Včely - chov včel, včelí produkty, med

Med a vosk byly lidstvem ceněny už odedávna. Malým dětem často říkáme, že včely sbírají med. To však není pravda – včely sbírají pouze surovinu pro tvorbu medu. Med je sladkou látkou, kterou včely vytváří z nektaru nebo z jiných sladkých šťáv z rostlin.


Začínáme s chovem včel

Jestliže uvažujete o chovu včel, je nutné se nejdříve zamyslet nad několika základními otázkami. Jednou z nich je, jakým způsobem reagujete na včelí bodnutí. Včelí bodnutí může provázet řada nepříjemných příznaků jako pocení, nevolnost, srdeční problémy apod. I když bude včelař používat veškeré ochranné pomůcky, s největší pravděpodobností se čas od času včelímu bodnutí nevyhne. Pokud tedy budete mít větší potíže, možnost chovu včel raději konzultujte s lékařem. Jestliže po včelím bodnutí netrpíte kromě pálení, bolesti a otoku žádnými nepříjemnostmi, pak se o včelaření můžete začít hlouběji zajímat.

Člověka zpravidla jen tak zničehonic nenapadne myšlenka, že by mohl začít chovat včely. Zájem o chov včelstva nastává po bližším seznámení s jejich životem, nebo když se setkáme s opravdovým včelařem.

Začít včelařit rozhodně nemůže každý. Určitě je třeba mít ke včelám patřičný vztah, mít o včely zájem a je nutná i ochota něco pro ně obětovat. U začátečníků, kteří jsou zapálení do chovu včel, se často setkáme pouze s materiálním motivem. Jejich představy o stáčení medu jsou zkreslené a později na ně s největší pravděpodobností čeká zklamání.

Ne/úspěšné včelaření

Na začátek je nejlepší se nějaký ten rok přiučit, získat znalosti a zkušenosti a postupně počet včelstev zvyšovat. Také se vyplácí spíše očekávat menší výnosy a raději být mile překvapen, než naopak. Pokud se člověk přenese přes nelehké začátky a zájem mu vydrží, může se z něj stát úspěšný včelař.

Lidé se včelaření obvykle začínají věnovat poté, co už mají vybudované jisté zázemí (domácnost, rodinu, práci). Pokud včelař získá alespoň tolik medu, že to bude stačit pro spotřebu rodiny na rok (nebo dokonce zbude pro některé příbuzné a známé), rodinní příslušníci budou mít pro chov včel jistě větší pochopení.

Dobrý včelař by měl mít jak teoretické znalosti v oblasti chovu včel, tak i praktické zkušenosti. To vše by mělo být doplněno potřebným citem pro potřeby včel, které se v tak úplně nedá naučit, nýbrž je to jisté nadání.

Jak je to s nákupem včelstva – kdy a kolik

Pro opatření včelstva je nejvhodnější dobou jaro. Pokud zvolíme léto nebo podzim, doporučuje se nakoupit mladé včelstvo nebo včelstvo s mladou výkonnou matkou. Rovněž se na podzim včelař nemusí o včely starat tak intenzivně, jako na jaře. Je nesmyslem kupovat včelstvo v zimě, protože se nedají ani ohodnotit. Je dobré vybírat jen kvalitní včelstvo nebo oddělky. Pro nezkušeného včelaře se nedoporučuje začínat s rojem, protože by se včelstvo mohlo rojit i v dalších letech, a tak může roj uletět, vyděsit sousedy, zklamat včelaře a tak dále.

Velký význam má volba optimálního počtu včelstva. Na začátek se zdá být jako ideální 3 – 5 včelstev. Jestliže máte možnost, najděte si zkušeného včelaře, který vám na začátku s péčí o včely poradí.

Pomůcky včelaře

Mezi základní vybavení včelaře patří kukla, rukavice a včelařský oděv. Je nutné se bránit především proti bodnutí do hlavy a obličeje, takže podceňovat kuklu se nevyplácí. Díky včelařským rukavicím jsou chráněny ruce, ovšem na druhou stranu to znesnadňuje jemnost práce se včelami, a tak nejeden včelař pracuje raději bez rukavic. Neoblékejte si žádný oděv s volnými rukávy, protože včely by vám do rukávu mohly naletět a pak už vás zcela jistě štípnou, jelikož pod přitlačeným rukávem se cítí být ohrožené.

Správný včelařský oděv má rukávy i nohavice opatřené stahovacím gumovým proužkem, takže dovnitř včely neproniknou. Spadlé včely velice rády šplhají po nohou a pokud nebudou nohavice stažené, bodnutí se zřejmě nevyhneme. Nohy nám pomohou ochránit také gumové holínky, v případě, že nemáme včelařský oděv.

Dalšími pomůckami včelaře jsou dýmák, nářadí, medomet aj.

Velkou chybou, kterou začátečníci včelaři dělají, je jejich neustálé otevírání. Při každé otevření úlu jsou včely vyrušeny a lze vypozorovat obranné reakce.

Med – co je, jak vzniká a z čeho se skládá

Med a vosk byly lidstvem ceněny už odedávna. Malým dětem často říkáme, že včely sbírají med. To však není pravda – včely pouze sbírají surovinu pro tvorbu opravdového medu. Med je sladkou látkou, kterou včely vytváří z nektaru nebo z jiných sladkých šťáv z rostlin. Med je tedy produktem jak rostlin, tak včel.

Včely nektar a medovici zpracují a tím se teprve vytváří med. Když včela v přírodě sbírá šťávu, při cestě do úlu k ní přidá ještě svůj enzym (ferment) a ten dokáže štěpit cukry. Přinesený cukr předá včela ostatním včelám v úlu, a ty jej ukládají do plástu. Včely pak v úlu přenáší i již uložený dozrávající med, čímž se do medu dostávají další látky (vitaminy, enzymy) a po určité době je na světě hotový med!

Včelí med se skládá z vody, cukru hroznového, cukru ovocného, cukru řepného, z cukrů složených, z aminokyselin, kyseliny citronové, jablečné, mravenčí a jantarové, z popelovin (obsahují draslík, sodík, vápník, hořčík, chloridy, sírany, fosporečnany,…), z vitaminů, hormonů, enzymů a dalších látek.

Med – druhy

Základní rozdělení je na med květový a medovicový. Existují určité rozdíly mezi květovým a medovicovým medem. Liší se barvou, chutí, příměsí pylu, obsahem aminokyselin (medovicové jich mají víc) a obsahem minerálů (v lesním medu je méně sodíku a vápníku, v květovém je větší množství draslíku).

Květový med může být například vřesový, řepkový, smetánkový, akátový atd. Častý je smíšený květový med. Čistý med jednoho druhu (například řepkový), je možné získat pouze tam, kde se daná plodina vyskytuje ve velkém množství. Medy mají různé barvy – kupříkladu smrkový med má světle až tmavě hnědou barvu, jedlový med je výrazně tmavý až tmavozelený (takřka do černa).

Nektar

Nektar je sladká šťáva, produkt rostlin, přičemž hlavní složku představuje cukr řepný. Na množství nektaru má vliv mnoho skutečností jako druh půdy, množství živin, klima, denní doba (více nektaru je ráno než odpoledne), vítr, sucho apod. Nektar představuje hlavní surovinu pro květové medy.

Medovice

Kromě nektaru je důležitá také medovice. Medovici ve formě miniaturních kapiček

Medovice je hlavní surovinou pro lesní med. Medovici produkuje hmyz, například mšice. Tyto mšice žijí na různých stromech a obstarávají si potravu sáním šťáv z rostlin – nadbytečné složky pak vylučují ve formě medovice. V medovici najdeme hlavně cukr řepný, cukr ovocný a hroznový.

O medovici se nezajímají pouze včely, ale třeba i mravenci, pro něž představuje žádanou potravu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15580 (rodina-finance.cz#21711)


Přidat komentář