Kurz kreslení

Obdivujete umělce, kteří dokáží věrně spodobit reálné objekty? Pokud si myslíte, že nemáte výtvarný talent, tak můžete být na omylu. Stačí si osvojit techniku, kdy používáte pravou mozkovou hemisféru.

Umění kreslit

Jsou tací, kterým bylo dáno do vínku, že mají talent. Asi jste na takové lidi narazili. Už ve škole se projeví pár výtvarných talentů, kteří dokáží nakreslit úžasné obrázky, zatímco většina s tím má problém. Dá se malování vůbec naučit?

Pokud máte o kreslení zájem, tak lze pomocí spousty technik svoji dovednost rozvíjet. Protože ale každý má svůj rukopis, tak při kreslení se někteří většinou nedostanou do identické podoby jiného konkrétního obrazu. To platí i pro padělatele, kteří, i když jsou velmi dobří, tak nemohou úplně znázornit daný motiv.

Pak zde ale existuje metoda, technika používání pravé mozkové hemisféry. Je úžasné, jak vypadají obrazy frekventantů před kurzem a po absolvování kurzu. Jak je možné, že člověk najednou dokáže malovat realistické objekty jako věrné kopie? Seznamte se s metodou více.

Kurz kreslení

Ať už se jedná o jakoukoli výtvarnou činnost, tak kurzy a vedení zkušeného odborníka dokáží zázraky. I když třeba máte pocit, že neumíte kreslit, tak v sobě můžete objevit skrytý talent. A pokud máte v sobě nějaký potenciál, ale něco vám chybí, tak lektor kurzu vás vede tak, aby se talent rozvinul. Pokud například umíte výtvarně pojmout různé objekty nebo kreslíte zajímavé abstrakce, ale věrné podoby lidských postav vám nejdou, tak lektor vám ukáže na co se zaměřit. Poradí vám jak spodobnit klouby, jak si poradit s tím, aby daný objekt působil prostorově a realisticky. Musíte být ale vedeni někým, protože lektorský dohled vidí, kde děláte chyby a poradí vám, jak svůj talent rozvíjet.

Kreslení pravou mozkovou hemisférou

Tato metodika se objevila poměrně nedávno a mnozí lidé jen nevěřícně koukali, co dokáže proces, kdy se využívá pravé mozkové hemisféry. Jedná se o metodu, kterou vymyslela Bety Edvards ze Spojených států. Při procesu dochází k jakési odblokaci některých pohybových schopností a tím se dokáží vaše pohyby uvolnit a pak se jinak kreslí, než když pravou mozkovou hemisféru nevyužíváte. Metodika se jmenuje kreslení pravou mozkovou hemisférou, ale princip spočívá v tom, že se zapojí pravá hemisféra a tím pádem se užívají obě hemisféry mozku. Tu levou totiž používáme často a propojením činností obou vznikají kreativní potenciály u každého z nás.

Princip kreslení pravou mozkovou hemisférou

Především se vychází z poznatku, že verbální a analytické myšlení spadá do oblasti levé hemisféry, zatímco vizuální schopnosti náleží hemisféře pravé. Pokud se zapojí pravá hemisféra, tak člověk v sobě objeví skrytý potenciál, o kterém neměl tušení. Lze tedy říci, že kreslení se dá naučit. Ostatně to můžete vidět na několika případech. Jsou lidé, o kterých se tvrdí, že mají talent a kreslení jim jde samo. Pak jsou zde ti, kteří by třeba chtěli umět kreslit, ale nedosahují takových výsledků jako předchozí typ. Přesto ale navštěvují kurzy kreslení a dělají viditelné pokroky. Tudíž nějak pravou hemisféru používají, jde ale o to, více se soustředit na své tvůrčí schopnosti, a k tomu vedou právě kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou. Až si osvojíte techniku, pak pro vás nebude problém ji kdykoli použít. Nejedná se zde o to, že ve vás na chvíli vybudí talent a pak se zase utlumí.

Jak probíhá kreslení pravou mozkovou hemisférou?

Protože se jedná o schopnosti zachytit dané objekty co nejrealističtěji, tak se musíte naučit vnímat daný objekt. Důležitým krokem je vnímání ne celku, ale pouze určitých částí. Vezměte si, že chcete někoho namalovat v realistické podobě. Tak ho zkoumáte. Nenakreslíte jen obrysy a případně výrazné rysy. To dělá karikaturista. Vy musíte vidět, jak jsou vedeny linie těla, jaký má daná osoba tvar očí, jaký charakter dává obličeji nos atd. Pro to všechno potřebujete umět vnímat. Vnímat linie, proporcionální podobu, musíte vidět dopad světla a stínů a umět to vše zkompletovat v celku. Proto vás na kurzu naučí, jak vnímat jednotlivé prvky odděleně.

Při tvůrčích činnostech, ať už se jedná o** kreslení** nebo zpívání je zpočátku nutné odstranit ostych. Než namalujete první linku nebo ze sebe vyloudíte tón, tak se bojíte, abyste neudělali chybu. Při kreslení se do toho pusťte rovnou, ukažte, jak jste schopni něco zachytit. Proto se zpočátku pracuje s jednoduchými obrysy. K nim se pak nabalují další detaily, které zachycují objekty v realitě, takže můžete zachytit i stíny, prostorové umístění apod. Pokud chcete něco ovládat, tak nejlepší je poznat základy a na ty nabalovat další souvislosti. Pokud např. v matematice neznáte jednoduchý vzorec, tak těžko spočítate složitější kombinace, které v sobě zahrnují užití různých vzorců. V kreslení je princip obdobný. Nemůžete spodobnit obličej, pokud se nenaučíte detailně vnímat rty, oči, nos apod.

Cílem metody není primárně objevit v sobě umělecké vlohy, ale spíše vnímat. Vnímat to, co jste před tím neviděli. Budete sami překvapeni, že když si párkrát pohrajete s liniemi rtů, jejich stínováním, tak je najednou bez problému zasadíte do obličeje a výsledný efekt bude najednou jiný, věrohodnější a skutečnější.

Proč se naučit malovat?

Malování nemusí být primárně určeno těm, kteří chtějí rozvíjet své výtvarné nadání. Malování je způsobem úlevy a relaxace, i když třeba nechcete pořádat výstavy svých děl. Při malování totiž tzv. vypnete. Soustředíte se jen na jednotlivé detaily a proporce a tím pádem odbouráte stres, který na vás dennodenně padá. Možná, že si říkáte, proč malovat obrazy, když je nechcete nikde vystavit. Doma si je můžete vystavit, můžete mít vlastní sbírku vašich děl. Moment malování ale nemusí vždy tkvět v ryze umělecké činnosti. Pokud se soustředíte na úplně charakterově odlišnou činnost, než jakou děláte denně, tak si tím očistíte mysl a naberete novu sílu. I to je způsob jak si odpočinout, stejně jako když chcete spát nebo relaxujete při různých procedurách.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15801 (rodina-finance.cz#22802)


Přidat komentář