Pomůcky pro sebeobranu

Stále častěji slýcháme o nejrůznějších napadení, a to nejen v noci, ale i za bílého dne. Pokud zrovna nejste vycvičeni v sebeobranně, určitě se Vám bude hodit pomocník do kapsy. Vyberte si ochrannou pomůcku, se kterou se budete cítit o poznání bezpečněji.

Kurz Sebeobrany Ostrava

Naučte se bránit stylem Wing Chun Kung Fu. Wing Chun Kung Fu je tradiční činské bojové umění, zaměřeno na účinnost. Při tréninku Wing Chun se naučíte bránit a zároveň budete svičit bojové umění, které má prokazatelné zdravotní účinky.

Paralyzér se sprejem

Účinný elektrický paralyzér, který je kombinovaný navíc s pepřovým sprejem. Vybírejte velikostně takový, který se Vám lehce vejde i do té nejmenší kabelky, či tašky, kapsy u bundy apod. Díky vysokému elektrickému napětí, většinou 200 000 V a s kombinací s pepřovým sprejem, budete mít větší pocit bezpečí. Přístroj jednoduše ovládnete jednou rukou.

Velký výběr pomůcek pro sebeobranu

Účinnost paralyzéru se sprejem

Elektrický paralyzér se sprejem Vám poskytne ochranu, a to až na vzdálenost dvou metrů.

Výhody elektrického paralyzéru

Lepší zamíření na obličej útočníka, díky ergonomickému tvaru paralyzéru.

Snížení nebezpečí vlastního zasažení, díky ergonomickému tvaru paralyzéru.

Máte možnost volby mezi druhu obrany, a to dle způsobu případného napadení, kdy oba druhy, jak elektrický paralyzér, tak pepřový sprej, můžete flexibilně kombinovat.

Díky kombinaci paralyzéru a spreje máte větší šanci na ubránění před případným útočníkem.

Obecný popis paralyzéru

 • Stříkací tryska spreje, první kontaktní elektroda s útočníkem
 • Druhá kontaktní elektroda
 • Testovací elektrody
 • Zajišťovací vypínač elektrické části
 • Spoušť pepřového spreje
 • Víčko pro baterii a sprej
 • Praktické poutko pro zavěšení

Jaké jsou účinky elektrického výboje

 • Elektrický výboj způsobí útočníkovi svalovou křeč a úlek – tento úder trvá 0,5 sekundy
 • Střední úder, který trvá 1 – 3 sekundy, může způsobit útočníkovi duševní otřes a může spadnou k zemi, ovšem za chvíli se může opět postavit na nohy.
 • Plný úder, který trvá 4 – 5 sekund, může způsobit opět pád útočníka, ztrátu orientace a šok, a to na dobu několika minut.
 • Zasažení obličeje útočníka sprejem, až do vzdálenosti 2m, mu může způsobit prudké pálení očí i kašel, a po dobu 30 minut bude dezorientovaný.

Účinky pepřového spreje

Pepřový sprej je účinný i proti útočníkům pod vlivem alkoholu, drog, ale i proti divokým psům, zvěři aj.

Jak se chovat při napadení útočníkem

Paralyzér útočníkovi zbytečně brzo neukazujte, ani na něj nevolejte, že máte paralyzér. Zde je důležitý moment překvapení. Účinek šoku je poté o poznání silnější.

Test funkčnosti paralyzéru

Přepněte zajišťovací bezpečnostní vypínač do polohy zapnuto.

Stiskněte spoušť a mezi dvěma vnitřními testovacími elektrodami by nyní měl přeskočit elektrický výboj, který trvá po celou dobu stisknutí spouště.

Po skončení testování, zajistěte paralyzér přepnutím zajišťovacího bezpečnostního vypínače, zpět do polohy vypnuto.

Výměna baterie a pepřového spreje

Sprej umístěte do paralyzéru jako první, tj. než vyměníte baterie. Rozhodně se vyvarujte násilné manipulace s nádobkou, aby nedošlo k případnému vystříknutí plynu. Snažte se, aby nedošlo k znečištění kuželové koncovky spreje.

Jakmile usadíte nádobku s novým sprejem do správné polohy, zasuňte také do zbývajícího prostoru baterie, a to v takové poloze, aby jednotlivé kontakty baterie odpovídaly kontaktní destičce. Vložte víčko a zavřete ho.

Používejte vždy sprej, který je pro daný paralyzér výrobcem vyžadován.

Máte však také možnost si nechat vyměnit nádobku se sprejem a baterie přímo v prodejně, kde jste si paralyzér, či náhradní sprej zakoupili, jistě Vám obsluhující personál s instalací pomůže.

Bezpečné zacházení s paralyzérem

 • Pamatujte, že paralyzér je výhradně určený k Vaší sebeobraně.
 • Při použití paralyzéru je nutné mít na zřeteli přiměřenost obrany, a to z hlediska zákona.
 • Zneužití paralyzéru se trestá.
 • V případě, že použijete paralyzér v oblasti hlavy, krku, blízkém okolí srdce, může dojít k vážnému poškození zdraví útočníka.
 • Rozhodně nepoužívejte paralyzér ve výbušném, nebo hořlavém prostředí.
 • Pepřový sprej nepoužívejte proti větru a v uzavřených prostorách.
 • Chraňte paralyzér před hrubými nárazy.
 • Nevystavujte paralyzér působení chemikálií.
 • Elektrickou část paralyzéru nepoužívejte v dešti, vlhku.
 • Zabraňte tom, aby nedošlo k znečištění stříkací trysky spreje.
 • Sprej odjistěte pouze v případě Vašeho ohrožení, čímž se vyvarujete případnému zásahu.
 • Jak elektrickou, tak sprejovou část paralyzéru mějte vždy v zajištěné poloze, když jej máte uložený v kabelce, tašce, kapse apod.
 • Nádobka se sprejem je pod neustálým tlakem, v žádném případě ji nepoškozujte, neprorážejte.
 • Po vyprázdnění spreje, nádobku nevhazujte do ohně.
 • Chraňte paralyzér se sprejem před přímým slunečním zářením a teplotami nad 50°C.
 • Buďte obezřetní, aby žádná část Vaší ruky, těla, nikdy nezasáhla do tzv. nebezpečné zóny, která je vymezená tvarem hlavice a kružnicemi opsanými ve vzdálenosti cca 45 mm od kontaktních elektrod. Jinak by mohlo dojít k elektrickému úderu.

Proti komu není určený paralyzér

Nepoužívejte paralyzér proti dětem, těhotným ženám, starým lidem, nemocným lidem.

Jaký roztok je použitý v pepřovém spreji

Pepřový sprej obsahuje většinou 10% roztok cayennského pepře, ve zdraví neškodném, nehořlavém roztoku. V některých zemích je však povolen pouze proti útoku zvěři.

Teleskopický obušek

Tzv. kalený (tvrzený) obušek je určený k profesionálnímu použití, a to v policejní praxi i ostatních ozbrojených složek.

K dostání je však i nekalený obušek, který je vhodný pro osobní obranu a není určen pro profesionální použití.

Obušek se rozloží rychlým švihem, a v té poloze zůstane zajištěný.

Pevné uchopení obušku Vám dodá uklidňující jistotu, při napadení útočníkem.

Vybírejte obušek s protiskluzovou rukojetí, která výrazně snižuje jakoukoliv možnost vytržení obušku z ruky, protivníkem. Vyberete-li obušek navíc s ergonomickou rukojetí, bude se Vám i příjemně držet.

Účel využití teleskopického obušku

Obušek slouží k rychlé sebeobraně při různých konfliktních situacích.

Použití obušku

Obušek pevně uchopte do ruky, a to za gumovou rukojeť. Poté švihněte obuškem vodorovně, nebo mírně šikmo dolů, tak rychle, aby se obušek vysunul a současně se do sebe zasekly kužely na trubkách. Pamatujte, čím rychleji obušek rozevřete, tím bude pevněji držet.jako je písek, prach.

Při zavírání obušku rychle udeřte jeho špičkou směrem dolů, a to o tvrdý, rovný, hladký povrch. Při zavírání působí obušek velkou silou na danou podložku, čímž hrozí její poškození. Obušek nezavírejte bez koncovky, ani ho nezavírejte na znečištěném povrchu.

Bezpečné používání obušku

V žádném případě nikdy nerozevírejte obušek ve směru jakékoliv osoby.

Mějte obušek neustále pod kontrolou.

Pamatujte, že cílený úder na hlavu, tvář, krk, vitální orgány, může být smrtelný.

Péče o obušek

Preventivně kontrolujte, zda není obušek poškozen. Zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění špičky obušku. V případě, že by se špička obušku uvolnila, naneste do závitů speciální lepidlo a rychle dotáhněte.

V případě, že Vám obušek navlhne, například z důvodu deště, rozeberte jej a veškeré díly důkladně otřete do sucha, nechte proschnout. Následně povrch lehce nakonzervujte silikonovým olejem a vytřete skoro do sucha. Poté obušek smontujte a přezkoušejte jeho funkčnost i kvalitu zaseknutí trubek v otevřené poloze.

Pepřový sprej

Umožňuje cca 20 krátkých výstřiků, a to na vzdálenost 2 až 3 metrů. Samotný výstřik má charakter paprsku s malými kapkami, z toho důvodu je méně náchylný na rozptýlení při případném mírném větru.

Bezpečné zacházení s pepřovým sprejem

 • Sprej může způsobit vážné poškození očí.
 • Sprej dráždí oči, kůži, dýchací orgány.
 • Sprej skladujte na dobře větraném místě.
 • Zamezte styku s kůží i s očima.
 • Nevystavujte nádobku slunečnímu záření, ani teplotám nad 50°C.
 • Jakmile je nádobka prázdná, nevhazujte ji do ohně, neprorážejte ji, hrozí nebezpečí výbuchu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15566 (rodina-finance.cz#21545)


Přidat komentář