Je nevýhoda být levákem?

Přibližně jedno dítě z deseti se narodí jako levák. I v dnešní době si stále někteří rodiče dělají z levorukosti svých dětí starosti. Přitom být levákem, opomeneme-li menší komplikace, nepředstavuje ve skutečnosti žádný problém. Naopak, má to i výhody.

Víte, že mezi** leváky** je řada známých osobností? Tak například Julius Caesar, Marilny Monroe, Charlie Chaplin, Bill Clinton nebo třeba slavný herecký pár** Angelina Jolie a Brad Pitt**. Pravděpodobně se i jejich rodiče možná chytali za hlavu, když zjistili, že jejich dítko nepreferuje ruku pravou - tedy tu "správnou", ale "levačku".

Kdy je patrné, že je dítě levák?

Přestože se jako leváci už narodíme, začíná se upřednostňování jedné strany těla projevovat až v batolecím či spíše předškolním období. Malé děti do věku zhruba dvou let totiž většinou používají obě ruce stejnou měrou. Nedá se říci, že by dávaly přednost více pravé či levé. Tak, jak se vyvíjí nervová soustava dítěte, začne jednu paži preferovat více. Zhruba ve třech letech už může být patrné, jestli bude pravák nebo levák. Samozřejmě, že se najdou výjimky, které mají leteralitu - tedy to jestli budou praváky či leváky- nevyhraněnou i v předškolním věku. v takovém případě je vhodné to konzultovat s odborníkem, který za pomoci speciálních testů určí, která ruka je pro dítě ta správná, například pro psaní.

Co je, ale zajímavé je to, že všechny lidi nelze rozdělit na** praváky a leváky**. Spousta z nás se nachází někde mezi. Dokonce ani jednoznačně neplatí to, že člověk, který preferuje levou ruku, dává zároveň přednost i levé noze, oku a uchu. Často se objevují nejrůznější kombinace těchto preferencí.

Je "levorukost" dědičná?

Jak se vlastně stane, že se člověk narodí jako levák? To, zda bude člověk pravák nebo levák, je** způsobeno dominancí jedné mozkové hemisféry**. To znamená, že lepší funkce vedoucího orgánu je podmíněna vyšší funkční kvalitou protilehlé hemisféry. Tedy u praváka je to levá a naopak. Leváci mají dominantnější pravou mozkovou hemisféru- ta například více pracuje s představivostí, symboly, pocity, obrazy atd. To, že se jako leváci narodíme, ale ještě neznamená, že jako leváci zůstaneme. Levorukost je sice dědičná, tedy přirozená, ale přesto bývá vlivem "pravoruké" kultury potlačována.

Lateralita bývá všeobecně rozdělována na genotypickou a fenotypickou. Genotypem se rozumí vrozený základ, který se dále rozvíjí, případně upravuje a pozměňuje.** Fenotyp** je pak konečný výsledek tohoto procesu. Genotypický pravák zůstává s největší pravděpodobností pravákem, kdežto genotypický levák se může stát fenotypickým levákem, pravákem i nevyhraněným. Je totiž pravděpodobné, že v pravoruké kultuře dojde u mnoha dětí k ovlivnění vrozeného genotypu tlakem prostředí ve prospěch praváctví. A není tím myšleno přímo přecvičování, ale dítě zkrátka napodobuje většinu.

Typy laterality

  • Dominance pravostranná - je preferována pravá ruka a pravé oko
  • Dominance levostranná - je preferována levá ruka a levé oko
  • Zkřížená lateralita - je kombinovaná pravá ruka a levé oko nebo naopak levá ruka a pravé oko
  • Nevyhraněná lateralita - ruka nebo oko nejsou zcela vyhraněny, v krajním případě nejsou vyhraněny vůbec.

Být levákem je špatné?

Není to tak dlouho, co vůči leváctví panovaly předsudky. Dokonce bylo považováno za handicap. Mnoho dětí se stalo skoro oběťmi svých rodičů, kteří se nemohli vyrovnat s tím, že jejich dítě není pravákem tak, jak by to mělo být. Výsledkem bylo, že své dítě při každé činnosti napomínali či okřikovali. Naštěstí poznatky lékařů mluví jasně pro to, že** levorukost není ničím nepřirozeným**. Naopak** přeučování leváka na praváka** nese sebou řadu vážných vývojových poruch a těžkostí. Nikdy se proto nesnažte své dítě přeučovat násilím z leváctví na praváctví. Mohlo by to vést k závažným následkům, jako jsou koktání, tiky či poruchy chování. Nepřipusťte ani to, aby si dítě myslelo, že s ním něco není v pořádku.

Dítě levák - komplikace ve škole

Ať chceme nebo ne, tak svět kolem nás je mnohem více přizpůsoben** pravákům**. Není to jen tím, že spousta pomůcek, psacích a pracovních nástrojů je konstruovaná jen pro praváky, lavice a tabule ve školní třídě jsou situovány tak, aby okna byla napravo, vypínače jsou na pravé straně dveří apod. Dokonce i psací písmo je tvořeno pro praváky. Navíc vzhledem k tomu, že proces psaní je řízen levou hemisférou, tedy tou, kde sídlí mimo jiné i centrum řeči, jsou v tomhle ohledu praváci mnohem šikovnější, než leváci. Pokud má dítě lateralitu zkříženou, například má dominantní ruku pravou, ale oko levé, musí v procesu psaní zapojit obě mozkové hemisféry a situace je pro něj ještě komplikovanější.** Lateralita** dále ovlivňuje obratnost, a to především rukou, má vliv i na prostorovou a pravolevou orientaci. Děti s nevýhodným typem laterality, mohou mít proto potíže správně určit, co je nahoře a co dole, napravo či nalevo, ale mohou mít problém i s orientací v čase (poznávání hodin, části dne..). Písmo leváka může být neobratné, neurovnané, hůře čitelné atd. Při** psaní levou rukou** má mít dítě sešit nakloněn doprava, tedy opačně než praváci, tužku držet stejně jako praváci a prsty mají být pod linkou, aby dítě vidělo, co píše, a navíc aby si text nerozmazávalo. Důležité je i vybrat správné psací prostředky, nejlépe speciální pero pro leváky.

Jak odhalit dominantní ruku a oko dítěte?

Sledujte, do které ruky bere vaše dítě častěji hračky při spontánní hře a také pastelky, nůžky a další pomůcky či nástroje. Pokud dítě jí příborem, pozorujte, jakým způsobem ho používá. Jestliže je aktivnější ruka s vidličkou - nůž jídlo jen přidržuje a vidlička ho trhá na kusy, pak je dominantnější ruka s vidličkou. Pro zjištění dominance oka nechte dítě kouknout do dalekohledu, klíčové dírky, apod.

Pár rad na závěr o levácích

  • Nikdy nezasahujte do spontánního projevu dítěte, pouze projevy laterality sledujte. Pomoci Vám mohou preventivní vyšetření pře nástupem do školy.
  • Upřednostňování jedné ruky se začne výrazně projevovat až kolem** 4. či 5. roku věku**, proto nedělejte předčasné závěry.
  • Leváctví není hendikep. Řada studií bezpečně prokázala, že žádný druh přirozené laterality, nemá sám o sobě nepříznivý dopad na vývoj, výkonnost, úspěšnost či životní uplatnění dětí.

Dnes můžete koupit ve speciálních obchodech pro leváky řadu věcí určených výhradně pro ně. Tak například nůžky (dětské i dospělácké), pera, tužky, speciální písanky pro školáky, penály, nože, manikúru, pravítka, ořezávátka, otvíráky, vývrtky, příbory, škrabky, myš k počítači, metr, a řadu dalšího...

I přes snahu leváctví potlačovat dosahuje spousta leváků skvělých výsledků v tom, čemu se věnují. Dokonce se objevují i domněnky, že preference levé poloviny těla může souviset s vysokou inteligencí, tvořivostí, uměleckými schopnostmi a vizuálním myšlením. Velkou výhodu může levostranná orientace představovat i ve sportu. Leváci bývají úspěšní například v tenise či hokeji.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15817 (rodina-finance.cz#23318)


Přidat komentář