Kung fu - bojové umění z Číny

Kung-fu není pouhé bojové umění, při Kung-fu procvičíte celé Vaše tělo, mozek i duši. Kung-fu rozvíjí Vaši obratnost, rychlost, rovnováhu, koordinaci. Při Kung-fu je důležité cvičit srdcem, aby na Vás jeho účinky plně působily.

Co je Kung-fu

Jedná se o bojové umění, které potřebuje vysokou úroveň dechových technik. Snaží se proniknout až do hloubky našeho bytí. Zpočátku je zapotřebí se dostatečně stabilizovat. Kung-fu znamená dosažení cíle díky velkému úsilí. Slovo kung je ve smyslu snahy – dosažení, slovo fu upozorňuje na člověka. Kung-fu zahrnuje jak psychické, tak fyzické aspekty. V Kung-fu se setkáte s nejrůznějšími technikami, jako jsou: skoky, kopy, údery, pády, úhyby, boj ve vzduchu, boj na zemi, boj se zbraněmi, boj bez zbraní. Kung-fu je známé svým širokým rozsahem využití ručních a nožních úderových technik. Využívá velké množství ortodoxních a netradičních zbraní. Filozofií Kung-fu je vyhýbat se boji, dokud je to jen možné, a použít síly až v krajním případě, kdy není jiného zbytí.  Kung-fu však člověka nepřipravuje pouze na boj, naopak ho rozvíjí všestranně. Při jeho cvičení se upevňuje zdraví, zlepšuje tělesná kondice, ohebnost a reflexy.  Pohyby, které bojovník Kung-fu při boji používá, jsou odpozorovány od zvířat volně žijících v přírodě. Při Kung-fu se cvičí nejrůznější sestavy zvířat, jako jsou had, jeřáb, tygr, panter, drak. Z naučených technik se dále čerpá při samotném boji a používají se nejrůznější způsoby obrany, a to dle momentální situace.

Nedílnou součástí cvičení Kung-fu je posilovací cvičení, strečink, speciální otužování, práce s vnitřní energií.

Při Kung-fu procházíte dlouhým procesem, nejen na úrovni svého těla, ale také kultivací Vaší mysli. Kung-fu si vyžaduje celkovou Vaši disciplínu, trpělivost, čas a velké úsilí. Cvičení Kung-fu je fyzicky náročné, rychlé, tvrdé a měkké současně, vyžaduje úsilí, trpělivost a pravidelný trénink. Odměnou Vám bude získání vynikající fyzické kondice, dynamické síly, uvolněnosti, flexibility a postupný rozvoj sebeobranných schopností.

Pro koho je Kung-fu vhodné

Kung-fu můžete začít cvičit prakticky v jakémkoliv věku, bez ohledu na to, zda jste žena, či muž.

Začít cvičit mohou již malé děti od 6 let. Horní věková hranice cvičení Kung-fu je omezena pouze vlastní schopností cvičence. Nezáleží tedy, v jakém věku budete Kung-fu cvičit, důležitá je však Vaše důslednost a pravidelnost cvičení.

Pro cvičení potřebujete pouze lehkou obuv, tričko a cvičební kalhoty.

Při tréninku se rovnoměrně využívá jak práce rukou, tak nohou a hlavní důraz se klade na možnost reálného použití procvičovaných bojových technik.

Vliv Kung-fu na zdraví

 • Při cvičení Kung-fu se zapojují dechová cvičení, která se významnou měrou podílejí na očistě těla. Dech proniká do všech orgánů, kde se protlačuje ven. Dech, respektive plicní sklípky, umožňují přeměnu potravin na čistou biologickou energii. Při pravidelném cvičení, kdy zapojujeme dechové cviky, můžete plicní sklípky výrazněji aktivovat k lepší proměně potravin. V neposlední řadě regulovaný dech pomáhá při lepší výměně plynů v těle i při okysličení krve. Naše tělo se následně lépe zbavuje odpadního materiálů, toxinů a snadněji se detoxikuje.
 • Kung-fu rozvíjí obratnost, rychlost, rovnováhu, koordinaci.
 • Kung-fu Vám uleví při bolestech v zádech, bolestech kloubů.
 • Naučíte se uvolnit napětí v těle i duši, jak lze narovnat záda, zbavit se různých bolestí, jak lze snížit vysoký srdeční puls, jak lze svoji vlastní vnitřní energii co nejlépe využít, jak lze rozšířit vědomí.
 • Zvýšíte si svoji fyzickou kondici, kloubní pohyblivost, stanete se sebevědomější, zvýší se Vaše psychická odolnost.
 • Naučíte se sebeovládání, odolnosti vůči stresům.

Kung-fu má účinek na:

 • Šlachy – díky protahovacím cvikům celého těla: nohou, rukou, šíje, nártů, docílíte jedinečné ohebnosti. Je však zapotřebí dbát na pravidelnost cvičení, jinak by opětovně šlachy ztratily svoji pružnost.
 • Klouby – opětovně díky protahovacím cvikům docílíte výrazné kloubní pohyblivosti. Což Vám pomůže při správném držení těla, při rovnováze, samotném boji. Každý kloub lze důsledným a současně pravidelným cvičením rozhýbat a uvést do původního stavu, a to prakticky v každém, tedy i pokročilém věku.
 • Svaly – tím, že budete pravidelně cvičit, si vybudujete a posílíte svalovou základnu. Při jednotlivých sestavách se Vaše tělo častokrát dostane do pozic, ve kterých jste před tím nebyli, a tím aktivujete nepoužívané svalstvo. Jednotlivé svaly postupně protáhnete, zpevníte, a tím celkově zvýšíte Váš výkon. Pro zvýšení výkonu svalu se využívají speciální izometrická cvičení. Nesprávná pozice krční páteře je zpravidla zapříčiněna ochablými krčními svaly a to jak svaly hlubokými: mezi jednotlivými výběžky obratlů, tak i svaly povrchovými, např. párový sval.
 • Duši – tím, jak budete sami vnímat jedinečnost cvičení, čím víc do něj dáte Vaši vlastní mysl, uvolnění, budete mu sami věřit, a tím více budete cvičit i bojovat Vaším srdcem.
 • Mysl – při každém cvičení, které provádíte, se potřebujete plně soustředit, koncentrovat. Po naučení jednotlivých sestav Kung-fu, bude moci Vaše mysl, Váš mozek rychle a správně reagovat na nejrůznější situace, ohrožení, případné napadení. Jakmile by na Vás někdo zaútočil, automaticky Váš mozek vyhodnotí situaci, vybere tu správnou techniku k obraně. Vše pak záleží tedy na rychlosti reagování. Neznamená to, že zvládáte jednotlivé sestavy, že jste již dobří, musíte být i rychlí, pohotově reagovat, mít sestavy zautomatizované, ale přesto je cvičit srdcem, dát do nich všechno. Lidské tělo je v tomto jedinečné a dokáže si samo zapamatovat, co je a jaká je správná reakce.
 • Celkovou meditaci – v Kung-fu se uplatňují dechové a meditační techniky, které mají významný vliv na mozek i celé tělo, které díky tomu rychle zregeneruje, obnoví důležité funkce.

Historie Kung-fu

Čínské Kung-fu prošlo tisíciletým vývojem, má dlouhou historii. Postupem času se dotvořil cvičební systém, který v sobě nese rozvíjení zdraví, sebeobranu,  předváděcí i další funkce. Čínské Kung - fu je bojovou technikou i teoretickým systémem,  jedinečným produktem tvořivosti čínského národa

Vznik Shaolin (styl Kung-fu) - tohoto výjimečného bojového umění zahaluje nespočet legend, mýtů, které se dědí z generace na generaci. Písemné zmínky o vzniku bohužel nejsou dochované. Říká se, že v 5. století se v severní Číně v šaolinském klášteře, započal indický mnich Bodhidharma vyučovat zen-buddhismus. Snažil se naučit mnichy, aby byli ve spojení ducha, duše a těla. Z generace na generaci byla cvičení rozšiřována a zlepšována. Na základě těchto cviků vznikly pohyby pěti zvířat: drak, tygr, panter, had, jeřáb. Umění Kung-fu se mohli zpočátku učit jen šaolinští mniši, později začal klášter šířit toto umění i mezi místní rolníky, a to z důvodu, aby mohli bránit svá práva.

Wing Chun Kung Fu

Trénink probíhá hlavně prostřednictvím jedinečného Wing Chun Chi Sau (lepící se ruce), které neučí pouze použít principy, teorie a techniky Wing Chun v praxi, nýbrž také Kum Kok cvičícího a vyvíjí také odpovídající reflexy.

Wing Chun Kung Fu používá v útoku i obraně explozivní formu energie jménem Tsuen Ging (síla na velmi krátkou vzdálenost). Principy a teorie Wing Chun využívají co nejkratší možnou vzdálenost k dosažení cíle.

Wing Chun Kung Fu v Ostravě

Kurzy bojového umění Win Chun Kung Fu se Vám nabízí také v Ostravě.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15506 (rodina-finance.cz#20780)


Přidat komentář