Vermikompostér

Při vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo - vermikompost. Tento způsob kompostování ocení lidé, kteří nemají vlastní zahradu, na které by mohli kompostovat.

Při vermikompostování se využívá schopnosti žížal přeměňovat rostlinné zbytky na velmi kvalitní organické hnojivo - vermikompost. Tento způsob kompostování ocení lidé, kteří nemají vlastní zahradu, na které by mohli kompostovat.

Kde všude se dá vermikompostér umístit?

  • na chodbu
  • na balkón
  • do garáže
  • dílny
  • kuchyně
  • do třídy ve škole
  • do kanceláře

A všude tam, kde se teplota pohybuje do 25 stupňů Celsia. Při dodržování správných zásad vermikompostování obsah kompostéru nezapachá.

Jak na vermikompostování?

Na dno vermikompostéru se umístí podestýlka, kterou může tvořit tráva, listí, roztrhaný a navlhčený novinový papír, půda, rašelina, hobliny nebo kokosové vlákno. Zakoupený kompostér již obsahuje suroviny na podestýlku (kokosové vlákno a natrhaný papír).

Do podestýlky se vloží násada žížal a vhodné kousky bioodpadů menší než 5 cm. Největším problémem vermikompostování bývá špatná podestýlka. Přibývající zbytky jídla obsahují vodu a mohou zpomalit kompostovací proces a snížit množství žížal ve vermikompostéru. Nutné je tedy lůžko udržovat přiměřeně vlhké a provzdušněné.

Zkouška vlhkosti: vezměte hrst kompostovaného materiálu a stiskněte ji co nejpevněji v dlani. Jestliže se objeví pár kapek vody, vlhkost je přiměřená; jestliže se objeví při zmáčknutí voda mezi prsty, kompost je příliš vlhký a je třeba k němu přidat suchý natrhaný papír nebo lepenku; jestliže se kapky vody neobjeví, je materiál příliš suchý a je třeba k němu přidat vlhký nařezaný papír, proužky lepenky nebo navlhčený kartón od vajíček.

Žížaly mají rády většinu organických odpadů, které vyhazujeme – zbytky ovoce, zeleniny, papírové ubrousky, vlhkou papírovou lepenku, skořápky od vajíček, čajové sáčky, kávové filtry a kávovou sedlinu, těsto, chlebové kůrky, vlasy; částečně zkompostované listí a trávu.

Nevhodné je dávat žížalám mléčné výrobky, zbytky masa a tuky. Velké kusy je vhodné nakrájet na menší, aby byly lépe přístupné. Bioodpady dávejte žížalám na podestýlku a jemně je zakryjte. Žížaly krmte jednou až dvakrát týdně, důležité je žížaly nepřekrmovat! Zpočátku je vhodné potravu žížalám vážit. 0,5 kg žížal zkonzumuje zhruba 0,25 kg bioodpadů denně. Postupně, podle vzrůstajícího počtu žížal, můžete množství potravy zvyšovat. Počet žížal se zdvojnásobí přibližně za 3 měsíce.

Kvalita vyrobeného hnojiva

Kvalita vyrobeného vermikompostu (naturhumusu) je podstatně vyšší než běžného kompostu. Vermikopost obsahuje totiž enzymy - zpracovávané biologické odpady projdou trávicí soustavou žížal, kde se tak dostanou do výměšků kalifornských žížal. Výměšky tvoří vlastní hmotu hnojiva. Enzymy obsažené ve vermikompostu po hnojení rostlin všeho druhu** zvyšují úrodu (vysoko nad 15 %) a rostliny mají bohatší vzrůst. Rostliny jsou odolnější proti chorobám a škůdcům**, jelikož jsou vermikompostem posílené.

Enzymy umožní lepší využitelnost minerálních látek již obsažených v půdě, využitelnost minerálních látek v půdě je běžně 40 – 50 %, s obsahem enzymů z vermikompostu je jejich využitelnost v půdě 80 – 90 %. Vermikompost je podstatně dokonaleji zpracovaný než běžný kompost.

## Rychlost zpracování biologických odpadů **Kalifornské žížaly** velice intenzivně zpracovávají veškerý biologický odpad. V běžném kompostu nejsou takové organismy, které by rozkládali kompost takovou rychlostí jako kalifornské žížaly. Ani zahradní žížaly nerozkládají kompost tak intenzivně. Biologický odpad je navíc zpracováván **kalifornskými žížalami i během zimy**, takže na jaře je podzimní kompost již zpracován na vermikompost (naturhumus).Rychlost zpracování záleží na poměru hmotnosti počáteční násady a hmotnosti biologického odpadu. Hmotnost biologického odpadu se pohybuje od řádově desítek kilogramů (zahrádkářský a domovní odpad) k hmotnosti 100 tun, 200 tun, **desítky tisíc tun** u velkoproducentů biologických odpadů. Ve všech případech k zpracování biologických odpadů na úplný vermikompost dojde **nejdéle za 5 – 7 měsíců**, záleží na množství násady kalifornských žížal. Rozklad obyčejného kompostu trvá 2 roky, ovšem jeho užitná hodnota je nesrovnatelně menší než vermikompostu.
## Využitelnost biologického odpadu ** ** Lze zpracovávat na vermikompost jakýkoliv biologický odpad domácí odpad, shnilé a plesnivé ovoce a jiné zbytky, které do běžného kompostu nepatří. **Kalifornské žížaly dovedou vyčistit i nebezpečné odpady biologického charakteru**. ## Objem vzniklého kompostu ** ** Objem vzniklého vermikompostu je **5 – 6 krát menší** než obyčejného kompostu. ### Ekonomický přínos prodejem produktů vermikompostování **snížením nákladů na likvidaci biologických odpadů a zvýšením množství produktů rostlin, jejich lepší kvalitou.** ** Prodávat lze násadu kalifornských žížal a hotový vermikompost.** Jelikož se biologické odpady dají zpracovávat kalifornskými žížalami v místě u zdroje odpadů, není je třeba nikam vozit k likvidaci a za likvidaci platit, rovněž snížením objemu přeměněných odpadů se snižují dopravní náklady. Tyto všechny náklady jsou nižší než provozní náklady na chov kalifornských žížal. Vyšší výnosy produktů rostlin (zeleniny, ovoce) a jejich vyšší kvalita přinesou ekonomický přínos prodejem produktů, pro domácnosti se sníží náklady na nákup ovoce a zeleniny. ### **Snížení nákladů na hnojiva** Při použití naturhumusu (vermikompostu) není třeba dodávat již další hnojiva do půdy, což přinese úsporu nákladů za hnojiva. **Naturhumus je podstatně kvalitnější hnojivem než používaná hnojiva a je daleko ekologičtější než například hnůj**. ## Pár dobrých tipů **Žížalám prospívá vlhké listí.** To **obsahuje minerály**, které žížaly potřebují. Je proto vhodné **na podzim sbírat listí** a žížalám ho dát. Pokud se objeví zápach, důvodem je pravděpodobně nahromadění většího množství bioodpadu, který žížaly nestačily zpracovat. Nahromaděný bioodpad rovněž zvyšuje vlhkost substrátu, který potom hnije a zapáchá. Upravte vlhkost natrhaným papírem a zkontrolujte množství žížal. Pokud máte **nedostatek malých žížal**, je to **signál, že se nerozmnožují.** S největší pravděpodobností se jedná o špatnou podestýlku. Zkontrolujte vlhkost a je-li vysoká, přidejte suchý papír nebo lepenku. Může to být dáno také nevhodnou skladbou bioodpadu. Důležité je míchat „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým (optimální poměr je 20 - 30 : 1, tj. 20 - 30 krát více uhlíku než dusíku. Obecně platí, že čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku.) Pokud máte **velké množství malých žížal**, můžete je věnovat. Pokud je nebude chtít nikdo z přátel, můžete se obrátit na nás, rádi si vaše přebytky vezmeme. Rozhodně je nepouštějte ven, ve vermikompostéru se většinou chová kalifornský hybrid, který u nás není původní a do volné přírody tedy nepatří. ## Proč zrovna vermikompost? Odpověď je jednoduchá. Protože vermikompost je velmi** ekologický** a navíc, ho lze umístit kamkoli chceme. Nezapáchá jako normální kompost a tudíž **neobtěžuje okolí nelibou vůní.** Vermikompost je ideální způsob, jak se vypořádat s biologickým odpadem, aniž bychom ho vyhazovali do popelnic a kontejnérů. Vermikompostováním ušetříme peníze za vyvážení odpadků, protože nám odpad jednoduše ubyde. Vermikompost je brostě bomba!! A, co říci závěrem? Snad jen kdo nemá vermikompost, jako by nebyl. A, **kdo jde s dobou, ten má doma vermikompost.**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15620 (rodina-finance.cz#22137)


Diskuze a zkušenosti

Martin | 05.09.2013 11:14
pouštění žížal Žížaly Eisenia andrei neboli kalifornské žížaly jsou běžným typem žížal, které lze najít běžně v přírodě. Žijí na povrchu půdy a nejčastěji je můžeme najít v listnatých lesích, kde si libují v tlejícím listí. Výhoda je ta, že pokud je máte na hromadě kompostu na zahradě, tak vám neutečou i přesto, že jim nic nebrání. Pokud mají co žrát, tak nemají důvodu utíkat jinam. Běžně se tyto žížaly používají po celé evropě pro zpracovávání například vylisovaných hroznů a na jaro se kompost pak roznáší po vinicích.


Přidat komentář