Úskalí internetu

Ve 21. století je internet naprosto nenahraditelnou součástí našeho života. Mnoho lidí to může vnímat jako negativní skutečnost, ale to nic nezmění na tom, že tomu tak doopravdy je. Jaká jsou nebezpečí užívání internetu?

Osobní data

Asi největší strach mají lidé v souvislosti s užíváním internetu o svá osobní data. Asi úplně nejzákladnější úvahou je, že není správné na Internet dávat data, o kterých nechcete, aby je někdo našel. I když se jedná o data, která máte k dispozici na některých stránkách (např. sociálních sítích) jen pro vybrané uživatele, dá se k nim dostat i jinak (viz níže). Mnoho případů tzv. stalkingu – tedy situace, kdy někdo sleduje osobu na základě informací k dispozici na Internetu, bylo alespoň zčásti zaviněno tím, že o sobě osoba na svých (nebo jiných) stránkách příliš mnoho údajů. Pokud to není potřebné pro vaši práci, je lepší na Internet nedávat informace, jako je: vaše adresa, vaše fotografie a vaše telefonní číslo. Tím si značně usnadníte život. Uveřejnění emailové adresy se naopak bát tolik nemusíte. V nejhorším případě vám ji zahltí spam, ale vaše data nikdo nezíská.

Veřejné sítě

Je asi zbytečné zde rozebírat, že je nevhodné nechávat například počítač s vašimi osobními údaji někde volně ležet, ale existují i jiné způsoby, jak se někdo k vašim datům může dostat. Důrazně nedoporučuji se přihlašovat na sociální sítě nebo jiné adresy s citlivými údaji na veřejných sítích. Počítač by vás měl vždy sám varovat, že se chystáte připojit na veřejnou sít. Většinou jimi bývají wi-fi sítě v kavárnách nebo třeba ve škole. Pokud máte doma zřízenou bezdrátovou síť, zajistěte ji heslem (to i z jiných důvodů). Trochu hazardem pak je například se na těchto sítích přihlašovat na stránky s** Internetovým bankovnictvím** a podobně. To opravdu nelze doporučit.  Občas jsou tato pravidla sice limitující, ale je na vás, do jaké míry se rozhodnete dodržovat. Automaticky přihlášení na sociální síť na těchto veřejných sítích za problém považovat nelze.

Zachování anonymity

Stále samozřejmě platí, že je lepší uvádět jen to, co o sobě uvést chcete (a moc byste toho uvádět chtít neměli). Pokud po vás nějaké stránky chtějí více, dvakrát si rozmyslete, zda jim údaje poskytnete. Mnoho různých služeb dnes po vás chce vaše telefonní číslo, ale uvádění těchto údajů nedoporučuji. Do budoucna je třeba doufat, že tlak poskytovatelů služeb na zisk osobních údajů uživatelů nebude stoupat, nebo bude muset být omezen legislativně (což už se zčásti děje).

Děti a internet

Internet je báječným prostředkem ke komunikaci, vzdělávání a zábavě. Je ale jasné, že zde je i spousta obsahu, který se pro děti nehodí. Je třeba zvážit, kdy je vhodný věk dítě na internet pustit a na jak dlouho (to už je trochu jiná otázka). Pokud se (což byste měli) zabránit tomu, aby dítě na internetu našlo např. pornografický materiál nebo nějaká násilná videa či obrázky, můžete použít program, který na základě zabudované databáze „závadných“ stránek znemožní dítěti se na tyto stránky dostat (je na heslo, takže se pak samozřejmě dá odblokovat). Je však třeba říci, že bohužel není možné na tyto programy spoléhat vždy. Prvním důvodem je to, že počet „závadných stránek“ nesmírně rychle přibývá a obvykle předčí svou rychlostí rychlost aktualizací programu. Druhou věcí je pak to, že i na jinak nezávadných stránkách se může v dnešním světě sdílení objevit obsah, který závadný je a to i pokud stránka, ze které pochází, programem blokována je. Toto se moc řešit nedá. Hypoteticky by připadalo v úvahu s dítětem internet prohlížet a kontrolovat ho (nebo alespoň každých pár minut přijít zkontrolovat), ale je jasné, že mu to nebude moc příjemné.

Je také otázka, v jakém věku omezení odebrat. Je totiž pravděpodobné (jak je uvedeno výše), že se dítě stejně s nějakým závadným materiálem do kontaktu sejde. Ze strachu o jeho vyspělost (nebo možná opak) dítěti vstup na Internet nepovolit je však poněkud přísným řešením. V 21. Století to nepůsobí správně.

Podvody a spam

Dítěti je třeba vysvětlit to, co dnes neví ani mnoho dospělých. Internet je místem mnoha podvodů. Ve snaze hrát na lidské city se zde mnozí lidé snaží vás připravit o poměrně značné finanční částky. Nabízí vám například, že vám dají dvojnásobek, když jim pošlete peníze na letenku do vaší země a podobně. Zkušené osobě, která na internetu tráví mnoho času, tyto požadavky musí připadat falešné, ale překvapivě se najde každý rok mnoho lidí, kteří doopravdy zaplatí. Je také známo mnoho případů, kdy se zneužívaly city a lidé tak např. platili svým zvoleným „partnerům“ na** internetových seznamkách** a podobně. Několik z těchto podvodníků a podvodnic v nedávné době skončilo před soudem. Jejich počet je však stále stabilní. Kromě premisy, že byste tak jako tak neměli platit žádné osobě na internetu, je zde i několik typů, jak podvodníky poznat. Jednak se jedná o osoby, které jsou zpravidla ze zahraničí, a proto jsou jejich požadavky přeloženy překladačem. Je tak poznat, že je čeština divná a věty jsou i co do slovosledu špatně nebo alespoň znějí divně.

Falešné stránky na internetu

Na internetu také existuje několik stránek, které se podobají na první pohled té stránce, kterou hledáte, ale ve skutečnosti se z vás snaží dostat vaše osobní údaje. Tyto stránky lze poznat snadno i těžce – podle situace. Často je v jejich názvu nějaký překlep nebo jinak umístěná pomlčka a tak podobně. Je však třeba říci, že některé podvodné stránky jsou tak precizní, že je těžké je rozpoznat. Uživatele, kteří tak učinili, je pak následně nahlašují a je možné se tak jejich návštěvě vyvarovat nainstalováním kvalitního antivirového programu (ten také pomáhá chránit počítač před viry, kterými se tento článek nezabývá).

Úskalí internetu

Neznalé osobě skutečně nemusí být známé, jaká úskalí má běžné prohlížení Internetu. Jak však vidíte v tomto krátkém článku (a to zde ještě nejsou popsána všechna – jen ta hlavní), je jich poměrně hodně. S časem stráveným na Internetu se již naučíte různé podvody odhalovat a je zde velká šance, že se nikdy do podobných problému nedostanete. Je opravdu překvapivé, kolik lidí po celém světě se najde, kteří doopravdy naletěli a poslali do ciziny množství peněz, nebo kteří o sobě dali na Internetu vědět příliš, jen aby následně zjistili, jak snadno se osobní údaje dají použít proti nim. Pevně doufám, že to do budoucna nebudete Vy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15819 (rodina-finance.cz#23342)


Přidat komentář