Paleťáky a vysokozdvižné vozíky

Vozíky ulehčují práci podnikatelům a jejich zaměstnancům. Umožňují rychlejší a efektivnější přesun zboží mezi plochami v rámci skladů či prodejny, vysokozdvižné vozíky pomohou při zakládání zboží do regálů. Pro každé podnikání je vhodný jiný typ vozíku.

Pomocník v podnikání

Podnikání není jednoduchou záležitostí. Nejen že si musíte přesně stanovit cíle svého podnikání a celkovou strategii, ale je také nutné zařídit si svou provozovnu tak, abyste byli schopni rychle, pružně a efektivně uspokojovat poptávku.

Vybavení vaší provozovny se může skládat z různých drobných nástrojů, automobilů, či jiných větších zařízení. Pro manipulaci s materiálem či hotovými výrobky vám jistě budou dobrými pomocníky vysokozdvižné vozíky.

Produktových řad vysokozdvižných vozíků je na trhu několik. Pokud jste se rozhodli si svou provozovnu vybavit, vybírejte vozík s ohledem na jeho cenu, ale také pohon, funkčnost, váš prostor v provozovně, obsluhu či nutná školení, která jsou nutné absolvovat pro obsluhu vozíku.

 

Produktové řady vozíků

Jak již bylo zmíněno, existuje celá škála vysokozdvižných vozíků, které se liší obsluhou, svými parametry i cenou. My si tyto řady více přiblížíme a to v následujícím rozdělení:

  • paletizační vozíky (tzv. paleťáky)
  • vysokozdvižné vozíky
  • boční vozíky
  • vychystávací vozíky
  • třístranné zakladače

Paletizační vozíky (tzv. paleťáky)

Pokud jste majiteli malé provozovny a vaše podnikání obnáší jen přesun věcí, které lze umístit na palety, pak jsou pro vás klasické ruční paleťáky dostačujícím řešením. Jedná se o nízkozdvižné vidlicové vozíky, které jsou určené pro tažení nebo tlačení jednou osobou.

Věci, které chcete přesunovat, musí být umístěné na paletách nebo v bednách, které budu odpovídat konstrukci vozíku. Pro tyto vozíky je podmínkou tvrdá a pevná podlaha bez nerovností. Palety můžete přemisťovat z místa na místo v rámci jedné roviny, nelze je vysunovat a ukládat do vyšších pater, např. do regálů.

Manuální pohon

Nejlevnější variantou paletizačních vozíků jsou manuálně poháněné, tedy lidskou silou. Tyto vozíky pořídíte řádově kolem čtyř až šesti tisíc korun a jsou vhodné pro přemisťování lehčích břemen. Existují samozřejmě i jejich levnější nebo naopak dražší varianty. Jejich nosnost se pohybuje přibližně od 1 tuny až po 3 tuny nákladu. Zdvih nákladu je řešen hydraulikou.

Tyto vozíky využijete zejména v potravinářském průmyslu, drogeriích, v běžných velkoskladech nebo prodejnách, kde potřebujete na jedné ploše zajistit pravidelné zásobování zbožím pro vaše zákazníky.

Elektrický pohon – ručně vedený vozík

Druhou variantou vozíku je ručně vedený vozík s elektrickým pohonem. Spojuje výhody klasického paleťáku, který je rozměrově uživatelsky příjemný, velmi všestranný, ale je doplněn elektrickým pohonem. Elektrický pohon zajistí mnohem snazší manipulaci s tímto vozíkem, můžete vynaložit méně síly a je tedy velmi vhodný i pro ženy.

Cena těchto vozíků se již ale pohybuje v jiné hladině. Díky elektrickému pohonu se dostáváte až na cca padesát tisíc korun za jeden vozík. Tyto vozíky jsou tiché, jsou proto vhodné nejen do dílen, supermarketů, ale také třeba do nemocnic, knihoven nebo provozů, kde je zapotřebí dodržovat klid.

Nosnost vozíků je velmi podobná jako u klasických paleťáků, pohybuje se zpravidla kolem 2 až 3 tun hmotnosti nákladu.

Elektrický pohon – vozík se stupátkem

Třetím typem nízkozvižného vozíku jsou paleťáky s elektrickým pohonem a stupátkem. Dodávají vyšší komfort při manipulaci se zbožím, práce s těmito vozíky je méně namáhavá, rychlejší a efektivnější. Nemusíte se s vozíky tahat sami, nemusíte je vést, vozík jednoduše ve stoje řídíte na místo určení.

Nosnost těchto vozíků se opět pohybuje kolem 2 až 3 tun. Cenově se již dostáváte do hladiny sto až sto padesát tisíc korun. Cena se odvíjí vždy od značky vozíku, pohonu a jeho funcí.

Vysokozdvižné vozíky

Vysokozdvižné vozíky již neslouží jen k přesunu palet z místa na místo, ale využijete je k zakládání palet či beden do vyšších poloh. Jsou účelné pro zakládání zboží nebo matriálu do regálů. K dispozici jsou ručně vedené ojkou řízené vozíky, vozíky na elektrický pohon, dieslové nebo s pohonem na LPG.

Ručně vedené vysokozdvižné vozíky

Ručně vedené vozíky můžete využít jako zakladače zboží do vyšších regálů, ale zároveň jako paletový vozík nebo vychystávací vozík. Nabízejí se ve variantách manuálního posunu nebo s elektrickým pohonem.

Nosnost těchto vozíků je řádově od 1 do 2 tun, dle typu vozíku a výrobce. Nabízí se v provedení klasickém nebo tzv. sníženém, kdy s tímto vozíkem bezproblémově projedete dveřmi. Zdvih je opět závislý na druhu vozíku, ale můžete počítat s jedním až třemi metry.

Jedná se o cenově dostupnou variantu, kdy kombinace hydraulického zdvihu a ručního pojezdu vám zajistí výkon práce, ale zároveň ušetří peníze. Je dobrým kompromisem při vybavování prodejny vysokozdvižným vozíkem.

Elektrické vysokozdvižné vozíky

Elektrické vozíky jsou určené opět pro přesun a umisťování zboží nejen na ploše, ale také mezi regály. Nosnost těchto vozíků je již mnohem vyšší, zasahuje řádově až do hodnot 8 tun. Elektrické vozíky jsou určené k sezení a pro trvalejší manipulaci se zbožím.

Jsou tedy velmi vhodné při nakládkách a vykládkách materiálu či zboží, pro přesuny mezi sklady, mezi jednotlivými regály. Elektrický pohon je šetrný k životnímu prostředí a tedy i k prostředí, ve kterém pracujete vy a vaši zaměstnanci. Neznečišťují ovzduší, proto jsou velmi vhodné do uzavřených místností nebo při manipulaci mezi venkovním prostředím a halou.

Vysokozdvižné vozíky s dieslovým pohonem

Jejich technické parametry jsou velmi podobné těm elektrickým, jsou určené k sezení, jejich nosnost se pohybuje od 2 do 10 tun. Pohon je cenově levnější než u elektrických vozíků, ale na druhou stranu se tyto vozíky nedají využít při práci v uzavřených halách. Jejich provoz je nejen hlučný, ale taky obtěžuje své okolí zápachem.

Vysokozdvižné vozíky na LPG

Tyto vozíky je opět lepší provozovat ve větraných prostorách, protože provoz je náročný z hlediska zápachu. Nosnost vozíku může být rozdílná, pohybuje se od 1 do 5 tun i více, vše s ohledem na typ vozíku a výrobce. Zdvih může být nižší, cca do tří metrů, ale také i do šesti metrů. Parametry vozíku jsou závislé u všech typů na výrobci. Vozíky na LPG se také dodávají s přepínači benzín/LPG.

Boční vozíky

Boční vozíky jsou určené pro přepravu těžkých, objemných a dlouhých věcí. Využívají se zejména v dřevoprůmyslu pro přepravu kulatiny, fošen a jiných materiálů. Náklad je naložen vedle ovládací kabiny řidiče vozíku. Výhodou je, že můžete naložit dlouhý náklad a pohodlně s ním projet branou či jiným užším výjezdem. Jsou rovněž vysokozdvižné, je tedy možné náklad brát nebo ukládat do vyšších poloh

Vychystávací vozíky

Tyto vozíky jsou určené pro velkosklady, kde je zboží, které je běžně v pohybu, umístěno ve vysokých regálových pozicích. Kabina vozíku vyjíždí i s manipulantem nahoru a on tak může vychystat potřebné zboží dle objednávky. Tyto vozíky jsou vhodné pro velkosklady zaměřené na skladování zboží a přípravu objednávek pro ostatní klienty.

Třístranné zakladače

Jedná se o kombinaci pohyblivých vidlic, které mohou odebírat či zakládat jednotlivé palety, a zároveň pohyblivé kabiny pro manipulanta ze zbožím, který může následně vychystávat zboží dle objednávky.

Školení na vysokozdvižné vozíky

Pokud chcete vy nebo vaši zaměstnanci manipulovat s vozíky, klasickými nebo vysokozdvižnými, je nutné se dopředu informovat, jestli nebudete muset projít školením a získat řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík.

Ručně vedené vozíky bez pohonu nevyžadují žádné specielní školení, stačí proškolení ohledně bezpečnosti práce, které je součástí každého příjmu zaměstnance do firmy.

Elektricky vedené vozíky nebo vozíky se spalovacím motorem jsou zařazeny do příslušných skupin. Zde je nutné již absolvovat školení a získat řidičské oprávnění k manipulaci s těmito vozíky. Probíhají zároveň opakovaná školení včetně přezkoušení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15570 (rodina-finance.cz#21590)


Přidat komentář