Meteostanice - výběr

Chystáte se na dovolenou a chcete vědět, jaké bude počasí v nejbližších dnech? S meteostanicí se Vám již nestane, že by Vás překvapily rozmary počasí. Současný trh nabízí hned několik typů meteostanic, stačí si jen vybrat.

Co je meteostanice

Jedná se o důmyslné zařízení, které většinou obsahuje: teploměr pro měření vnitřní a venkovní teploty, srážkoměr, směr větru, anemometr, plus další čidla, která slouží pro meteorologická měření a předpověď počasí. Domácí meteostanice umožňují ukládání naměřených meteo dat a jejich přenos na počítač pro archivaci či jejich zobrazení na Internetu. Toto je vhodné především pro meteorologickou předpověď a sledování vývoje počasí.

Čím disponují meteostanice

Většina meteostanic měří teploty, a to jak vnitřní, tj. v místě, kde se zrovna stanice nachází, tak i vnější, tj. v místě, kam umístíte čidlo. Také většina meteostanic používá pro měření vnější teploty, popř. vlhkosti bezdrátové čidlo, jehož signál má přibližný dosah ve volném prostoru 30m, nebo u některých modelů, například poloprofesionálních meteostanic dokonce až 100m. U meteostanic poloprofesionálních můžete většinou propojit čidla s hlavní jednotkou, kabelem pro případ špatného přenosu dat bezdrátově.

Některé stanice mají možnost použití více bezdrátových čidel pro měření teploty (popř. vlhkosti) na několika místech. Počet čidel, která lze použít je různý, zpravidla tři.

Podle jakých parametrů vybírat meteostanici

 • Typ meteostanice
 • Rozsah účelu využití meteostanice
 • Dosah signálu
 • Měřitelný rozsah vnitřní teploty, venkovní teploty, vlhkosti
 • Funkce meteostanice
 • Napájení meteostanice
 • Hardwarové požadavky pro připojení k PC
 • Příslušenství meteostanice
 • Možnost upevnění na zeď nebo postavení na stůl
 • Cena meteostanice

Typ meteostanice

 • Elektronické meteostanice - domácí, hobby, poloprofesionální
 • Mechanické meteostanice - venkovní, vnitřní

Domácí meteostanice

Poskytují především základní informace o teplotě, vlhkosti, tlaku a předpovědi počasí.

Hobby meteostanice

Tyto meteostanice jsou navíc vybavené srážkoměrem, větroměrem apod.

Poloprofesionální meteostanice

Nabízí maximum funkcí, se kterými se můžete u meteostanic setkat.

Mechanické vnitřní meteostanice

Mohou být instalovány pouze ve vnitřním prostředí, nejsou odolné vůči povětrnostním podmínkám.

Mechanické venkovní meteostanice

Meteostanice, které jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, jsou vyrobené z nerez oceli nebo jiných odolných materiálů.

Rozsah účelu využití meteostanice

 • Domácí předpověď počasí
 • Turistika
 • Vodní sporty
 • Sportovní létání
 • Lyžování
 • Zemědělství

Funkce, kterými mohou disponovat meteostanice

 • Předpověď počasí pomocí symbolů
 • Zobrazení tendence vývoje počasí na několik dnů dopředu - slunečno, polojasno, zataženo, deštivo, velmi deštivo, proměnlivé počasí, nebo sníh
 • Ovládání meteostanice pomocí dotykového displeje
 • Možnost nastavení kontrastu LCD displeje
 • Možnost nastavení časové zóny
 • Volba zobrazení času mezi 12 a 24 hodinovým systémem
 • Budík
 • Datum
 • Názvy dnů v týdnu volitelné v několika jazycích
 • Hodiny řízené signálem
 • Zobrazení hodnot vnitřní teploty, vnější teploty
 • Maximální a minimální paměť pro vnitřní teplotu, vnější teplotu, vlhkost
 • Zobrazení hodnot relativní vlhkosti
 • Zobrazení rychlosti větru, rychlosti nárazu větru, hodnot směru větru
 • Zobrazení celkového množství dešťových srážek
 • Čidlo na měření deště
 • Čidlo na měření větru
 • Zobrazení hodnoty rosného bodu
 • Zobrazení relativního tlaku
 • Graf vývoje barometrického tlaku za uplynulé hodiny
 • Alarm upozorňující na příchod blížící se bouřky
 • Alarm při vysoké rychlosti větru
 • Tendence vývoje barometrického tlaku
 • Vnitřní paměť
 • Bezdrátový přenos
 • Připojení k PC
 • Zobrazení fáze Měsíce - automatické zobrazení aktuální měsíční fáze, v závislosti na nastaveném datu
 • Čas východu a západu Slunce nastavitelný dle zeměpisné šířky a délky
 • Indikace vybitých baterií - objeví se na řádku venkovní teploty příslušného kanálu a udává, že externí vysílač signálu má slabé baterie. Baterie je třeba vyměnit.

Funkční tlačítka u meteostanic

 • Channel - tlačítko kanál
 • Light - osvětlení
 • Max/Min/Up - slouží pro vyvolání maximální a minimální teploty i vlhkosti, jako základní hodnoty.
 • Mode - slouží pro přepínání mezi režimem Času - režimem Kalendář - režimem Tlak vzduchu - režimem Relativní nadmořská výška.
 • Projection - projekce
 • Rotate - posuvný přepínač: otočení
 • Snooze/Down - slouží pro vyvolání čísla kanálů, dále k zapínání i vypínání budíku, v případě, že vyzvání.
 • Set/Hist - slouží pro nahrání hodnoty atmosférického tlaku vzduchu jako základní hodnoty. Dále se tímto tlačítkem uskutečňuje měření relativní nadmořské výšky.

Displej meteostanice

U displeje zvažte, zda využijete jeho osvětlení. Některé meteostanice tuto možnost totiž nemají. Možnosti osvětlení displeje mají většinou meteostanice s displeji o větších rozměrech. Jiné mají displej osvětlený pomocí LED diod. Dokonalejším systémem osvětlení je tzv. EL backlite, což je rovnoměrné osvětlení a to barvou zelenou, nebo modrou. Pro stálý podsvit displeje je však již nutný adaptér.

Zobrazení času na meteostanici

Součástí meteostanice jsou ve většině případů hodiny, a to s možností nastavení časového posunu s budíkem a zobrazením data. Hodiny jsou většinou řízeny rádiovým signálem DCF-77 z německého Frankfurtu n.M. Tento rádiový signál nastaví správný čas, datum a nastaví také hodiny při přechodu na letní, či naopak zimní čas.

Problémy, které se mohou vyskytnout s meteostanicí

 • Nezobrazení teploty - zkontrolujte baterie, případně je vyměňte, a to nejprve v hlavní jednotce, poté ve vzdáleném čidlu. Ujistěte se, že používáte správné baterie. Zkuste umístit vzdálené čidlo blíže k hlavní jednotce, případně dále od zdrojů elektromagnetického rušení. Ujistěte se, že hlavní jednotka a vzdálené čidlo je umístěné tak, že mezi nimi je co nejméně překážek, jako jsou dveře, stěny, nábytek apod., které by mohly signál zeslabovat.
 • V případě, že meteostanice nepracuje správně, stiskněte tlačítko pro resetování.

Bezpečné zacházení s meteostanicí

 • Nepoužívejte meteostanici dlouhodobě při nízkých teplotách.
 • Meteostanici neumisťujte na místa s nedostatečným odvětráváním, nebo na prašná místa, dále na místa s trvalou vibrací, na vlhká, mokrá místa, na jiná zařízení, která se nadměrně zahřívají, ndále na místa, která jsou vystavená přímému slunečnímu světlu, nebo blízko zařízení, které vydává teplo, například elektrické topné těleso. V neposlední řadě neumisťujte meteostanici blízko zdrojů rušení a kovových rámů, jako jsou počítače, notebooky, televizory apod.
 • Používejte pouze příslušný, uvedený typ a velikost baterií. Při instalaci se ujistěte, že dodržujete správnou polaritu baterie, a to dle označení v bateriovém prostoru, jinak by mohlo dojít k případnému poškození meteostanice.
 • Nekombinujte různé typy baterií, jako jsou například alkalické, uhlíko-zinkové. Nekombinujte ani baterie staré s novými.
 • V případě, že meteostanici nebudete delší dobu využívat, vyjměte baterie, aby nedošlo k případnému poškození meteostanice, a to od možného úniku elektrolytu.
 • Baterie, které nejsou určené k nabíjení, nenabíjejte, mohli by se snadno přehřát a prasknout.

Péče o meteostanici

 • Displej meteostanice čistěte výhradně měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, a už vůbec ne abrazivní, které mohou poškrábat jak displej, tak kryt přístroje.
 • Meteostanici neponořujte do vody, zamezte jejímu případnému kontaktu s vodou.
 • Ujistěte se, že na meteostanici nebude pršet, v případě, že ji umístíte například na parapet okna.
 • Nevystavujte meteostanici příliš velkému horku, nebo naopak chladu.
 • Snažte se omezit, aby meteostanice nebyla pod vlivem extrémních teplot, vibrací, otřesů apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15553 (rodina-finance.cz#21402)


Přidat komentář