ENERGOM Projekty, a. s. Praha

ENERGOM Projekty, a.s. nabízí širokou škálu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i požární ochraně, nabízí také povinné revize, audity i školení. Je možno se obrátit v případě potřeby těchto služeb.

V dnešní době se kontroly, ale i zákonodárci zaměřují na směrodatnější fungování obecné bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale hodně se klade důraz i na požární ochranu, předcházení různým rizikům, která mohou vést nejen ke škodám na majetku, ale především i lidském zdraví. Ve hře je navíc i životní prostředí, na které se také v posledních letech dost apeluje, v souvislosti s jeho ochranou a další drobné vlivy, které zajistí bohužel jistý problém s možností fatálních následků.

Energom projekty, a. s.

Podnikatelé na celém území ČR si marně lámou hlavu nad tím, co tedy udělat správně, jak zajistit to, že vše bude v pořádku a rozhodně jim, jako právnické, tak i fyzické osobě nebude hrozit nějaká tučná pokuta, která by řádně zamíchala s rozpočtem firmy. A nejde samozřejmě jen o pokutu, v sázce je samozřejmě jak majetek, tak i zdraví lidských jedinců, neméně pak lidské životy.

Legislativa je neúprosná

Proto je v zásadě nutné, aby legislativním změnám byla věnována dostatečná pozornost. To však mnoho podnikatelů a majitelů firem nejenže zabezpečit nemůže, ale obvykle nemá čas se probíráním zákona věnovat a tak mnohé nechává jen tak samo o sobě napospas. Jenže! To se bohužel již mnohokrát nevyplatilo a hodně tak znamenalo velice krutý trest, a pokud jde o horentní částku pokuty, pak jde pouze o malý trest.

Zaměstnanec nebo rovnou celá firma?

Je zkrátka zapotřebí, aby se této oblasti u vás ve firmě někdo věnoval. A pokud na to člověka nemáte, a nechcete přímo zaměstnat (což je i pochopitelné), pak je potřeba najmout si externí firmu, jež vše potřebné za vás vyřeší. Takou je i ENERGOM Projekty, a. s., která je jedničkou na trhu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ale i v oblasti revizí, audit nebo povinného školení BOZP. Zkrátka vše, co se této oblasti týká, má k tomu velice blízko a sleduje změny zákona tak bedlivě, že se nemůže stát, aby byla nepřipravena.

BOZP Praha

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dost, v poslední době, skloňovaná oblast, na kterou se zaměřují zejména kontroly, které se provádí čím dál častěji. Mnoho fakt, které platilo dříve a často ještě nedávno, je dnes již passé a tak je zapotřebí se této širokosáhlé oblasti věnovat podrobně. Neexistuje snad žádné pevné pravidlo, jak má být co na pracovišti zavedeno, a výklady jsou tak složité pro běžného občana, který do takových textů nakoukne občas, že se mu z toho motá hlava.

Kdo to všechno zvládne zpracovat?

Proto je dobré si právě na tuto oblast zvláště objednat profesionála, který vše potřebné na pracovišti zařídí a povede i kompletní dokumentaci tak, aby vše bylo nejen v souladu se zákonem, ale také bylo bezpečné a nebylo tak příčinou, nebo překážkou při akutních stavech nebezpečí.

Požární ochrana Praha

Neméně důležitá je i požární ochrana. Zvláště v dnešní době, kdy elektronika hýří světem a všude nás obklopují výstřelky moderní doby, se pak může stát doslova nebezpečnou klecí, pokud vypukne požár, a lidé si v ne dost zabezpečeném prostředí hledají únikové východy. Často jsou bohužel i tyto únikové východy utěsněny tak, že se jimi nikdo v případně nutné potřeby nemůže dostat. To je další kámen úrazu a za takové prohřešky nemilosrdní kontroloři trestají dost masitou pokutou. Chcete si ušetřit nějaké peníze a hlavně mít vše v pořádku především z hlediska ochrany lidských životů i jejich zdraví? Pak je nutností se obrátit na firmu ENERGOM Projekty, a. s., která vypracuje požární poplachový plán, ale i další dokumentaci, včetně prohlídky areálu, aby tak nedošlo k nějakým nešťastným událostem a všechno bylo dle zákona v pořádku.

Revize Praha

Nemalou pozornost si také zasluhují samotné revize, které jsou prováděny, dnes už snad na čemkoli. Hodně se nezapomíná na komíny a jiné kouřovody, kde je potřeba provádět revizi už jen proto, aby se odvrátilo riziko vzniku požáru, ale i kvůli lepší průchodnosti, lepšímu fungování. Co se týče pravidelnosti revize komínů, je potřeba zajistit v určitých předepsaných případech, ale nejčastěji před topnou sezonou. Mnoho lidí tuto skutečnost již několikrát podcenilo a tak se dostalo do velice vážných problémů, kdy přišli o část, nebo dokonce celou střechu nad hlavou. Revize komínů je potřeba provádět jak ve firmách, tak i rodinných domech.

Revize strojů a zařízení

Nejen komíny je zapotřebí pravidelně kontrolovat. Co se týče firmy, pak je zapotřebí provádět pravidelné revize strojů a jiného zařízení, na kterém se pracuje. Stroj, který neprojde revizí, také nemůže dále v činnost pokračovat. Jedná se o ochranu nejen zdraví, ale i majetku a v neposlední řadě také ochranu samotného stroje.

Školení BOZP Praha

Nedílnou součástí fungování každé firmy je pravidelné a cyklické školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To absolvuje každý zaměstnanec ihned při nástupu a pak v pravidelných intervalech, v závislosti na výkonu práce a zařazení. Každopádně pro každého zaměstnavatele je často velkým oříškem, otázka, jak provádět pravidelná školení, když ne vždy všichni zaměstnanci jsou přítomni, ale i když budou, pak je tu riziko spojené s tím, že firma nějak fungovat musí a tak dále.

Online školení – řeší dokonalé

Jenže na tuto potíže je již dávno známé řešení v podobě online školení. Jde o to, že každý zaměstnanec dostane přístup a v pravidelných intervalech, jak hovoří zákon, mu dochází upozornění pro vykonání příslušného školení včetně závěrečného testu. Pro zaměstnance je to příjemnější, než často nudný výklad a majitelé firem se tak také nemusí starat o termíny konaného školení.

Audit BOZP Praha

Jak provést kompletní audit a najít tak případné nedostatky? To je pak skvělým úkolem pro ENERGOM Projekty, a. s., protože v této oblasti jsou jako ryba ve vodě. Rozhodně jim není nic cizí a skvěle dokážou zpracovat vše tak, aby splňovalo zadané normy, spolu se zněním zákona.

Kontrola požární ochrany Praha

Když si jako majitel firmy, nebo správce objektu nejste jistí, zda to, co spravujete je zcela v pořádku, je dobré se obrátit na odborníka v oboru kovaného, jako je právě společnost ENERGOM Projekty, a. s., která se kontrolou požární ochrany a všem jejím složkám zabývá tak důkladně, že nemůžete mít lepšího kontrolora na tuto oblast. Pak můžete mnohem klidněji spát, protože o váš majetek bude postaráno a riziko požáru bude do nejmenších detailů zažehnáno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id29905


Diskuze a zkušenosti

Karel Dubina | 18.04.2016 16:10
Naše stavební společnost má hodně pracovních úrazů. Každý úraz nás pokaždé stáůl hromadu peněz. Nakonec jsem vyhodil našeho bezpečáka a zvolil jsem Energom projekty, a.s. Je to levnější a hlavně je to na jejich triku. Od té doby jsem nedostal žádnou pokutu, takže jsem naprosto spokojený.


Přidat komentář