Skener - výběr, funkce

Potřebujete si oskenovat text, obrázek, fotografii a nechce se Vám s každým jednotlivým dokumentem běžet do města? Nemusíte, pořiďte si skener, který se stane Vaším užitečným pomocníkem. Stačí si jen vybrat typ skeneru, který Vám bude vyhovovat.

Co je skener

Jedná se přídavné zařízení, které umožňuje převádět předlohy, například dvojrozměrné originály, reprodukce, fotografie, tištěný text do digitální podoby, tj. grafického souboru. Pro skenování obrázků a následné zpracování je nejvhodnější používat formáty PDF, BMP, GIF, ICO, JPG, TIFF apod. V případě, že budete potřebovat s dokumentem, obrázkem nadále pracovat v grafickém programu, je vhodné použít například nekomprimovaný formát TIFF, kdy obraz neztrácí kvalitu, velikost digitalizovaného obrazu je až 9x větší, než u formátu JPG. Pro běžné účely, například pro tisk na tiskárně, do digitálních fotoalb, použijte formát JPG, PDF. Pokud budou výsledné obrazy použity pro webovou grafiku, můžete uložit naskenovaný dokument do formátu GIF.

Parametry, podle kterých vybírat skener

 • Typ skeneru
 • Optické rozlišení skeneru
 • Barevná hloubka
 • Maximální velikost oskenovaného dokumentu
 • Rychlost náhledu skenovaného dokumentu
 • Dia-nástavec skeneru
 • Druh operačního systému skeneru
 • Rozhraní skeneru
 • Jednoduchost ovládání
 • Hmotnost skeneru
 • Šířka skeneru
 • Hloubka skeneru

Typ skeneru - ruční skener; protahovací skener; stolní plošný skener; skener diapozitivů; skener bubnový

Optické rozlišení skeneru - 1200 x 2400 dpi; 2400 x 4800 dpi; 4800 x 4800 dpi; 4800 x 9600 dpi

Barevná hloubka - 48 bit;

Maximální velikost oskenovaného dokumentu - A4; A3

Rychlost náhledu skenovaného dokumentu - od cca 3 sekund do cca 25 sekund

Dia-nástavec skeneru

Druh operačního systému skeneru

Rozhraní skeneru - například USB 2.0

Hmotnost skeneru - od cca 1,5 kg do cca 20 kg

Šířka skeneru - od cca 280 mm do cca 600 mm

Hloubka skeneru - od ca 250 mm do cca 600 mm

Ruční skener

Ruční skenery se již prakticky nevyrábí. Představují pohyblivý přístroj, ne větší, než počítačová myš, kterým přejedete obrazovku předlohy, která se následně převede do elektronické podoby. Ruční skener se skládá z kamery, pravítka, klávesy pro potvrzení, těla skeneru. S tímto skenerem byste měli potíže sejmout předlohu větší, než je fotografie. Kromě toho ruční skener klade určité nároky na způsob ovládání, protože musíte skenerem táhnout přes příslušnou předlohu, a to naprosto přesně a konstantní rychlostí. Takže, pokud se Vám třesou ruce, nebo byste byli vyrušeni například telefonátem, nebo byste se lekli, mohli byste začít zase od začátku. Skenerem s otevřeným raménkem najedete na text tak, aby levý roh pravítka ukazoval na začátek slova a pravítko bylo horní hranou pod slovem. K přenosu do příkazového řádku slovníku potom kliknete na tlačítko přístroje.

 • malé rozměry

 • nízká kvalita

 • malá šíře snímacího mechanismu

Protahovací skener

Tento typ skeneru snímá dokument na podobném principu, jako většina faxových přístrojů, kdy do vstupního zásobníku vložíte papír, který je následně protažen snímacím mechanismem. Tento typ skeneru je především určen pro formát o maximální velikosti A4.

 • malé nároky na místo na pracovním stole

 • nemožnost skenování z knihy, časopisu - můžete skenovat pouze jednotlivé listy dokumentu, karty, fotografie apod.

Stolní plošný skener

Tento typ skeneru snímá předlohu, která je položena na jeho skleněnou desku, kdy pod touto deskou se pohybuje snímací mechanismus. Plošný skener je konstrukčně náročnější. Dražší modely často snímají pomocí přídavných nástavců také diapozitivy a negativy. Tento typ skeneru se vyrábí pro měřítko do formátu A4, ale i do formátu A3.

 • vysoce kvalitní výstup při snímání tištěných předloh

 • vyšší pořizovací náklady, z důvodu náročné konstrukce

 • větší nárok na místo na pracovním stole

Skener diapozitivů

Úkolem skeneru diapozitivů je zvětšit příslušnou předlohu o velikosti obrázku kinofilmu do vysokého rozlišení, kdy je přitom vyžadována naprosto jiná technologie snímání. Pozor, nezaměňujte termín dia-nástavec se skenerem diapozitivů. Dia-nástavcem nemůžete převést do elektronické podoby předlohu o velikosti kinofilmu příliš kvalitně.

 • vyšší pořizovací náklady

Skener bubnový

Tento typ skeneru se využívá především pro profesionální snímání. Zařízení se většinou vyskytuje v několika málo úzce zaměřených firmách, digitalizující v nejvyšší dostupné kvalitě.

Optické rozlišení skeneru

Dokumenty s vyšším rozlišením Vám zaberou mnohem více místa v paměti počítače, notebooku. Pro jejich rychlé zpracování je důležité mít odpovídající hardwarové vybavení. Obecně, čím vyšším rozlišením skener disponuje, tím získáte kvalitnější obraz v počítači, notebooku. Pro domácí a kancelářské využití naprosto stačí rozlišení 1200 x 2400 dpi.

Rychlost náhledu skenovaného dokumentu

Skenery obvykle snímají příslušnou předlohu dokumentu o formátu A4 v rozmezí 20 až 30 sekund. Před tímto vlastním snímáním je však u většiny skenerů nutné podle zobrazeného náhledu nastavit oblast snímání i korekce, tzn., že náhled skener zvládne zhruba za polovinu uvedené doby.

Rozhraní skeneru

USB skener můžete připojit k počítači, který je vybaven odpovídajícím konektorem, který je v posledních letech již téměř standardním vybavením PC. Do některých starších počítačů můžete pořídit kartu s USB porty. Tzv. SCSI skenery jsou určeny pro připojení k SCSI rozhraní, které většina domácích i kancelářských počítačů implementováno nemá. SCSI a USB rozhraní umožňují výrazně rychlejší komunikaci mezi skenerem a počítačem, notebookem, což ve svém důsledku rovněž urychluje práci při snímání příslušných dokumentů ve vysokých rozlišeních či větších formátů do A3.

Funkce skeneru

 • Automatické skenování - umožňuje automaticky rozpoznat typ předlohy vložené do skeneru.
 • Skenování přímo do e-mailu, do dokumentu PDF
 • OCR funkce - umožňuje převod naskenovaných dokumentů do textové podoby.
 • Digitalizace vícestránkových dokumentů oboustranně
 • Odstraňování prachu a škrábanců - automatická redukce u fotografií.
 • Automatické obnovení vybledlých nebo poškozených fotografií
 • Nulová doba zahřívání
 • Adaptér pro skenování pásů kinofilmu
 • Automatický podavač dokumentů

Slovníček pojmů pro skener

 • DPI - jedná se o rozlišení. Čím vyšší číslo dpi, tím více podrobností Vám skener u dokumentů, fotografií dokáže rozlišit.
 • Operační systém - představuje základní programové vybavení počítače, mobilního telefonu, které je zavedeno do paměti při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra a pomocných systémových nástrojů. Hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač, mobilní telefon. Operační systém pro PDA a mobilní telefony je silně spjat s hardwarovou stránkou zařízení. Je většinou nahrán na zvláštní interní a standardně nepřepisovatelné paměti. Výhodou je možnost nahrávat do mobilních telefonů s operačním systémem další programy a doplnit je tak o přídavné funkce.
 • Skenování - převod dokumentu, fotografie, obrázku z papíru na pevný disk počítače, notebooku.

Obecný postup skenování

Položte na skleněnou plochu skeneru příslušnou předlohu, kterou chcete oskenovat. Většinou stranou, kterou chcete skenovat dolů. Spusťte program a importujte. Na monitoru počítače, notebooku by se Vám po chvíli měl dokument zobrazit v náhledu, případně stiskněte tlačítko náhled. Nastavte si skenovanou oblast a stiskněte tlačítko skenovat. Po naskenování se Vám výsledný obraz zobrazí v příslušném formátu, který si můžete uložit, vytisknout apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15555 (rodina-finance.cz#21432)


Přidat komentář