Jak je to s láskou

Pocit, že někam patříme, pocit, že nás má někdo rád, je pro každého důležitý. Současná doba je ovšem ve znamení rychlosti, spěchu, soutěživosti. Dnešní doba je zaměřena na úspěch, na cíl. Co to pro nás může znamenat?

Můžeme se ocitnout ztraceni sami uprostřed konzumního života či zaměřeni pouze na povrchní vztahy, které sledují převážně pouhou touhu po fyzickém kontaktu. Často kolem sebe slýcháme, že nemáme čas, že tzv. nestíháme. Byla by škoda jednoho dne zjistit, že jsme neměli čas na lásku. Láska pro nás byla a vždy bude složitým citovým vztahem, tzv. zážitkovým fenoménem.

Co mě čeká v lásce - www.astrolibuse.cz

Máte smůlu v lásce? Jste šťastně zamilování a chcete vědět, jestli se Vás toto štěstí bude držet i v budoucnu? Máte problémy s partnerem a již nevíte jak se máte rozhodnout? V těchto případech můžete jen čekat nebo se obrátit na hvězdy. Přesněji na astrologickou poradnu Libuše Nečasové.

Paní Libuše Nečasová má doktorát z PF UK v Praze a** astrologií se zabývá od roku 1999.** V letech 2003 - 2005 absolvovala astrologickou školu Pavla Turnovského a další navazují kurzy a od roku 2006 provozuje v Praze 8, Ládví svoji astrologickou poradnu. Astrologické služby si můžete objednat i když nejste z Prahy.

Paní Libuše Nečasová Vám může udělat:

 • výklad osobního horoskopu spolu s rozborem aktuální životní situace
 • vypracování partnerského horoskopu

a to buď formou osobní konzultace, nebo písemnou formou

Takže neváhejte a vyzkoušejte si, jaké je to spolupracovat s hvězdami. Láska je věc kouzelná a jen ony a vy víte, jakou podobu má a mít může právě ta vaše láska s velkým "L".

Kontakt naleznete na stránkách www.astrolibuse.cz

Láska a její historie

Vše, co se děje kolem nás, má svoji historii. Nejinak je tomu u lásky. Když se oprostíme od lásky k bohu a zaměříme se na světskou lásku, kde je onen počátek?

Vrátíme se do dob starověku

kdy žena byla mužem a společností brána v poníženém postavení. V podstatě neměla žádná práva, byla zde proto, aby rodila potomky svému muži. Ženy musely být věrné (monogamní), to ovšem neplatilo pro mužské pohlaví. I přes toto rozdělení rolí ženy a muže, bylo manželství v antice pokládáno za základ státu.

V dané době byla i věrná manželství, např. mezi Odysseem a Pénelopou. Tato manželství však byla výjimkou.

Žena, jako taková, začala mít hlavní význam v době egyptské královny Kleopatry, která očarovala římského vůdce Jůliuse Caesara, jenž ji učinil královnou. Po jeho smrti podlehl jejímu kouzlu Marcus Antonius, který kvůli ní opustil svoji ženu Octavii.

I v době Karla Velikého si mohl mu muž vydržovat tzv. milostnici. Čím daný muž zaujímal významnější postavení ve společnosti, tím se mu více promíjelo. O lásce jako takové se nedalo hovořit. Manželství byla uzavírána na předem promyšlených politických úvahách.

Později bylo uzavíráno manželství na základě dohod rodin, a to i v době, kdy budoucí manželé byli kolikráte ještě dětmi. Na lásku se obecně pohlíželo, jako na něco, co přijde automaticky v manželství. Důležitější bylo zabezpečit rodinu uzavřením výhodného sňatku. Láska a city se neřešily, nebylo na ně bráno ohledu.

Dneškem pojímaný pohled na lásku

Dnešní pohled na význam lásky je zcela jiný. V dnešní době přibývá nesezdaných párů, které spolu žijí bez uzavření manželství. V dnešní době nejde tolik o zabezpečení rodiny, ale o nás samotné.

Je otázkou zda se dá měřit láska statisticky - počtem sezdaných párů.

Dříve bylo sobeckostí to, že rodiče nehleděli na city mladých lidí. Dnes na city druhých nehledí sami mladí lidé. Sami se chovají sobecky, sami zraňují sebe i navzájem jeden druhého.

Sobeckostí je i to, kdy si vybereme pro sebe vhodného partnera a nalezneme-li později pro nás ještě optimálnějšího partnera, odloučíme se od prvního námi vybraného ideálu.

V dnešní době se dostává do popředí i láska homosexuálů a lesbiček. Na základě našeho zákona z roku 2006 je umožněno homosexuálním párům uzavřít registrované partnerství.

Tak trochu jiný pohled na lásku

Láska je i chemickou formulí C8H11N (FEA). Jedná se o fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu. Je produkován septem limbického systému mozku v řídící centrále pocitů. To je část mozku odpovědná za naše emoce. Poslední vědecké výzkumy prokazují, že akutně zamilovaní jedinci jsou najednou ovlivněni řadou biologicky aktivních látek a hormonů, které mají povahu přírodních opiátů, tzv. drog.

Stadium lásky z tohoto pohledu lze rozdělit na čtyři etapy

V první etapě hrají hlavní roli genetické vlohy jedince, dále kultura, ve které žije a zkušenost daného jedince. V této etapě se zapojují smysly: zrak, čich, sluch ke druhé osobě.

Ve druhé etapě jedinec vyhodnocuje všechny získané signály svými smysly a srovnává je se svými zkušenostmi. Když je vyhodnocení negativní, nenastane žádná reakce. Když je vyhodnocení pozitivní, nervové buňky přikáží hypotalamu, aby dal impuls do kůry nadledvin a vyplavil se následně adrenalin. Mozek jedince je ovlivněn zmíněným fenylethylaminem, dopaminem a noradrenalinem. Není-li stav zamilovanosti opětovaný, dochází u nemilovaného k vážným mozkovým poruchám. Jedinec není schopen správným způsobem použít hormony upravující jeho náladu a nespavost (adrenalin, dopamin, serotoini). Objevují se náhle symptomy, které jsou příznačné pro odvykání drog. Konkrétně se jedná o poruchy srdeční činnosti, krevního oběhu, strach, jistou rozradovanost, depresi. V tomto případě se doporučuje pláč, neboť slzením se vylučuje adrenalin. Vhodná je i kvalitní čokoláda, která obsahuje určité množství fenylethylaminu. Při déletrvajících depresivních potížích je vhodné vyhledat psychologa.

Do třetí fáze nastupují endorfiny, které mají povahu utišující, konejšící a přinášejí pocit pohody a bezpečí. Toto stadium je dlouhodobé a je odlišné od stadia způsobeného fenylethylaminem.

Ve čtvrté fázi hormon oxytocin a vasopresin (chemikálie mazlení) hraje roli v touze po mazlení a něžnostech.

 • Je otázkou, zda jeden člověk dokáže ve stejném čase milovat více partnerů, vezmeme-li v potaz výše uvedené etapy.

Uchování náklonosti k více lidem

Jiná stránka věci je, když v sobě uchováváme silné citové náklonnosti k více lidem, kteří nás během našeho života něčím oslovili, byli nám blízcí. Předpokládá se, že příroda zařídila, že jsme schopni milovat jen jednu, námi vybranou osobu. Každý z nás má představu ideálního partnera. Nemůžeme ovšem počítat s tím, že najdeme svého vysněného protějšek. Každopádně sníme o tom, aby se mu hodně přibližoval, ten, kterého si vybereme. Daný pohled není jistě pro romanticky laděné duše, nicméně je dobré vnímat lásku i z pohledu vědy.

Formy lásky

Ačkoliv se dá láska vyjádřit jednoslovně, neznamená to, že je jeden druh lásky. Jaké může mít tedy například formy?

 • dětská láska
 • kamarádská láska
 • láska na první pohled
 • láska v dospělém věku
 • láska v pozdním věku
 • manželská láska
 • mateřská láska
 • milenecká láska
 • platonická
 • sebeláska
 • láska k bohu

Jaká může být láska

Jaké spojení může mít láska? Láska může být:

 • družná
 • chladná
 • intimní
 • jednostranná
 • naplněná
 • nenaplněná
 • neohleduplná
 • neopětovaná
 • nerozvážná
 • nevěrná
 • nezralá
 • obětavá
 • oboustranná
 • ohleduplná
 • opětovaná
 • opojná
 • osudová
 • romantická
 • smyslná
 • sobecká
 • spalující
 • smrtelná
 • vášnivá
 • věrná
 • vlažná
 • vzrušující
 • zničující
 • zralá
 • žárlivá

Z čeho pramení erotická láska

Někoho milovat je snadnější, než najít osobu, kterou bychom mohli milovat a která by naší lásku opětovala. Na druhou stranu se v životě učíme všemu novému, nejinak je tomu u lásky. Malujeme, ale umíme malovat? Zpíváme, ale umíme zpívat? Milujeme, ale umíme vlastně milovat?

Erotická láska může vzniknout z počátečního zamilování, z tzv. lásky na první pohled, může vzniknout i z dlouhodobějšího partnerského vztahu. Když si dva cizí lidé začnou být blízcí a posléze, když prolomí intimní bariéru mezi sebou, je pro ně zamilovanost vzrušujícím a silným prožitkem. Dané prožívání je znásobeno náhlou intimitou, přitažlivostí, pohlavním spojením.

Sama zamilovanost má hodně společného se závislostí. Milovaná osoba je určitou drogou, která vyvolává euforii, kterou chceme opětovně získávat. Zamilovanost však po čase ztratí na své intenzitě. Je to dáno tím, že vše nové, neznámé a vzrušující se stane samozřejmé, všední a posléze až nudné. Nelze se pohybovat ve stavu stálé zamilovanosti, i když by si to mnohý z nás přál.

Hranice mateřské a erotické lásky

Láska by však měla rovnoměrně dávat, ne jen přijímat. Jiné je tomu u mateřské lásky. Na jedné straně je opečovávaná bytost, na straně druhé ochranitel a pečovatel. Jen je potřeba stanovit tu správnou hranici. Přílišná péče o druhého, může vyvolat závislost na pomoci, pocitu slabosti a bezmoci pro další vývoj daného jedince. Rozdíl mezi mateřskou a erotickou láskou je v oddělení a spojení bytostí.

 • Cílem mateřské lásky by mělo být oddělení, odpoutání opečovávaného, ze kterého se tak stane samostatný dospělý jedinec, nezávislý na péči a lásce pečovatele.

U erotické lásky je naopak cílem dvou samostatných jedinců splynutí v jednu bytost. Velkou roli u erotické lásky hraje pohlavní akt. Nelze však zaměňovat lásku s erotickou touhou a erotickou nenasytností. Co by v tomto případě znamenala láska? Měřila by se na četnost fyzického kontaktu? Kdo by určoval onu hranici, kdy dané je láska, a kdy již ne?

 • Láska by měla přetrvat i po počátečním erotickém poblouznění z fyzického, pohlavního aktu.

Má-li však být láska láskou, musí být aktivní, nemůže zcela ustrnout. Dávaná a přijímaná láska, vyvolává lásku. Láskou aktivně pečujeme o toho, koho milujeme, ať už se jedná o potomka či životního partnera.

Volba partnera

Podle čeho si vybíráme svého životního partnera? Je zde velká pravděpodobnost, že se zamilujeme do jedince, který je ze stejné zeměpisné polohy, stejné rasy, má podobnou stavbu těla, je přibližně stejného věku, vzdělání, má podobné zájmy jako my.

Nelze ovšem vyloučit, že se tohoto standardu nebudeme držet. Není možné nám poručit. Stačí si vzpomenout na chemické vysvětlení lásky.

Neměli bychom zapomínat, že se láska opírá o vzájemnou sounáležitost partnerů, která přináší něhu, dobrotu a shovívavost. Láska je ovšem také zodpovědnost a povinnost obou partnerů. Kdo si dané nepřipouští, nemůže tak najít v partnerském žití trvalého naplnění.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15483 (rodina-finance.cz#20174)


Přidat komentář