Orientální tance - druhy, vliv na zdraví

Tancem vyjadřujeme naše pocity, vyprávíme příběhy. Typů orientálního tance existuje mnoho, všechny mají své kouzlo, liší se původem, vznikem, provedením, kroky, hudbou, rytmem, oblečením, doplňky. Orientální tanec má pozitivní vliv na zdraví.

Charakteristika orientálního tance

Orientální tanec, jako takový, má bohatou historii v arabském světě. Oblast, ve které má orientální tanec svůj původ, zahrnuje území od Indie, přes Afriku, až po Španělsko. Orientální tanec byl a stále je tančen při porodu, na svatbách, pro vlastní potěšení žen a z různých jiných příčin.

Orientální & břišní tanec

Jsou minimálně dva pohledy na terminologii. Slovo orientální ve svém původním významu znamená východní, tj. orientální tance pak jsou všechny tance tančené na východě. Za Východ je považován opět dle pojetí Blízký a střední východ, Dálný východ, někdy také severní Afrika.
Druhý význam slova orientální tanec se pomalu stává synonymem slovu břišnímu tanci. Ani jeden z těchto názvů však není naprosto výstižný, břišní/orientální tanec není tančen pouze bříškem ani není soustředěn na celý Východ/Orient.

Ve Francii je orientální tanec nazýván „dance du ventre“ nebo břišní tanec. V Řecku je to „cifte telli“, v Turecku „rakkase a v Egyptě „Raqs El Sharki“. U nás je nejčastěji nazýván břišní tanec nebo tanec orientální.

Vliv orientálního tance na zdraví

Orientální tance:

 • pozitivně působí na psychickou i fyzickou stránku jedince,
 • uvolňují klouby, ztuhlost páteře, zbavují bolesti,
 • zlepšují chůzi,
 • zlepšují správné držení těla i celkovou ohebnost těla,
 • rozvíjí tělesnou kondici,
 • formují ženskou postavu v oblasti břicha a boků,
 • učí koordinaci těla,
 • nepřetěžují žádnou část těl,
 • pomáhají regulovat gynekologické, menstruační i klimakterické těžkosti,
 • mají pozitivní vliv na průběh těhotenství - posiluje zádové svaly, páteř i bříško. Tyto partie jsou v těhotenství nejvíce namáhány.

Pro koho jsou vhodné orientální tance

Orientální tance jsou vhodné pro všechny osoby, od cca 15 let věku, kdy se organismus přestává pomalu vyvíjet a kdy je navíc mladá tanečnice schopna plně vnímat a dávat pozor na správné držení těla. Tanec sám o sobě je sice léčivý, ale při špatném provádění může dojít ke zdravotním potížím.

V čem spočívá orientální tanec

Orientální tanec se skládá z jednotlivých kroků a pohybů různými částmi těla, z kterých se může sestavit choreografie, nebo je můžete kombinovat podle fantazie přímo do hudby.

Typy orientálních tanců

Typů orientálního tance existuje mnoho, všechny mají své kouzlo a všechny se liší původem, vznikem, provedením, typickými prvky, kroky, hudbou, rytmem, oblečením a kostýmem, doplňky aj. Orientální břišní tance, které se vyvíjely po tisíciletí, měly a mají nesčetně podob, v závislosti na zemi původu a její kultuře.

 • Tance se závojem
 • Tance se svíčkami
 • Tance s vějíři
 • Tance s činelky
 • Španělsko-arabské tance
 • Klasické tance s holí
 • Núbijské tance
 • Moderní orientální tance

Vhodné oblečení pro orientální tanec

 • Široké arabské kalhoty
 • Kolová sukně
 • Závoj
 • Šátek sárong - uvazuje se kolem pasu. Bývá pošitý penízky a perličkami, které při tanci krásně cinkají.
 • Penízkový šátek
 • Kotníkové pásky
 • Náramky
 • Ozdoby na nadloktí
 • Ozdoby na krk
 • Čelenky
 • Náušnice
 • Vplétané ozdoby do vlasů
 • Prstýnkové ozdoby na ruce
 • Zdobené podprsenky

Styly orientálních tanců

 • Americký Tribal
 • Cikánský tanec
 • Egyptský folklórní - Ghawazee, Beladi (s hůlkou), Saaidi (s holí)
 • Egyptský kabaretní - rytmický tanec, izolované pohyby rukou, hlavy, hrudníku, boků, třesavé pohyby
 • Egyptský - Raqs El sharki
 • Indický - Bollywood
 • Perský - jemné, ladné, vlnivé pohyby rukou a boků
 • Perský tanec se šavlí
 • Řecký
 • Turecký klasický - tanec celého těla, náročný na cítění hudby, vlnivé pohyby
 • Turecký tanec se závojem - přitažlivý tanec zdůrazňující ladnost těla pohyby závoje
 • Turecký tanec se svíčkami a květinami - tajemný tanec
 • Turecký tanec s činelkami
 • Tanec s vějířem nebo tamburínou - Španělsko - arabský styl tance

Americké styly orientálních tanců

Tribal - tento tanec je nejmladším druhem orientálního tance. Jedná se o etnický tanec, který vznikl smícháním různých tanečních stylů. Tančí se většinou v širokých sukních a kalhotách. Pro tanec jsou typické turbany a množství masivních stříbrných šperků.

Cikánské styly orientálních tanců

Historie břišního tance je blízce spojena s osudy cikánů, kteří různými směry cestovali napříč krajinou. Pro tanec je charakteristický hrdý a vznešený výraz tanečnice, dupání jejich nohou. Hudba pro cikánský orientální tanec je typická svým podmanivým a tklivým houslovým doprovodem.

Egyptské styly orientálních tanců

Beladi - jedná se o venkovský folklorní egyptský tanec. Patří k folklorním tancům se svým tradičním a zemským charakterem. Tradiční tanec Beladi se tančí pouze sólově, začíná lehčími improvizacemi, které přecházejí k náročnějším a k uvolnění napětí dochází skrze sérii dynamických vrcholů. Tanečnice se zaměřuje na celé tělo s důrazy na pohyby boků, vkládá volné efektní prvky.

Ghawazee ** -** jedná se o tanec Horního Egypta. Patří k nejtradičnějším tancům žen v Egyptě. V tomto případě jde o srdce muže, které se snaží žena získat svým kouzlem pohybu. Ghawazi se vyvinul u cikánského kmene Nawar, který obývá Sýrii a Libanon. Tanec je charakterizován složitými izolovanými pohyby boků v rychlém, nepřerušovaném a pravidelném rytmu doplněném hudbou prstových činelek.

Dahiya ** -** jedná se o egyptský tanec se šátkem z Horního Egypta, který byl předveden koncem 70. let ve Vancouveru Denisou Enan. Hlavním rysem tohoto tance je důraz na shimmy boků a ramen, při kterých tanečnice mává barevnými šátky, aby tak zdůraznila flirtování až jakousi nestydatost pohybů.

Raqs El Sharki - jedná se o kabaretní styl, který má svoji kolébku v Egyptě. U tohoto druhu tance je velmi důležité splynout s hudbou a dávat najevo pocity, které v tanečnici vyvolává. Tento egyptský kabaretní styl je známý jako orientální břišní tanec.

Shaal - jedná se o svatební tanec s velkým barevným šálem. Tanec je původem z oblasti Upper Egypt. Tanec je veselý a využívá pestrých barev.

Turecké styly orientálních tanců

Karsimala - jedná se o tanec pro tři ženy. Tanečnice stojí vedle sebe jakoby na přímce. Tanec je zajímavý svým typickým tureckým 9/8 taktem, který je počítán 1 2 3 pomalu a následně 1 2 3 rychle. Kromě shimmy boků a ramen se přidávají ještě poskoky, úklony a skoky pro oživení změny.

Kasik oyunlari - jedná se o tzv. lžícový tanec. Zvláště proslulé jsou lžícové tance z okolí Silifke, které leží na středomořském pobřeží. První tanec Türkmen Kizi vypráví příběh o každodenních úkolech tureckých žen, dojení, ztloukání másla a hnětení chlebového těsta.

Kabaretní styl - je temperamentní, vyznačuje se výraznými třasavými pohyby boky, pracuje se více horní částí těla a rukama. Tanečnice aktivně komunikuje s publikem, někdy až vyzývavě. Hudba je rychlá, a méně častými změnami rytmu.

Orientální styl z oblasti Perského zálivu

Khaleegy - tanec užívá specifický rytmů souhrnně označovaných jako saudi. Jedná se o 2/4 rytmus. Jedná se o rychlý skupinový tanec, který tančí pouze ženy pro ženy. Někdy se mu také říká tanec vlasů, protože právě vlasy hrají u tohoto stylu velkou roli. Nosí se rozpuštěné a při tanci se s nimi různě pohazuje ze strany na stranu, nebo se hlavou opisují kroužky a osmičky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15518 (rodina-finance.cz#20971)


Přidat komentář