Výcvik psa - základní pravidla

Výcvik psa vyžaduje hodně času a trpělivosti. Člověk nestálý, nervózní a zlostný se k výcviku psa naprosto nehodí. Pes potřebuje dobré základy výchovy. Pokud psa rozumně nepovedete, necháte ho dělat, co chce, patrně se časem dočkáte spoustu nepříjemností.

Při výcviku psa se nelze držet strnulé koncepce. Psi jsou stejně rozdílní jako my lidé. Při výcviku je nutné dodržovat několik základních pravidel. Výcvik psa musí být vyrovnaný a plynulý, musí se řídit přesně odpovídajícími signály. Cvičení musí probíhat za všech možných okolností a obtíží, vše musí být jasné a důkladně nacvičené, aby pes byl později kdykoliv schopen toto cvičení opakovat. Když psa určitému cviku naučíte, nikdy nesmíte použít daný povel za okolností, kdy jej pes nemůže splnit. Necvičte příliš dlouho bez přestávky, aby se pes neunavil.

Typy psů z hlediska vyšší nervové činnosti

 • Slabý (melancholik)
 • Silný

Nevyrovnaný (vznětlivý - cholerik)

Vyrovnaný (živý - sanquinik a klidný - flegmatik)

Znaky jednotlivých typů psů

 • Slabý typ - melancholik

Pes je neklidný, bojácný, projevuje nápadnou nervozitu, močí ze strachu, při nebezpečí stahuje ocas mezi nohy. Psi melancholického typu nesnášejí silnější podněty a reagují i na nepatrné změny svého okolí. Podmíněné reflexy se u tohoto druhu psů vytvářejí velmi těžce a k náročnějšímu výcviku se nehodí. Upozornění: bázlivost se může objevit také jako důsledek nesprávné výchovy (bití, hrubé zacházení). ** **

 • Typ dráždivý - cholerik

Jedná se o živé, pohyblivé psy pozorné k okolním jevům. Snadno se vydráždí, jsou nedůvěřiví a útoční. Pozitivní podmíněné reflexy se u nich vytvářejí snadno a velmi rychle. Útlum i diferenciace však nastává velmi pomalu a obtížně. Se psem je potřeba zacházet pomalu, klidně a mírně. Je potřeba být důsledný, při zákazech a výdržích jen pozvolna prodlužovat dobu a tím mírnit živost až zbrklost psa. Dobře vycvičení psi tohoto typu pracují rádi a jsou velmi aktivní.** **

 • Silný typ - vyrovnaný, živý - sanquinik

Psi tohoto typu jsou pohyblivý, čilí, dostatečně zlobiví, pozorní ke svému okolí a snadno ovladatelní. Procesy vzruchů a útlumů jsou v rovnováze nebo některý z nich nepatrně převládá. Podmíněné reflexy se u nich vypracovávají rychle a trvale se udržují, a proto se snadno cvičí.** **

 • Silný typ - vyrovnaný, klidný - flegmatik

Psi tohoto typu jsou pomalí v pohybu, méně pozorní a hůře vydržitelní. Základní mozkové pochody jsou vyrovnané, vzruchy se však jen pomalu střídají s útlumy a naopak. Postup výcviku je pomalejší, psi těžce snášejí rychlé přechody z klidu do činnosti. Při rychlejším střídání povelů zpomalují výkon a proto je nutné povel opakovat. Psi tohoto typu se naučí všemu, ale postup výcviku musí být pomalejší.** **

Na co pes reaguje při výcviku

 • Zvláštnosti hlasu - pes se naučí rychle rozlišovat všechny charakteristické zvláštnosti hlasu (sílu, výšku, zabarvení) svého pána (psovoda), nejen od hlasu jiných osob, ale rozpozná i rozkazovací zabarvení, nespokojenost, radostný tón atd. Toto rozlišení si trvale pamatuje, a proto je důležité naučit se vhodně ladit hlas (mazlivý tón při pochvale, rozkazovací tón při rozkaze atd.). Není nutné příliš zvyšovat hlas, protože pes slyší i ultrazvuky.** **
 • Pohyby psovoda - každému člověku jsou charakteristické určité pohyby i jejich rychlost. Bystré pohyby psovoda zvyšují pozornost psa, pomalé snižují vnímavost, brzdí a uspávají.** **
 • Pach psovoda - pach psovoda si pes brzy trvale zapamatuje a dovede ho snadno rozlišovat mezi jinými pachy.
 • Zevnějšek psovoda - svůj význam má i zevnějšek psovoda, velikost postavy a druh oblečení.** **

Podněty používané při výcviku psa

Podmíněné podněty

Jedná se o podněty, které pes může zachytit sluchem, zrakem nebo čichem - povely, posunky, jiné zvukové signály (hvizd píšťalky, syknutí apod.) nebo zrakové signály, různé druhy signálů světelných, pach při sledování stopy nebo jiných pachových pracích.** **

Na každý výkon musí být přesně stanovený signál (rozkaz), který se nesmí měnit. Měnění povelů zatěžuje nervovou soustavu psa, který těmto neznámým signálům nerozumí. Pes se může naučit rozpoznat a zapamatovat si nejvýše asi 60 signálů. Jednotlivé slovní povely si rozdělí na slabiky tak, že reaguje již obyčejně na první slabiku povelu, například "Leh - ni", "Zůů - staň" atd. Slovní povely tedy nečasujte, neskloňujte a nic k nim nepřidávejte. Usnadníte práci sobě i psovi.

Rozkaz se dává normálním hlasem, změní se jen jeho ladění. Pobídky "Hodnýý! (mazlivá intonace) se používá k povzbuzení psa při plnění úkolu (stopování apod.). Intonace hrozby se používá při zákazu ("Fůůůj!") nebo při přinucení, když pes normální povel neuposlechl. Povel vyslovíme rázně, přísně, ale jen málo zvýšeným hlasem, a současně silně trhneme vodítkem.

Nepodmíněné podněty

 • Mechanický podnět (hlazení, stisk rukou, trhnutí vodítkem, působení obojku)
 • Potraviny (různé druhy pamlsků)

Nepodmíněné podněty jsou všechny prostředky, které působí bezprostředně na organismus psa příjemnými nebo nepříjemnými pocity. Síla nepodmíněných podnětů se musí rozlišovat podle různé kožně svalové citlivosti jednotlivých psů. Příliš velká síla vyvolává útlum, případně pasívně obrannou reakci. Při použití nepatrné síly, kdy podnět místo nepříjemného pocitu vyvolá pocit příjemný, pes na povel nereaguje a nepodmíněný podnět nesplnil svůj úkol.

Základní metody výcviku

 • Mechanická metoda - používá se jen nepříjemných a bolestivých nepodmíněných podnětů.** **
 • Chuťově dráždivá metoda - používá se jen příjemných nepodmíněných podnětů.** **
 • Kontrastní metoda - střídají se příjemné a nepříjemné až mírně bolestivé** ** nepodmíněné podněty.** **
 • Metoda napodobovací

Klady a zápory jednotlivých metod

 • Mechanická metoda

+ dosažení naprosté poslušnosti a ovladatelnosti psa** **

 • psi pracují ze strachu, nemají k výcviku ani k práci chuť

 • před psovodem projevují strach, nemají k němu důvěru, mnoho psů jemnější povahy se stane plachými až bázlivými

 • houževnatost a radost z práce na stopách chybí

 • Chuťově dráždivá metoda

+ radostné provádění cviků, chuť do práce, dobrý poměr psa k psovodovi** **

 • nezaručená přesnost cviků, zvláště při rušivých podnětech (při objevení silnějšího podnětu, pro psa lákavějšího, např. zvěře atd. zklame tato metoda úplně

 • Kontrastní metoda

Žádaný podmíněný reflex je vytvořen dvojím druhem nepodmíněných podnětů. Na jedné straně takové, které působí psovi pocity nepříjemné (trhnutí obojku, používání dlouhé šňůry, tlak ruky apod.) a na druhé straně příjemné (pamlsek, pohlazení apod.). Aby tato metoda měla požadovaný účinek, musí být kontrast - rozpor - mezi působením příjemného a nepříjemného pocitu přesně uspořádán. Nepodmíněný podnět, který působí psovi nepříjemný pocit, má jej přinutit k provedení požadovaného výkonu. Působí proto těsně před a také při provádění tohoto výkonu. Jakmile však je úkol téměř nebo úplně splněn, musí následovat nepodmíněný podnět, který působí psovi pocit příjemný (pamlsek, pochvala apod.). Čím větší je kontrast mezi oběma druhy nepodmíněných podnětů, tím rychleji se podaří psa vycvičit. Kontrastní metoda uspíší výcvik a zajišťuje naprostou poslušnost psa při práci i v sebesložitějších podmínkách.

 • Napodobovací metoda

Tato metoda nemá žádný praktický význam. Může se jí však použít jako pomocného způsobu při výcviku psa, při dráždění, při učení štěkání na rozkaz, při překonávání překážek. Určitý význam má i při výchově štěňat.

Pomůcky potřebné k základnímu výcviku

 • Kong
 • Přetahovadlo
 • Navíjecí vodítko (dlouhé vodítko) - je nutností zejména pro nácvik přivolání (v kombinaci s odměnou), když se pes pohybuje mezi dalšími lidmi či zvířaty, je možné volit pevnou šňůru (např. stopovací) či samonavíjecí
 • Obojek a vodítko - musí být z pevného a kvalitního materiálu, kroužky a karabiny odpovídající věku a váze psa, délka vodítka na běžné použití je cca 1-1,5m, při chůzi by mělo být lehce prověšené
 • Ohlávku
 • Cvakátko
 • Ukazovátko
 • Disky
 • Aport / hračky - aport je základním cvikem a zábavou, který umožňuje motivaci psa na výcvik, je třeba pečlivě volit materiál z hlediska trvanlivosti
 • Kousky sýra nebo jiné pamlsky
 • Sáček na sběr trusu

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15574 (rodina-finance.cz#21607)


Diskuze a zkušenosti

Michaela | 29.03.2013 08:16
Výcvik psa Dobry den chtěla bych se zeptat přitel si pořidil štěně,máme fenku jmenuje se Kessy má 8 měsicu,Chci se zeptat jak je možne že jeho poslouchá,ale dalo by se řict v uvozovkách.A když jdu Já nebo babička tak nas uplně ignoruje a třeba nás kouše ,tak nevím jak si to mám přebrat.Nevím v čem je problém.Je fakt, že přitel jse jí málo věnuje.A hlavně se ptám, protože mamé dvouleteho kluka,Tak mam i srach. Děkuju moc Michaela


Přidat komentář