Kung Fu - zvířecí styly

Pokud jste se rozhodli učit se filozofii Kung Fu a jejího využití pro boj, pak budete postaveni před otázku, který styl je pro vás ten pravý. Kung Fu nabízí několik zvířecích stylů, které napodobují jejich vlastnosti a využívají je v boji.

Kung Fu a jeho podstata

Kung Fu je celostní disciplína, není to jen boj nebo duchovní umění, je to spojení všeho, co vás dokáže dovést do vytyčeného cíle. Tuto dovednost nemůžete získat, nebo nabýt krtákodobým učením .

Kung Fu je cesta, úsilí, snaha a práce na sobě samém. Základem je sebedisciplína, schopnost jít danou cestou, pokračovat v ní a překonávat překážky. Tato disciplína je životním přístupem. Vzdělávat se v této oblasti můžete celý život a to v jakékoli situaci. Podstatu Kung Fu využijete v práci, při výchově dětí, při řešení finančních problémů nebo i v boji.

Wing Chun Kung Fu - umění boje na krátkou vzdálenost

Wing Chun Kung Fu se specializuje na boj zblízka, využívají se při něm rychlé údery, neprostupná obrana a kombinují se zde pohyby vpřed a vzad. Efektivita tohoto umění je zajištěna přesně zaměřenými údery, které se provádějí současně s obranou a také naopak.

Toto umění je zcela unikátní a velmi netradiční. Obsahuje taky velmi pomalé prvky a téměř tzv. „taneční“. Na rozdíl od jiných bojových umění obsahuje jen šest forem a jen několik pohybů, které se ale různě kombinují. Bojových technik tedy nejsou stovky, nicméně na účinnosti útoku či obrany to nic nemění.Sebeobrana v tomto případě stejně velmi efektivní.

Kung Fu je výchozím učením i pro boj

Z filozofie Kung Fu vychází řada bojových i nebojových umění. Cílem všech těchto disciplín je dokázat dodržet přísná pravidla a tato pravidla pak využít. Kung Fu se stalo samozřejmě východiskem pro řadu bojových umění, např. karate nebo San-da, které jsou ale založeny na stejném podkladu. Sebeovládání se.

V rámci učení se Kung Fu se rozlišuje mezi několika zvířecími styly. Pokud jste se rozhodli učit se tomuto umění a filozofii, setkáte se s tím, že se budete muset rozhodnout, jaký styl učení, nazývejme ho boje, budete chtít poznat. A pak se v něm dále vzdělávat.

Zvířecí styly Kung Fu

Zvířecí styly Kung Fu vznikly na podkladu vlastností jednotlivých zvířat, které má člověk napodobovat, imitovat. Každé ze zvířat má svou určitou přednost, svou kvalitu, něco, v čem vyniká nad všemi ostatními.

Ve výuce se pak budete snažit napodobit chování daného zvířete, využít např. jeho mrštnosti, síly, ohebnosti, rozvážnosti, pozorování nebo jiných charakteristických vlastností. Bude záležet jen na vás, pro jaký styl boje se rozhodnete. Nezapomínejte ovšem na to, že i vy máte své silné a slabé stránky. To že se vám líbí, síla zvířete neznamená, že i vy jste silní natolik, že daný styl boje bude pro vás vhodný.

Buďte sebekritičtí a racionálně zhodnoťte svoje přednosti a svoje nedostatky. Jen tak dokážete nejlépe určit, který zvířecí styl bude pro vás vhodný a ze kterého pak vytěžíte maximum. Jeho naučením se stanete dobrým bojovníkem i obráncem, budete využívat svých předností, které naopak nemají druzí.

Přehled zvířecích stylů:

 • drak
 • had
 • jeřáb
 • kudlanka
 • leopard
 • medvěd
 • opice
 • orel
 • sněžný leopard
 • štír
 • tygr
 • vrána

Styl jeřáb

Styl bílého jeřába patří mezi základní. Vychází z povídky, kdy muž sedící u jezera viděl přiletět bílého jeřába. Z lesa přišla gorila a muž se začal bát o osud krásného ptáka. Pták ovšem svými silnými křídly a zobákem zahnal mnohem většího protivníka. Sám tuto taktiku pak použil v souboji se dvěma zloději, kteří jej přepadli.

Styl jeřába byl původně nevyužitelný pro praxi, pro moderní využití. V průběhu jeho výuky se ovšem jednotlivé prvky upravily natolik, že se nyní řadí k hlavním zvířecím stylům.

Jakých předností využívá styl jeřába?

 • Silných paží – paže simulují pevná a silná křídla jeřába a poskytují tak bojovníkovi ochranu, zajišťuje si potřebné bloky před útokem protivníka. Pohyby paží zároveň zajišťují potřebnou vzdálenost od soupeře.
 • Silných prstů – prsty mají simulovat úder jeřába zobákem. Prsty si najdou místo, kde je soustředěna síla protivníka a udeří do něj. Tím oslabí jeho výhodu, jeho sílu.
 • Vysokých kopů – vysoké kopy napomáhají napodobit rovněž pohyb křídel, kdy křídla mají chránit a zároveň udržovat dostatečnou vzdálenost.

Charakteristika stylu kung fu**

**

 • Využít vlastních úderů, silných paží, prstů a nohou k tomu aby, jste se dostali na vitální partie vašeho útočníka. Poraněním těchto partií získáváte výhodu pro případný útěk nebo pro další boj, další útok tentokrát z vaší strany.

Styl tygr - kung fu

Tygr je zvířetem, který se vyskytuje v mnoha čínských legendách. Je obdivován pro svou sílu, houževnatost a zuřivost, s jakou se pouští do jakéhokoliv boje. Tyto vlastnosti jsou tedy charakteristické pro tento styl, který je velmi nekompromisní a nebezpečný.

Styl tygra byl základem výuky, protože obsahoval celou řadu metod pro ozbrojený i neozbrojený boj. Souboj vedený ve stylu tygra je velmi nebezpečný. Postavení, výpady a útoky jsou natolik radikální, že v reálných soubojích dochází ke zmrzačení nebo i zabití.

Jakých předností využívá styl tygra?

 • Silných rukou – ruce jsou velmi pevné a silné, zaťaté v pěst. Tím je umožněno rozdávat velmi bolestivé, rychlé a přesné údery.
 • Formace ruky zvaná tygří dráp – tato formace je natolik nekompromisní, že nedává soupeři příliš mnoho šancí.
 • Rychlost nohou – kopy které jsou, spojeny s formací tygřího drápu jsou velmi intenzivní a silné. Dokáží srazit protivníka na kolena.

Charakteristika stylu

 • Silné ruce a rychlé nohy zajišťují efektivní kombinaci úderů, kopů. Síla, dynamický úder, který je ve finále velmi rychlý, tvrdý, krátký, ale elegantní umožňuje výhru v souboji.

Styl tygra posiluje kosti, svaly a šlachy. Má rovněž pozitivní vliv na celkové zpevnění a postavení těla. Síla umožňuje bojovníkovi rozdávat údery, zpevněné stabilní tělo naopak dovoluje řadu úderů přijímat. Styl tygra patří mezi ty nekompromisní.

Ze stylu tygra se vyčlenila řada podsystémů, které jsou založené na přednostech tygra.

Podsystémy:

 • krab
 • orel
 • leopard
 • opice
 • různé druhy stylů tygrů
 • drak
 • a jiné

Styl kudlanka - kung fu

Styl kudlanky se řadí mezi nejnovější přístupy. Vznikl ze standardů uplatňovaných v rámci armády, z vojenské filozofie.

Jakých předností využívá styl kudlanky?

 • Pohyby rukou – pro tento styl jsou důležité efektivní pohyby rukou, které mohou být na základě různých variací buď zavřené v pěst, nebo otevřené.
 • Údery lokty – tyto údery jsou bolestivé pro soupeře, velmi rychlé a ostré.
 • Hbitá práce nohou

Styl hada - kung fu

Had je tvor, který je v přírodě často nepřehlédnutelný. Existují malé exempláře, které svou kořist zabijí silným jedem, naopak se setkáte se škrtiči, kteří sevřou svou kořist natolik, že ji udusí a rozdrtí jí kosti. Had je vždy velmi soustředěný a koncentrovaný. Jakmile se rozhodne pro útok, překvapí svou ohebností, pružností a mrštností.

Jakých předností využívá styl hada?

 • Uvolněnosti – pokud je bojovník uvolněný, dokáže se lépe soustředit na přicházející výpad. Výpad pak bude účinný, překvapující, zničující.
 • Mrštnosti – dobrá pohyblivost bez jakýchkoliv omezení umožní „obmotat“ kořist, tedy soupeře.
 • Dobrá pohyblivost nohou – styl hada využívá bočních úkroků, aby mohl opět zaútočit. Je nutné mít dobrou orientaci a pohyblivost dolních končetin.
 • Temperamentu a vytrvalosti.
 • Pomalého dýchání – je hluboké, koncentrované a jemné.

**Charakteristika stylu kung fu
**

 • Styl hada je založen na neustálých přípravách na výpad, koncentraci, následného výpadu a opět ústupu. Had útočí tak dlouho, dokud se nedostane ke kořisti z takového úhlu, ze kterého ji může zahubit.

Styl draka - kung fu

Drak je charakteristický svou silou, ale také krásou. Je považován za mistra síly, ale také mistra úniku. Drak představuje dva základní elementy – zemi a vodu. Jeho počínání je elegantní, plynulé, bez trhaných pohybů, ale útok oplývá neuvěřitelnou silou.

Útok draka je předem maskován. Jakmile se žák naučí používat silné údery, účinnou obranu a schopnosti zaujmout správnou pozici, přechází do fáze, kdy jednotlivé pohyby musí vypadat jemně, ladně a plynule. Tím je maskována příprava na útok, který pak přijde jako blesk z čistého nebe.

Jakých předností využívá styl draka?

 • Síly – je nutné mít dostatečně silné svalstvo pro náhlý útok.
 • Ladnosti – jemné ladně vypadající pohyby maskují připravovaný útok. Tím dochází ke zmatení soupeře, který nedokáže včas zajistit obranný postoj.
 • Dechových cvičení – nádech je velmi lehký, má nadlehčit bojovníka, nezatěžovat ho. Výdech je naopak řízený, silný, hlasitý. Hlas vydávaný při výdechu dodává bojovnost a uvolňuje energii pro následný úder.

**Charakteristika stylu kung fu
**

 • Styl draka je promyšlený, využívající významný potenciál energie.

Přečtěte s nový článek v Českém magazínu o Wudang Kung Fu a Tai Ji v Praze zde.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15523 (rodina-finance.cz#21076)


Diskuze a zkušenosti

Anonym | 31.05.2018 19:37
dobry den chci se zeptat jestli by mi nekdo neposlal knihu ze ktere bych se mohl ucit zvireci styl kung fu tygra na tento email: masaj.kala@gmail.com dekuji mnohokrat


Přidat komentář