Samochladící sud

Rádi pořádáte zahradní oslavy, ale vždy Vám chyběla možnosti podávat čepované pivo? Každý nemá vlastní chladící a výčepní zařízení, avšak na trhu se objevila novinka, která tyto problémy řeší – samochladící sud.

Kdo vynalezl samochladící sud

Samochladící sud byl patentován již v roce 1999 německou firmou Cool-System KEG GmbH, jež se zabývá vynalézáním chladících a samochladících zařízení. Jejími výrobky jsou zejména samochladící sudy určené pro různé nápoje, jako je například pivo, víno či mléko.

Historie vynálezu samochladícího sudu

Firma je výrobcem a držitelem patentu na samochladící zařízení tekutin již od roku 1999. Jedná se o zařízení chladící tekutiny v rozmezí obsahu 5 až 60 litrů. Od roku 2000 se snaží společnost své produkty propagovat a zaměřuje se zejména na samochladící pivní a vinné sudy nazvané CoolKeg. V dalších letech se tento produkt dostává i za hranice Německa, kde slaví značné úspěchy. Poslední novinkou jsou sudy CoolChurn, které dokáží chladit mléko.

Pivní pohotovost v Praze Vám nabízí:

 • půjčovna grilů na tele
 • půjčovna grilů nejen na sele
 • půjčovna grilů na steaky
 • půjčovna chlazení na pivo a párty píp
 • půjčovna párty stanů a příslušenství
 • půjčovna slunečníků
 • půjčovna fotbálku

Najdete zde i :

 • alkohol
 • cigarety
 • chu\'tovky k pivu

 • maso na gril

 • nealko

 • pivo
 • reklamní předměty
 • sklo
 • víno

 

Jak se samochladící sud dostal na český trh

Tohoto převratného vynálezu si v České republice všimly i některé pivovary, jež se brzy staly odběrateli sudů od výše zmíněné společnosti. V posledních několika letech je tedy možné zakoupit si určité značky piva v těchto sudech. Zatím pivovarů není mnoho, avšak vzhledem k výhodám tohoto sudu lze předpokládat zvýšení zájmu, a to nejen ze strany pivovarů, ale i výrobců ostatních nápojů.

Co samochladící sud dokáže

Nejrozšířenější samochladící sud na českém trhu má obsah 20 litrů piva. Tento sud dokáže daný obsah vychladit zhruba za jednu hodinu na teplotu 4-6 stupňů, a navíc je schopen ji udržet až po 12 hodin. Avšak společnost Cool-System vyrábí i jiné sudy, jiného objemu a s obdobnými vlastnostmi.

Na jakém principu funguje samochladící sud

Zajímavé na této technologii je to, že pracuje čistě na přírodní bázi – díky působení fyzikálních zákonů. V sudech je totiž umístěn drcený kámen zeolit, jež má zvláštní vlastnost, a to, že dokáže vsakovat vodu. Sudy tedy kromě tekutiny, jež má být vychlazena, obsahují vodu a zeolit, které jsou od sebe odděleny přepážkou. Po jejich interakci začne zeolit vstřebávat vodní páru a tím chladit vodu až do jejího zmrznutí. Takto zmražená voda pak chladí nápoj uvnitř sudu.

Při této reakci vzniká také teplo, které je odvedeno do vrchního pláště, čímž je způsobeno zahřívání povrchu sudu.

Konstrukce samochladícího sudu

Sudy samotné jsou vyrobeny z několika vrstev a je možno je použít mnohokrát po sobě. Pod vrchním pláštěm se skrývá drcený kámen zeolit. Ten je dalším pláštěm oddělen od vody. Mezi těmito dvěma plášti je přepážka, po jejímž otevření dojde k výše popsané reakci zeolitu a vody. Přepážku je možné otevřít pomocí páčky umístěné na vrchní části sudu. Za dalším pláštěm se pak již skrývá tekutina, která je určená ke chlazení (tzn. nejvíce uprostřed).

Sud není na jedno použití

Tyto sudy je možné čepovat opakovaně. Po vyprázdnění nápoje uvnitř jej zákazník vrátí zpět dodavateli, jež se postará o jeho další využiti. K obnovení daných vlastností sudu je nutné využít speciální pece. Ta zahřeje sud na určitou teplotu (zhruba 390 °C), při které se voda z kamene vypaří a vrátí se opět do jí určené komory. Poté je sud možno znovu naplnit a opět využít k danému účelu.

Výhody samochladícího sudu

Tento sud má několik výhod, zejména v porovnání s klasickým čepováním. Jedná se o velmi snadné čepování, široké využití sudu či možnost jeho opětovného použití.

Snadné čepování

Obsluha tohoto samochladícího sudu je velmi snadná. Čepování piva (či jiných tekutin) nevyžaduje žádné další složité výčepní zařízení, pouze je nutné vlastnit příslušnou výčepní sadu, kterou je možno zakoupit spolu se sudem zhruba za 150 Kč a opakovaně použít.

Kde lze samochladící sud využít

Podobné zařízení na trhu (nejen tom českém) po dlouhou dobu chybělo. Sud je v zahraničí využíván na chlazení různých nápojů, narozdíl od ČR, kde zatím jeho vlastností využily pouze pivovary. Díky tomu však můžete mít alespoň chlazené čepované pivo kdekoliv a při jakékoliv příležitosti. Což jistě ocení lidé pořádající zahradní oslavy či jiné události, na které se čepované pivo velmi hodí.

Opakované použití samochladícího sudu

Běžné sudy určené k plnění pivem je možno opakovaně využívat. Stejně tomu je tak i u speciálního samochladícího sudu. I to přispívá k jeho popularitě, jelikož se jedná o velmi ekologický výrobek. Postup jeho opětovného využití byl již popsán výše, a proto přejdeme k nevýhodám sudu.

Nevýhody sudu

Každá věc má i své nevýhody. Jedny ze zásadních u samochladícího sudu jsou záloha a hmotnost – oboje vyšší než u běžných sudů.

Záloha

Vzhledem k tomu, že pořizovací cena těchto sudů je přece jen vyšší oproti těm klasickým, nasazují výrobci piva i vyšší zálohu. Tato záloha činí zhruba 1 500 Kč a bez jejího uhrazení není možné sud piva zakoupit. Záloha Vám samozřejmě bude zpět vyplacena při vrácení sudu na prodejní místo.

Hmotnost samochladícího sudu

Další nevýhodou je i vyšší váha sudu, jež je způsobena právě speciální náplní - zeolitem a vodou. Váha výše zmíněného sudu s obsahem 20 l piva je 42 kg. Tzn. prázdný sud váží necelých 22 kg.

Další možnosti využití technologie

Technologie CoolKeg je využitelná i na další nápoje než pouze pivo. Jak uvádí společnost Cool-system (vlastník patentu), je možné jej použít na různé druhy nápojů, jako např. víno či limonády. České firmy by se tedy měly zaměřit na mezeru na trhu a využít toho, že tyto produkty nikdo jiný nenabízí. I využití pivovary je více než chabé a lze tedy doufat v širší upotřebení tohoto produktu v budoucnu.

Pivní samochladící sud – možnosti využití

Jak již bylo řečeno, na české trhu se vyskytuje pouze samochladící sud s obsahem piva. Díky tomuto výrobku můžete zpestřit Vaši oslavu, grilování či jinou akci. Někteří jej také využijí k možnosti čepování vlastního piva v kempu či jinde v přírodě, kde není možnost zajít si na tento čepovaný nápoj do restaurace či jiného zařízení.

Připravte nezapomenutelnou oslavu

Se samochladící sudem piva budete schopni připravit nezapomenutelnou oslavu. Nejde jen o možnost čepovat chlazené pivo, ale o možnost čepovat chlazené pivo jednoduše a bez zbytečného shánění chladícího a čepovacího zařízení. Sud a jeho čepovací sada samy o sobě stačí k načepování 40 piv a jistě zajistí zpestření Vašim hostům.

Samochladící nádoby jsou in

O popularitě samochladících zařízení svědčí i zjednodušená varianta samochladícího sudu, a to samochladící půllitr. Ten funguje na zjednodušeném principu a oproti sudu jej není možné zničehonic využít např. v přírodě. Tyto půllitry je totiž nutné před použitím zmrazit.

Jedná se o půllitry s dvojitou stěnou, ve které je tekutina, jež po zamrazení ochlazuje nápoj uvnitř půllitru. Půllitr je tedy méně prakticky využitelný než sud, avšak může být velmi vhodným a originálním dárkem, který je navíc o mnoho levnější.

Pořádáte zahradní party nebo oslavu narozenin a chcete své přátele pohostit chlazeným pivem?

Přečtěte si nový článek v Českém magazínu o pronájmu samochladících sudů v Praze a Ostravě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15643 (rodina-finance.cz#22238)


Diskuze a zkušenosti

Andrej | 09.01.2012 22:08
Samochladící sud je bomba Mám ho doma a je to bomba. Parádně vychlazené pivo!


Přidat komentář