Mediapol News a ochrana proti pomluvám

Všichni známe to přirovnání, že pomluva je jako roztrhnutý peřový polštář ve větru. Nikdy se Vám nepovede posbírat všechna peříčka. Stejně tak pomluva se rozšíří všude a nikdy ji nelze zcela napravit.

Jak se bránit pomluvě - Mediapol News

V českém právním systému je definována dle zákona číslo 40/2009 Sb. slovy „Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.“ Pomluva nebo jinak řečeno drb, špína, fáma, očerňování, kleveta, klep, hanobení...atd. Dle psychologů jsou k této činnosti přirozeně náchylnější ženské kolektivy a lidé s nižším IQ. Je však zřejmé z bible, že pomluvy a klepy jsou staré jak lidstvo. Vždyť i 8. boží přikázání zní: Nepromluvíš křivě proti bližnímu svému!

Pomluva jako bič

Ať už se jedná o pomluvy mezi politiky „všichni známe předvolební triky a tahanice“ nebo sousedy „ její milenec tam chodí vždycky, když manžel pan Petr odjede na služební cestu, ten chudák vůbec nic netuší a trápí se, za poslední měsíce tak zhubl“ (pravda je ovšem taková, že pan Petr nejezdí na služební cesty, ale za milenkou a pro ní se snaží nemít bříško). Pomluvy mezi nadřízenými „ jeho řídící schopnosti nejsou na takové výši, aby vedl celé středisko“ (pravda je však taková, že pomlouvač nedostal nabídku na toto místo, protože sám nesplnil podmínky povýšení) nebo mezi kamarády „ Petr nezaplatil staré dluhy a dělá si stále nové“ (pravda jen na polovic, nazaplatil sice hypotéku, ale uhradili ji za něj rodiče). Další oblastí jsou pomluvy rodinné „ teta Růžena rozházela všechny peníze po strýčkovi a svým dětem nedala nic“ (dala jim je naopak všechny, děti však byly tak velkorysé, že jí za to koupili nový dům) nebo manželské pomluvy „ manžel mě bije a často chodí domu opilý“ ( bije paní manžela a protože nemá na odpor, pije aby to přežil :-) . Nejznámější jsou v dnešní době pomluvy celebrit z různých bulvárních plátků, které mají velmi široký dopad. Každý kdo přiloží k jedné lži polínko své „pravdy nebo názoru“ rozšíří lež o další balast, který si žije svým životem. Společným znakem pomluv je lež, tedy nepravda, která způsobuje škody – diskredituje a ubližuje.

Proč vlastně lidé pomlouvají?

Jedním z důvodů je vědomí vlastní morální převahy nad obětí. Přijmeme informaci a ani nezkoumáme od koho přišla, zda z první, z druhé nebo desáté ruky. Zda zdroj informace je důvěryhodný a nebo důvody jaké vedly oběť k takovému činu.

Mediapol News:  Dalším důvodem bývá často pomsta

Člověk osobně nebo nepřímo ublížil tomu, kdo pomlouvá nebo někomu jemu blízkému. V takovém případě mnohdy intriky zasáhnou velmi bolestivě. A podlehnete-li a informaci pošlete dál, poškozenému ubližujete již i Vy.

Mediapol News o pomluvě z nudy

Další důvodem je vyzkoušet si co jsme ještě nedělali. Život tím získá napětí a vyhneme se nudě – pomluva z nudy je však stejně ohavná jako z jiného důvodu. Hovoříme s druhými o třetích, abychom nemuseli hovořit o sobě. Probíráme všechna témata od dětí, vztahy, sex až po pracovní záležitosti a při tom v očích druhých máme touhu vyvolat pocit – já jsem lepší, to bych nedělal, to dělám lépe.

Stává se ovšem také, že do laviny pomluv spadneme nevědomky a i když se stáváme šiřiteli nepravdivých zpráv, činíme tak ale nezáměrně. Mohli jsme se stát také obelhanými a jen slepě důvěřujeme.

Anonymní dopis

Nečíst, zmuchlat, zahodit!!! Bývá buď informující nebo výhrůžný. Pisatel si nemůže pomoci – musí Vám sdělit tajně dle něho zaručeně pravdivé informace, ale v každém ohledu nechce být identifikován. Ať už obsah anonymního dopisu je jakýkoliv, všechny mají shodný psychologický základ. Mají Vám zaručeně pomoci – odhalit, najít... Mají Vás zaručeně znepokojit – stane se, stalo se... Vyvolají u Vás zaručeně negativní emoce – úzkost, strach, obavy... Vždy postrádají údaje ověřující jejich pravost. Stáváte se držitelem tajemství a mnohdy jste vyzýván k mlčenlivosti.

Mobbing

Takto se nazývají pomluva a drby na pracovištích. Pochází s anglického mob = vulgárně vynadat. Vedení firem by mělo korigovat pomluvy a šíření nepravdivých zpráv. Manažer by měl umět vytvářet atmosféru mezi podřízenými, aby zde bylo příjemné soužití a tím také vhodné podmínky pro práci. Jeho úkolem avšak není drbům dopřávat sluchu, rozebírat je nebo navíc sám je rozšiřovat. Měl by najít původce a přimět jej k nápravě. Pomluvy, ve kterých se jedná pouze o osobní vztahy si řeší zaměstnanci jen mezi sebou.

Zaměstnanci, kteří vyvolávají spory

Manager však musí zasáhnout v případě, že zaměstnanec vynáší důvěrné informace z firmy. V případě, že se jedná o dobrou pověst-firmy byl by sám proti sobě, kdyby nejednal. Nadřízený by měl pracovníka, který sám neustále vyvolává spory, konflikty, ohrožující pověst firmy, vyhodit. Nebo jej přesunout na jiné oddělení s výstrahou dalšího trestu.

Mediapol News: Pomluva se šíří jako nezadržitelná smršť

Všichni známe to přirovnání, že pomluva je jako roztrhnutý peřový polštář ve větru. Nikdy se Vám nepovede posbírat všechna peříčka. Stejně tak pomluva se rozšíří všude a nikdy ji nelze napravit zcela.

Jak přísloví o pomluvě praví:

  • Když pomluvy stárnou, stávají se z nich mýty.
  • Svěř se tetě roznese tě po širém světě.
  • Lidské řeči jsou horší než výstřel z pistole.
  • Pomluva je jako uhel. Když nespálí, alespoň zašpiní.
  • Často lidé hynou klevetníků vinou.
  • Kdo o kom před tebou, jistě o tobě u jiných.
  • Na každém šprochu pravdy trochu.
  • Dobré zprávy se z domu nedostanou, špatné se rozletí tisíce mil.

Slovy Daniela Landy z písně Andílek

Těžko se facce ubrání a tak je chudinka strašně humánní. Velmi morálně škodí po straně pomluva docela hodně udělá.

Někdy je řešení, že se nic neřeší

Prostě pomluvy přišly, a čím více se snažíte je sám zlikvidovat, tím se více jen rozmáhají. Nebo zná prostředky Civilní soud, jak se domoci omluvy nebo dementování nepravdivých informací a také odškodnit postiženého finančně. Opravdu existují občané, kterým pravda stojí za podstoupení soudních peripetií a měli by mít náš obdiv. S nactiutrhači se nejspíš jinak zatočit nedá!

Zajděte do divadla nebo si přečtěte knihu

Škola pomluv od Richarda Brinsley Sheridana, kterou napsal ve svých pětadvaceti letech slevila premiéru v roce 1777 a měla veliký úspěch. Tato “moliérovská” komedie patří k tomu nejlepšímu, co dala anglická dramatika po Shakespearovi světu.

Mediapol News - ORM

Online ochrana dobré pověsti je založena ** ** na kontrolování a praktickém monitorování internetu, pověsti osob nebo obchodní značky, s cílem potlačit negativní pověst. Společnost MEDIAPOL News, s.r.o. zabývající se ORM likviduje tyto negativní zprávy úplně, nebo je vytlačuje z internetových vyhledávačů a sociálních sítí.

Metody ORM

Metoda zahrnuje především sledovaní toho, co je o klientovi na internetu napsáno, a pak s použitím sofistikovaných online a offline metod ovlivňuje výsledek vyhledávání zpráv o klientovi na internetu.

Jedna z metod společnosti Mediapol News je použití pozitivních zpráv, které vytlačí odkazy s negativní tématikou. Všeobecně platí, že pracovat na dobré pověsti je mnohem levnější, rychlejší a jednodušší, než později bojovat proti negativní reputaci. Přidruženým efektem ORM metody bývá zvýšení počtu zákazníků klienta.

Mediapol News Vám zajistí ochranu

V případě, že to myslíte se značkou vaší osoby či obchodní společnosti vážně, neváhejte kontaktovat společnost Mediapol News, která Vám zajistí komfortní řešení ochrany dobré značky vaší společnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15480 (rodina-finance.cz#20114)


Přidat komentář