Demoliční práce - Jihomoravský kraj

Zakoupili jste pozemek se stavbou, která je však prakticky neobývatelná? Objekt je zchátralý a má vlhké zdi? K tomu také po estetické stránce nesplňuje Vaše požadavky? Pak nastává řešení v podobě demolice objektu. Využijte služeb odborníků.

I když trvá delší dobu dům vystavět než ho zbourat, rozhodně to neznamená, že se v případě demolice jedná o jednoduchou činnost. I u demolice je zapotřebí vyřídit potřebné dokumenty (žádost o vydání demoličního výměru), tak jako v případě stavby nebo rekonstrukce. A znalosti a zkušenosti? I ty nejsou rozhodně zanedbatelné. Navíc, při demolici je třeba dbát ve zvýšené míře na bezpečí lidí, a také na životní prostředí (prašnost).

Demoliční práce

Demoliční práce jsou velmi poptávanou službou, když potřebujeme provést celkovou, ale i částečnou demolici. Málokdo z nás má na každém prstu k dispozici objekt, který potřebuje zbourat. Z toho i vyplývá, že jen těžko máme zkušenosti, co taková demolice obnáší. Pouštět se svépomocí do stavby není to nejlepší řešení. Jen těch znalostí, zkušeností a potřebné techniky, co je zapotřebí. Proč si dělat starosti s tím, zda jste něco neopomněli? Proč případně platit pokutu za nevyřízené dokumenty či ohrozit zdraví Vaše či sousedů, nebo kolemjdoucích při demolici.

Obraťte se na firmu, která má zkušenosti s demoličními pracemi. Nejlépe na takovou, která se postará o všechno. Nejenže vyřídí demoliční výměr, zajistí objekt, provede samotnou demolici, ale i odveze suť, urovná terén.

A v jakých případech je vůbec možné si nechat zbourat stavbu? Především musíte být majitelem dané stavby. Také je důležité, aby stavba nebyla chráněnou památkou.

Demoliční práce – demolice celého objektu

Zakoupili jste si pozemek, kde si necháte vystavět Váš vysněný dům? Má to však háček? Na pozemku již stavba stojí. Nesplňuje-li však Vaše představy, co do velikosti, rozložení, uspořádání? Či je stavba prakticky k neobývání – vlhké zdivo, plesnivé zdivo, střechou protéká voda? Pak nezbývá nic jiného než stavbu zbourat. Kladivo a krumpáč Vám v tomto případě moc nepomůže. Demoliční firma má jiné „instrumenty“. I se všemi nástroji, nářadím, těžkou technikou, je demolice i přesto fyzicky náročná.

Demoliční firmu však nemusíte „jen“ volat v případě zbourání stavby. Potřebujete zlikvidovat garáž, bazén, altán? I s tímto si poradí firma, kterou oslovíte ve věci demolice.

Demoliční práce uvnitř stavby – rekonstrukce bytového jádra

Demoliční firmu využijete nejen v případě demoličních prací celého objektu. Plánujete rekonstrukci původního umakartového jádra? S tím souvisí i zbourání příček. Vůbec nejideálnější je najít si takovou firmu, která zajistí jak demoliční práce, tak rekonstrukci bytového jádra. Budete mít minimálně o jednu starost méně. Nemusíte hledat další firmu opětovně, zjišťovat reference, dát jim svoji důvěru apod.

U rekonstrukce se nejedná „jen“ o zbourání příček, což byste teoreticky mohli sami zvládnout. Je třeba také pamatovat na to, že v příčkách povedou rozvody, ať už potrubí nebo elektrická energie. A přeseknout kabely, nebo poškodit potrubí, není rozhodně žádané. Bydlíte již nějaký ten rok v panelovém bytě, nebo jste se přestěhovali do staršího panelového bytu? Pak se může lehce stát, že od takového bytu nemáte plány. Přesněji plány rozvody plynu, energie atd.

Zkušená firma si však i s tímto poradí. Je zvyklá na to, že majitelé bytu povětšinou nemají plány bytu. A dohledat firmu, která před deseti, dvaceti, třiceti lety stavěla panelový dům? To je téměř nemyslitelné.

Sanace staveb

Účelem** sanace stavby** je dosažení takového stavu daného objektu, aby došlo k významnému, až trvalému snížení obsahu vlhkosti ve zdivu.

Metody sanace vlhkého zdiva

Zavolali jste si odborníky, kteří se zabývají sanací staveb, aby zhodnotili stav Vašich zdí? Verdikt specialistů zní, že nejspíš došlo při samotné výstavbě k nějakému pochybení? A co nyní? Odborník Vám navrhne možné způsoby řešení, které povedou k pozitivnímu výsledku, tj. vyřešení problému s vlhkostí stavby. Metody, které se využívají při sanaci vlhkého zdiva, je možné rozdělit na přímé a nepřímé metody.

K přímým metodám sanace vlhkého zdiva patří:

  • mechanické metody: vložení hydroizolace do proříznutého, probouraného otvoru ve zdi,
  • chemické metody: využití chemických prostředků pro napuštění zdiva stavby,
  • nástřiky zdiva,
  • vnější nátěry zdiva aj.

K nepřímým metodám sanace vlhkého zdiva patří:

  • dostatečné větrání domu,
  • terénní úpravy v okolí domu,
  • drenáž,
  • využití sušících přístrojů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že nepřímé metody zvládneme povětšinou dozajista sami, a nemusíme kvůli nim volat odborníky. Složitější je to již u přímých metod. Specialista, kterého si však pozveme, nám nejen odpomůže od vlhkosti zdiva, ale i doporučí, jak dál postupovat.

Podřezání zdiva

Jednou z přímých metod sanace vlhkého zdiva je i podřezání zdiva. Co Vás, respektive Váš domov čeká při podřezání zdiva?

Tam, kde dojde k podřezání, je zapotřebí nejprve otlouci omítku. Následuje příprava podkladu, aby mohlo dojít k použití pily pro proříznutí spáry. Jakmile je správa v patřičné hloubce a délce proříznuta, tak dochází na vložení izolačního materiálu. Jako finální krok je opětovné omítnutí.

Vypracování cenové kalkulace pro provedení sanace

Jistě Vás bude zajímat, kolik budete platit za provedenou sanaci. Firma, kterou oslovíte ve věci sanace stavby, Vám vypracuje cenovou kalkulaci. Pro vypracování však bude potřebovat od Vás specifické informace.

Kromě obvyklých údajů, jako jsou kontaktní údaje na Vás, bude firmu zajímat: typ objektu (rodinný dům, firemní stavba, rekreační stavba, bytový dům), jaké je zdivo (kamenné, cihelné, smíšené). V případě cihelného zdiva, zda je z pískovce, opuky a další. A v neposlední řadě, jaké síly je zdivo. Na základě těchto informací Vám může fundovaná firma vypracovat cenovou kalkulaci. Součástí cenové kalkulace je také volba příslušné metody sanace vlhkého zdiva.

Demolice

Demolice – sanace – rekonstrukce bytového jádra: činnosti, které se sebou zdánlivě nesouvisí. Ovšem, zaměříme-li se na ně blíže, zcela logicky nám vyplyne jejich součinnost. Demolice souvisí jak se sanačními pracemi, tak s rekonstrukcí bytového jádra.

Pokud totiž není sanace možná, respektive objektu nepomůže. A k tomu jsou ještě další faktory, hovořící pro neobyvatelnost stavby, nastupuje demolice objektu.

U rekonstrukce bytového jádra se zase jedná o tzv. částečnou demolici uvnitř objektu. V tomto případě je zapotřebí zbourat příčky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id15810 (rodina-finance.cz#22822)


Přidat komentář