách? Využitím auta se nemusíme zdržovat čekáním na městskou hromadnou dopravu a poté se mačkat v přeplněných spojích. Pokud vůbec vhodné spoje jsou. Auto nám ušetří spoustu času, nejen z důvodu rychlejšího se přemístění do práce a z práce, ale také při větších nákupech.

Jak to chodí v autoškole?

Každý kurz v autoškole je složen ze dvou částí, teoretické výuky a praktického výcviku. Během teoretické výuky budete informováni o předpisech o provozu vozidla, teorii jízdy, údržbě a ovládání auta, zásadách bezpečné jízdy. Praktická část kurzu, jak již název napovídá, se skládá z několika jízd s odborným instruktorem, ale také praktické údržby auta.

Splníte-li veškeré povinné části teoretické a praktické přípravy, je na řadě závěrečná zkouška, složena z písemného testu, kdy se u Vás prověřují nabyté znalosti z pravidel silničního provozu a první pomoci. Další část zkoušky je ústní, která zahrnuje techniku, ovládání a údržbu auta. A na samotný závěr je prověřena Vaše schopnost řídit auto v ostrém provozu. Součástí může být kromě samotné jízdy i couvání, parkování, opakované nastartování apod.

Kondiční jízdy v autoškole

Řadíte se mezi jedince, jenž si udělali řidičák za účelem, že později se jim určitě bude hodit, ale pak plynuly dny, týdny, měsíce, a dokonce i roky a řidičský průkaz jste nevyužili? Nyní však nastala situace, že by se Vám hodilo jezdit? Máte možnost oprášit Vaše praktické dovednosti díky kondičním jízdám.

Rozhodně nemusíte mít obavy, že by se Vám někdo smál, nebo že byste snad mohli přijít o řidičský průkaz, když se Vám zrovna první kondiční jízda nevydaří tak, jak byste chtěli. Instruktoři jsou tu pro Vás, aby Vám pomohli opětovně získat například ztracenou důvěru ve vaše řidičské schopnosti. Procvičí s Vámi veškeré situace, do kterých se můžete dostat, jako je parkování, rozjíždění se do strmého kopce, křižovatky, zácpa v dopravě a mnohé další. Bude také záležet zcela na Vás, zda si zaplatíte jednu nebo více kondičních jízd. Cílem instruktorů je to, abyste byli co nejlépe připraveni a byli si jisti, než vyjedete zcela sami.

Školení řidičů

Je Vaše zaměstnání osobní řidič, řidič taxi služby, řidič kamión apod.? Nespoléhejte se na znalosti a praktické dovednosti, které jste nabyli před x lety. Autoškola Jiří Bečvář v Praze Vám pomůže, abyste byli v řízení ještě lepší, než nyní jste. Objednejte se na školení, díky kterému se zdokonalíte v řízení a budete bravurně zvládat nejrůznější dopravní situace, ať už nepřehlednou situaci na křižovatce, dopravní zácpu aj.

Přístup v autoškole

Každý z nás je jiný, jinak šikovný, obratný, chápavý apod. Naše povaha, temperament a chování se každopádně odrazí i v naší jízdě. Někteří jedinci, obzvláště ženy jsou citlivější na kritiku, obhroublé jednání, se kterým se bohužel můžeme v některých autoškolách setkat. Dobrý, kvalitní instruktor musí být nejen zkušený, orientovat se v dopravní oblasti, ale měl by být i svým způsobem psychologem, protože jedná s lidmi.*** ** ***

Víkendové jízdy v autoškole

Praktický výcvik zahrnuje jízdy s odborným instruktorem. To, že mezi zájemci o získání řidičského oprávnění nejsou jen právě vyšlí studenti ze škol, které nemusí tlačit čas, ale také zaměstnaní jedinci, v autoškolách vědí. Nevyhovují Vám naplánované jízdy, protože jste zrovna v práci, nebo máte dohodnutou schůzku apod.? Vše záleží na domluvě a autoškola Vám nabízí možnost volby jízd v době, která Vám bude vyhovovat.

Víkendová výuka v autoškole

Potřebujete si udělat řidičské oprávnění, ale při výběru autoškoly jste zjistili, že není možné chodit na teoretickou výuku, protože je v době, kdy jste v zaměstnání? Autoškola vychází vstříc těm, kterým nevyhovuje výuka ve všedních dnech, nabízí výuku o víkendech.

Zkoušky k získání řidičského oprávnění

Po teoretické výuce a praktickém výcviku následuje logicky závěrečná zkouška, která se skládá ze tří částí – písemné, ústní a jízdy. U některých autoškol se můžete setkat s tím, že zkoušky děláte ve více dnech a u některých proběhne celá zkouška v jeden den.

Ceník autoškol

Vybíráte si vhodnou autoškolu? Co si budeme povídat, rozhodujícím parametrem je kromě dalšího i cena za výuku a výcvik. Setkali jste se však s tím, že některé autoškoly na svých webových stránkách nemají pro potenciální zájemce o řidičský průkaz, uveřejněný ceník a maximálně tam stojí věta – ceník Vám rádi sdělíme osobně, na požádání apod.? Kvalitní autoškolu poznáte mimo jiné podle toho, že nemá důvod nic skrývat, tj. má uveřejněný ceník na svých stránkách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15790 (rodina-finance.cz#22703)


Přidat komentář