Psí škola a výcvik psů

Máte problémy se svým psem, který neposlouchá a má špatné návyky? Nebo máte štěně, které chcete učit poslušnosti? V takovém případě je potřeba věnovat nějaký svůj čas správnému výcviku - nejlépe pod dozorem zkušeného lektora v některé ze psích škol.

O psí inteligenci

Vědci tvrdí, že nejinteligentnější zvířata na světě jsou lidoopi nebo delfíni. Kdo z Vás ale má doma v obýváku gorilu nebo v bazénu delfína, aby takové tvrzení potvrdil? Asi mnoho lidí ne. Zato pes, to je jiná! Psovité šelmy se řadí k těm nejinteligentnějším zvířatům na světě a najde se hodně majitelů psů, kteří budou tvrdit, že je to „na beton" pravda, a že jejich pes pobral inteligence minimálně tolik, že to levou zadní tlapkou stačí i na souseda od vedle. Ano, psi jsou inteligentní a z toho důvodu jsou také schopni se něco naučit.

Pes a jeho pán

Představte si, že jdete někde po své oblíbené trase v přírodě, když se znenadání směrem k Vám řítí obrovský pes. V hlavě Vás okamžitě napadne myšlenka na útěk, ale stojíte najednou jako opaření, ruce podvědomě tisknete k hrudi a čekáte co bude. Pes se k Vám blíží a vy už máte před sebou vidinu fyzického útoku, nebo v lepším případě pouze jeden otisk zubů na noze.

Najednou někde z ústraní zazní povel, který běžícího psa přiměje se na místě otočit a běžet zpět ke svému pánovi je hodná obdivu. Ale hlavně reálná a tak by se měl vycvičený pes chovat.

Povely psa musíte naučit

Psa si v dnešní době pořizují různí lidé za různým účelem. Mohou to být: muži, ženy, děti, lidé veselí, smutní, hraví, přísní nebo spíše benevolentní... Psi bývají pořizování pro ochranu, zábavu, obveselení, z důvodu samoty, pro hlídání... Páníčků a důvodů, proč si lidé pořídí psa je spousta. Jedno by ale mělo být jasné všem - pokud chcete se psem dobře vycházet, měli byste si mezi sebou vytvořit jasný vztah s přesně určenými mantinely a pravidly kdo je kdo (kdo je vůdce smečky) a tudíž by Vás pes měl poslouchat, tj. měl by být znalý alespoň základních povelů.

Základní povely pro psa

Mezi základní povely patří: ke mně, sedni, lehni, zůstaň a chůze u nohy. Poslušnost je základním kamenem soužití člověka se psem. Pes je zvíře, které je instinktivně navyklé žít ve smečce, která má vždy svého vůdce. V tomto případě jste jeho vůdce Vy a proto cvičením psa, nebo udělování pokynů a příkazů mu v žádném případě neškodíte.

Teorie vs. praxe ve výcviku psa

Metod a možností jak cvičit psa je spousta. Můžete hledat informace na internetu, můžete nakoupit haldy knih a časopisů s odbornou kynologickou tématikou nebo shlédnou hodiny instruktážního videa. Jedno mají všechny tyto metody společné – jedná se pouze o teorii bez zpětné vazby!

Psí škola, - výcvikové středisko

Myslíte-li to s výchovou svého psa  opravdu vážně, tak využijte možnost navštěvovat některé ze specializovaných výc vikových středisek – psí školu. Takové psí školy poskytují komplexní služby v oblasti výcviků psů a agility. Neučí se zde jenom psi povely poslouchat, ale také lidé, jak tyto povely udělovat.

V psí škole jsou připraveni Vám s Vaším psem pomoci a kontrolovat Váš postup při výcviku, aby jste někde nedělali zbytečně chybu. Obvykle zde najdete i spoustu pomůcek, které Vám budou při výcviku nápomocny. Jedná se o různé překážky, tunely, prolézačky, popřípadě pokud budete mít zájem o trochu speciálnější výcvik, tak i třeba ochranným rukávem i s figurantem.

Kdy začít s výcvikem psa?

Psa je vhodné začít cvičit dokud je mladý, to znamená nejlépe ještě před psí pubertou. Cvičit tak můžeme začít v období třech až čtyřech měsíců stáří psa. U starších psů budete muset vyvinout podstatně více úsilí a mít jako páníček se svým psem více trpělivosti.
Do kurzu se můžete se štěnětem přihlásit hned, jak ukončíte sérii prvních očkování. Obvykle tuto skutečnost budete muset potvrdit zápisem v očkovacím průkazu.

Kurzy v psí škole

Každá psí škola nabízí několik různých druhů a typů kurzů. Je to odvislé od požadavků a možností pána i psa. Od kurzu pro začátečníky, přes specializované kurzy po cvičení pro pokročilé. Každý by si měl vybrat dle libosti. Při výcviku se přihlíží ke stáří, schopnostem a výcvikovým vlohám psa.

Standardní kurz v psí škole

Základní povely, jejich správné udělování ze strany člověka a správné provedení ze strany psa. Co do repertoáru povelů, měl by pes po ukončení kurzu zvládnout základní povely jako: uposlechnutí na přivolání, chůze na vodítku, povel sedni, lehni, vstaň, odložení psa, přerušení nežádoucí činnosti a některé další základní povely.

Součástí základního standardního kurzu bývá také postupná socializace psa v přítomnosti ostatních psů a lidí. Rovněž základy motivace psa a způsoby odměňování za úspěšné provedení vykonání povelu.

Extra kurzy pro mírně pokročilé psy

Při navštěvování těchto kurzů se počítá s tím, že pes a jeho pán mají již zvládnuty základní pravidla a povely agility. Obsahem takového kurzu může být pomoc s odstraňováním některých negativních návyků psa, nacvičení základů aportování nebo stopování nebo příprava na některé zkoušky (např.  IPO-zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu, NZŘ -  zkouška dle národního zkušebního řádu).

Výcvik obrany psa

Jedná se o kurz, který v psovi podporuje jeho ochranářské, lovecké, bojové a kořistnické pudy. Výcvik se skládá z několika na sobě navazujících etap. Obecně lze říci, že se postupuje od nejjednoduššího ke složitějšímu. U psa se začíná od rozvíjení základního pudu lovce, který se postupně prohlubuje až k nácviku s figurantem a ochranným rukávem, rukáv figuranta chrání před pokousáním.

Nácvik stopy (pachové práce)

V tomto kurzu se pes učí práci na pachové stopě, tj. stopování dle pachu, který za sebou zanechává člověk nebo zvíře. it psa práci na pachové stopě vyžaduje hodně trpělivosti, času a dohled zkušeného kynologa. Každý pes je individualita a podle toho se musí tak složité věci jako práce na stopě učit. Nevyplatí se na psa v tomto případě nějak zásadně naléhat, při práci na stopě je potřeba se chovat klidně, psa nerozptylovat a jemně povzbuzovat.

Internátní výcvik pro psy

Internátní výcvik je služba pro majitele psa, který si přeje, aby jeho pes měl výcvik, ale například z důvodu časového vytížení není schopen se psem kurzy absolvovat.

V takovém případě vycházejí psí školy klientům vstříc a cvičí psi bez přítomnosti jejich majitelů. Zjednodušeně řečeno, svého psa přivedete do specializovaného výcvikového centra a se cvičitelem proberete co by pes měl po ukončení výcviku dle Vašich představ umět. Cvičitel provede seznámení se psem a na podkladě jeho zjištění by Vám měl sdělit předpokládanou přibližnou dobu výcviku. Psi zůstávají po dobu výcviku v místě psí školy, výcvik je prováděn intenzivně několikrát denně. Po ukončení výcviku je majiteli psa předveden výsledek výcviku a majitel je informován o metodách výcviku a poučen, jakým způsobem udělovat psovi pokyny jako cvičitel.

Kdy je pes vycvičen?

Dá se říci, že pes je vycvičen v okamžiku, kdy bez výhrad uposlechne všechny povely, kterými ho oslovíte. Ale tak jako u lidí, tak i u psů je pořád co zlepšovat. Taky je potřeba si uvědomit, že i pes je jako člověk a někdy zapomíná, proto povely s ním musíte opakovat a procvičovat.
Dá se tedy vlastně říci, že výcvik psa nekončí nikdy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15764 (rodina-finance.cz#22624)


Diskuze a zkušenosti

JIRKA | 08.07.2012 18:16
dotaz prosím vás když je to pes Praždký Kysařík. a budu ho chtít vycvyčit sán co mám ďelat? prosím o odpověď.s pozdravem jiří .B


Přidat komentář