Laminátory - laminovací stroje

Potřebujete zatavit identifikační kartičky, mapy, jmenovky, tabulky, nabídkové listy, zaměstnanecké karty aj. do průhledné fólie? Využijte laminátoru, který si hravě poradí s jakýmkoliv rozměrem dokumentu, navíc s možností v provedení lesklém i matném.

Výběr laminátoru z pohledu použití tiskového média

 • Výhřev pomocí topných desek - vhodné pro tisky s použitím inkoustu a tisky s použitím toneru s tzv. malým krytím, jako jsou texty, tmavé, ne příliš velké obrázky.
 • Výhřev systémem Ruthenox - vhodné pro tisky s použitím inkoustu, toneru, fotografie na fotografickém papíru.
 • Vnitřní výhřev válce - vhodné pro tisky s použitím inkoustu, toneru pro velké tmavé plochy obrázků, dále fotografie na fotografickém papíru. Laminátor je často využíván tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na výkon laminátoru a kvalitu výstupu. Otázkou teď je kde si kvalitní laminátory zakoupit. ** **

Výběr laminátoru podle úrovně zátěže

 • Laminátor pro domácí kancelář, kancelář
 • Laminátor pro kancelář, střední zatížení
 • Laminátor pro profesionální využití

 • Skartace

 • Řezání
 • Dekorativní obaly na CD a DVD
 • Identifikátory
 • Kancelářské doplňky a mnoho dalších...

LamiRol

Představuje jedinečné řešení, které spojuje všechny výhody rolových laminátorů i stolních laminátorů, a to na formátované folie do jednoho zařízení.

 • laminace při malých nákladech

 • vysoká variabilita zakázek, kdy během několika sekund můžete měnit používání laminátoru z aplikace filmů z role na laminování formátovaných fólii, nebo obráceně

 • rychlé a spolehlivé provedení

 • minimální odpad

 • možnost použití tenkých laminovacích filmů, a to 25, 38 mikronů

 • možnost jednostranné laminace

 • možnost upnutí standardní papírové dutinky

 • nízká cena laminovacího filmu

Doplňky pro laminování

 • Děrovač - děrování otvorů. Vybírejte děrovače podle kapacity děrování.
 • Nýtovač - využijete například pro identifikační karty zaměstnanců, dále jako nerozebíratelnou vazbu dokumentů, u smluv aj.
 • Zakulacovač rohů
 • Šňůrka na krk s klipem pro uchycení visačky
 • Kovový klip
 • Samolepící klips
 • Mosazná očka pro nýtovací kleště
 • Kovové řetízky s očkem pro uzavření visačky

Laminovací fólie

Můžete vybírat fólie o rozměru A3, A4, A5, A6, A7

 • Lesklé
 • Matné
 • Samolepící
 • Papírové ochranné nosiče
 • Laminace za studena
 • Laminovací film na roli

Tipy, jak efektivně laminovat

 • V případě, že bude laminátor málo rozehřátý, může být konečná laminace matná.
 • V případě, že bude laminátor příliš rozehřátý, může být konečná laminace zvlněná.
 • V případě, že nastavíte příliš vysokou teplotu, nebo bude rychlost laminace příliš nízká, může dojít k namotání fólie na válce. V tomto případě využijte funkce „zpětný chod“, odstraňte namotanou fólii z válců a vlhkým hadříkem je očistěte, od případných zbytků lepidla.
 • V případě, že nevložíte dokument s fólií rovně do laminátoru, může být výsledná laminace nekvalitní.
 • Dokumenty do laminovací fólie vkládejte tak, aby byla větší z každé strany, a to asi o 3 mm, než samotný dokument.
 • Laminujte výhradně do kvalitních laminovacích fólií. Nekvalitní fólie totiž mohou nenávratně poškodit laminátor.
 • Do laminátoru nedávejte žádné drsné, ostré předměty, mohli byste poškodit válce.

Péče o laminátor

 • Do laminátoru se nesmí dostat žádné kapaliny, jako je například voda.
 • Neumisťujte laminátor do blízkosti otevřeného ohně.
 • Laminátor pravidelně čistěte, kdy jeho vnější části i válce otřete vlhkým, ne mokrým, hadříkem. Při čištění buďte opatrní, abyste nepoškrábali, nebo jinak nepoškodili válce.

Problémy, které se mohou vyskytnout při práci s laminátorem

 • Válce se netočí - jednou z příčin může být, že teplota nedosáhla 60°C; nebo je tlačítko „stop“ zmáčknuté. V prvním případě chvíli vyčkejte. Při zmáčknutém tlačítku „stop“, zmáčkněte jiné libovolné tlačítko rychlosti.
 • Matný, slabý výsledek laminace - zvyšte teplotu, nebo snižte rychlost o 1 stupeň.
 • Nahnědlý, zvlněný výsledek laminace - snižte teplotu, nebo zvyšte rychlost o 1 stupeň.
 • Teplota válců nejde zvýšit - může jít o špatnou pojistku nebo je laminátor špatně připojen k el. síti. V tomto případě překontrolujte, případně vyměňte pojistku; překontrolujte připojení k el. síti.

Parametry, podle kterých vybírat laminátor

 • Typ výhřevu
 • Laminovací šířka
 • Laminovací rychlost
 • Max. tl. laminovací obálky
 • Formát laminace
 • Zatížení - nízké, střední, vyšší, vysoké
 • Rychlost náběhu do pracovního stavu
 • Příkon
 • Jmenovité napětí
 • Rozměry
 • Hmotnost
 • Poskytovaná záruka
 • Možnost regulace teploty
 • Možnost laminace za studena
 • Možnost laminace za tepla
 • Možnost předehřívání
 • Možnost laminace fotografií
 • Možnost laminace na desku
 • Možnost laminace s ochranným papírovým nosičem
 • Možnost zpětného chodu
 • Možnost odklápěcí konstrukce pro uživatelské čištění
 • Snadnost obsluhy

Možnosti funkcí u laminátorů

 • Carri - umožňuje laminaci s ochranným papírovým nosičem.
 • Cold - umožňuje laminaci za studena.
 • Hot - umožňuje laminaci normálního filmu, při teplotě 90°C.
 • Mount - umožňuje laminovat karton o tloušťce větší, než 1 mm.
 • Preht - jedná se o pohotovostní funkci, kterou můžete využít při dlouhodobější práci s laminátorem.
 • Ready - označuje aktuální teplot válců. Off: teplota válců je nižší, než nastavená teplota; On: stávající i nastavená teplota jsou shodné; Blikající indikátor: teplota válců je vyšší, než nastavená teplota.
 • Rev - tlačítko pro zpětný chod válců. Tento zpětný chod je aktivní pouze po dobu, kdy tlačítko držíte.
 • Stop - tlačítko pro zastavení válců. Tyto válce jsou zastavené pouze po dobu, kdy držíte tlačítko zmáčknuté.
 • Meas - tlačítko, při jehož zmáčknutí na dobu cca 3 sekund, se Vám znázorní na displeji současná teplota válců.

Typy laminátorů podle technologie

 • Výhřev pomocí topných desek
 • Výhřev systémem Ruthenox, sáláním vnějším topidlem
 • Vnitřní výhřev válce

Výhřev pomocí topných desek

Výhřev pomocí topných desek je z hlediska technologie používán nejdelší dobu.

 • umožňuje laminovat i nejsilnější folie, a to až 250 mikronů

 • laminátor nabíhá do pracovního režimu velmi rychle

 • laminátor je konstrukčně jednoduchý

 • poruchovost je zcela minimální

 • laminátor je vybaven dvěma řadami válců, čímž se dosahuje také velmi dobré kvality zalaminování.

 • můžete je bez problémů vystavit i vyšší provozní zátěži

Výhřev systémem Ruthenox

Topné těleso obepíná laminovací válec po části celého jeho obvodu, čímž dochází k rovnoměrnému výhřevu válců sáláním z vnějšku, a je tím zabezpečena velmi dobrá kvalita laminace. Zjednodušenou, tzv. ekonomickou formou tohoto typu technologie výhřevu je odstranění zadních lisovacích válců.

Tímto způsobem lze dosáhnout ještě přijatelné kvality zalaminování. Užívá se hlavně v levných laminátorech pro občasnou laminaci. Vylepšenou podobou technologie výhřevu RUTHENOX je naopak doplnění předehřívacích topných desek před laminovací válce. Laminátory s touto technologií jsou vhodné především pro střední zatížení v kanceláři s pracovní rychlostí okolo 50 cm/min a širším rozpětím tloušťky použitelné laminovací fólie.

 • tyto laminátory mají nízkou pracovní rychlost obvykle kolem 30 cm/min

 • do značné míry mají omezenou tloušťku použitelné laminovací fólie

Vnitřní výhřev válce

Cílem technologického vývoje je optimalizace, respektive rovnoměrnost vyhřátí laminovacích válců.

 • nejlepší z tohoto hlediska je přímý vnitřní výhřev válce kondukčním topidlem. Toto je nová revoluční technologie

 • laminátor dosahuje nejrovnoměrnějšího nahřátí povrchu laminovacích válců, což se následně projeví ve špičkové kvalitě: hladkosti i přilnutí samotné laminace

 • technologie vnitřního kodukčního topidla je zároveň konstrukčně levnější a spolehlivější než technologie vnitřního výhřevu infratopidlem. Kvalita laminace výhřevem touto metodou je stále však výborná a využívá se u dražších profesionálních laminovacích strojů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15529 (rodina-finance.cz#21224)


Přidat komentář