Demoliční práce Pardubický kraj

Stavební a zemní práce jsou součástí veškerých stavebních úprav. Možná jste zakoupili starý objekt, který bude zapotřebí nejprve částečně zbourat. Podívejme se, jaké služby Vám může nabídnout stavební firma, od klasického zdění přes rekonstrukce.

Všichni víme, že rekonstrukce nebo** přestavba domu** sebou přináší spoustu úkolů, které sami jen těžko zvládneme. Proto na** stavební práce** povoláváme zkušenou stavební firmu. Během rekonstrukce objektu je zapotřebí mnoho** různých profesí**. Možná bude zapotřebí vybourání starého zdiva. Pak budeme potřebovat také demoliční práce. Pokud požadujeme také renovaci okolí domu, přibudou ještě zemní práce, případně výstavba přístupových cest a pokládka zámkové dlažby. S výstavbou, modernizací nebo rekonstrukcí stavby zkrátka souvisí celá řada stavebních prací - demoliční, zemní až po odvoz suti. Veškeré stavební a zemní práce můžete zadat pouze** jediné** stavební firmě. Dobrá stavební firma Vám dokáže nabídnout komplexní služby.

Co všechno může zajistit stavební firma?

Zkušená stavební firma Vám dokáže nabídnout komplexní služby, to znamená, že své požadavky zadáte pouze jediné firmě, která se o vše postará sama** **. Nemusíte tedy obvolávat spousty různých stavebních firem a postupně je objednávat. Pokud potřebuje zrealizovat rekonstrukci domu nebo bytu, budete potřebovat zrealizovat stavební práce, jako bourací a demoliční práce, kdy se musí odstranit nevyhovující části zdiva. Bourací práce představují také například odstranění starých obkladů z koupelen**. Zedníci** pak provedou** vyzdění** nebo postavení** příčky.** Následuje** zahlazení stěn** a vlastní** obkladačské práce.** Komplexní stavební služby představují:

 • Zednické práce a stavební činnost

 • Opravy a zateplení fasád domů

 • Zemní a výkopové práce
 • Výstavba příjezdových cest a chodníků
 • Pokládka zámkové dlažby
 • Bourací a demoliční práce
 • Přestavby a rekonstrukce bytových jader, rekonstrukce koupelen
 • Stavební úpravy interiérů a malířské práce
 • Montáž sádrokartonu a sádrokartonových příček
 • Betonování, nivelování a odizolování podlah
 • Obkladačské práce a pokládka dlažby

Demoliční a bourací práce

Pokud jsou nutné demolice objektů, jako** bourání rodinných domů, chat, chalup** apod., je nejdříve nutné vypracovat postup demolice. Musíte si vyřídit povolení, nechat si jej potvrdit od příslušného stavebního úřadu a navštívit příslušný katastrální úřad, kde si necháte** stavbu vymazat z katastru**. Před demolicí objektu je také nutné vyřídit povolení příslušných úřadů, které se vyjadřují k inženýrským sítím, jako je voda, elektrická energie a plyn.*** *Bourací a demoliční práce mohou být provedeny jako celkové nebo částečné. Před zahájením demoličních prací firma objekt prohlédne a určí postup demolice. Přihlíží se na požadovaný rozsah prací, materiál, z něhož je objekt vystavěn a samotnou velikost objektu. Bourací práce jsou následně prováděny postupným** rozebráním** celého objektu nebo rozebrání pouze části objektu. Následně jsou stavební materiály a suť naloženy do kontejneru odvezeny na skládku. Veškeré bourací práce se provádějí s ohledem na životní prostředí. Strojní činnost je kombinovaná s ručními bouracími metodami při zaručení maximální bezpečnost práce a bezpečnosti okolí.

Jednání s demoliční firmou

Jak bude probíhat jednání s firmou, která se zabývá demoličními pracemi? Budete pozváni na konzultační schůzku, a to přímo na místě, kde bude demolice probíhat. Zástupce firmy obhlédne objekt a okolní terén a získá tak představu o dalším postupu prací. Následovat bude dohodnutí detailů, a firma Vám oznámí svoji cenovou nabídku. Po odsouhlasení ceny, způsobu a termínu platby se můžete domluvit na konkrétním termínu demoličních prací.

Jaké služby demoliční firmy nabízí?

Pojem demoliční práce samozřejmě představuje** bourání** daného objektu. Jsou však i další služby, které Vám firma může zajistit:

 • vyklizení objektu před samotnou demolicí
 • vytřídění odpadu
 • předání nebezpečných odpadů firmám, které mají oprávnění k další manipulaci
 • vytřídění stavební sutě
 • úprava pozemku pro následné práce (zemní, výkopové práce)

Zemní práce

Po odstranění stavby byla suť a odpad odvezeny, následovat budou zemní práce. Chystáte-li na pozemku vystavět nový objekt nebo vybudovat  zahradu, je třeba** zpracovat zeminu**. Firma, nabízející i zemní práce, může provést: naložení nevyhovující zeminy, přemístění zeminy, rozhrnutí zeminy nebo může upravit sklon terénu. Pojem zemní práce je poměrně široký. Většinou obsahuje terénní úpravy v okolí stavenišť, ale do zemních prací spadá například také svahování – úprava rovinných a svažitých terénů, nebo sejmutí ornice z pozemku. Podívejme se na výčet hlavních služeb, které pod pojem zemní práce spadají:

 • terénní úpravy pozemků
 • hloubení bazénů, jezírek, jímek nebo sklepů
 • zahrnovací práce – zásyp rýh a výkopů, obsyp potrubí
 • hloubení základů staveb rodinných domů, přípravné zemní práce pro stavbu objektu
 • sejmutí nebo rozprostření ornice
 • příprava inženýrských sítí - kanalizace, plynovody, vodovody, telekomunikace
 • zpevňování a úprava komunikací
 • úpravy zahrad
 • zemní práce a úpravy podle přání a požadavků zákazníka

Výkopové práce

Ať už potřebujeme připravit pozemek před výstavbou domu, chaty či chalupy, je nutné nejprve postavit základy. Nejprve je tedy nutné zeminu vyhloubit, provést výkopové práce. V tomto případě se zřejmě nebudeme do hloubení základů pouštět sami. Oslovíme s poptávkou příslušnou stavební firmu, pro kterou jsou zemní a výkopové práce hračkou. Stavební firma má totiž nejen potřebnou mechanizaci, ale také zkušenosti. Služby stavební firmy, která nabízí výkopové práce využijeme při úpravách pozemku také například při hloubení zeminy při stavbě bazénu.

Pokládka venkovní zámkové dlažby

V rámci stavebních prací, kdy probíhají také** stavební úpravy okolí domu**, je možné, aby Vám stavební firma zrealizovala výstavbu chodníku, jehož povrch bude tvořit například velice praktická** zámková dlažba**. Ze zámkové dlažby si můžete nechat vybudovat zahradní chodníček nebo užitnou plochu Vašeho pozemku, například prostor před domem nebo odstavnou parkovací plochu. Během stavebních úprav venkovních prostor se budují také** příjezdové cesty**, sloužící zároveň jako vjezd do garáže. Pokud se jedná o rekonstrukci staré komunikace či venkovních prostor, firma provede nejprve výkopové práce. Poté položí podkladní materiál pod budoucí** chodník** nebo cestičku. Následuje položení zámkové dlažby v dekorech a barvách dle Vašeho přání.

Smlouva o stavebních a demoličních pracích

Rekonstrukce objektů a pozemků není až tak jednoduchá činnost. Vyžaduje vypracování časového harmonogramu všech demoličních a stavebních prací. Ve smlouvě by tady mělo být uveden termín zahájení stavby a** termín** dokončení stavby. Smlouva by měla obsahovat také cenu, kterou za demolici zaplatíte, včetně lhůty a způsobu zaplacení (hotově, převodem, zálohově). Důležitým bodem smlouvy by měla být záruka na provedenou práci. Ve smlouvě by měla být uvedena délka záruční doby na provedené dílo a termín i postup při případném odstraňování závad, jež budou zjištěné při předání staveniště. Dalším bodem smlouvy je uvedení případných smluvních pokut, pokud dojde k prodlení stanovených termínu a za jakých podmínek může dojít k odstoupení od smlouvy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15802 (rodina-finance.cz#22812)


Přidat komentář