Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna rozvíjí rytmické cítění u dětí, kdy se nebojí vyjádřit své pocity pomocí hudby. Díky hře na zobcovou flétnu se děti naučí také správnému dýchání. V neposlední řadě je zaznamená příznivý vliv flétny u dětí astmatických i trpících na alergie.

Popis zobcové flétny

Zobcová flétna se řadí mezi dřevěné dechové nástroje. Svoji konstrukcí připomíná lidovou píšťalu, kdy hráč fouká skrz náustek a proudící vzduch resonanční komorou se dělí na dva proudy, a to jeden proud flétnu opouští štěrbinou a druhý proud prochází rovnou trubicí. Otvory, které jsou v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty, čímž se reguluje výška jednotlivých tónů. Svoji stěžejní úlohu má otvor ovládaný palcem levé ruky umístěný na zadní straně nástroje, který se ovládá tzv. přefukování do horních rejstříků.

Zobcová flétna má menší dynamické rozpětí než jiné hudební nástroje, kdy hráč toto rozpětí musí znát a také s tím počítat, že pracuje s výrazně jemnějšími dynamickými rozdíly, kdy právě dynamika tónu zároveň ovlivňuje jeho výšku.

Historie využití zobcové flétny

Právě díky dynamickému rozpětí se zobcová flétna v období klasicismu vytratila z koncertní praxe, a to z důvodu, že nebyla schopná se prosadit zvukově oproti ostatním nástrojům, které v té době prodělávaly bouřlivý technologický rozvoj, jako příčná flétna, žestě, či klarinet.V období romantismu nebyla zobcová flétna v koncertní praxi vůbec využívána, až na počátku 20. Století byla tzv. znovuobjevena, a to nejprve jako historická kuriozita a didaktická pomůcka, ale také později jako plnohodnotný nástroj v oblasti autentické interpretace staré hudby, kterou si právě bez zobcových fléten jen těžko lze představit. Dále se zobcová flétna stala výjimečným nástrojem v oblasti soudobé vážné hudby, která umí využít i mnoho alternativních technik hry.

Druhy zobcových fléten

 • Altová zobcová flétna
 • Basová zobcová flétna
 • Garklein zobcová flétna
 • Kontrabasová zobcová flétna
 • Sopraninová zobcová flétna
 • Sopránová zobcová flétna
 • Sub-kontrabasová zobcová flétna
 • Sub-sub-kontrabasová zobcová flétna
 • Tenorová zobcová flétna
 • Velkobasová zobcová flétna

Kde koupit zobcovou flétnu? - www.sramus.cz

Chcete-li si koupit kvalitní zobcovou flétnu, ale nechcete za ni utratit spoustu peněz, poradíme Vám internetový obchod www.sramus.cz.

 

(www.sramus.cz)

Zde máte na výběr z několika zobcových fléten za ceny od 99 Kč až po 4299 Kč. V tomto internetovém obchodě navíc můžete koupit všechny hudební nástroje a příslušenství. Mají zde opravdu velmi dobré ceny veškerého sortimentu. Zboží si můžete koupit i na splátky a dostane se Vám i záruční a pozáruční servis. Kamennou prodejnu naleznete na ulici U kasáren 1377/III. v Mladé Boleslavi.

Věříme, že s nákupem zobcové flétny z internetového obchodu www.sramus.cz budete spokojeni a že tento obchod využijete i někdy v budoucnu.

Příslušenství k zobcové flétně

 • Mazadlo
 • Olejový vytěrák vlněný
 • Prstová opěrka
 • Vytěrák

Způsob dělení zobcových fléten

Zobcové flétny se dělí:

 • dle výšky tónu, která odpovídá také rozměrům samotného nástroje,
 • dle systému děr, tj. hmatů

Rozsah zobcových fléten

 • Altová zobcová flétna – rozsah f1 až c4
 • Basová zobcová flétna – rozsah f až c3
 • Garklein zobcová flétna – rozsah c3 až g5
 • Kontrabasová zobcová flétna – rozsah F až v2
 • Sopraninová zobcová flétna – rozsah f2 až c5
 • Sopránová zobcová flétna – rozsah c2 až g4
 • Sub-kontrabasová zobcová flétna – rozsah C až g1
 • Sub-sub-kontrabasová zobcová flétna – rozsah F1 až c1
 • Tenorová zobcová flétna – rozsah c1 až g3
 • Velkobasová zobcová flétna – rozsah c až g2

V čem se liší jednotlivé druhy zobcových fléten

Flétny se mezi sebou liší svým výškovým rozsahem. Zobcové flétny jsou většinou laděny v C nebo F. Historické zobcové flétny bývají laděné také v jiných tóninách, jako G, D, A.

Využití zobcových fléten

 • Altová flétna – využívá se k sólové hře.
 • Sopránová, tenorová, sopraninová, basová – v menší míře se využívají k sólové hře. Pro tyto zobcové flétny byla napsána většina komorní hudby.
 • Garklein flétna – běžně se nepoužívá, má relativně menší rozsah.

Soudobá hudba & zobcová flétna

Zobcová flétna je v soudobé hudby plnohodnotným nástrojem, kdy její menší dynamické rozpětí je možné vyrovnat amplifikací. Většímu rozšíření soudobé tvorby pro zobcovou flétnu často brání spíše nedostatek hráčů s dostatečnými technickými schopnostmi.

Vliv zobcové flétny na zdraví

Zobcová flétna je využívána také jako prostředek pro zlepšení dýchacích obtíží u dětí. U dětí, které se naučí lépe ovládat svůj dech, dochází k pročištění dýchacích cest a také se cvičí kapacita plic. Z toho důvodu je hra na zobcovou flétnu často využívána ve školkách a školách. V 70. letech 20. století na toto přišel Václav Žilka, který vycházel z praxe amerického lékaře Meyera Markse.

Zobcová flétna  & výuka dětí

S flétnou a metodikou její výuky se mohou děti seznámit již v mateřských školách, základních školách, ale také na kroužkách. Hra na flétnu přináší dětem potěšení, ale také jim pomáhá naučit se správně využívat dech.

Studium hry na zobcovou flétnu

Hru na zobcovou flétnu je možné v současnosti studovat jako hlavní obec, a to hned na několika konzervatořích v ČR.

Melodie z pohádek pro zobcové flétny – sopránovou a altovou

 • Ať žijí duchové
 • Jak se budí princezny
 • Páni kluci
 • Lotrando a Zubejda
 • Princezna ze mlejna
 • S čerty nejsou žerty
 • Zlatovláska

Melodie z večerníčků pro zobcové flétny – sopránovou a altovou

 • Bob a Bobek
 • Broučci
 • Káťa a škubánek
 • Mach a Šebestová
 • Maková panenka
 • Maximpes Fík
 • Pat a Mat
 • Rákosníček
 • Sazinka
 • Z mechu a kapradí

Začátek hraní na zobcovou flétnu

Flétny se po několika minutách hraní začínají špatně ozývat, kdy jejich zvuk je zastřený a některé tóny, především v jejich hluboké poloze. Příčina spočívá v malé odolnosti hudebního nástroje proti teplu a vlhkosti dechu. Proto flétnu postupně tzv. zahrávejte, postupně zvyšujte dobu hraní i rozsah, ve kterém hrajete. Doporučujeme začít nejprve na pěti minutách hraní denně, a to v rozsahu f1 až d2 u sopránové flétny, h1-g2, obojí pomalu zvyšovat, a to zhruba po dvou minutách a současně rozsah o jeden tón za den. Tímto pokračujte alespoň po dobu jednoho měsíce.

Péče o zobcovou flétnu

Obecně s veškerými dřevěnými nástroji je důležité zacházet velmi šetrně, a to z důvodu, abyste prodloužili dobu jejich života, zlepšili kvalitu jejich tónů i ozvu.

Ukládáte-li hudební nástroj do pouzdra, nenechávejte v něm žádné čistící prostředky. Dále působení přímého slunečního světla, náhlé změny teplot, nepřispívají k odolnosti zobcové flétny.

V případě, že není zobcová flétna ochráněna před vlivem teploty a poškozením pevným pouzdrem, je důležité ji důkladně zabalit.

Čištění zobcové flétny

Po každé hře zobcovou flétnu opatrně a důkladně vyčistěte a ponechte ji několik minut rozloženou v přirozené teplotě okolního vzduchu, a to z důvodu, aby náležitě vyschla. Zobcovou flétnu čistěte určeným vytěrákem, případně jemným hadříkem, který navlečete na tenkou hůlku ze dřeva. Tímto způsobem je možné čistit jen vnější část hudebního nástroje a vnitřek bez jazýčku, zvukového výřezu, vzduchového kanálku. Vyjmenované části zobcové flétny se čistí zcela jiným způsobem, protože vytěrákem by se velmi snadno poškodily. Z jmenovaných míst odstraňte vlhkost prudkým fouknutím do zvukového výřezu, ne však do zvukového kanálku. Poté za úplného zakrytí dlabu, otvoru pro čep těla flétny, a zbytky můžete vysát jemným papírkem.

Pravidelně jsou za dva měsíce napusťte zobcovou flétnu přírodním olejem, není-li však konzervování příslušným výrobcem přímo zakázáno. Při olejování postupujte obdobným způsobem, tak jako při čištění. Vytírejte celý nástroj po jazýček i vzduchový kanálek, protože byste je naolejováním mohli zcela zničit a tím si zobcovou flétnu znehodnotit nenávratným způsobem. K olejování používejte zvlášť vyčleněný hadřík, a to zcela čistý.

Po konzervování ponechte zobcovou flétnu k důkladnému vyschnutí a poté zevnitř pečlivě vyčistěte, aby se odstranili veškeré usazené nečistoty.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15591 (rodina-finance.cz#21815)


Přidat komentář