Poháry a medaile online

Lidé tráví v dnešní době svůj volný čas různě. Někdo stereotypně u televize, jiný zase četbou sportovních rubrik v novinách. Mnozí však mají také jiné záliby. Sběratelství je jednou z nich. Mnohé z nás nadchne na dlouhou dobu.

Sběratelství jako koníček

Sběratelství je rozšířeným koníčkem. Dnešní sběratelé se zaměřují na nejrůznější věci. Jejich kolekce obsahují známky, telefonní karty, mince, bankovky, podpisy, ale setkáváme se i se sbírkami medailí, pohárů a věnců. Zájem je i o hodnotnější předměty, jako jsou například historické zbraně, automobily nebo nábytek. Mnozí ze sběratelů se tomu věnují dlouhou dobu a nebývá neobvyklé, když člověk propadne tomuto koníčku již v dětství a své vášni věnuje celý svůj zbytek života. Proto jsou mnohé sbírky skutečně hodnotné a obsahuji mnoho vysoce ceněných exemplářů.

Medaile

Jsou zvláštním druhem plastiky vyznačující se velkou tvrdostí. Využívají se jako vyznamenání nebo jsou vydávány jako připomínka významné události nebo výročí. Zvláštním druhem je pak mince a to nejen oběžná, jak se s ní všichni běžně v každodenním životě setkáváme, ale i četné pamětní ražby. Tvůrce** medaile či mince** se nazývá medailér. U nás je nejvyšším vyznamenáním Státní vyznamenání České republiky a to může být buď Medaile za hrdinství nebo Medaile za zásluhy. Ve vědecké oblasti jsou časté Darwinovy medaile nebo Mudr. Jana Janského. Dalším druhem jsou medaile sportovní. Ty bývají zlaté za první,  stříbrné za druhé a bronzové za třetí místo. Titulární medaile jsou památkou k získání akademického titulu na vysoké škole. V současnosti jsou tyto medaile stříbrné s tituly Judr., Mudr., Ing., Mgr.a Bc. Všechny druhy lze doplnit stužkou anebo běžným či tvarovaným emblémem.

Poháry

Poháry jsou ozdobnými předměty pro podávání nápojů. Často se jedná o ozdobenou číši. Sportovní poháry jsou nejčastější cenou různých sportovních soutěží. Ty se pak stávají vyhledávaným sběratelským artiklem. Zpravidla jsou ve zlaté nebo stříbrné barvě umístěné na mramorovém podstavci, který obsahuje štítek s informacemi o místu a datu soutěže a umístění.

Sošky

Ty jsou často také věnovány nejrůznějším významným akcím, a proto jsou pro svou různorodost vyhledávány mezi sběrateli. Mnoho** sošek** je podobně jako u pohárů spojeno s prestižními sportovními událostmi.

Kazety

Kazety jsou skřínky na skvosty či cennosti a proto mnoho sběratelů sošek či medailí se zajímá také o tento sběratelský materiál.

Plakety

Ta hraje podobnou úlohu jako medaile, protože také slouží převážně jako upomínka nebo vyznamenání. Zpravidla je vyrobena z kovu a vyzdobena reliéfem.

Ozdobné talíře

Talíř nemusí sloužit jen jako kuchyňské nádobí, ale může být vhodným dekoračním prvkem. Jeho ozdobné provedení mohou obsahovat vzory vztahující se k různým událostem či místům. Rovněž jejich provedení se často různí.

Přívěsky

Protože nám často slouží k přenášení nebo uschovávání klíčů, označujeme je taky jako klíčenky. Těch v současnosti existuje široké spektrum druhů. Podobně jako u jiného sběratelského materiálu máme přívěsky věnované významným událostem a místům. Samostatnou kapitolou jsou firemní přívěsky, které slouží jako propagační materiál a často kromě loga společnosti obsahují i kontaktní údaje na danou firmu.

Diplomy

Tento dokument nám písemnou formou stvrzuje nějakou skutečnost. Ve sběratelství jsou především vyhledávány diplomy spojené s některou z význačných sportovních událostí anebo vážící se k nějaké významné osobnosti veřejného života.

Trofeje

Jsou to upomínkové předměty, které lze rozdělit do dvou kategorií a to na sportovní a myslivecké. Posledně jmenované jsou převážně upravenou částí úlovku a tímto jsou vzpomínkou na naše lovecké úspěchy, ty sportovní jsou vyhledávaným suvenýrem. Vyrábějí se z různých materiálů mezi jinými i skla.

Kokardy

Jedná se o** ozdobné stužky**. Mohou být jednobarevné i vícebarevné, často provedené v národních barvách. Dnes se liší hlavně v průměrech, šířkách a délkách spodních stuh. Lze k nim připojit mnoho doplňků, z nichž nejčastěji používanými jsou růžky nebo umělé květiny. Stuhy lze potisknout nebo případně doplnit emblémem se samolepkou dle Vašeho návrhu.

Věnce

Věnec je prstencovitý objekt, který byl původně vyráběn z květin. Dnes ale slovem věnec označujeme veškeré objekty tohoto tvaru. Vavřínové věnce jsou oceněním v mnoha sportovních soutěžích a proto podobně jako medaile nebo poháry jsou vyhledávány nejenom sportovními fanoušky ale i jinými sběrateli.

Zbraně

Různé druhy zbraní se staly také významným sběratelským materiálem. Hlavně historické exempláře a jejich repliky patří k nejvyhledávanějším předmětům. Zbraně patří k nejstarším lidským nástrojům, které byly vynalezeny. Jsou to nástroje nebo v moderní době stroje schopné způsobit zranění živému organismu. Často je jich použito při zastrašování. Dělí se na sečné, bodné a palné. Meče jsou jednou z nejstarších a v minulosti nejčastěji používaných zbraní,kterou lze zařadit jak k bodným či sečným druhům. Rozšířeny byly hlavně ve starověku a středověku. Počátkem novověku však byl meč postupně vytlačován palnými zbraněmi. Dnes má převážně sportovní využití v různých šermířských disciplínách. Ze sečných zbraní je sběrateli vyhledávána především ještě šavle a z bodných pak kord. Nůž je jednou ze základních bodných zbraní, který má dlouhou historii. Díky ní se můžeme setkat s nejrůznějšími provedeními nožů. Kromě obranné či útočné funkce může také sloužit v kuchyni k přípravě pokrmů řezáním anebo v řemeslech jako dělící nástroj. Z palných druhů se ve sběratelství setkáváme mimo jiných předmětů hlavně s kanóny.

Kde získat předměty do naší sbírky?

Sběratelství může být vášeň, které lidé mohou propadnout a věnovat jí většinu svého volného času. Sdružením do různých zájmových klubů mohou takovíto nadšenci získat větší přehled ve své zájmové oblasti a snazší přístup k sběratelskému materiálu, neboť spousta těchto spolků pořádá burzy, na kterých si zájemci vyměňují své zkušenosti s podobnými nadšenci a mají možnost setkat se během nich se zajímavými exempláři, které tam mohou i koupit anebo prodat. Jinou možností jsou specializované obchody, kterých je dost ve všech větších městech. Ty jsou vhodné zejména pro začínající sběratele nebo lidi, kteří chtějí mít zaručenou kvalitu. Totéž platí o internetových obchodech, které nám ušetří čas a mnohdy překvapí opravdu kvalitní nabídkou a příznivými cenami.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15800 (rodina-finance.cz#22798)


Přidat komentář