Kung fu harmonie těla i duše

"Kung-fu je zvláštní druh dovedností, spíš umění než tělesné cvičení. Je to jemný způsob, jak vyjádřit podstatu ducha v souladu s technikou. Princip kung-fu se nedá naučit jako soubor faktů, musí v člověku vyrůst spontálně, bez emocí a přání." B

 

Kung fu

Správně čti – gongfu, je výraz, kterým se mimo Čínu souhrnně označuje široké spektrum čínských bojových umění se zbraní i beze zbraně, působících navenek jak tvrdě - tak měkce, jak agresivně - tak umírněně.

Doslovný výklad je vlastně dovednost získaná dlouhou a namáhavou prací. Je možné jej použít v souvislosti s libovolným řemeslem nebo uměním, například s uměním aranžování květin. V samotné čínštině se pro bojová (válečná) umění používá výraz wushu.

Wu shu - čti - wu šu. Čínské bojové umění. Wu - skládá se ze dvou znaků - zastavit a dlouhá válečnická zbraň podobající se kopí nebo halapartně. Shu – umění. Spojením vznikne - bojové umění, které zastaví válku.

Techniky Kung fu

Kung fu obsahuje mnoho nejrůznějších technik jako kopy, údery, skoky, úhyby, pády, boj na zemi i ve vzduchu beze zbraně a v pokročilém stádiu i se zbraněmi. Cvičí se různé sestavy zvířat například tygr, jeřáb had a další techniky, ze kterých je čerpána inspirace při boji a používají se různé způsoby obrany dle situace. Dále se rozvíjí rychlost, obratnost, rovnováha, koordinace, dechová cvičení, harmonie těla ducha i mysli. Kung-fu může začít cvičit dítě, muž i žena v každém věku.

Pro pochopení kung-fu je nejnázornějším přirovnáním voda. Voda může proniknout nejtvrdší žulou, protože se podrobí. Člověk nemůže vodu probodnout nebo do ní udeřit a zranit ji, protože to, co neodporuje, nemůže být poraženo. Minimem pohybů a energie je vyjádřeno a dosaženo maximum. Metoda používaná k podpoře zdraví je opět založena na vodě, protože proudící voda se nikdy nezkazí. Důležité je nepřehnat vývoj těla a tělo nepřepínat, naopak jeho funkce normalizovat.

Celková harmonie těla i duše

Vědecky je dokázáno, že cvičenci Wu-Shu mají celkově lepší duševní a fyzickou kondici než ostatní a jsou odolnější proti nemocem, a že cvičení Wu-Shu má pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví, rozvíjí sílu, pohyblivost a poučnost cvičenců.

Kung-fu je bojové umění ve dvou slova smyslech. Primárně pro potřebu sebeobrany v nějakém konfliktu, a pak je to i každodenní boj s leností a civilizačními chorobami.

Kung-fu nezahrnuje pouze bojové umění a péči o tělesnou zdatnost, ale jeho součástí jsou také filozofické a medicínské aspekty. V Číně se stalo národní tradicí. Zdraví a mírnost obyvatelstva byly po dlouhá tisíciletí základem k rozvoji vnitřní síly říše. Číňané usilovali o udržení fyzické kondice rovněž v časech míru, a to předepsanými tanečními pohybovými cvičeními. Cviky měly za úkol utužovat životní sílu a zajistit jednotu těla a ducha. Čínskému obyvatelstvu bylo pěstování takových "tanců" k udržení tělesného zdraví nařízeno již za dob císaře Chuang-ti (3. tisíciletí př. Kr.)

Proč Kung fu cvičit?

  • je to dynamické cvičení
  • pracujete s energií
  • poznáte důkladně své tělo
  • rozvíjíte schopnosti a dovednosti
  • obohacujete duševní rozvoj
  • naučíte se správně dýchat
  • správně se stravovat
  • prevence proti nemocem
  • naučíte se trpělivosti a koncentraci
  • sebeobrana je také jedním z aspektů pro

Především je nutno připravit se na to, že udržování zdraví a to ne jen tak nějaký standart, ale pokud chcete být opravdu silný jedinec stojí práci a úsilí a není to vůbec zadarmo.

Jezte instinktivně

Co pomůže jednomu nemusí pomáhat druhému. Poslouchejte své tělo a mějte jej rádi. Každý máme jiné procento minerálů, vitamínů, cholesterolu. Mnoho lidí normálně zdravých přemýšlí a analyzuje více to co obsahuje jeho, strava jestli je tam v rovnováze poměr všech potřebných látek ale bohužel již neumí rozpoznat co potřebuje on sám. Výběr stravy závisí mnohdy na maličkostech, kterým často nevěnujeme vůbec pozornost.

Třeba pokud spíme v noci málo hodin nebo prožijeme-li stresovou situaci, pokaždé potřebujeme něco jiného. Proto nám nikdo nemůže nadávkovat potraviny na gramy. Každý den se totiž naše potřeby mění podle situace, prožitků a dalších mimořádných událostí. Výjimky tvoří těžce nemocní lidé, cukrovkáři a podobně nemocní. Nenechte se ovládnout stravou ale ovládejte Vy stravu. Je nutné dobře spalovat a zpracovávat potraviny. Hledejte rovnováhu když jíte, mezi výběrem stravy, psychickou pohodou a Vaším způsobem života. Umožníte tak tělu posunout se o krok vpřed.

Dýchejte správně

Náš dech proniká do celého našeho těla a umožňuje přeměnu potravin na biologickou energii. Dýcháte-li správně plicní sklípky lépe pracují. Tělo k rozkladu potravin potřebuje kyslík. Dále pak regulovaný dech pomáhá lepší výměně plynů v těle a okysličením krve, se tělo umí lépe zbavovat odpadního materiálu a různých nečistot. Dech je tedy prostředek jak čistit tělo, ale také jak zvýšit svojí kondici.

Při výdechu se zbavujeme kysličníku uhličitého. Takový způsob dýchání například cvičení Čchi-kungu nebo jiných dýchacích technik, kterých je velké množství nám upevňuje zdraví. Pokud někdo z Vás už nějaké dechové cvičení zkusil, možná se u toho i pěkně zapotil - což je další způsob jak vyčistit tělo. Doporučujeme cvičit dech pod vedením lektora.

Bojové umění kung-fu potřebuje vysokou úroveň dechových technik kde se snaží proniknout až do hloubky našeho bytí. Bojovníci potřebují mnoho energie k boji a k ozdravě svého těla. Nejprve je potřeba se stabilizovat a když začnete cvičit dochází na začátku k postupné ozdravě našeho těla. Proto vše bolí. Není důležité kolik dechových cvičení ovládáte, ale jak moc jste schopni proniknout do hloubky.

Rozhýbejte svalstvo a klouby

Všichni víme, že necháme určitý sval v dlouhodobé nečinnosti rychle se oslabí. Je to stejné jako když dlouhou dobou nepoužíváme nějaký stroj například pilu nebo starý bicykl usadí se na nich prach a nečistoty a pohyblivá spojení zatuhnou. Jen těžko někdo pohne kloubním spojením od stroje, který se léta nepoužíval.

Podobně to funguje i v lidském těle. Pokud nebudeme správně používat svaly, klouby a šlachy dojde k jejich zatuhnutí a zkrácení čímž si můžeme přivodit další komplikace. Dále se pak v lidském těle usazují například různé odpady z krve, mikročástice a jiné usazeniny například ze stravy a vzduchu.

Pravidelným cvičením svalů tlakem, pohybem nebo různým natáčením se sval udržuje v kondici. Po práci regeneruje a vrací se do původního stavu o trochu silnější a také pevnější. Je rozdíl mezi pevným a velkým svalem, velký nemusí být pevný. Takový pevný sval produkuje zdravé látky, které neškodí našemu tělu a naopak podporuje jak metabolické děje tak různé systémy jako cévní, nervový a též se zlepšuje celá psychická.

Stejné pravidlo platí také pro klouby. Abychom zvýšili jejich pohyblivost musíme zvolit různé variace ohýbání kloubů různými směry, kde působíme mírným tlakem nebo vlastní silou. Ze začátku může být cvičení i nepříjemné ale časem když podaří klouby trochu rozhýbat a uvolnit bude námaha oceněna větší svobodou pohybu a dalším stupněm ke zdraví. Je to také prevence proti artróze. Dále se Vám napruží šlachy a získáte pružnost těla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15507 (rodina-finance.cz#20781)


Diskuze a zkušenosti

René..... | 26.07.2010 18:06
To je dobré Fungu je to?????


Přidat komentář