Jazyková škola a jazykové kurzy - Praha

Nutnost znalosti cizích jazyků je v dnešní době nezbytná. Běžně se očekává, že umíte alespoň jeden světový jazyk, kterým pokročile pohovoříte. Nejste si svou lingvistickou výbavou jisti? Nebo si chcete oprášit znalosti? Zapište se do jazykové školy.

Proč umět cizí jazyk?

I když je to trochu klišé, tak známé pořekadlo velí „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem". Když to trošku přetransformolujeme, tak lze říci „kolik jazyků umíš, do tolika zemí a kultur nahlédneš". Nemusíte umět mluvit jen anglicky, abyste se domluvili ve většině zemí světa. Ve Francii jsou sice vzdělaní lidé, ale říká se, že i když umí anglicky, tak dávají cizincům najevo, že chtějí slyšet svoji rodnou řeč. Zapište se tedy na jazykový kurz nebo rovnou vyrazte za hranice naší země.

Nabídka jazyků v Jazykové škole

Díky dlouholeté tradici škola postupně poznávala, co její klienti žádají. Má vypracovaný studijní plán a osnovy pro všechny typy jazykových kurzů, které jsou přizpůsobené mírám klientů. Samozřejmostí je výuka na různých úrovních – začátečníci, pokročilí a specializované jazykové kurzy. Výuka je vedena nejen strohou teorií, ale lektoři se snaží předvést jazyk zábavnou formou. Každá země má svá specifika a určitou kulturu, proto i tyto znalosti si osvojíte. Nebudete se jen učit slovíčka a poznávat pravdila gramatiky.

Co se týká výčtu jazyků, tak nabídka 41 jazyků je opravdu dostačující. Pokud si nejste jisti v základních jazycích, jako je angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo italština, tak se zapište do příslušné úrovně a vrhněte se na studium. Stejně tak byste se ale možná měli připravit na nadcházející dobu. Říká se, že zase bude již potřeba ruština, což mladší generaci ve škole nepostihlo, tak máte možnost to dohnat. A pokud se budete chtít specializovat na mezinárodní obchod, možná by stálo za to naučit se pár slov a frází po čínsku. Stejně tak se tu nabízí i výuka kurzů češtiny pro cizince.

Pomaturitní studium jazyků

Máte po maturitě a nevzali vás na žádnou vysokou školu? Tak právě toto je pro vás cesta, kterou se vydává řada lidí. Navštěvuje jazykový kurz, kde se zdokonaluje v jazyce, který zná a případně si osvojuje i pravdila jiných jazyků. Nakonec ještě oceníte, že ten rok, kdy vás nevzali na vysokou školu, se vám bohatě vyplatil na tom, že budete umět jazyk, protože to je dnes třeba jako umět zacházet s počítačem.

Pobytové jazykové kurzy

Pro někoho je třeba se něco naučit, ale zároveň nechce čas trávit v učebně, jak to klasicky bývá. Vyjeďte tedy na jazykový kurz angličtiny, němčiny nebo španělštiny na Šumavu. Výuka tam probíhá v nové srubové stavbě postavené na místě bývalé sklárny, uprostřed šumavských lesů. Výuka se skládá z 12 vyučovacích hodin po 45 minutách. Kurzy se pořádají pro začátečníky a mírně až středně pokročilé. Je vedena formou konverzace, kdy se učí zejména užití jazyka v praxi, přičemž se využívá metod jako hra, komunikace a dramatizace. Strava je zajištěná, ve volném čase můžete pak využít možnost turistiky a cykloturistiky, zajet si do Vimperku, kde je např. muzeum a můžete i relaxovat, protože je zde i možnost využít masérské služby různého typu.

Firemní jazykové kurzy

Pro realitní makléře, burzovní makléře, cestovní agentury, lékaře a zdravotní sestry, hotely, restaurace, stavaře, call centra nebo jazyk z oblasti obchodu, finančnictví či příprava na státní zkoušky nebo mezinárodně uznávané zkoušky. To vše vám jazyková škola nabízí. Ve škole se totiž v běžném jazyce neučíte hluboko terminologii za daných oborů a v klasických slovnících ji také jen tak nenaleznete anebo si nebudete vždy jistí, jestli daný výraz máte zrovna použít. K tomu slouží tato výuka, kde vám znalí profesionálové poradí.


Škola nabízí firemní kurzy pro všechny úrovně a rovněž tak mezinárodně uznávané zkoušky (KET, PET, FCE, CAE, ZD, Zertifikat B3, Zertifikat C1 a mnoho dalších).

Zahraniční jazykové studijní pobyty

Nejjednodušší způsob, jak se naučit jazyk, je vyrazit mezi rodilé mluvčí. Zároveň se tím nejblíže dostanete ke kultuře a mentalitě dané země, což vám také mnohé dá. Když budete v zahraničí, tak vám nezbyde nic jiného než reagovat v cizí řeči, čímž si jazyk brzy osvojíte. Navíc poznáte spoustu nových lidí, protože výuka probíhá v mezinárodně smíšených třídách. Abyste se dostali co nejblíže k dané kultuře, tak zvolte ubytování v hostitelské rodině, kde poznáte styl života opravdu zblízka.

Jazykové kurzy pro děti

Čím dříve se začne s jazykem, tím lépe. Připravte tedy svoji ratolest napřed. Může si doplňovat studium z běžné školy (kde bohužel kvalita není vždy úplně na úrovni) nebo studovat ještě jiný jazyk, když mu to škola neumožní. Stejně tak se připraví na pozdější zkoušky na další vzdělávací stupeň, kde je tato znalost potřeba.

Tlumočení a překlady

V nabídce jsou profesionální překlady, kdy se překládají texty z hlavních světových jazyků, a to jak z cizího jazyka do češtiny, tak i naopak a stejně tak překlady mezi jinými cizími jazyky. U náročnějších překladů máte jistotu, že jej překontroluje rodilý mluvčí daného jazyka. Můžete přinést úřední dokumenty, rodné listy, oddací listy, životopisy, smlouvy, obchodní nabídky, korespondenci, reklamní texty, návody na použití z různých odvětví a mnoho dalšího.

Stejně tak si můžete objednat i rychlou expres formu a překlady se soudním ověřením. Překlad vyhotoví a ověří soudem registrovaný tlumočník.

Stejně tak si můžete objednat tlumočníka, který vám pomůže nejen zvládnou obchodní jednání, ale poradí vám, jak se v dané situaci chovat, jaká jsou specifika třeba etikety.** Školy nabízí tlumočení** ze všech důležitých jazyků a to ve třech formách:

  • konsekutivní: řečník dělí projev na kratší úseky, které se průběžně překládají
  • simultání: projev je tlumočen bez přerušování
  • soudní: tlumočník je registrován krajským soudem ČR a má pro tlumočení oprávnění.

Možností máte mnoho. Jazyk je hlavním předpokladem, že získáte nové zkušenosti a máte šance lépe se profesně uplatnit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15755 (rodina-finance.cz#22601)


Přidat komentář