Pohřební služba Praha 9

Pohřebnictví je jedním z nejstarších služeb, které si lidé zřídili. Pohřební služby budeme vyhledávat stále, neboť lidé umírají a pozůstalí jim chtějí vzdát hold alespoň důstojným rozloučením a pohřbem.

Jelikož jsme my lidé ještě nevynalezli žádný lék, díky kterému bychom přestali umírat, tak je nedílnou součástí našich životů také smrt. Vždy, když někdo umře, je potřeba vyhledat vhodnou pohřební službu, které jsme ochotni svěřit uspořádání rozloučení s člověkem, který nás navždy opustil a byl nám tak blízký.

Co udělat, když Vám někdo umře?

Vždy je velmi nutné zavolat lékaře, který vystaví listy o prohlídce, což je tzv. ohledací list. Současně také musíte zavolat pohřební službu, která zesnulého odveze. Máte-li podezření, že bylo úmrtí způsobeno násilným trestním činem, je potřeba zavolat také policii.

Pracovní volno z důvodu úmrtí v rodině

Pokud potřebujete vystrojit pohřeb, máte ze zákona nárok na volno. Přesněji řečeno podle příslušné vyhlášky č. 590/2006 Sb. pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu náleží zaměstnanci nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob. Obstaráváte-li tedy i pohřeb dědečka, pak máte nárok na dva dny volna s náhradou mzdy nebo platu.

Jak najít vhodnou pohřební službu?

Potřebujete-li rychle najít pohřební službu a nevíte kde? Podívejte se například na internet, kde pomocí zadání Vašeho místa naleznete všechny pohřební služby, které přicházejí v úvahu. Dnes již není žádný problém najít u Vámi nejbližších pohřebních služeb jejich internetové stránky. Na těchto stránkách naleznete veškeré potřebné informace.

Vhodně zvolená pohřební služba je schopná za Vás vyřídit téměř vše. Vašim úkolem bude pouze připravit vhodné šaty pro neboštíka.

Čím se pohřebnictví zabývá?

 • pohřbíváním
 • zpopelňováním
 • konzervací
 • balzamováním lidských pozůstatků

Dalším úkolem pohřebnictví je také provozování různých hřbitovů a krematorií. Při výběru vhodné pohřební služby je potřeba se zaměřit na více adeptů, abychom měli z čeho vybírat. Dnes je již pohřebních služeb velká spousta a také se předhánějí s nabídkami služeb, které nabízejí.

Jaké máme druhy pohřbů?

Musíme-li někoho pohřbít, je třeba si pořádně promyslet, jakým způsobem to uděláme. Je potřeba najít vhodnou pohřební službu, zajít tam a probrat potřebné informace. Nejdůležitější je promyslet si, kolik peněz jsme ochotni za pohřeb utratit. Musíme zvolit vhodnou rakev, vybrat hudbu, způsob pohřbení a také kytice a věnce.

 • pohřeb církevní - Církevní obřad konaný v kostele, kapli nebo ve smuteční síni s účastí kněze, reprodukované nebo živé hudby a provedení všech specifických církevních ceremoniálů.
 • pohřeb občanský - Smuteční rozloučení v obřadní síni, za účasti civilního řečníka, reprodukované nebo živé hudby a následné zpopelnění v krematoriu.  V současné době se jedná o nejrozšířenější způsob smutečního rozloučení.
 • pohřeb do země - Jedná se o pohřeb církevní, nebo občanský s následným uložení rakve do hrobu, hrobky.
 • pohřeb bez obřadu - Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni.

V současnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace. Kremace se provádí žhavým vzduchem. Popel se poté předává pozůstalým ve speciální schránce neboli urně. Urnu je možno uložit v tzv. kolumbáriích, urnových sklípcích či hrobech. Nevyhovuje-li Vám ani jedna z těchto možností, můžete pozůstatky svého blízkého uložit také jinde, třeba přímo u Vás doma. Popel je možno také rozptýlyt.

Co je potřeba ke sjednání pohřbu?

- občanský průkaz zesnulého (pokud je k dispozici)

 • oblečení pro zesnulého

 • občanský průkaz objednavatele pohřbu

Vše je potřeba domlouvat přímo v kanceláři, před dohodnutím pohřbu.

Pohřební služby dnes mají ve své nabídce také možnost zařízení pohřbu přímo u Vás doma. Tato možnost je velmi vyhledávanou, neboť umře-li Vám někdo blízký je jednodušší, když nemusíte tyto záležitosti vyřizovat v cizím a formálním prostředí. Pracovník, který má pohřby na starosti k Vám dorazí se všemi potřebnými materiály a vzorníky a Vy si vše domluvíte doma.

Vyřízení pohřbu na úřadech

Pokud Vám umře někdo blízký, není to jen o vyhledání vhodné pohřební služby. Ještě je potřeba vyběhat vše na úřadech. Je potřeba zařídit toto:

 • na matriku dle místa úmrtí odevzdejte (buď Vy nebo pohřební služba): občanský průkaz zemřelého; kopii rodného a oddacího listu zemřelého. List o prohlídce mrtvého obdrží matrika od ohledávajícího lékaře či zdravotnického zařízení. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list a zašle jej poštou doporučeně na adresu objednatele pohřbu, pokud se nedohodnete jinak
 • na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte řidičský průkaz zemřelého
 • na oddělení pasů odevdejte pas zemřelého
 • na kteroukoliv pobočku příslušné zdravotní pojišťovny odevzdejte kartu zdravotního pojištění zemřelého
 • na vojenské správě odevzdejte vojenskou knížku zemřelého
 • pokud zemřelý pobíral důchod oznamte úmrtí na poště, která prováděla výplatu důchodu
 • pokud potřebujete pro zaměstnavatele potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu vystaví Vám jej pohřební služba na požádání.

Jaké jsou náklady na pohřeb?

Náklady na pohřeb jsou různé. Cena pohřbu se odvíjí od druhu vybraných květin, od hodnoty rakve a také přepravní vzdálenosti. Je zde také možnost dalších doplňkových služeb, jako je řečník, vybavení smuteční místnosti atd. Náklady se tedy velmi liší a je možno pořídit pohřeb od velmi skromného až po honosný a nákladný pohřeb.

Pohřeb je poslední rozloučení

Jistě mi dáte za pravdu, když řeknu, že pohřbít někoho ze svých blízkých je velmi náročné. Jak po stránce finanční, tak po stránce psychické.  A nejvíce zabrat nám dává zejména ta stránka psychická. Peníze vyděláte, ale milovaný člověk, který umře se Vám již více nevrátí. Proto jste ochotni se s ním rozloučit co nejlépe to jen jde.

Zajišťujete-li někomu blízkému pohřeb, je potřeba brát ohledy také na přání, která měl neboštík. Odešel-li Vám někdo skutečně blízký, je pro Vás nejdůležitější, důstojně se s ním rozloučit. Pokud se nerozloučíte, bude Vás to velmi trápit. Smrt je tak definitivní, že se s ní již nic jiného nedá dělat. Rozloučit se můžete mnoha způsoby.

Můžete vystrojit honosný pohřeb za spoustu peněz. Také můžete nechat neboštíka zpopelnit a rozptýlyt a nebo jej zpopelníte a vystavíte si jeho urnu s ostatky někde doma, třeba na římse u krbu a budete se k němu chodit každý den vypovídat, aby se Vám ulevilo. Pokud si vyberete tuto možnost, bude to vlastně, jako by nikdy neodešel.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15659 (rodina-finance.cz#22309)


Přidat komentář